Приказ от 20.05.2003 № 128 Об утверждении Порядка приема и публикации объявлений относительно государственных закупок в информационно-аналитическом бюллетене Вестник государственных закупок

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            20.05.2003 N 128
 
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   4 червня 2003 р.
                   за N 438/7759
 
 
      { Наказ втратив чинність на підставі Наказу
                Міністерства економіки 
       N 139 від 17.04.2006 }
 
 
    Про затвердження Порядку приймання та публікування
       оголошень щодо державних закупівель в
        інформаційно-аналітичному бюлетені
         "Вісник державних закупівель"
 
 Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки
               та з питань європейської інтеграції
  N 383 від 22.10.2004 )
 
 
   Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти"  та постанови Кабінету
Міністрів України від 27.09.2000 N 1469  "Про
організаційні  заходи  щодо  функціонування системи державних
закупівель" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок приймання та публікування оголошень
щодо державних закупівель в інформаційно-аналітичному бюлетені
"Вісник державних закупівель", що додається.
 
   2. Установити, що публікація  оголошень  щодо  державних
закупівель здійснюється:
   безкоштовно, якщо оголошення подаються  замовниками,  які
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002
N 228  "Про затвердження Порядку  складання,
розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ" (із змінами та доповненнями) є розпорядниками
бюджетних коштів, а також Національним банком України, його
підрозділами, державними цільовими фондами, фондами соціального
страхування та Пенсійним фондом України;
   на платній  основі,  якщо  оголошення  подаються  іншими
замовниками. Розмір плати за надання оголошень щодо державних
закупівель установлюється  Державним  підприємством  "Редакція
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель".
 
   3. Управлінню державних закупівель та юридичному департаменту
забезпечити в установленому порядку реєстрацію цього наказу в
Міністерстві юстиції України.
 
   4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після реєстрації
у Міністерстві юстиції України.
 
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції України          В.Хорошковський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   20.05.2003 N 128
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   4 червня 2003 р.
                   за N 438/7759
 
 
               ПОРЯДОК
        приймання та публікування оголошень
          щодо державних закупівель в
        інформаційно-аналітичному бюлетені
         "Вісник державних закупівель"
 
 
   1. Оголошення щодо державних закупівель, підготовлене для
публікації згідно з установленими Міністерством економіки та з
питань європейської інтеграції України формами та інструкціями до
них,  подається  до  Державного  підприємства  "Редакція
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель"
(далі - редакція) особисто  секретарем  тендерного  комітету
організації-замовника   (іншим   уповноваженим   працівником
організації-замовника) або передається телефаксом та/або засобами
електронного зв'язку (відповідно до додатка 1), що підтверджується
письмово. Відповідальність за зміст поданого оголошення щодо
державних закупівель несе організація-замовник. ( Пункт 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції N 383 від 22.10.2004 )
 
   2. Під час подання замовником оголошення щодо державних
закупівель (далі - оголошення) редакцією здійснюється перевірка
його змісту, форми і строків подання на відповідність установленим
формам оголошень стосовно державних закупівель та інструкціям щодо
їх заповнення.
 
   3. За підсумками перевірки редакція має право не прийняти до
публікації оголошення та запропонувати доопрацювати його. Якщо під
час  прийняття  інформації  виявлено необхідність коригування
оголошення, оголошення повторно подається після  коригування.
Редакція  може  додатково  вимагати  від  замовника  надання
підтвердження повноважень щодо  визнання  його  розпорядником
бюджетних коштів.
 
   4. Оголошення вважається прийнятим для публікації, якщо йому
присвоєно вхідний реєстраційний номер. Особа, що здійснює передачу
оголошення телефаксом, повинна вказати додатково під текстом
оголошення свої прізвище, ім'я та по батькові, посаду, номер
контактного телефону.
 
   5. Періодичність видання інформаційно-аналітичного бюлетеня
"Вісник  державних  закупівель"  визначається  редакцією  за
погодженням з Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції України.
 
 Заступник начальника управління
 державних закупівель                  С.Яременко
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку приймання
                   та публікування оголошень
                   щодо державних закупівель
                   в інформаційно-аналітичному
                   бюлетені "Вісник державних
                   закупівель"
 
 
              РЕГЛАМЕНТ
     розміщення замовниками інформації щодо державних
        закупівель на базі Інтернет-порталу
        інформаційно-аналітичного бюлетеня
         "Вісник державних закупівель"
 
 
   1. Користувачами   системи   є   замовники   торгів,
інформаційно-аналітичний бюлетень "Вісник державних закупівель",
учасники торгів.
 
   2. Приймання   оголошень  щодо  державних  закупівель
з використанням електронного зв'язку  здійснюється  відповідно
до встановлених форм та інструкцій до них, затверджених наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 20.05.2003 N 130, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України  03.06.2003  за  N  427/7748  (із  змінами
та доповненнями), після реєстрації замовників на Інтернет-порталі
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель".
 
   3. Реєстрація замовників торгів здійснюється таким чином:
   заповнення реєстраційної   форми   на  Інтернет-порталі
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель"
та одержання замовниками за їх електронною адресою коду активації;
   подання замовниками    на     адресу     редакції
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель"
офіційного листа за встановленою формою (додаток 2);
   одержання замовником  на  відповідну  електронну  адресу
повідомлення щодо отримання права подання та розміщення інформації
з  використанням  електронного  зв'язку  на  Інтернет-порталі
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель".
 
   4. Замовник для подання оголошень заповнює відповідну форму
підрозділу  "Подання  оголошень" розділу "Державні закупівлі"
Інтернет-порталу  інформаційно-аналітичного  бюлетеня  "Вісник
державних закупівель".
 
   5. Після відправлення оголошень щодо державних закупівель
замовник має можливість у відповідному розділі вказаного порталу
одержувати інформацію  про  стадії  проходження  прийнятих
до публікації оголошень на кожний номер бюлетеня або причини їх
неприйняття.
 
   6. Замовник  має  право  розміщувати на Інтернет-порталі
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель"
іншу інформацію щодо державних закупівель.
( Порядок доповнено Додатком 1 згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції N 383
від 22.10.2004 )
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку приймання
                   та публікування оголошень
                   щодо державних закупівель
                   в інформаційно-аналітичному
                   бюлетені "Вісник державних
                   закупівель"
 
                   Головному редактору
                   інформаційно-аналітичного
                   бюлетеня "Вісник державних
                   закупівель"
 
 
   Відповідно до Регламенту розміщення замовниками інформації
щодо   державних  закупівель  на  базі  Інтернет-порталу
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель"
направляємо відповідні відомості:
   1. Головний   розпорядник   коштів   (повна   назва
та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).
 
   2. Замовник торгів:
   2.1. Повна назва.
   2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
   2.3. Місцезнаходження.
 
   3. Зареєстроване  ім'я  користувача  на  Інтернет-порталі
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель".
 
   4. Відповідальна особа (прізвище, ім'я, по батькові, посада,
номер телефону та факсу  із  зазначенням  коду  міжміського
телефонного зв'язку, адреса електронної пошти).
 
   5. Адреси:
   одержання тендерної документації;
   подання тендерних пропозицій;
   розкриття тендерних пропозицій.
 
   6. Підпис  уповноваженої  особи,  скріплений  печаткою
організації-замовника торгів  або  окремою печаткою тендерного
комітету.
( Порядок доповнено Додатком 2 згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції N 383
від 22.10.2004 )

БУДСТАНДАРТ Online