Приказ от 29.03.2006 № 97 Об утверждении ДБН В.2.5-27-2006 Защитные мероприятия электробезопасности в электроустановках зданий и сооружений

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             29.03.2006 N 97
 
 
      Про затвердження ДБН В.2.5-27-2006 "Захисні
      заходи електробезпеки в електроустановках
            будинків і споруд"
 
 
   На виконання рішення науково-технічної ради Мінбуду України
від 23.02.2006 N 9 >> ) про проект ДБН В.2.5-27-2006
"Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і
споруд" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити з наданням чинності з 1 жовтня 2006 року
ДБН В.2.5-27-2006   "Захисні   заходи   електробезпеки   в
електроустановках  будинків  і  споруд",  розроблений  ВАТ
"Київпромелектропроект".
 
   2. Будинки і споруди, з будівництва яких отримано дозвіл на
виконання будівельних робіт в установленому порядку до 01.10.2006,
допускається вводити в експлуатацію без коригування документації
на відповідність вимогам зазначених ДБН за умови дотримання вимог
ДБН  В.2.5-23-2003  "Проектування  електрообладнання  об'єктів
цивільного призначення".
 
   3. Доручити  ВАТ   "Київпромелектропроект"   (В.Божко),
враховуючи, що розроблення зазначеного нормативного документа
проведено за кошти ВАТ "Київпромелектропроект",  видання  та
розповсюдження  його  згідно  з  угодою,  укладеною  з  ДП
"Укрархбудінформ" (В.Чеснок), за умови використання одержаних від
реалізації нормативного документа коштів на виконання робіт зі
стандартизації, розвиток науково-технічної бази (Стаття 19 Закону
України "Про стандартизацію".
 
   4. ВАТ "Київпромелектропроект" (В.Божко) надати обов'язковий
безоплатний примірник  нормативного  документа  типографського
видання одержувачам, визначеним постановою Кабінету Міністрів
України "Про  порядок  доставлення  обов'язкових  примірників
документів" від 10 травня 2002 року N 608.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Ю.Казмірука.
 
 Міністр                          П.Качур