Приказ от 29.04.2004 № 91 Относительно утверждения Инструкции об организации и проведении комплексных контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
              Н А К А З
 
             29.04.2004 N 91
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
       будівництва, архітектури та житлово-комунального
                         господарства
    N 103 >> ) від 31.03.2006 }
 
      Щодо затвердження Інструкції про організацію
     та проведення комплексних контрольних заходів
        фінансово-господарської діяльності
     на підприємствах, в установах і організаціях,
     що належать до сфери управління Держбуду України
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
           комітету з будівництва та архітектури
     N 197 від 21.10.2004
     N  7 від 14.01.2005 }
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 22.05.02 N 685 "Про здійснення міністерствами,
іншими центральними органами  виконавчої  влади  внутрішнього
фінансового контролю", "Стандартів державного фінансового контролю
за використанням бюджетних коштів, державного і комунального
майна",  затверджених наказом Головного контрольно-ревізійного
управління України від 09.08.02 N 168 , з метою
підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи підрозділів
внутрішнього фінансового контролю Комітету, керуючись "Положенням
про Державний комітет України з будівництва та архітектури",
затвердженого Указом Президента України від 20.08.02 N 725/2002
, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Інструкцію  про організацію та проведення
комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності
на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери
управління Держбуду України, що додається.
 
   2. Начальнику Фінансово-економічного  управління  Держбуду
України Т.Щавінській  забезпечити  доведення  цієї  Інструкції
до відома керівників структурних підрозділів центрального апарату
Комітету, підприємств установ і організацій, що належать до сфери
управління Держбуду України.
 
   3. Завідувачу     контрольно-ревізійного     сектору
Фінансово-економічного управління  Держбуду  України  О.Морозу
забезпечити дотримання вимог цієї Інструкції при  організації
та проведенні    комплексних    контрольних    заходів
фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах
і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова комітету                      В.Череп
 
 
                   Додаток
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держбуду України
                   29.04.2004 N 9
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
      про організацію та проведення комплексних
      контрольних заходів фінансово-господарської
       діяльності на підприємствах, в установах
        і організаціях, що належать до сфери
          управління Держбуду України
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Інструкція про організацію та проведення комплексних
контрольних заходів    фінансово-господарської    діяльності
на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери
управління Держбуду  України  (далі - Інструкція), розроблена
на підставі Бюджетного кодексу  України  від  21.06.2001  р.
N 2542-III ;  Указів  Президента  України
від 23.07.1998  р,  N  817  "Про деякі заходи
з дерегулювання підприємницької діяльності", від 27.08.2000 р.
N 1031  "Про заходи щодо підвищення ефективності
контрольно-ревізійної роботи";  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 22.05.2002 р. N 685 "Про здійснення
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади
внутрішнього   фінансового  контролю";  наказів  Головного
контрольно-ревізійного управління України від 09.08.2002 р. N 168
 "Про затвердження Стандартів державного фінансового
контролю за  використанням  бюджетних  коштів,  державного
і комунального майна", від 18.11.2003 р. N 274 
"Про затвердження  Порядку  взаємодії  органів   державної
контрольно-ревізійної служби з контрольно-ревізійними підрозділами
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,  їх
територіальних органів при здійсненні планових та позапланових
контрольних заходів"; Положення про Державний комітет України
з будівництва та архітектури, затвердженого Указом Президента
України від 20.08.2002 р. N 725/2002 і визначає
порядок організації та проведення комплексних контрольних заходів
фінансово-господарської  діяльності  підрозділами  внутрішнього
фінансового контролю  Комітету  на підприємствах, в установах
і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України.
 
   1.2. Терміни, що їх ужито в цій Інструкції, мають таке
значення:
   1.2.1. Підрозділи внутрішнього фінансового контролю Комітету
- це Контрольно-ревізійний підрозділ центрального апарату Комітету
та структурні  підрозділи  підприємств,  установ, організацій,
що належать до сфери управління Держбуду України, яким делеговані
повноваження   на   здійснення   контрольних   заходів
фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах
і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України,
з метою поліпшення фінансового стану цих підприємств, установ,
організацій, цільового використання бюджетних коштів збереження
державного майна, попередженню зловживань.
   1.2.2. Компетенція  підрозділів  внутрішнього  фінансового
контролю  Комітету  -  це постійні й тимчасові повноваження
підрозділів внутрішнього фінансового контролю Комітету делеговані
їм державою й закріплені за ними постановою Кабінету Міністрів
України від 22.05.2002 р. N 685  та  цією
Інструкцією, а також іншими законами й нормативно-правовими актами
України, на здійснення контролю за дотриманням  законодавства
з фінансових питань.
   1.2.3. Підконтрольні  об'єкти  -  підприємства, установи,
організації, що належать до сфери управління Держбуду України.
   1.2.4.  Правоохоронні  органи  -  органи  прокуратури,
Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, підрозділи
податкової міліції органів державної податкової служби. ( Підпункт
1.2.4  пункту  1.2 в редакції Наказу Державного комітету з
будівництва та архітектури N 197 від 21.10.2004 )
   1.2.5. Звернення правоохоронних органів оформлені згідно з
вимогами  чинного  законодавства та компетенцією відповідного
правоохоронного  органу  письмові документи: листи, постанови
слідчих або прокурорів, винесені в ході розслідування кримінальних
справ. ( Пункт 1.2 доповнено підпунктом 1.2.5 згідно з Наказом
Державного  комітету  з  будівництва  та архітектури N 197
 від 21.10.2004 )
   1.2.6. Контрольний  захід  -  це  сукупність  способів
і методичних прийомів фінансового контролю, які застосовуються
підрозділами внутрішнього фінансового контролю Комітету в межах
повноважень, визначених Конституцією України 
та іншими  актами законодавства, що регулюють їх діяльність,
і спрямовані на повний комплекс (систему) або окремі процеси
(етапи) фінансово-господарської   діяльності   підконтрольних
об'єктів, пов'язаної з використанням бюджетних коштів, збереженням
державного майна.
   Підрозділи внутрішнього  фінансового  контролю  Комітету
здійснюють контрольні заходи у формі ревізій, перевірок, оцінки
розслідування та вивчення на підстав складених на півріччя планів
роботи.
   1.2.7. Спільні контрольні заходи - це контрольні заходи,
які здійснюються  одночасно  декількома  суб'єктами державного
фінансового контролю і мають спільні або взаємопов'язані теми
контрольних заходів.
   Спільні контрольні   заходи  підрозділами  внутрішнього
фінансового контролю Комітету здійснюються відповідно до наказу
Головного контрольно-ревізійного     управління    України
від 18.11.2003 р. N 274 "Про затвердження Порядку
взаємодії органів   державної  контрольно-ревізійної  служби
з контрольно-ревізійними  підрозділами  міністерств,   інших
центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів
при здійсненні планових та позапланових контрольних заходів".
   1.2.8. Тема контрольного заходу - це визначений підрозділами
внутрішнього  фінансового контролю Комітету зміст конкретного
контрольного заходу.
   1.2.9. Акт (довідка) проведення  контрольного  заходу  -
службовий двосторонній документ, який стверджує факт проведення
комплексного, фінансового чи тематичного контрольного  заходу,
що відображає  його  результати  стосовно  наслідків  окремих
фінансово-господарських операцій чи діяльності  підконтрольних
об'єктів у цілому і є носієм доказової інформації про виявлені
й систематизовані  за  економічною  однорідністю  недоліки
в господарюванні та порушення законів і інших нормативно-правових
актів.
   1.2.10. Законодавство з фінансових питань - сукупність чинних
на будь-який момент періоду, за який проводиться контрольний
захід, законів та інших нормативно-правових актів держави, якими
регулюються  процеси  мобілізації,  розподілу та використання
фінансових ресурсів  держави,  а  також  грошові,  кредитні
й товарообмінні відносини.
   1.2.11. Фінансова   дисципліна   -   стан  дотримання
на підконтрольних   об'єктах   визначених   законодавством
та нормативно-правовими актами фінансово-правових норм.
   1.2.12. Фінансове правопорушення - дія або бездіяльність
на підконтрольних  об'єктах, наслідком яких стало невиконання
фінансово-правових норм.
   1.2.13. Бюджетне правопорушення - недотримання учасником
бюджетного процесу  встановленого  Бюджетним кодексом України
 та іншими нормативно-правовими актами порядку
складання,  розгляду,  затвердження, внесення змін, виконання
бюджету чи звіту про виконання бюджету.
   1.2.14. Збитки - незаконні грошові або матеріальні витрати,
проведені на підконтрольних об'єктах, втрата або пошкодження їх
майна, а також не одержані доходи, які вони одержали б, якби
зобов'язання були виконані боржником у межах терміну позовної
 
