Приказ от 11.04.2006 № 66 Об итогах работы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства во ІІ квартале 2006 года

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
     КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             11.04.2006 N 66
 
 
         Про підсумки роботи будівельного
     комплексу та житлово-комунального господарства
           у I кварталі 2006 року
 
 
   Проаналізувавши результати роботи будівельного комплексу та
житлово-комунального господарства у I кварталі 2006 року, колегія
Мінбуду відзначає, що Міністерством, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами
місцевого  самоврядування,  підприємствами,  організаціями  і
установами  будівельного  комплексу  та  житлово-комунального
господарства  проводилась  послідовна  робота,  спрямована на
реалізацію  пріоритетних  напрямів  діяльності  Міністерства,
визначених рішенням  колегії  Мінбуду  від  27.01.06  N  1
 >> ), та забезпечення сталого розвитку відповідних
галузей економіки.
   За результатами роботи будівельного комплексу в січні-березні
поточного року обсяги будівельних робіт, виконаних будівельними
організаціями власними силами, зросли  відносно  аналогічного
періоду минулого року на 5% і склали 5841 млн. грн.
   Разом з тим, повільними темпами зростають обсяги будівництва
житла. Має місце зниження виробництва окремих видів продукції
будівельного призначення.
   Одним із основних чинників, що стримує нарощування обсягів
будівництва, передусім житла, є недосконалість законодавчого та
нормативного забезпечення погоджувальних та будівельних процедур.
   З метою  виправлення  ситуації  протягом  I  кварталу
Міністерством розроблено, схвалено Кабінетом Міністрів України та
подано до Верховної ради проект Закону "Про  нормування  у
будівництві", розроблено та внесено на розгляд Уряду проект Закону
"Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення
процедур одержання земельних ділянок та у сфері будівництва".
   За поданням Міністерства Урядом прийняті рішення щодо Порядку
підтвердження придатності застосування будівельних матеріалів,
створення  Урядового  органу  у  складі  Міністерства  з
архітектурно-будівельного контролю та щодо визначення вартості
виконання інвестиційної експертизи проектів.
   Протягом кварталу  опрацьовані  стратегічні  підходи щодо
розвитку житлового будівництва, доступного для широких верств
населення, та соціального житла.
   У житлово-комунальному  господарстві  упродовж  кварталу
відбулось  значне  погіршення  фінансово-економічного  стану
підприємств.
   Зокрема, на 191,6 млн. грн. або на 3% збільшилась загальна
сума дебіторської заборгованості, яка на кінець кварталу сягнула
7,75 млрд. гривень.
   Наростили заборгованість за спожиті  комунальні  послуги:
госпрозрахункові  підприємства на 5,8%; бюджетні установи та
організації на 48,0%.
   Населення сплатило  2,2  млрд.  гривень  або  82,9% від
нарахованих сум, що більше на 26,6% порівняно з відповідним
періодом 2005 року.
   На початок II кварталу прогнозується збільшення кредиторської
заборгованості на 166,7 млн. грн. (2%), яка складатиме близько
9 млрд. грн. Найбільші  обсяги  кредиторської  заборгованості
накопичені у  Дніпропетровській  області  (23% від загального
обсягу), Луганській (15%), Харківській (11%) та м. Києві (14%).
   Погіршився рівень оплати та зросла заборгованість підприємств
водо-, теплопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії,
зокрема за природний газ на 22,4%, за електроенергію на 2,8%.
   Найнижчий рівень розрахунків за природний газ спостерігався у
Харківській (35,8%), Луганській (36,6%), Запорізькій (42,7%),
Донецькій (44,3%) областях.
   З початку  року  збільшилась  із  490 до 579 кількість
підприємств, що мають борги із виплати заробітної плати, загальний
