Постановление от 28.07.1992 № 421 О развитии жилищного строительства и улучшении социально-демографической ситуации на селе

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 28 липня 1992 р. N 421
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 532 від 19.04.2006 }
 
     Про розвиток житлового будівництва та поліпшення
       соціально-демографічної ситуації на селі
 
      Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 403 від 15.06.94 
      N 576 від 29.05.96
      N 478 від 14.04.2004 )
 
 
 
   На виконання постанови Верховної Ради України від 15 травня
1992 р. "Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення
змін і доповнень до Закону Української РСР "Про пріоритетність
соціального  розвитку  села  та агропромислового комплексу в
народному господарстві України"  Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Міністерству   економіки,   Міністерству  сільського
господарства і продовольства, іншим міністерствам і відомствам,
Раді Міністрів Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям
забезпечити нарощування обсягів житлового будівництва на селі за
рахунок першочергового спрямування для цієї мети коштів державного
і місцевого бюджетів, сприяти залученню для розвитку житлового
будівництва  у  сільській  місцевості  коштів  підприємств,
організацій, трудових колективів, населення та інших інвесторів.
 
   Організацію будівництва житла в сільській місцевості покласти
на  місцеві державні адміністрації і виконкоми Рад народних
депутатів.
 
   Спорудження житла і господарських будівель в трудонедостатніх
сільських населених пунктах для громадян, зайнятих у сільському
господарстві, переробних і обслуговуючих галузях агропромислового
комплексу або соціальній сфері (включаючи фермерські господарства,
розташовані в межах земельного фонду цих пунктів), здійснювати за
рахунок державних централізованих капіталовкладень. ( Абзац третій
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 478
 від 14.04.2004 )
 
   2. Міністерству  сільського господарства і продовольства,
Міністерству економіки, Міністерству  праці,  Академії  наук,
Українській  академії аграрних наук разом з Радою Міністрів
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями внести до
1 жовтня 1992 р. зміни до методики визначення трудонедостатніх
сільських населених пунктів, взявши при  цьому  за  критерій
недостатню чисельність працездатних жителів даного населеного
пункту, що є причиною його відмирання, господарського занепаду
прилеглої до нього території.
 
   3. Академії  наук,  Українській  академії аграрних наук,
Міністерству сільського господарства і продовольства, Міністерству
статистики, Міністерству інвестицій і будівництва розробити і
подати до 1 січня 1993 р. Кабінетові Міністрів України проект
порядку здійснення моніторингу сільської поселенської мережі.
 
   4. Раді Міністрів Республіки  Крим,  місцевим  державним
адміністраціям, виконкомам місцевих Рад народних депутатів:
 
   забезпечити збереження  існуючої  сільської  поселенської
мережі, відновлення хутірських та інших  поселень,  у  яких
створюються фермерські господарства; ( Абзац другий пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 478 від
14.04.2004 )
 
   уточнити до  1  квітня 1993 р. перелік трудонедостатніх
сільських населених пунктів, розробити програми їх відродження та
благоустрою.
 
   5. Установити, що добровільне переселення громадян і членів
їхніх сімей, у тому числі з міст, у трудонедостатні, занепадаючі
сільські населені пункти здійснюється державною службою зайнятості
Міністерства праці  на  основі  договорів  з  державними
адміністраціями сільських адміністративних районів і оплачується
за рахунок відповідних місцевих бюджетів. Обов'язковою умовою
залучення громадян в трудонедостатні поселення є гарантоване
забезпечення їх роботою за місцем проживання на підприємствах
(в організаціях)  сільського  господарства,  переробних  і
обслуговуючих галузей агропромислового комплексу та соціальної
сфери  села  або  створення  необхідних  умов  для  заняття
підприємницькою діяльністю в зазначених галузях.
 
   6. Сім'ям, які переселяються в трудонедостатні  сільські
населені  пункти  для роботи в агропромисловому комплексі і
соціальній сфері села, виплачується одноразова грошова допомога
для обзаведення господарством у розмірі 15 мінімальних окладів на
голову сім'ї та четверту частину цієї суми на кожного члена сім'ї.
При цьому зазначена допомога рівними частками погашається за
рахунок коштів підприємств і організацій, куди працевлаштовуються
переселенці,  і державного (при міжобласному переселенні) та
місцевого (при внутріобласному переселенні) бюджетів.
 