давності.
   1.2.15. Комерційна таємниця - склад і обсяг відомостей,
що визначені  керівником  підконтрольного  об'єкта  відповідно
до чинного законодавства України.
   Не є комерційною таємницею установчі документи, документи,
що дозволяють займатися господарською  діяльністю,  інформація
за всіма встановленими формами державної звітності, дані, потрібні
для обчислення й сплати податків (інших обов'язкових платежів),
та документи про їх сплату й платоспроможність підконтрольного
об'єкта тощо.
   Працівник, що проводить  контрольний  захід,  має  право
запросити у керівника підконтрольного об'єкта перелік і обсяг
відомостей, що становлять  комерційну  таємницю,  та  порядок
їх захисту  і  зобов'язаний  дотримуватися  його.  Зокрема
не запитувати посадових осіб документи з відомостями, що містять
комерційну таємницю, якщо цього не вимагає перелік питань програми
на проведення контрольного заходу.
   1.2.16. Службова таємниця - склад і  обсяг  відомостей,
що є  в  розпорядженні  конкретного  підрозділу  внутрішнього
фінансового контролю Комітету або його посадової особи стосовно
підконтрольних об'єктів, контрольних, правоохоронних та інших
державних органів, їх працівників, способів досягнення визначених
законодавством завдань, що необхідні для якісного проведення
контрольного заходу, забезпечення  відповідної  їх  раптовості
та ефективності  і  які  з  цієї  причини на певний період
не підлягають зовнішньому чи внутрішньому розголошенню.
   Службовими таємницями зокрема є:
   - положення Плану проведення контрольних заходів на термін
до часу  повідомлення  підконтрольних  об'єктів  про  початок
проведення контрольного заходу;
   - факти виявлених під час проведення контрольного заходу
порушень, зловживань до їх повного документального підтвердження
й закріплення в актах, а також заплановані з цією метою раптові
інвентаризації готівки й майна, контрольні обміри  та  інші
ревізійні дії;
   - надані правоохоронними  органами  оперативні  та  інші
відомості  щодо  діяльності підконтрольних об'єктів (вчинених
порушень, зловживань посадових осіб, дані посадовими особами
письмові пояснення, протоколи допиту з конкретних питань тощо);
   - конкретні пояснення посадових осіб щодо виявлених фактів
зловживань, крадіжок тощо;
   - відомості, які містяться у зверненнях громадян щодо їхнього
(чи інших  громадян)  особистого  життя, та інша інформація,
що зачіпає (порушує) їхні права та законні інтереси;
   - документи,  що  становлять  внутрівідомчу  службову
кореспонденцію (доповідні записки, листування між підрозділами,
матеріали колегій тощо), якщо вони пов'язані з розробкою напряму
діяльності підрозділів внутрішнього фінансового контролю Комітету,
процесом прийняття рішень і передують їх прийняттю;
   - інформація банківських і фінансових установ, підготовлена
на запити підрозділів внутрішнього фінансового контролю Комітету;
   - чернетки матеріалів проведення контрольних заходів.
 
   1.3. Підрозділи внутрішнього фінансового контролю Комітету
у своїй роботі керуються Конституцією України ,
законодавчими актами України, наказами та іншими документами
Комітету, іншими нормативно-правовими актами.
   У питаннях  проведення   контрольно-ревізійної   роботи
і складання  звітності  за  її  результатами керуються також
відповідними рекомендаціями  Головного  контрольно-ревізійного
управління України.
   Організація та проведення контрольних заходів регламентується
виключно постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2002 р.
N 685 , нормативно-правовими актами Головного
контрольно-ревізійного управління України щодо організації  й
проведення контрольних заходів та цією Інструкцією.
   Працівник, що здійснює контрольний захід, виконує службове
доручення й безпосередньо підпорядковується керівнику установи
та/або керівнику підрозділу внутрішнього фінансового контролю
Комітету, що є ініціатором контрольного заходу.
   Втручання органів державної влади, включаючи правоохоронні
органи, та органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб,
засобів масової  інформації,  об'єднань  громадян  та  їхніх
представників  чи  окремих громадян у діяльність підрозділів
внутрішнього фінансового контролю  Комітету,  що  здійснюється
в межах чинного законодавства, забороняється.
 
   1.4. Метою проведення контрольних заходів є забезпечення
виявлення і блокування діяльності, що загрожує економічній безпеці
держави,  провокує платіжну кризу, спрямовану на організацію
забороненого державі виробництва товарів і надання послуг, несе
в собі значні соціальні загрози, та сприяння зміцненню державної
фінансової дисципліни поліпшенню фінансового стану підконтрольних
об'єктів,  цільовому  використанню бюджети коштів, збереженню
державного майна, попередженню зловживань, поповненню доходів
бюджету.
   Головними завданнями  підрозділів внутрішнього фінансового
контролю Комітету є:
   - здійснення   контрольних   заходів  та  моніторингу
фінансово-господарської діяльності на  підконтрольних  об'єктах
з метою забезпечення цільового використання ними бюджетних коштів,
збереження державного майна, економного використання фінансових
і матеріальних ресурсів, дотримання встановленого порядку ведення
бухгалтерського обліку та  складання  і  подання  фінансової
звітності;
   - забезпечення усунення порушень  фінансової  дисципліни,
відшкодування заподіяних збитків;
   - визначення проблем, що існують у сфері управління Держбуду
України щодо напрямків та методів вдосконалення роботи окремих
підконтрольних об'єктів;
   - ініціювання та вжиття заходів для запобігання фінансовим
порушенням.
 
      II. Планування, організація та проведення
         комплексних контрольних заходів
        фінансово-господарської діяльності
 
   2.1. Планування контрольно-ревізійної  роботи  підрозділів
внутрішнього фінансового контролю Комітету здійснюється відповідно
до стандарту державного фінансового контролю за використанням
бюджетних  коштів,  державного  і комунального майна - N 2
"Планування державного фінансової контролю, затвердженого наказом
Головної контрольно-ревізійного управління України в 09.08.2002 р.
N 168.
 
   2.2. План контрольних заходів для  Контрольно-ревізійного
підрозділу центрального апарату Комітету за основними напрямами
складається на півріччя поточного року за погодженням із Головним
контрольно-ревізійним управлінням України і затверджується Головою
Держбуду України.
   План контрольних  заходів  для  підрозділів  внутрішнього
фінансового контролю Комітету, які є структурним підрозділом
підприємства, установи, організації, що  належать  до  сфери
управління Держбуду України, складається на півріччя поточного
року за погодженням з Держбудом  України  і  затверджується
керівником підприємства, установи, організації.
   Позапланові контрольні   заходи   фінансово-господарської
діяльності на підконтрольних об'єктах проводяться за дорученнями
у терміни, зазначені в дорученні, або за зверненнями, відповідно
до  законодавства,  органів  державної  влади  та  місцевого
самоврядування чи  громадян  у  терміни,  які  визначаються
з урахуванням Плану контрольних заходів.
   Про проведення   позапланового   контрольного   заходу
в десятиденний термін Контрольно-ревізійний підрозділ центрального
апарату  Комітету  повідомляє  Головне  контрольно-ревізійне
управління України, а підрозділи внутрішнього фінансового контролю
Комітету, які є структурним підрозділом підприємства, установи,
організації, відповідно Держбуд України.
   Особливості проведення контрольних заходів за зверненнями
правоохоронних органів визначаються "Інструкцією про організацію
та  проведення  ревізій  і  перевірок  органами  державної
контрольно-ревізійної  служби  в  Україні  за  зверненнями
правоохоронних  органів",  яка  затверджена наказом Головного
контрольно-ревізійного управління України від 26.11.1999 р. N 107
. ( Абзац п'ятий пункту 2.2 в редакції Наказу
Державного  комітету  з  будівництва та архітектури N 197
 від 21.10.2004 )
   Контрольні заходи  проводяться на підконтрольних об'єктах
за їх місцезнаходженням або за юридичною  адресою,  вказаною
в установчих документах.
 