обсяг заборгованості зріс на 15 млн. грн. або на 36%.
   За підсумками I кварталу  2006  року  на  підприємствах
житлово-комунального господарства  очікуються  збитки  у  сумі
800 млн. гривень, що удвічі більше, ніж у відповідному періоді
минулого року.
   Колегія констатує,  що  упродовж  опалювального  сезону
2005-2006 років на об'єктах теплоенергетики відбулось збільшення
аварійних ситуацій із значними матеріальними збитками, погіршилась
якість  послуг  централізованого  опалення  та  гарячого
водопостачання.
   На фоні  стабільних  загальних  показників  діяльності
теплопостачальних  підприємств  у  33  населених  пунктах
Дніпропетровської, Запорізької,  Кіровоградської,  Луганської,
Херсонської областей та Автономної Республіки Крим мали місце
аварійні ситуації, найбільш масштабна з яких у м. Алчевську
Луганської області.
   Минулої зими спостерігалось також збільшення кількості аварій
на об'єктах водопровідно-каналізаційного господарства, зокрема в
мм. Щолкіне, Керчі, Орджонікідзе Автономної Республіки Крим та
інших.
   Основними причинами їх виникнення є незадовільна підготовка
житлово-комунального господарства у зазначених населених пунктах
до роботи в осінньо-зимовий період, застаріле обладнання та значна
зношеність основних фондів.
   Аналіз стану   реалізації   Загальнодержавної  програми
реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на
2004-2010 роки у I кварталі поточного року засвідчив
уповільнення темпів створення конкурентного середовища у сфері
надання послуг з утримання багатоквартирного житлового фонду.
Кількість приватних підприємств скоротилась на 25 одиниць і станом
на 01.03.2006 р. становила 333 підприємства. Кількість об'єднань
співвласників багатоквартирних  будинків  зросла  лише  на
217 одиниць, що на 62 об'єднання менше, ніж за аналогічний період
минулого року, і становить 4362 об'єднання.
   Для прискорення реформи у житлово-комунальній сфері та на
виконання Указу Президента України від 31 січня 2006 р. N 85
  Міністерством  розроблені  Першочергові  заходи
реформування житлово-комунального господарства, обговорення яких
відбулось на Всеукраїнській нараді 2 березня цього року за участю
Президента України В.А.Ющенка, підготовлено рішення Уряду щодо їх
затвердження.
   З метою подолання  проблем,  що  накопичились  у  сфері
будівництва  архітектури та житлово-комунального господарства,
створення  умов  для  підвищення  якості  будівництва  та
житлово-комунальних послуг, забезпечення енергозбереження тощо
Мінбуд спрямував свою діяльність  на  удосконалення  чинного
законодавства.
   Упродовж кварталу  поліпшено  фінансово-економічний  стан
підприємств та організацій, що належать до сфери управління
Мінбуду. Зокрема очікується, що дохід від реалізації їх продукції
становитиме 57,0 млн. грн.
   Підвідомчі підприємства   та   організації   сплатили
20,0 млн. грн. податків та обов'язкових платежів до бюджету, що
відповідає затвердженим плановим обсягам. Підприємства не мають
заборгованості з платежів до бюджету та державних цільових фондів,
а також із виплати заробітної плати, окрім інституту НДКТІ МГ
(Щербина Г.П), де заборгованість із заробітної плати становить
98,0 тис. грн.
   Міністерством розпочата  робота  щодо  оптимізації  та
удосконалення організаційної структури підвідомчих підприємств
шляхом  реорганізації  дрібних  і  малочисельних, проводиться
перезатвердження їх статутних документів.
   З метою  забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів
політики Президента України та Кабінету  Міністрів  України,
Основних завдань та організаційно-технічних заходів Міністерства
на  2006  рік  у  сфері  будівництва,  архітектури  та
житлово-комунального господарства  колегія  Мінбуду  України
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Департаменту стратегічного розвитку (Козак В.І.):
 