   Громадянам, які переселяються з метою ведення підприємницької
діяльності, матеріальна допомога повністю надається з відповідних
бюджетів.
 
   7. Рекомендувати   колективним    сільськогосподарським
підприємствам    (включаючи   риболовецькі),   радгоспам,
міжгосподарським та іншим сільськогосподарським підприємствам,
організаціям:
 
   при залученні переселенців для роботи в селах, не віднесених
до трудонедостатніх, забезпечувати їх житлом та надавати допомогу
за рахунок власних коштів для покриття витрат, пов'язаних з
переїздом  на  нове  місце  проживання і соціально-побутовим
облаштуванням, а також виділяти на пільгових умовах безоплатно
худобу і корми для створення підсобного господарства, а також
паливо, будівельні матеріали тощо;
 
   для заохочення молоді до 30-річного віку, яка залишається
працювати в сільському господарстві або переїхала в сільську
місцевість на постійне місце проживання і побудувала за власні
кошти  індивідуальне  житло, виплачувати грошову допомогу на
обзаведення господарством у розмірі 15 мінімальних окладів на
голову сім'ї та четверту частину цієї суми на кожного члена сім'ї.
 
   8. Міністерству праці до 1 жовтня 1992 р. внести відповідні
зміни і доповнення до діючого порядку проведення переселення сімей
у сільську місцевість.
 
   9. Установити, що індивідуальним сільським забудовникам, які
споруджують житло і господарські будівлі на землях сільських
населених пунктів, надається державний пільговий кредит обсягом не
більше 90 відсотків вартості споруджуваного житла і господарських
будівель на термін 30 років з оплатою 3 відсотків річних. За
наявності в них неповнолітніх дітей відсоткова ставка зменшується
до таких розмірів: одна дитина - 2 відсотки, двоє - 1 відсоток. У
разі коли є троє дітей надається безвідсотковий кредит.
 
   Видача державних пільгових  кредитів  здійснюється  через
установи Ощадного банку.
 
   Витрати Ощадного банку на обслуговування державних пільгових
кредитів компенсуються за рахунок державного бюджету у розмірі 3
відсотків суми наданих кредитів.
 
   Міністерство економіки  і  Міністерство  фінансів щорічно
визначають ліміти пільгових довгострокових державних кредитів для
Республіки Крим та областей у межах коштів, передбачених на цю
мету в державному бюджеті.
 
   Уряду Криму,  обласним  державним  адміністраціям сприяти
пріоритетному наданню пільгових довгострокових державних кредитів
індивідуальним сільським забудовникам, які споруджують житло в
трудонедостатніх сільських населених пунктах.
( Пункт 9 в редакції  Постанови КМ N 403 від
15.06.94 )
 
 
   ( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 403
 від 15.06.94 )
 
 
   ( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 403
 від 15.06.94 )
 
 
   12. Поширити  пільги  щодо  користування  кредитами  на
індивідуальних  сільських  забудовників,  які  працюють  в
сільськогосподарському виробництві, переробних та обслуговуючих
галузях агропромислового комплексу чи соціальній сфері села і
розпочали будівництво житла і господарських споруд до 1 квітня
1991 року.
 
   Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 1993 р.,
пункт 4 розпорядження Кабінету Міністрів УРСР від 27 червня
1991 р. N 83  і розпорядження Кабінету Міністрів
України від 11 жовтня 1991 р. N 290.
 
   13. Міністерству економіки, Міністерству державних ресурсів,
Міністерству фінансів, Міністерству зовнішніх економічних зв'язків
і торгівлі, Міністерству сільського господарства і продовольства,
Укоопспілці розробити та подати до 1 листопада 1992 р. Кабінетові
Міністрів України пропозиції щодо порядку виділення 90 процентів
ринкових лімітів будівельних матеріалів для сільських жителів, які
працюють в агропромисловому комплексі або соціальній сфері села, а
також створення спеціальних ринкових лімітів на промислові товари
широкого вжитку (меблі, господарські товари, складну побутову
техніку, інженерне обладнання будівель, засоби індивідуального
пересування  тощо)  для  першочергового  продажу сім'ям, які
переселяються в трудонедостатні населені пункти.
 