   2.3. Контрольні заходи у плановому порядку можуть проводитись
не частіше ніж один раз на два роки.
 
   2.4. При плануванні та  проведенні  контрольних  заходів
працівники підрозділів внутрішнього фінансового контролю Комітету
зобов'язані забезпечувати дотримання службової і  комерційної
таємниць. За розголошення державних, службових та комерційних
таємниць  працівники  несуть  установлену   законодавством
відповідальність.  Розголошення  посадовою  особою  державної,
комерційної чи  службової  таємниці  є  порушенням  трудових
обов'язків, за  яке  передбачено  звільнення  з  роботи,
як за одноразове грубе їх порушення згідно з Кодексом законів про
працю України.
 
   2.5. Проведення  кожного контрольного заходу підрозділами
внутрішнього фінансового  контролю   Комітету   здійснюється
на підставі    наказу    Голови    Держбуду    України
для Контрольно-ревізійного  підрозділу  центрального  апарату
Комітету та наказу керівника підприємства, організації, установи,
в штаті яких є ревізор, на підставі якого створюється ревізійна
комісія в складі працівників підрозділів внутрішнього фінансового
контролю Комітету та висококваліфікованих спеціалістів  інших
структурних підрозділів Держбуду України.
   До участі в проведенні контрольних заходів також можуть
залучатись представники економічних, бухгалтерських та  інших
підрозділів підприємств, установ і організацій за згодою.
   Під час проведення контрольного заходу ревізійну комісію
очолює Голова  Держбуду  України  (керівник  підприємства,
що є ініціатором проведення контрольного заходу) або за його
наказом  заступник  Голови  Держбуду  України  (керівника
підприємства),  керівник  структурного підрозділу центрального
апарату (підприємства) або найбільш кваліфіковані  працівники
підрозділів внутрішнього фінансового контролю Комітету.
 
   2.6. Строки  проведення  контрольних  заходів  та  склад
ревізійних комісій визначаються з урахуванням того обсягу роботи,
якого потребує вирішення конкретних питань кожного контрольного
заходу.
   Термін проведення контрольного заходу, як правило, повинен
бути не більше  30 робочих днів. В окремих випадках, у разі
особливої складності, цей строк за доповідною запискою керівника
ревізійної комісії може бути продовжений керівником, з ініціативи
якого проводиться контрольний захід.
 
   2.7. Контрольний захід проводиться за період  діяльності
підконтрольних об'єктів, наступний за тим періодом, який був
перевірений при проведенні попереднього  контрольного  заходу,
до початку місяця, в якому проводиться цей контрольний захід.
При необхідності контрольний захід може проводитись і за більш
тривалий період.
 
   2.8. Проведенню  контрольного  заходу  повинна передувати
підготовка, вивчення у відповідних фінансових органах, органах
Державного казначейства, в установах банків, а також в інших
органах матеріалів, які стосуються діяльності та фінансового стану
підконтрольних об'єктів, яка підлягає проведенню контрольного
заходу. На основі вивчення цих матеріалів розробляється програма
проведення  контрольного  заходу, в якій визначаються період
контрольного заходу, його мета та основні питання, на яких слід
зосередити увагу.
   Програма проведення  контрольного  заходу  затверджується
Головою  Держбуду України (керівником підприємства, установи,
організації) або його заступником.
 
   2.9. На основі затвердженої програми проведення контрольного
заходу складається план його проведення з визначенням конкретних
завдань, виконавців, термінів виконання. В період проведення
контрольного заходу за необхідності до програми і плану проведення
контрольного заходу вносяться зміни та доповнення. У випадках,
коли контрольний захід здійснює один спеціаліст, робочий план його
проведення не складається.
 
   2.10. Перед тим, як розпочати проведення контрольного заходу,
керівник ревізійної комісії пред'являє керівнику підконтрольного
об'єкта повноваження на проведення контрольного заходу, знайомить
його з членами ревізійної комісії та з метою контрольного заходу.
   Крім того, ревізійна комісія знайомиться з умовами роботи
та особливостями конкретного підконтрольного об'єкта, станом справ
щодо збереження готівки і матеріальних цінностей, організовує
ревізію каси, інвентаризацію матеріальних цінностей та здійснює
інші  необхідні  дії щодо організації і створення умов для
нормального проведення контрольного заходу.
 
   2.11. Ревізійна комісія має право вимагати від керівництва
підконтрольного об'єкта,  щоб  матеріально-відповідальні  особи
в обов'язковому порядку брали участь у проведенні інвентаризацій,
перевірці довірених їм цінностей, контрольних обмірах виконаних
робіт, контрольних запусках у виробництво сировини та матеріалів,
відборі проб та зразків на дослідження, а також при інших
аналогічних діях, спрямованих на перевірку стану  збереження
грошових  коштів  і  матеріальних  цінностей  та  діяльності
матеріально-відповідальних осіб.
 
   2.12. Керівник підконтрольного об'єкта зобов'язаний створити
належні умови для роботи ревізійної комісії, а саме: надати місце
для роботи, можливість користуватися зв'язком, розмножувальною
технікою, іншими послугами для забезпечення нормальних умов праці
і виконанню завдань.
   Оголошення про проведення контрольного  заходу  і  місце
перебування ревізійної  комісії розміщується на видному місці
на підконтрольному об'єкті.
   Звернення посадових осіб, працівників підконтрольного об'єкта
приймаються ревізійною  комісією  відповідно  до  "Інструкції
про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організацію
особистого приймання громадян у Держбуді України", затвердженої
наказом Держбуду України від 09.12.2003 р. N 209.
 
   2.13. Якщо в ході підготовки до проведення контрольного
заходу  або  на початку проведення контрольного заходу буде
встановлено, що на підконтрольному об'єкті відсутній належний
бухгалтерський облік, що унеможливлює якісне його проведення,
то керівник ревізійної комісії  подає  керівництву  установи,
що є ініціатором проведення контрольного заходу, доповідну записку
або акт, на підставі яких підрозділ внутрішнього фінансового
контролю  Комітету  пред'являє  письмові  вимоги  керівництву
підконтрольного об'єкта щодо приведення обліку у відповідність
із чинним  законодавством  з попереднім визначенням стороною,
що ревізується (перевіряється), конкретних строків виконання цієї
роботи, а також інформує вищий орган управління, а в разі потреби
- органи влади, правоохоронні органи та застосовує відповідні
до законодавства  заходи впливу в межах компетенції. У таких
випадках проведення контрольного заходу слід розпочати після
поновлення обліку. Ревізійна комісія не зобов'язана поновлювати
облік на підконтрольному об'єкті, який  підлягає  проведенню
контрольного заходу.
 
   2.14. Контрольні заходи фінансове господарської діяльності
на підконтрольнім об'єктах проводяться шляхом ревізії (перевірки)
дотримання  чинних законів та інших нормативно-правових актів;
уважного всебічного вивчення наявних бухгалтерських та інших
документів, перевірки  правильності  відображення  (проведення)
в обліку операцій готівкою і матеріальними цінностями: проведення
контрольних  запусків  сировини  матеріалів  у  виробництво;
контрольних аналізів готової продукції;  контрольних  обмірів
виконаних робіт; перевірки правильності застосування норм витрат
сировини матеріалів, виходу готової продукції природних втрат;
перевірки зберігання готівки матеріальних цінностей, організації
інвентаризації; ретельної перевірки правильності віднесення витрат
і виробництво  і розрахунків з бюджетом перевірки дотримання
методики оцінки майна при реалізації та приватизації, проведення
індексації.
 