   1.1. Забезпечити подання Кабінету Міністрів України проекту
урядового  рішення  щодо  затвердження  першочергових заходів
реформування житлово-комунального господарства. Термін: квітень
2006 р.;
 
   1.2. Внести  на  розгляд  науково-технічної ради Мінбуду
проекти:
   Типового положення  про порядок економічного стимулювання
енергозберігаючих заходів на підприємствах житлово-комунального
господарства. Термін: квітень 2006 р.;
   Галузевої програми    енергозбереження    у    сфері
житлово-комунального господарства. Термін: липень 2006 р.
 
   2. Управлінню  водопровідно-каналізаційного  господарства
(Рудий В.П.):
 
   2.1. Забезпечити відбір, формування та затвердження наказом
Міністерства  Переліку  об'єктів  водопровідно-каналізаційного
господарства, які фінансуватимуться у 2006 році за бюджетною
програмою  "Розвиток  та реконструкція централізованих систем
водопостачання та водовідведення" (КПКВК  2701140)  в  обсязі
80 млн. грн. Термін: квітень 2006 р.;
 
   2.2. Провести аналіз впровадження енергозберігаючих заходів
на  підприємствах  водопровідно-каналізаційного  господарства
Чернігівської, Черкаської та Донецької областей. Термін: червень
2006 року;
 
   2.3. Забезпечити  здійснення  за  графіком  перевірок
господарської діяльності водопостачальних підприємств відповідно
до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення. Термін: до 30 червня 2006 року;
 
   2.4. Розробити модель водозабезпечення сільських населених
пунктів з урахуванням досвіду реалізації пілотних проектів у
Автономній Республіці Крим. Термін: жовтень 2006 року;
 
   3. Управлінню методичного  та  нормативного  забезпечення
житлово-комунального  господарства  (А.Кулеша)  розробити  та
забезпечити подання до Кабінету Міністрів України:
   Порядку погашення заборгованості минулих років з різниці в
тарифах на теплову енергію,  послуги  з  водопостачання  та
водовідведення,  що  постачалися  населенню  за регульованими
тарифами. Термін: квітень 2006 р.;
   Порядку формування тарифів на послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення. Термін: травень 2006 р.;
   Порядку формування тарифів на виробництво теплової енергії та
надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої
води. Термін: травень 2006 р.
 
   4. Управлінню теплоенергетики (Бербенець В.М.):
 
   4.1. Підготувати  на  розгляд  колегії  Мінбуду  питання
"Підведення підсумків роботи житлово-комунального господарства в
зимових умовах 2005-2006 років та завдання з підготовки до роботи
в зимових умовах 2006-2007 років". Термін: травень 2006 року.;
 
   4.2. Забезпечити запровадження ліцензування  господарської
діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової
енергії. Термін: квітень-червень 2006 року.
 
   5. Управлінню експлуатації житлового фонду (Кірюшин В.М.):
 
   5.1. Забезпечити створення Центрів методичного забезпечення
підготовки фахівців з управління житловими будинками. Термін:
травень 2006 р.;
 
   5.2. Подати до Кабінету Міністрів України проект постанови
"Про затвердження Порядку обстеження житлових будинків, квартир
(їх частин) з метою визнання непридатними для проживання, а також
їх подальшого використання або знесення". Термін: квітень 2006 р.;
 
   5.3. Забезпечити розроблення нормативно-правових актів на
виконання Закону  України  "Про  житловий  фонд  соціального
призначення". Термін: листопад 2006 р.;
 
   5.4. Проаналізувати хід та узагальнити досвід удосконалення
системи управління у сфері утримання житлового фонду, створення
ефективного власника багатоквартирного будинку у Донецькій та
Миколаївській областях, розробити нормативну-правову базу для
запровадження інституту управителів. Термін: вересень 2006 р.;
 
   6. Управлінню  благоустрою та комунального обслуговування
(Стеценко Я.А.):
 
   6.1. Разом з Управлінням містобудування, архітектури  та
житлово-комунального господарства Херсонської облдержадміністрації
вивчити стан виконання Закону України "Про поховання та похоронну
справу" у Херсонській області. Термін: травень
2006 р.;
 
   6.2. Забезпечити разом з Хмельницькою облдержадміністрацією
підготовку  та  проведення всеукраїнського семінару з питань
поводження з побутовими відходами. Термін: червень 2006 р.;
 
   6.3. Підготувати проект рішення  Уряду  щодо  підведення
підсумків щорічного Всеукраїнського конкурсу "Населений пункт
найкращого благоустрою і підтримки громадського  порядку"  за
2005 рік. Термін: травень 2006 р.;
 
