Письмо от 16.08.1996 № 6/329 О стоимости проектных и изыскательских работ

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ І
АРХІТЕКТУРИ

Л И С Т

N 6/329 от 16.08.96

м. Київ

Про вартість проектних та вишукувальних робіт

У зв'язку з зростанням цін на окремі матеріальні ресурси і послуги та проведенням відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.96 р. N 523 індексації вартості основних фондів Держкоммістобудування повідомляє.

При визначенні цін на проектно-вишукувальні роботи на підставі їх базисної кошторисної вартості, обчисленої калькуляційним поелементним) методом у відповідності з пунктами 3.2 і 3.3 Порядку визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України в 1994 році, затвердженого наказом Мінбудархітектури України від 6 травня 1994 року N 95, до складу договірної ціни згідно з підпунктом "б" пункту 5.5 зазначеного Порядку включаються, починаючи з 1 серпня 1996 року, обов'язкові нормативні надбавки, обчислені шляхом множення нижченаведених коефіцієнтів на базисну кошторисну вартість відповідних робіт:

13,3 - для проектних та конструкторських робіт;

16,3 - для вишукувальних робіт (за винятком робіт на інженерно-геодезичні вишукування);

14,2 - для інженерно-геодезичних вишукувань.

Ці надбавки враховують податок на добавлену вартість на матеріальні ресурси та послуги виробничого призначення.

Вартість проектно-вишукувальних робіт, які розпочаті виконанням, обчислюється виходячи із зазначених нормативних надбавок та залишків обсягів робіт (за базисними цінами) на 1 серпня поточного року, що визначаються на підставі графіків їх виконання.

При визначенні кошторисної вартості проектних робіт для будівництва об'єктів житла і соціальної сфери з застосуванням нормативів вартості проектних робіт до розрахункової базисної вартості будівництва слід керуватися нормативами, що наведені у додатку до цього листа. Розрахункова базисна вартість будівництва обчислюється в цінах 1993 року з урахуванням ринкових умов I кварталу 1996 року (додаток 8.7-I, ДБН IV-16-95, Доповнення N 1) за підсумком глав 1...9 попереднього розрахунку, складеного по формі зведеного кошторисного розрахунку у відповідності з ДБН IV-16-95.

При цьому базисна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт визначається згідно з розділом 4, додатком 3 Порядку визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України в 1994 році (доповнення до СНіП IV-16-84).

Визнати таким, що втратив чинність, лист Держкоммістобудування України від 21.04.96 N 9/145.

Голова Комітету

 
 
В.М.Гусаков


Додаток до листа Держкоммістобудування від 16 серпня 1996 р. N 6/329
Нормативи кошторисної вартості проектних робіт
при індивідуальному проектуванні будинків,
споруд і комплексів на конкретних ділянках

N з/п Розрахункова базисна вартість будівництва в цінах 1993 року з урахуванням ринкових умов 1996 року, млрд. крб.* Норматив кошторисної вартості проектних робіт у відсотках до розрахункової базисної вартості будівництва в цінах 1993 року з урахуванням ринкових умов I кварталу 1996 року за категоріями складності об'єктів
Категорії складності об'єктів
I II III IV V
1 2 3 4 5 6 7
1. До 1,0 4,7 5,1 5,5 6,6 8,0
2. 1 - 5 4,7 - 4,3 5,1 - 4,7 5,5 - 5,2 6,6 - 6,2 8,0 - 7,4
3. 5 - 10 4,3 - 3,9 4,7 - 4,3 5,2 - 4,9 6,2 - 5,8 7,4 - 6,9
4. 10 - 20 3,9 - 3,5 4,3 - 3,9 4,9 - 4,5 5,8 - 5,3 6,9 - 6,3
5. 20 - 30 3,5 - 3,2 3,9 - 3,6 4,5 - 4,2 5,3 - 4,9 6,3 - 5,9
6. 30 - 50 3,2 - 3,0 3,6 - 3,4 4,2 - 3,9 4,9 - 4,5 5,9 - 5,5
7. 50 - 100 3,0 - 2,7 3,4 - 3,1 3,9 - 3,5 4,5 - 4,1 5,5 - 5,1
8. 100 - 150 2,7 - 2,4 3,1 - 2,8 3,5 - 3,1 4,1 - 3,7 5,1 - 4,7
9. 150 - 200 2,4 - 2,1 2,8 - 2,5 3,1 - 2,8 3,7 - 3,4 4,7 - 4,3
10. 200 - 250 2,1 - 1,85 2,5 - 2,2 2,8 - 2,5 3,4 - 3,1 4,3 - 4,0
11. 250 - 300 1,85 - 1,65 2,2 - 2,0 2,5 - 2,3 3,1 - 2,9 4,0 - 3,7
12. 300 - 350 1,65 - 1,5 2,0 - 1,85 2,3 - 2,15 2,9 - 2,75 3,7 - 3,5
13. 350 - 400 1,5 - 1,4 1,85 - 1,75 2,15 - 2,05 2,75 - 2,6 3,5 - 3,3
14. 400 - 500 1,4 - 1,25 1,75 - 1,6 2,05 - 1,9 2,6 - 2,4 3,3 - 3,0
15. 500 - 600 - 1,6 - 1,5 1,9 - 1,8 2,4 - 2,25 3,0 - 2,8
16. 600 - 700 - 1,5 - 1,4 1,8 - 1,7 2,25 - 2,1 2,8 - 2,6
17. 700 - 800 - 1,4 - 1,3 1,7 - 1,6 2,1 - 2,0 2,6 - 2,4
18. 800 - 900 - 1,3 - 1,25 1,6 - 1,55 2,0 - 1,9 2,4 - 2,3
19. 900-1000 - 1,25 - 1,2 1,55 - 1,5 1,9 - 1,8 2,3 - 2,2
20. Понад 1000 - 1,2 1,5 1,8 2,2
Примітка:
* 1. Розрахункова базисна вартість будівництва обчислюється в цінах 1993 року за підсумком глав 1...9 попереднього розрахунку, складеного по формі зведеного кошторисного розрахунку у відповідності з ДБН IV-16-95 з урахуванням ринкових умов I кварталу 1996 року (додаток 8.7-I, ДБН IV-16-95, Доповнення N 1).
2. Проміжні значення визначаються методом інтерполяції.

Надруковано:

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури. "Інструктивні документи і листи, що роз'яснюють положення порядку визначення вартості будівництва, взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, вартості проектно-вишукувальних робіт, експертизи вартісних показників, утримання апарату замовника та інших економічних питань, що входять до сфери діяльності Держкоммістобудування". Випуск N 8, 15 жовтня 1996 р., К.: НВФ "ІНПРОЕКТ".

БУДСТАНДАРТ Online