   2.15. При виявленні фактів порушень законів України, постанов
Верховної Ради   України,   актів   Президента   України
та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, а також
нормативно-правових актів міністерств і інших центральних органів
виконавчої влади,  зареєстрованих  в  установленому  порядку
в Міністерстві юстиції України, фактів незаконного і нецільового
витрачання державних коштів, приховування від бюджету належних
йому платежів  та  інших  порушень  фінансової  дисципліни
або зловживань ревізійна комісія  повинна  отримати  письмові
пояснення від посадових та інших причетних до цього осіб, стисло
навести суть в акті проведення контрольного заходу, а також
встановити розмір шкоди і заподіяних збитків, причини і обставини
їх виникнення, осіб, з вини яких вони допущені. Розмір збитків
визначається у відповідності з чинним законодавством.
   У разі  відмови  посадових  та  інших  осіб,  причетних
до виявлених порушень, від надання письмових пояснень, ревізійна
комісія фіксує цей факт в акті проведення контрольного заходу.
 
   2.16. При виявленні істотних порушень фінансової дисципліни,
недостач готівки і матеріальних цінностей чи значних зловживань
працівники підрозділів внутрішнього фінансового контролю Комітету
в строк не пізніше 7 робочих днів після підписання акта проведення
контрольного заходу посадовими особами підконтрольного об'єкта чи
складання акта про відмову в його підписанні за відсутності
зауважень керівництва підконтрольного об'єкта або не пізніше 20
робочих днів - за наявності таких зауважень, подають матеріали
проведення  контрольного  заходу  керівнику  установи,  що є
ініціатором  проведення контрольного заходу, для відповідного
реагування.  (  Абзац перший пункту 2.16 в редакції Наказу
Державного  комітету  з  будівництва  та  архітектури  N  7
 від 14.01.2005 )
   Вилучення ревізійною   комісією  необхідних  оригіналів
документів у випадках, коли їх збереження на підконтрольному
об'єкті не гарантується, а також у випадках виявлення фіктивних
документів, підробок і  фальсифікацій  проводиться  у  термін
до закінчення  проведення  контрольного  заходу.  У  справах
підконтрольного об'єкта залишається акт  вилучення  та  копії
або реєстр вилучених документів, завірені підписами керівника
ревізійної  комісії  та  головного  бухгалтера  або  іншої
відповідальної особи  підконтрольного  об'єкта.  Про вилучення
в період проведення контрольного заходу оригіналів необхідних
документів  невідкладно письмово повідомляється правоохоронний
орган, який вирішує питання щодо забезпечення їх збереження,
а після завершення проведення контрольного заходу - щодо потреби
в приєднанні їх до справи.
 
   2.17. Посадові та інші особи підконтрольного об'єкта, які
не виконують законних вимог ревізійної комісії під час проведення
контрольного заходу або  створюють  їм  у  цьому  перепони,
притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
 