   6.4. Забезпечити розроблення нормативно-правової бази для
впровадження Закону України "Про благоустрій населених пунктів"
. Термін: протягом року;
 
   7. Відділу міського електротранспорту (Вірченко В.В.):
 
   7.1. Доопрацювати  та забезпечити внесення Уряду проекту
Концепції Державної програми розвитку  міського  електричного
транспорту на 2006-2015 роки. Термін: червень 2006 р.;
 
   7.2. Провести  моніторинг реалізації Закону України "Про
міський електричний транспорт"  та  підготувати
пропозиції з цього питання до розгляду на засіданні колегії
Міністерства. Термін: червень 2006 р.
 
   8. Головній  державній  технічній  інспекції  міського
електротранспорту (В.А.Менжерес):
 
   8.1. Здійснити перевірку підприємств, які допустили зростання
аварійності або погіршення технічного стану об'єктів міського
електротранспорту, щодо дотримання Закону України "Про дорожній
рух", Правил дорожнього руху України,
Правил експлуатації трамвая та тролейбуса, інших
нормативних  актів,  які  регламентують  роботу  міського
електротранспорту. Термін: II квартал 2006 р.;
 
   8.2. Підготувати до видання та видати "Збірник нормативних
документів  для  інженерно-технічних  працівників  міського
електротранспорту". Термін: травень 2006 р.
 
   9. Управлінню  економіки  та  організації  будівництва
(Шарапова Т.О.):
 
   9.1. Забезпечити розроблення проектів нормативних документів,
необхідних для впровадження Закону України "Про житловий фонд
соціального призначення". Термін: листопад 2006 р.;
 
   9.2. Здійснювати моніторинг стану  виконання  комплексних
регіональних програм  розвитку житлового будівництва житла на
2006 рік та узагальнювати матеріали з цього питання для подання
Кабінету Міністрів України. Термін: щоквартально;
 
   9.3. Підготувати  пропозиції,  спрямовані  на  реалізацію
державної політики щодо  створення  законодавчих  засад  для
будівництва доступного житла громадянам з середнім рівнем доходів.
Термін: червень 2006 р.;
 
   9.4. Забезпечити  організацію  роботи  зі  створення  та
постійного  оновлення  галузевої нормативної бази з праці у
будівництві з метою підвищення рівня оплати працюючих у галузі.
Термін: другий квартал 2006 р.;
 
   9.5. Розробити проект методичних рекомендацій щодо діяльності
служби замовника будівництва об'єктів з  метою  забезпечення
ефективності  реалізації  капітальних  вкладень у будівництво
об'єктів. Термін: третій квартал 2006 р.;
 
   9.6. Провести аналіз впровадження єдиних засад укладення
договорів підряду на виконання будівельних робіт, пов'язаних з
будівництвом об'єктів, визначених Загальними умовами укладення та
виконання договорів  підряду  у  капітальному  будівництві,
затвердженими постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
01.08.2005 р. N 668 та підготувати пропозиції щодо
виправлення ситуації. Термін: третій квартал 2006 р.
 
   10. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості
у будівництві (Губень П.І.):
 
   10.1. Забезпечити внесення до Кабінету Міністрів України
проекту постанови Уряду "Про  внесення  змін  до  порядків,
затверджених постановами  Кабінету  Міністрів  України  від
8 вересня 1997 року N 995 та від 11 квітня 2002 року N 483".
Термін: до 1 травня 2006 р.;
 
   10.2. Здійснити моніторинг складових вартості будівельної
продукції та на підставі його результатів забезпечити визначення
індексів зміни  вартості  будівництва  станом  на  1  квітня
поточного року. Термін: до 1 травня 2006 р.;
 
   11. Управлінню  технічного  регулювання  в  будівництві
(Барзилович Д.В).:
 
   11.1. Розробити та внести на затвердження пакет документів
щодо запровадження процедури підтвердження придатності  нових
будівельних виробів  для  застосування в будівництві. Термін:
другий квартал 2006 р.;
 
   11.2. Забезпечити погодження проекту Технічного регламенту
щодо будівельних виробів центральними органами виконавчої влади та
подання його на розгляд Кабінету Міністрів України.  Термін:
другий квартал 2006 р.;
 
   11.3. Розробити план роботи із нормування та стандартизації в
будівництві на  2006-2010  роки  з  урахуванням  стандартів
EN EUROCODES. Термін: другий квартал 2006 р.;
 
   11.4. Разом  із  керівниками  структурних  підрозділів
Міністерства забезпечити підготовку для подання Кабінету Міністрів
України  матеріалів щодо робочої наради з проблемних питань
удосконалення проектної справи. Термін: квітень 2006 р.
 
