Приказ от 27.01.2006 № 23 Об утверждении ориентировочного плана заседаний коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины на І квартал 2006 год

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
     ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З

             27.01.2006 N 23


        Про затвердження орієнтовного плану
      засідань колегії Міністерства будівництва,
        архітектури та житлово-комунального
      господарства України на I квартал 2006 року


   З метою організації роботи колегії Міністерства будівництва,
архітектури та   житлово-комунального  господарства  України
Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити орієнтовний план засідань колегії Міністерства
на I квартал 2006 р. згідно з додатком.

   2. Керівникам  структурних  підрозділів,  членам колегії,
призначеним відповідальними  виконавцями,  забезпечити  вчасну
підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях колегії.

   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра О.Лотоцького.

 Міністр                          П.Качур


                   Додаток
                   до наказу Мінбуду України
                   27.01.2006 N 23


             ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
         засідань колегії Мінбуду України
           на I квартал 2006 року


пп Дата проведення засідання. Питання, що виноситься на розгляд колегії Відповідальні за підготовку матеріалів Термін подання матеріа- лів
Засідання 27 січня
  Про основні завдання Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України на 2006 рік Заступники Міністра Керівники структурних підрозділів Відповід- но до окремого графіка
Засідання 16 лютого Спільне засідання колегій Мінбуду України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та Міністерства будівельної політики, архітектури та житлово-комунального господарства АР Крим)
1. Про реалізацію Концепції розвитку морського берега Криму на 2006-2016 роки Казмірук Ю.Й. Вашкулат О.М. Шпакевич А.В. 06 лютого 2006 року
2. Про розроблення проекту Державної програми "Питна вода Криму" на 2006-2020 роки Семчук Г.М. Рудий В.П. 06 лютого 2006 року
Засідання 9 березня
1. Про підготовку Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади обгрунтовуючих матеріалів щодо розміру необхідних коштів, які виділяються з резервного фонду бюджету України на проведення першочергових (невідкладних) аварійно-відновлювальних робіт за результатами роботи за 2005 рік Беркута А.В. Губень П.І. 27 лютого 2006 року
2. Про результати діяльності суб'єктів державного фінансового контролю Міністерства за 2005 рік Холоднюк І.В. 27 лютого 2006 року
3. Про результати фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових планів підприємствами та організаціями сфери управління Міністерства за 2005 рік Лотоцький О.Б. Щавінська Т.М. 27 лютого 2006 року
4. Про стабілізацію фінансово-економічного стану державної агрофірми "Квіти України" і Державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" Лотоцький О.Б. Бервецький В.Ф. 27 лютого 2006 року
5. Про представлення до державних нагород працівників галузі. Лотоцький О.Б. Осяєва Н.В. 27 лютого 2006 року

 Директор Департаменту
 організаційно-кадрової роботи             Н.І.Олійник