   2.18. Основні питання, відповідь на які необхідно дати при
проведенні контрольного заходу фінансово-господарської діяльності
на підконтрольному об'єкті:
   2.18.1. При    проведенні    контрольного    заходу
фінансово-господарської діяльності в бюджетних установах  слід
перевіряти:
   а) наявність єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної
установи, правильність та обґрунтованість його формування.
   При перевірці цього питання слід користуватися "Порядком
складання, розгляду,  затвердження  та  основними  вимогами
до виконання кошторисів бюджетних установ"  ,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України;
   б) правильність списання на витрати коштів і матеріальних
цінностей по кожній із статей кошторису, наявність  належно
оформлених касових банківських та інших бухгалтерських документів,
їх достовірність;  схоронність  (стан  збереження)  коштів
і матеріальних цінностей та правильність ведення їх обліку.
   Зокрема, при перевірці витрачання коштів на заробітну плату
слід перевірити правильність встановлення і застосування посадових
окладів (ставок)  заробітної  плати, доплат, надбавок, виплат
за заміщення і сумісництво та премій відповідно  до  чинних
нормативних актів:  чи  не  допускались  виплати  зарплати
за невідпрацьований  час  (за  час  перебування  працівників
у відпустках, на лікуванні тощо), а також чи не допускалось
списання на витрати коштів по фіктивних відомостях на виплату
зарплати, по відомостях минулих років (за  минулі  періоди),
на підставних  і  вигаданих  осіб:  правильність  підсумків
у відомостях на виплату заробітної плати, чи не допускались
у відомостях  на виплату заробітної плати підчистки, дописки
і виправлення цифр з метою збільшення суми виплаченої заробітної
плати. За наявності підчисток, дописок, виправлень необхідно
переконатись у тому, чи власноручно зроблені підписи відповідними
працівниками і чи не зроблено це з метою привласнення коштів.
Чи правильним є утримання податків із заробітної плати працівників
установи, і  чи були своєчасними і повними перерахування їх
до бюджету, а також відрахування до державних цільових фондів,
правильність відображення цих операцій по бухгалтерському обліку.
   При перевірці  витрат  на  відрядження  слід  керуватись
відповідними постановами   Кабінету   Міністрів   України
та інструктивними матеріалами  Міністерства  фінансів  України
з цього питання. У разі, якщо мали місце відрядження працівників,
які працюють у даній установі за сумісництвом, або тих, які
постійну роботу в даній установі суміщають з роботою в інших
установах, організаціях чи на підприємствах, доцільно провести
зустрічні перевірки і переконатись, чи не мала місця подвійна
компенсація витрат по відрядженнях.
   Ревізія канцелярських і господарських витрат  проводиться
шляхом перевірки  правильності  застосування чинних норм, цін
і тарифів на опалення, освітлення, водопостачання, каналізацію:
чи не завищувались у документах на оплату господарських та інших
витрат показники,  від  яких  залежить  розмір   оплати,
чи забезпечувалось  відшкодування  витрат  за  користування
комунальними  послугами  орендарями,  правильність  надання
комунальних послуг окремим категоріям працівників; по витратах
на утримання   автотранспорту   перевіряється   правильність
застосування норм витрат пально-мастильних матеріалів, заповнення
маршрутних листів, використання автотранспорту за призначенням;
витрати  на  поточний  ремонт  перевіряються шляхом вивчення
правильності складання кошторисів на такий ремонт, застосування
розцінок, відповідності списання матеріалів до обсягу виконаних
робіт із поточного ремонту (за необхідності робляться контрольні
заміри виконаних   і   оплачених   робіт);   канцелярські
і поштово-телеграфні   витрати   перевіряються,   виходячи
з необхідності  максимальної  ощадливості  в їх використанні,
зокрема, недопущення оплати особистих міжміських телефонних розмов
за рахунок державних коштів та коштів підконтрольного об'єкта
тощо.
   При проведенні ревізії коштів, які виділяються на харчування,
слід  уважно перевірити по документах повноту оприбуткування
продуктів харчування та правильність списання їх на витрати,
чи не мали місця зловживання шляхом фальсифікації отримувачами
документів постачальників продуктів харчування (коли без зміни
в документах загальної вартості суми відпущених установі продуктів
штучно завищуються їх ціни або сорти і занижується кількість
деяких видів продукції порівняно з фактично відпущеними), штучного
заниження кількості (ваги, ємності) продуктів,  які  надійшли
до установи  за  накопичувальними  відомостями,  неправильного
підбиття способом завищення у них витрачених продуктів, завищення
деяких показників  господарської  діяльності  установи  тощо;
як здійснювався контроль за повнотою закладки харчових продуктів
у казан під приготуванні їжі. Під час ревізії витрат на харчування
доцільно провести раптову перевірку повноти закладки продуктів
у казан, звірити (хоча б вибірково) дані меню з приготування їжі
з даними проведення пробних дегустацій медперсоналом установи
і встановити, чи нема між ними розбіжностей.
   Ревізія витрачання  коштів  на  придбання  устаткування,
обладнання та інвентаря повинна відповісти, в  першу  чергу,
на питання, чи забезпечено ощадливе їх витрачання та зберігання,
у тому числі, чи додержані встановлені граничні суми таких витрат,
чи не витрачались вони на придбання зайвого і взагалі непотрібного
інвентаря, устаткування і обладнання, які тривалий час знаходяться
на складі  і  не використовуються, чи не видавався інвентар
і обладнання у особисте користування окремих працівників установи.
   Ревізія витрачання коштів на капітальний ремонт приміщень
і споруд,  як  правило, провадиться з залученням фахівців -
будівельників, за допомогою яких перевіряється, чи не допущено при
оплаті виконаних робіт приписок до фактично виконаних обсягів
робіт та неправильного застосування розцінок і зайвого списання
матеріалів. Перевірка документів щодо обсягів виконаних робіт
та їх оплати, а також  контрольний  обмір  виконаних  робіт
проводиться  з  обов'язковою  участю  в  них  відповідальних
представників замовника і підрядника. Якщо ремонтно-будівельні
роботи проводились господарським способом, то необхідно особливо
ретельно перевірити правильність нарахування і виплати заробітної
плати та переконатись, чи не нараховувалась і не сплачувалась
зарплата на підставних і вигаданих осіб та чи зайво (над міру)
не списувались на витрати будівельні матеріали;
   в) на початку або в період проведення контрольного заходу
проводиться суцільна (вибіркова) інвентаризація (за  окремими
найменуваннями) продуктів, устаткування, обладнання та інвентаря,
визначається правильність його  списання  (за  непридатністю)
відповідно до чинних нормативних актів, чи не мали місця факти
заміни щойно придбаного (нового) інвентаря зношеним (старим), яких
було  вжито  заходів  до матеріально-відповідальних осіб при
виявленні у них недостач матеріальних цінностей, зокрема, в яких
розмірах стягувались ці недостачі;
   г) під час проведення контрольного заходу необхідно також
перевірити, чи не мали місця факти використання бюджетних коштів
на приховане кредитування суб'єктів підприємницької діяльності,
використання коштів та матеріальних цінностей на госпрозрахункову
діяльність у разі, коли органи державної влади у випадках,
передбачених чинним  законодавством,  виступають  засновником
чи співзасновником  суб'єкта   підприємницької   діяльності;
чи не залучаються з цією метою бюджетні кошти на укладання різних
угод, в тому числі і про спільну діяльність бюджетних установ
з суб'єктами підприємницької діяльності; чи не допускались факти,
коли бюджетні кошти, замість витрачання їх  на  першочергові
і невідкладні  заходи,  спрямовувались  на депозитні рахунки;
законність формування  та  правильність  використання  коштів
спеціального  фонду кошторису, стан розрахункової дисципліни,
зокрема, дебіторської і кредиторської заборгованості; розрахунки
з бюджетом;  стан  бухгалтерського  обліку  і  звітності, їх
достовірність;
   є) при проведенні контрольного заходу використання бюджетних
коштів підлягають перевірці документи, які пов'язані з операціями
по касі та по кожному відкритому рахунку в банках за час, який
минув після попереднього контрольного заходу, а при виявленні
зловживань - і за більш тривалий період. При цьому касові операції
повинні відповідати Положенню про  ведення  касових  операцій
у національній валюті в Україні, встановленому Національним банком
України. Ведення бухгалтерського обліку повинно відповідати чинним
нормативним актам.
   2.18.2. При    проведенні    контрольних    заходів
фінансово-господарської діяльності на  державних  підприємствах
і госпрозрахункових організаціях слід перевіряти такі питання:
   а) якщо  об'єктом  проведення  контрольного  заходу  є
підприємство, яке отримує кошти з бюджету, то перевірці (в першу
чергу) підлягають питання ощадливого їх витрачання за цільовим
призначенням. При цьому особлива увага  звертається  на  те,
чи не використовувались ці кошти для перерахування на депозитні
рахунки  та  на  необгрунтоване  перерахування  (приховане
кредитування) комерційним та іншим структурам недержавного сектору
економіки,  чи  не  допускались  факти  безгосподарності,
марнотратства, непродуктивного  витрачання  грошових  коштів
і матеріальних цінностей. У разі встановлення витрачання бюджетних
коштів  не за цільовим призначенням ревізійна комісія готує
документи щодо призупинення,  зменшення  бюджетних  асигнувань
на суму коштів, витрачених не за цільовим призначенням, зупинення
операцій з бюджетними  коштами  і  притягнення  винних  осіб
до відповідальності відповідно до чинного законодавства;
   б) враховуючи, що одним із головних завдань є здійснення
контролю  за  збереженням  готівки і матеріальних цінностей,
ревізуючим при  проведенні  контрольного  заходу  підприємства
(чи господарської організації) необхідно з'ясувати:
   - скільки і які рахунки відкрито в установах банків, ретельно
перевірити касу, касові та банківські операції, за необхідності
звірити в установах банків їх виписки, окремі грошові й інші
документи, які знаходяться на підприємстві, з такими ж документами
в установах  банків  і  переконатись  у  їх  ідентичності
й достовірності;
   - стан розрахунків за відпущену продукцію (надані послуги
тощо), звернувши особливу увагу на дебіторську заборгованість
з тривалим строком її утворення, по якій вживалось недостатньо
заходів щодо погашення, а також на товари (продукцію), які
тривалий час перебувають у дорозі, товари відвантажені,  але
не оплачені  в  строк, товари на відповідальному зберіганні,
ретельно вивчити суми дебіторської заборгованості, з якої минули
строки позову і суми якої списані на збитки, чи вживались заходи
щодо стягнення цієї заборгованості;
   - правильність списання сировини на виготовлення продукції,
у разі  необхідності  провести  контрольний  запуск  сировини
у виробництво за участю спеціалістів;
   - повноту оприбуткування виготовленої продукції,  чи  не
виготовлялась продукція, прихована від обліку;
   - наявність договорів  про  матеріальну  відповідальність
з матеріально-відповідальними особами;
   - дотримання чинних положень щодо проведення інвентаризацій
готівки і матеріальних цінностей та регулювання інвентаризаційних
різниць, якість проведених на підприємстві інвентаризацій, у разі
необхідності -  організувати проведення інвентаризації (повної
чи по окремих  найменуваннях)  товарів,  матеріалів,  готової
продукції тощо; чи не допускалось перекриття недостач у одних
матеріально-відповідальних осіб лишками у інших;
   - наявність  заборгованості  внаслідок  недостач, розтрат
і крадіжок,  яка  обліковується  за  бухгалтерським  обліком
підприємства, причини  їх  утворення,  яких вживалося заходів
із відшкодування цієї заборгованості;
   - дотримання  діючого  порядку  видачі,  використання
і зберігання бланків довіреностей (доручень);
   - зовнішньоекономічну  діяльність  підприємства,  обсяг
експортних та імпортних операцій за відповідний період, у тому
числі бартерних, правильність застосування цін і тарифів при
здійсненні цих операцій, своєчасність розрахунків по них, чи не
допустило керівництво підприємства незаконного відкриття валютних
рахунків за кордоном, утримання на  них  валюти,  прихованої
від обліку, а також чи не вжито заходів щодо повернення з-за
кордону сум валюти, яка тривалий час не повернута в Україну;
   - дотримання чинних нормативних актів щодо приватизації,
особливу увагу при цьому необхідно звернути на правильність
визначення вартості об'єкта приватизації, проведення індексації
в процесі приватизації;
   - правильність   застосування  норм  витрат  сировини
і матеріалів, а також норм їх витрат та втрат готової продукції
при транспортуванні  і  зберіганні:  правильність  утворення
і використання  фондів;  правильність  віднесення   витрат
на виробництво, відображення фінансових результатів з обліку, стан
розрахунків з бюджетом, правильність ведення і достовірність
бухгалтерського  обліку фінансової звітності. При цьому стан
бухгалтерського обліку слід перевіряти на всіх етапах проведення
контрольного заходу, тобто при перевірці кожного без винятку
питання контрольного заходу, накопичувати і узагальнювати виявлені
недоліки  для  ґрунтовного висвітлення їх у акті проведення
контрольного заходу.
   2.18.3. При перевірці роботи з питань ведення кадрового
діловодства та за листами і зверненнями громадян, працівників слід
звернути увагу на:
   - порядок складання, затвердження Статуту, Положення, інших
нормативна  документів,  структури  та  штатного  розпису
підконтрольного об'єкта і внесення змін до них;
   - наявність,  порядок  складання  та структура контракту
керівника та посадових інструкцій працівників підконтрольного
об'єкта;
   - хто займається кадровою роботою і яким документом це
обумовлено;
   - підготовку, ведення, реєстрацію, правильність написання
наказів про особовий склад та основну діяльність підконтрольного
об'єкта стосовно  основних  вимог  чинного   законодавства
з діловодства;
   - забезпеченість підконтрольного об'єкта кадрами, а саме
на умови прийому призначення працівників на роботу та займані
посади, виходячи  з  ділових   якостей   загальноосвітньої
та спеціальної підготовки;
   - причини плинності кадрів та якості дотримання трудової
дисципліни не підконтрольному об'єкті;
   - роботу з резервом кадрів, а саме умови заміщення відсутніх
(в т.ч.  тимчасово; працівників, роботу з підвищення ділової
та професіональної кваліфікації працівників;
   - порядок ведення, зберігання трудових книжок та вкладишів
до них;
   - порядок оформлення, наповнення, зберігання особових справ
працівників підконтрольного об'єкта;
   - порядок виконання правил внутрішнього трудового розпорядку
підконтрольного об'єкта;
   - порядок складання, затвердження виконання графіка відпусток
працівників підконтрольного об'єкта;
   - порядок  оформлення документів щодо призначення пенсії
працівникам підконтрольного об'єкта;
   - порядок обліку військовозобов'язаних;
   - порядок підготовки нагородних матеріалів щодо представлення
працівників підконтрольного об'єкта до нагородження;
   - наявність книги виходу на роботу;
   - роботу  кадрових служб по листах, зверненнях, скаргах
працівників, а саме своєчасність і правильність прийнятих рішень
по цих листах, зверненнях, скаргах, дотримання термінів відповідей
на ці листи, звернення, скарги.
   2.18.4.   При   проведенні   контрольних   заходів
фінансово-господарської діяльності на підприємствах, установах і
організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України, у
разі  необхідності  проводити  перевірку  визначення вартості
будівництва об'єктів на всіх стадіях інвестування відповідно до
вимог "Інструкції про проведення перевірок визначення вартості
будівництва  об'єктів, що споруджуються із залученням коштів
Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим,
місцевих  бюджетів, а також коштів державних підприємств та
організацій",  що  затверджений  наказом  Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової політики від 25.07.2001 р.
N 150та зареєстрований у Міністерстві юстиції України
10.08.2001 р. N 689/5880. ( Інструкцію доповнено підпунктом 2.18.4
згідно з Наказом Державного комітету з будівництва та архітектури
N 7 від 14.01.2005 )
 
