Приказ от 20.03.2006 № 71 Об организации выполнения Мероприятий по реализации Концепции развития морского берега Крыма на 2006-2016 годы

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             20.03.2006 N 71
 
 
        Про організацію виконання Заходів
      щодо реалізації Концепції розвитку морського
         берега Криму на 2006-2016 роки
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
22 серпня 2005 року N 789 >> ) "Про схвалення Концепції
розвитку морського берега Криму на 2006-2016 роки" та рішення
спільного засідання колегій Міністерства будівництва, архітектури
та  житлово-комунального  господарства України і Міністерства
будівельної  політики,  архітектури  та  житлово-комунального
господарства Автономної Республіки Крим від 16 лютого 2006 року
N 39 Н А К А З У Ю:
 
   1. Заступникам міністра відповідно до розподілу обов'язків,
керівникам структурних підрозділів:
   * забезпечити  методичну  підтримку  виконання  Заходів
,  а  також надавати консультативно-методичну
допомогу місцевим радам та їх виконавчим комітетам;
   * взяти участь у розробленні та погодженні для внесення на
розгляд Кабінету Міністрів України у II півріччі 2006 року
пропозицій  щодо  вдосконалення правового врегулювання питань
забудови та іншого використання земель водного фонду, прибережної
захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів;
   * забезпечити після прийняття відповідних законодавчих актів
внесення змін до нормативної документації у сфері містобудування.
 
   2. Управлінню  містобудування  та архітектури (М.Сіленко)
організувати у III кварталі 2006 року проведення  державної
експертизи Схеми планування території Автономної Республіки Крим у
встановленому порядку.
 
   3. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем будинків і споруд (О.Авдієнко) із залученням базових
організацій надавати науково-методичну допомогу місцевим органам
виконавчої  влади  з питань житлово-цивільного сейсмостійкого
будівництва,  запровадження  у  будівельну  практику  нових
архітектурних і будівельних систем, новітніх технологій, сучасних
будівельних виробів, матеріалів та енергозберігаючого інженерного
обладнання.
 
   4. Управлінню  реставрації  та  реконструкції  історичної
забудови (Т.Майстерчук) забезпечити у 2006 році фінансування
реставраційно-ремонтних робіт на пам'ятках архітектури Автономної
Республіки Крим обсягом  650,0  тис.  грн.  та  передбачати
фінансування на наступні роки, виходячи з обсягів видатків,
передбачених Мінбуду України на реставрацію пам'яток архітектури у
Державному бюджеті України на відповідний рік.
 
   5. Відділу  промислової  забудови та інженерного захисту
територій (А.Шпакевич) протягом 2006-2007  років  забезпечити
перегляд законодавчої та нормативно-правової бази з інженерного
захисту територій, у тому числі в частині заборони оренди морських
гідротехнічних берегоукріплювальних об'єктів.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра Ю.Казмірука.
 
 Міністр                          П.Качур

БУДСТАНДАРТ Online