   14. Міністерству інвестицій і будівництва, Раді Міністрів
Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям розробити:
 
   нові проекти житлових індивідуальних будинків і надвірних
будівель  (з  урахуванням  регіональних  особливостей),  що
забезпечують  ведення  різних  форм господарювання, створення
необхідного інженерного обладнання, широке застосування місцевих
будівельних  матеріалів,  ефективних  конструкцій, виробів та
інженерного  обладнання,  відображення  національно-побутових
особливостей;
 
   протягом 1993 року програму розвитку садибного домобудування
для  переселенців  у  сільській  місцевості  з використанням
потужностей наявної будівельної бази.
 
   15. Міністерству інвестицій і  будівництва,  Міністерству
сільського господарства і продовольства, Міністерству енергетики і
електрифікації, Міністерству економіки, Державному комітетові по
водному господарству, корпораціям "Укрбудматеріали", "Укрбуд",
"Украгропромбуд"  у  рамках  програми  розвитку  виробництва
будівельних  матеріалів,  конструкцій  і  обладнання  для
індивідуального житлового будівництва на селі та його інженерного
опорядження  організувати  виготовлення комплектів будівельних
конструкцій і деталей для будівництва житлових будинків садибного
типу.
 
   Міністерству економіки передбачити виділення централізованих
капітальних вкладень на модернізацію і технічне переоснащення
промислової  бази  підприємств  і  організацій,  що  будуть
переорієнтовані на виготовлення комплектів будівельних конструкцій
та матеріалів для індивідуального житлового будівництва на селі.
( Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 576 від 29.05.96 )
 
   16. Раді  Міністрів  Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям,  Міністерству  сільського  господарства  і
продовольства,  Державному  комітетові по житлово-комунальному
господарству створити спеціалізовані  комунальні  служби  для
забезпечення утримання й експлуатації інженерних мереж у сільській
місцевості.
 
   Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству
сільського господарства і продовольства, Державному комітетові по
житлово-комунальному господарству передбачити починаючи з 1993
року виділення державних коштів для експлуатації та технічного
обслуговування в сільській місцевості вуличних мереж у населених
пунктах, водопровідних і теплових мереж, каналізаційних систем і
споруд, кладовищ, котелень тощо. ( Абзац другий пункту 16 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 576 від
29.05.96 )
 
   17. Міністерству інвестицій і  будівництва,  Міністерству
економіки,  Міністерству  державних  ресурсів,  Міністерству
сільського  господарства  і  продовольства,   Міністерству
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії,
Академії наук, Українській академії аграрних наук розробити і
внести до 1 листопада 1992 р. Кабінетові Міністрів України проект
програми забезпечення сільського  житла  сучасним  інженерним
обладнанням та контрольно-вимірювальними приладами.
 
   18. Міністерству праці, Міністерству економіки, Міністерству
фінансів, Міністерству соціального забезпечення,  Міністерству
охорони здоров'я, Міністерству освіти, Міністерству сільського
господарства і продовольства, Міністерству статистики, Академії
наук, Українській академії аграрних наук розробити і подати до
1 жовтня 1992 р. Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
порядку надання і визначення розміру пільг для зміни міграційних
процесів на користь села, створення соціально-економічних умов
зростання народжуваності та всебічного розвитку сім'ї в сільській
місцевості.
 
   19. Міністерству освіти, Міністерству  охорони  здоров'я,
Міністерству культури, Міністерству у справах молоді і спорту,
Міністерству  зв'язків,  Міністерству  транспорту,  Державному
комітетові по житлово-комунальному господарству розробити до кінця
1992 року галузеві програми поліпшення обслуговування сільського
населення, спрямовані на забезпечення надання йому рівних з
міським населенням можливостей для отримання відповідних послуг.
 
   20. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Академії  наук,
Українській академії аграрних наук, Київській міській державній
адміністрації подати до 1 жовтня 1992 р. Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо створення Національного фонду відродження
села та відповідної міжвідомчої комісії.
 
   21. Міністерству праці, Міністерству сільського господарства
і  продовольства,  Раді  Міністрів Республіки Крим, місцевим
державним адміністраціям разом з Державним комітетом по пресі,
Укрдержтелерадіокомпанією  запровадити  постійні  спеціальні
радіотелепрограми, газетні рубрики  із  висвітленням  проблем
переселення громадян у сільські населені пункти України.
 
   22. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 15 грудня 1990 р. N 369 "Про
додаткові  заходи  щодо  розвитку  індивідуального  житлового
будівництва на селі та поліпшення соціально-демографічної ситуації
у трудонедостатніх господарствах".
 
 
   Прем'єр-міністр України                В.ФОКІН
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
 
   Інд. 22

БУДСТАНДАРТ Online