   2.19. В залежності від мети проведення контрольного заходу
перевірці  підлягають  й інші напрями фінансово-господарської
діяльності підконтрольного об'єкта в частині дотримання чинних
нормативних актів.
 
   2.20. Проведення  контрольного заходу здійснюється шляхом
перевірки первинних документів і записів в реєстрах  обліку
суцільним або  вибірковим  методами,  із зазначенням періоду,
що ревізувався (перевірявся).
 
   2.21. При суцільному методі перевіряються  всі  первинні
документи і записи в реєстрах обліку за період, що ревізується
(перевіряється): ревізія (перевірка) касових  та  банківських
операцій, розрахунки з підзвітними особами та інші.
   При вибірковому методі  перевіряються  частина  первинних
документів і  записи  в  реєстрах  обліку  в кожному місяці
або за декілька місяців в періоді, що ревізується (перевіряється).
Якщо при  вибірковій перевірці встановлені серйозні порушення
або зловживання, то ревізія  (перевірка)  з  даного  питання
діяльності проводиться суцільним методом.
 
   2.22. Працівники  підрозділів  внутрішнього  фінансового
контролю Комітету при здійсненні контрольних заходів мають такі
права:
   2.22.1. Ревізувати і перевіряти грошові та бухгалтерські
документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують
надходження і витрачання коштів  і  матеріальних  цінностей,
фінансових  інвестицій  і  нематеріальних  активів, проводити
перевірки фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних
паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування
тощо).
   2.22.2. Безперешкодного  доступу  на  склади, у сховища,
виробничі та інші приміщення для їх обстеження та з'ясування
питань, пов'язаних із проведенням контрольного заходу.
   2.22.3. Залучати на договірних засадах чи ставити питання
перед ініціатором контрольного заходу про залучення кваліфікованих
фахівців  для  проведення  контрольних  обмірів  будівельних,
монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини
і матеріалів у виробництво, контрольних  аналізів  сировини,
матеріалів і  готової  продукції,  інших перевірок з оплатою
за рахунок спеціально передбачених на ці потреби коштів.
   2.22.4. Вимагати  від  керівників підконтрольних об'єктів
проведення інвентаризацій основних фондів, матеріальних цінностей,
грошових коштів і розрахунків, у необхідних випадках опечатувати
каси та касові приміщення, склади, комори, архіви, а при виявленні
підроблень, інших  зловживань  - вилучати необхідні документи
на строк до закінчення контрольного заходу, залишаючи у справі акт
вилучення та копії або реєстри вилучених документів.
   У разі  виявлення  ознак  фіктивності  документів,  при
пошкодженні опечатувань каси та інших приміщень (документується
актом довільної форми) інформувати правоохоронні органи з метою
притягнення винних  осіб  до відповідальності у відповідності
із чинним законодавством.
   2.22.5. Одержувати  від  посадових  осіб,  працівників
і матеріально-відповідальних осіб підконтрольного об'єкта письмові
пояснення з питань, які виникають у ході проведення контрольного
заходу.
   2.22.6. Пред'являти керівникам та іншим посадовим особам
підконтрольних об'єктів вимоги щодо усунення виявлених порушень,
порушувати перед відповідними органами питання про призупинення,
зменшення бюджетних асигнувань, зупинення операцій з бюджетними
коштами  підконтрольних  об'єктів,  які  допустили  бюджетне
правопорушення, а також про повернення використаної не за цільовим
призначенням суми  субвенції  до  відповідного бюджету згідно
із встановленим порядком.
   2.22.7. Ініціювати стягнення у дохід держави коштів, які без
встановлених законом підстав та з порушенням чинного законодавства
одержані підконтрольними об'єктами за незаконними угодами.
   2.22.8. Здійснювати всі інші функції, що не  суперечать
чинному  законодавству  України, щодо виявлення і блокування
діяльності, яка загрожує економічній безпеці держави, провокує
платіжну кризу, спрямовану на організацію забороненого державою
виробництва товарів і надання послуг, несе в собі значні соціальні
загрози та сприяти зміцненню державної фінансової дисципліни,
поліпшенню фінансового стану підконтрольних об'єктів, збереженню
державного майна, попередженню зловживань, поповненню  доходів
бюджету.
 
       III. Оформлення результатів проведених
         комплексних контрольних заходів
        фінансово-господарської діяльності,
         заходів щодо усунення виявлених
            недоліків і порушень
 
   3.1. Наслідки  контрольного  заходу  оформляються  актом
проведення  контрольного заходу, який підписується керівником
ревізійної комісії, керівником та головним (старшим) бухгалтером
підконтрольного об'єкта, а в разі потреби - колишніми керівником
та головним (старшим) бухгалтером, в період роботи яких мали місце
виявлені порушення, зловживання. Кінцевою датою написання акта,
як правило, є останній день проведення контрольного  заходу,
зазначений у наказі на його проведення.
   Члени ревізійної комісії, які здійснювали перевірки окремих
питань,  передбачених  робочим планом проведення контрольного
заходу, оформляють у  всіх  випадках  окремі  довідки,  які
підписуються членом   ревізійної   комісії  та  керівником
і відповідальною особою підконтрольного об'єкта з питань, які
підлягали перевірці членом ревізійної комісії.
 
   3.2. Результати контрольного заходу оформляються довідкою,
якщо не виявлено ніяких фінансових порушень, але у всіх випадках
виявлення  порушень чинних законодавчих і нормативних актів,
зловживань, приписок, серйозних недоліків  у  веденні  обліку
і звітності, коли державі завдано збитків тощо, за наслідками
складається акт.
 