   12. Відділу промислової забудови та інженерного  захисту
територій (А.В.Шпакевич):
 
   12.1. Підготувати  тендерну документацію щодо розроблення
проекту державних будівельних норм "Територіальна діяльність у
будівництві.  Основні  положення"  та  забезпечити завершення
розроблення державних будівельних норм "Інженерні вишукування для
будівництва". Термін: квітень 2006 р.;
 
   12.2. Забезпечити коригування Комплексної програми ліквідації
наслідків підтоплення територій у містах і селищах України,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002
N 160, відповідно до рекомендацій парламентських
слухань "Актуальні проблеми зрошення, підтоплення та повеней в
Україні", схвалених постановою Верховної  Ради  України  від
23.02.2006 N 3506-IV. Термін: до 1 липня 2006 р.
 
   13. Відділу атестації та ліцензування (Лісничук В.А.):
 
   13.1. Підготувати  до  розгляду  на  засіданні  колегії
Міністерства пакету законодавчих та нормативних актів щодо нових
підходів у ліцензуванні будівельної діяльності та проект нової
редакції Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності.
Термін: травень 2006 р.;
 
   13.2. Доопрацювати проект Положення про порядок проведення
професійної атестації виконавців окремих видів робіт, пов'язаних
зі створенням об'єктів архітектури, та розмістити його на сайті
Міністерства для громадського обговорення. Термін: травень 2006 р.
 
   14. Управлінню реставрації  та  реконструкції  історичної
забудови (Майстерчук Т.П.):
 
   14.1. Забезпечити розроблення та подання в установленому
порядку на затвердження:
   нормативних та  методичних  документів  щодо  розроблення
науково-проектної документації об'єктів  нерухомої  культурної
спадщини,  історико-архітектурних  опорних планів, спеціальної
науково-проектної документації для визначення ареалів населених
місць України, меж та режимів використання зон охорони пам'яток.
Термін: другий квартал 2006 р.;
   Порядку визначення  умов  та критеріїв створення програм
збереження та використання пам'яток архітектури та містобудування.
Термін: другий квартал 2006 р.;
 
   14.2. Забезпечити внесення до Кабінету Міністрів України
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про  історичне населене місце України". Термін: до
1 травня 2006 р.
 
   15. Державній архітектурно-будівельній  інспекції  України
(Бондаренко О.М.):
 
   15.1. Підготувати для внесення до Кабінету Міністрів України
Положення  про  орган  державного  управління  з  питань
архітектурно-будівельного контролю. Термін: травень 2006 р.;
 
   15.2. Підготувати до затвердження нову редакцію державних
будівельних норм "Порядок прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів".  Термін  розгляду  на  НТР  Мінбуду:
червень 2006 р.;
 
   15.3. Провести   перевірку   будівництва    висотних
експериментальних житлових будинків у м. Києві щодо дотримання
суб'єктами будівництва встановлених законодавчих та нормативних
вимог, результати перевірки винести на розгляд науково-технічної
ради. Термін: травень 2006 р.
 