   3.3. Складений акт (довідка) проведення контрольного заходу
вручається для ознайомлення і підпису керівнику або головному
бухгалтеру, а за їх відсутності - іншим посадовим особам, які
мають право підпису фінансових документів за день до закінчення
проведення контрольного заходу, одним із зазначених способів:
   а) особисто під розписку;
   б) через  канцелярію  (загальний  відділ)  з  відміткою
на примірнику  акта  дати  реєстрації  в  журналі  вхідної
кореспонденції підконтрольного об'єкта та підпису посадової особи
канцелярії (загального відділу), яка здійснила реєстрацію;
   в) рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням.
 
   3.4. Акт (довідка) реєструється у  спеціальному  журналі
реєстрації актів  (довідок)  проведених  контрольних  заходів,
що знаходиться в підрозділах внутрішнього фінансового контролю
Комітету, як правило, відразу після підписання його посадовими
особами підконтрольного об'єкта.
   Якщо контрольний  захід  проводився за межами населеного
пункту, в якому знаходиться підрозділ внутрішнього фінансового
контролю Комітету,  то реєстрація акта (довідки) здійснюється
в день повернення керівника ревізійної комісії з відрядження.
 
   3.5. За наявності заперечень або  зауважень  щодо  акта
проведення  контрольного  заходу керівник, головний (старший)
бухгалтер чи інші особи підписують акт (довідку) із застереженням
про це перед своїми підписами і не пізніше ніж через п'ять робочих
днів з дня його вручення (надходження) подають зауваження письмово
підрозділу  внутрішнього  фінансового контролю Комітету, який
проводив контрольний захід.
   Якщо протягом  зазначеного  5-денного терміну заперечення
чи зауваження стосовне акта (довідки) не надійдуть, то підрозділ
внутрішнього фінансового контролю Комітету має право здійснити
належні заходи щодо реалізації матеріалів проведення контрольного
заходу (передати матеріали де правоохоронних органів, інформувати
органи влади чи господарського  управління,  винести  рішення
про фінансові санкції тощо). У виняткових випадках за письмовим
зверненням керівника підконтрольного об'єкта  термін  подання
заперечень чи зауважень може бути продовжений керівником установи,
який був ініціатором проведення контрольною заходу.
 
   3.6. Після підписання акта проведення контрольного заходу
із зауваженнями ревізійна комісія при потребі невідкладно бере
додаткові пояснення від посадових осіб, причетних до виявлених
контрольним заходом порушень чи зловживань.
 
   3.7. Правильність   обґрунтувань,   фактів,  викладених
у запереченнях або зауваженнях поданих до підписаного  акта,
ревізійна комісія повинна ретельно перевірити і в строк не пізніше
15 робочих днів з дня отримання заперечень дати по них письмовий
висновок,  який затверджується керівником установи, який був
ініціатором проведення контрольного заходу, або його заступником.
 
   3.8. При  відмові  посадових  осіб  від  ознайомлення
та/або підписання  акта  (довідки  за  наслідками проведеного
контрольного заходу члени ревізійної комісії засвідчують  це
відповідним актом  за своїми підписами в день передачі акта
на ознайомлення й підписання. Одразу ж після складання акта
про відмову від підписання ревізійна комісія має право здійснити
належні заходи щодо реалізації матеріалів проведення контрольного
заходу з обов'язковим зазначенням у супровідних листах на адресу
органів влади, господарського управління чи правоохоронних органів
факту відмови від ознайомлення з актом і від його підписання.
   При надходженні зауважень до акта (довідки) у строк пізніше 5
робочих днів з часу вручення (направлення) його на ознайомлення,
рішення про їх розгляд приймає керівник установи, який був
ініціатором проведення контрольного заходу.
 
   3.9. Про результати проведеного контрольного заходу у разі
потреби інформуються     вищі     органи    управління
(за підпорядкованістю),  відповідні  органи  державної  влади,
а в необхідних випадках - правоохоронні органи.
 
   3.10. У тих випадках, коли за виявленими фактами необхідно
вжити термінових заходів щодо усунення порушень або притягнення до
відповідальності  осіб,  які винні у зловживаннях, в період
проведення контрольного заходу, не чекаючи на його закінчення,
складається  проміжний  акт,  від посадових осіб вимагаються
необхідні пояснення. Ці матеріали невідкладно подаються керівнику
установи, що є ініціатором проведення контрольного заходу, для
відповідного реагування. ( Пункт 3.10 в редакції Наказу Державного
комітету з будівництва та архітектури N 7 від
14.01.2005 )
 
   3.11. Проміжні акти складаються також в інших випадках, коли
є необхідність задокументувати проведені окремі ревізійні дії.
Вони  підписуються керівником ревізійної комісії, керівником,
головним (старшим) бухгалтером та іншими службовими  особами
підконтрольного об'єкта.
 
   3.12. Результати контрольного заходу викладаються в акті
(довідці) на підставі перевірених даних і фактів, що випливають
із наявних  оригіналів  документів  (у  тому числі вилучених
у встановленому порядку іншими органами державного фінансового
контролю або правоохоронними органами) підконтрольного об'єкта;
наслідків  інвентаризацій,  контрольних  обмірів,  контрольних
запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів
сировини, матеріалів та готової продукції; даних перевірки якості
продукції, дотримання технічних умов та технологічних режимів
виробництва, відповідності продукції чинним стандартам,  цінам
і тарифам, а також інших даних.
 
   3.13. При складанні акта (довідки) проведеного контрольного
заходу повинна  бути  додержана   об'єктивність,   ясність
і вичерпаність опису виявлених фактів і даних.
 
   3.14. Не допускаються включення до акта (довідки) проведеного
контрольного заходу  різного  роду  висновків,  пропозицій
та не підтверджених документами даних про фінансово-господарську
діяльність підконтрольного об'єкта, а також даних із слідчих
матеріалів (протоколів допиту) та посилань на свідчення посадових
осіб, які вони дали перед слідчими органами.
 
   3.15 В акті проведеного контрольного заходу ревізійна комісія
не повинна давати правову та/або морально-етичну оцінку дій
посадових і  матеріально-відповідальних  осіб  підконтрольного
об'єкта, кваліфікувати їх наміри або оцінювати дії як "розкрав
кошти", "привласнив державне майно", "сфабрикував", "злочинець",
"шахрай" та ін.
 
   3.16. В акті проведеного контрольного заходу слід вказати,
які господарські і фінансові операції та документи перевірені,
за який період і яким способом (вибірковим, суцільним).
 
   3.17. В  акті  (довідці) проведеного контрольного заходу
вказуються:
   - загальні дані про виконання бюджету, кошторису витрат
бюджетної установи, окремих основних виробничих і фінансових
показників господарюючого суб'єкта;
   - виявлені факти порушень законів України, нормативних актів
Президента  України  та Кабінету Міністрів України, а також
міністерств та інших центральних органів  виконавчої  влади,
зареєстрованих у встановленому порядку в Міністерстві юстиції
України; факти неправильних розрахунків з бюджетом, незаконного,
неефективного і не за цільовим призначенням витрачання готівки
і матеріальних цінностей та інші порушення фінансової дисципліни,
порушень ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової
звітності;
   - виявлені факти безгосподарності, недостач, безпідставного
списання  й   привласнень   готівки,   цінних   паперів,
товарно-матеріальних    цінностей,    інших   зловживань,
нерегламентованого державою виробництва товарів і надання послуг;
   - розміри виявлених шкоди та збитків, причини їх виникнення,
посади, прізвища та ініціали осіб, які їх допустили.
 
   3.18. У міру виявлення збитків, завданих державі, керівник
ревізійної комісії, не чекаючи закінчення контрольного заходу, має
право усно рекомендувати керівництву підконтрольного  об'єкта
невідкладно вжити заходів для їх відшкодування та запобігання їм
надалі.
 