   16. Управлінню архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем будинків і споруд (Авдієнко О.П.):
 
   16.1. Забезпечити    затвердження   нової   редакції
ДБН "Будівництво в сейсмічних районах України" та організувати
спільно з НДІ будівельних конструкцій розгляд його положень на
семінарах у сейсмонебезпечних регіонах України. Термін: протягом
2006 р.;
 
   16.2. Розробити та запровадити Регламент розгляду Мінбудом
України звернень інвесторів щодо проведення експериментальних
досліджень  і  будівництва  об'єктів, на які відсутні норми
проектування. Термін: другий квартал 2006 р.;
 
   16.3. Опрацювати питання створення банку проектів житлових
будинків в розрізі відповідних кліматичних зон, що можуть бути
запропоновані для повторного  масового  впровадження.  Термін:
другий квартал 2006 р.;
 
   16.4. Підготувати пропозиції щодо коригування нормативних
документів із питань поширення енергозберігаючих автономних систем
опалення в житлових багатоквартирних будинках до 10 поверхів за
результатами натурного обстеження у I кварталі п.р.  роботи
автономних систем опалення в існуючих житлових будинках. Термін:
червень 2006 р.
 
   17. Управлінню містобудування та архітектури (Сіленко М.В.):
   Завершити розроблення та забезпечити введення в дію нових
нормативних документів у сфері містобудування, в тому числі:
   Порядку громадського обговорення містобудівної документації.
Термін: другий квартал 2006 р.;
   державних будівельних  норм щодо складу, змісту, порядку
розроблення, погодження та затвердження детальних планів територій
проектів забудови, містобудівного обґрунтування тощо. Термін:
третій квартал 2006 р.
 
   18. Відділу  науково-технічної  інформації  та  інновацій
(Кравченко Л.О.):
   підготувати пропозиції  щодо  створення  у  2006  році
інформаційної  бази даних комунальної техніки, обладнання та
новітніх технологій у житлово-комунальному господарстві. Термін:
червень 2006 р.
 
   19. Відділу  взаємодії  з  міжнародними  організаціями
(Первая С.О.)
   підготувати інформацію та створити базу даних щодо реалізації
місцевими органами виконавчої влади  та  органами  місцевого
самоврядування проектів міжнародної технічної допомоги, залучення
кредитних ресурсів МФО. Термін: червень 2006 р.
 
   20. Відділу координації діяльності підвідомчих організацій
(Бервецький В.Ф.)
   внести пропозиції щодо оптимізації діяльності підприємств,
установ  та  організацій,  що  належать до сфери управління
Міністерства. Термін: травень 2006 р.
 
   21. Фінансово-економічному управлінню (Щавінська Т.М.):
   провести роботу  з  керівниками  підприємств, установ та
організацій сфери управління Міністерства зі здійснення заходів
щодо недопущення заборгованості із заробітної плати та внесення
платежів до державного бюджету. Термін: II кв. 2006 р.
 
   22. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним,  Київській  та  Севастопольській  міським, районним
державним  адміністраціям,  органам  місцевого  самоврядування
упродовж 2006 року вжити заходів щодо:
   забезпечення реалізації  регіональних  (місцевих)  програм
реформування і розвитку житлово-комунального господарства;
   встановлення тарифів на  житлово-комунальні  послуги  для
населення, які повністю відшкодовують економічно обґрунтовані
витрати виробництва, та своєчасне їх коригування відповідно до
змін цін на паливно-енергетичні ресурси;
   завершення розрахунків за знеціненими заощадженнями громадян
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.02.06
N 124 "Про реалізацію статті 36 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2006 рік";
   участі підприємств   комунальної   теплоенергетики   та
водопровідно-каналізаційного господарства у проведенні розрахунків
згідно з Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення
сталого   функціонування  підприємств  паливно-енергетичного
комплексу" та ст. 116 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2006 рік" (погашення різниці в
ціні);
   організації підготовки житлово-комунального господарства до
роботи в опалювальний період 2006-2007 років, усунення причин
виникнення надзвичайних ситуацій у цій сфері, та вжити заходів
щодо упередження та унеможливлення повторення аварій у подальшому.
 
   23. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Вінницькій,
Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській,
Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській,
Тернопільській,   Харківській,   Херсонській,  Хмельницькій,
Черкаській, Чернігівській обласним держадміністраціям доопрацювати
комплексні програми розвитку житлового будівництва на 2006 рік у
відповідних регіонах у частині збільшення темпів обсягів введення
житла до 30%.
 
   24. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Першого
заступника Міністра Беркуту А.В.
 
 Голова Колегії                      П.Качур

БУДСТАНДАРТ Online