   3.19. Матеріали кожного контрольного заходу не пізніше 7
робочих днів від дати підписання акта проведення контрольного
заходу або складання акта про відмову від ознайомлення з актом
розглядаються та приймаються від ревізійної комісії керівником
(чи його  заступником)  відповідного  підрозділу  внутрішнього
фінансового контролю Комітету.
 
   3.20. Службові особи установи, які є ініціаторами проведення
контрольного  заходу,  при  розгляді  матеріалів  проведення
контрольного  заходу роблять свої критичні зауваження, дають
рекомендації, а в разі необхідності, котра може постати внаслідок
неякісного проведення   контрольного   заходу,   призначають
у відповідності з вимогами статті 4 Указу Президента України
"Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності"
 повторний контрольний захід.
   Про розгляд  та прийняття матеріалів контрольних заходів
робиться відповідний запис особами, вказаними в пункті 3.19,
на останній  сторінці акта (довідки) або на окремому аркуші
із зазначенням дати розгляду та терміну виконання рекомендацій.
Після  усунення недоліків, виконання рекомендацій, проведення
повторного контрольного заходу переліченими службовими особами
робиться остаточний висновок щодо можливості прийняття матеріалів
проведення контрольного  заходу,  про  що  робиться  позначка
на останній сторінці акта (довідки) - "Акт (довідка) проведення
контрольного заходу прийнято", дата, підпис.
 
   3.21. Матеріали проведеного контрольного заходу виносяться
на обговорення   в   колективах  підконтрольних  об'єктів,
оприлюднюються через засоби масової інформації.
 
   3.22. У тих випадках, коли вжитими в період проведення
контрольними заходами не забезпечено повне усунення виявлених
порушень, ревізійна комісія готує і  за  підписом  керівника
(або його заступника) установи, який був ініціатором проведення
контрольного заходу, направляють  керівництву  підконтрольного
об'єкта вимогу  щодо  усунення  виявлених порушень та вжиття
в установленому чинним законодавством порядку заходів щодо повного
відшкодування збитків та притягнення осіб, винних у допущених
порушеннях, до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.
 
   3.23. При виявленні порушення законів України,  постанов
Верховної Ради   України,   актів   Президента   України
і нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, а також
нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади,  зареєстрованих  в  установленому  порядку
в Міністерстві юстиції України, у випадках, передбачених чинним
законодавством, подається інформація вищому керівництву.
 
   3.24. При виявленні істотних порушень фінансової дисципліни,
недостач коштів і матеріальних цінностей, інших зловживань перед
керівництвом підконтрольного об'єкта ставиться питання про вжиття
заходів щодо відшкодування збитків, притягнення винних осіб до
відповідальності тощо. ( Пункт 3.24 в редакції Наказу Державного
комітету з будівництва та архітектури N 7 від
14.01.2005 )
 
   3.25. Вилучені   перевіряючими  документи  зберігаються
до закінчення проведення контрольного заходу, після цього вони
в день підписання акта проведення контрольного заходу повертаються
посадовим особам підконтрольного об'єкта під розписку згідно з їх
письмовим  переліком,  якщо правоохоронними органами на дату
завершення контрольного заходу не прийнято рішення про виймання
цих документів.
 
   3.26. Матеріали, які передаються у слідчі органи згідно
з описом, повинні містити: лист (в якому має бути викладено, коли,
ким і за який період проводився контрольний захід, в чому полягає
суть порушень, зловживань, які закони і їх статті порушені, розмір
заподіяних збитків,   як   відображено  в  бухгалтерському
або складському обліку операції, здійснені з порушеннями, прізвища
й посади винних осіб); акт проведення контрольного заходу (перший
примірник); оригінали документів або їх копії, які підтверджують
факти виявлених зловживань, якщо рішення про вилучення оригіналів
документів після закінчення контрольного заходу не  прийнято
правоохоронними  органами;  пояснення  осіб,  діяльність яких
перевірена, а також інших осіб, які мають значення для перевірки
обставин  скоєння  зловживань;  інвентаризаційні описи, якими
зафіксовано недостачі коштів і матеріальних цінностей;  акти
контрольних обмірів виконаних ремонтних і будівельних робіт, якими
встановлено відхилення від актів прийому-передачі їх виконання;
висновки ревізійної  комісії  за  поясненнями  службових осіб
при наявності їх заперечень по акту; опис документів, що додаються
до супровідного листа. При цьому в справах підрозділу внутрішнього
фінансового контролю повинні бути залишені: другий або третій
примірник акта проведення контрольного заходу, копії пояснень
посадових осіб підконтрольного об'єкта за виявленими порушеннями
і зловживаннями, копії основних документів, які це підтверджують.
 
   3.27. У випадках, коли діями чи бездіяльністю посадових осіб
державі або юридичній особі заподіяні матеріальні збитки, але їх
дії в кримінальному порядку не розглядаються, належить поставити
вимоги перед керівником  підконтрольного  об'єкта  або  вищої
(за підпорядкованістю) організації щодо пред'явлення цивільних
позовів до винних осіб.
 
   3.28. Безпідставна відмова в порушенні кримінальної справи
або постанова слідчих органів про припинення кримінальної справи,
порушеної за матеріалами проведених контрольних заходів, можуть
бути оскаржені в установленому чинним законодавством порядку.
 
   3.29. Якщо  виявлено  шкоду,  заподіяну  працівниками
підконтрольних об'єктів внаслідок порушення покладених на них
трудових обов'язків, то керівник ревізійної комісії ставить перед
керівниками підконтрольних об'єктів, а в необхідних випадках перед
керівництвом Держбуду України вимоги щодо часткового або повного
покриття шкоди.
 
   3.30. Підрозділи внутрішнього фінансового контролю Комітету:
   - контролюють обґрунтованість бюджетних запитів, дотримання
фінансово-бюджетної, кошторисної дисципліни, збереження і цільове
використання бюджетних коштів, державного майна;
   - контролюють  ефективність  використання  матеріальних
і фінансових ресурсів, своєчасність та повноту документального
оформлення фінансово-господарських операцій, повноту  виявлення
та мобілізації   внутрішньогосподарських  резервів,  причини
непродуктивних витрат і втрат;
   - досліджують  економічний  стан підконтрольних об'єктів,
результати виконання виробничих та фінансових планів;
   - контролюють правильність ведення бухгалтерського обліку
та фінансової звітності, своєчасність і повноту  відображення
в обліку фінансово-господарських операцій, а також законність їх
здійснення, виконання зобов'язань перед бюджетом і кредиторами;
   - аналізують  додержання порядку формування, встановлення
та застосування цін і тарифів;
   - контролюють додержання порядку закупівлі товарів (робіт,
послуг) за державні кошти;
   - за результатами контрольних заходів надають інформацію
керівнику установи, який був ініціатором контрольного заходу,
та керівнику підконтрольного об'єкта з пропозиціями щодо усунення
виявлених  порушень  і  відшкодування  встановлених  збитків,
притягнення в   установленому   порядку   винних   осіб
до відповідальності;
   - вивчають, аналізують і узагальнюють причини й обставини,
що призвели до вчинення фінансових порушень, та подають пропозиції
щодо запобігання їм у подальшому;
   - контролюють стан виконання заходів, спрямованих на усунення
недоліків, виявлених контрольними заходами;
   - готують матеріали для розгляду на  засіданні  колегії
з питань дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження
та використання державного майна підконтрольними об'єктами;
   - готують пропозиції щодо розробки законодавчих проектів
та інших нормативно-правових актів з питань фінансового контролю,
беруть участь у підготовці їх проектів;
   - розробляють  інструктивні  та  методологічні  документи
з питань удосконалення контрольно-ревізійної роботи та здійснюють
методичне  керівництво  роботою  територіальних  підрозділів
внутрішнього фінансового контролю;
   - розглядають листи, заяви і скарги громадян з питань,
що належать до компетенції підрозділів внутрішнього фінансового
контролю;
   - готують звіти про результати контрольно-ревізійної роботи;
   - виконують інші завдання з питань, визначених відповідно
до специфіки,  в  межах  компетенції підрозділів внутрішнього
фінансового контролю.
 
 Начальник
 фінансово-економічного
 управління                      Т.Щавінська

БУДСТАНДАРТ Online