Решение от 16.02.2006 № 40/2 О ходе разработки проекта Государственной программы Питьевая вода Крыма на 2006-2020 годы

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
     КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
      КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА БУДІВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ,
        АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
       ГОСПОДАРСТВА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            16.02.2006 N 40/2
 
 
     Про хід розроблення проекту Державної програми
        "Питна вода Криму" на 2006-2020 роки
 
 
   Незадовільний стан питного водопостачання та водовідведення в
Автономній Республіці Крим є однією з основних причин, що стримує
сталий  розвиток  цього  регіону,  негативно  впливає  на
конкурентоспроможність курортної зони.
 
   Серед найгостріших проблем - незадовільний технічний стан
централізованих систем водопостачання та водовідведення, з яких
більше половини вичерпали термін експлуатації.
 
   Значна кількість населення не має належного доступу  до
якісної питної води.
 
   Виробничі, фінансові  та  інші  системи  управління  не
відповідають вимогам ринкової економіки. Впровадження сучасних
бізнес-технологій є ключовим чинником поліпшення економічного
стану  та  розвитку  підприємств  водопровідно-каналізаційного
господарства, підвищення їх інвестиційної привабливості.
 
   Робота з    реформування   водопровідно-каналізаційного
господарства Автономної Республіки Крим здійснюється з метою
виконання  Законів  України  "Про  Загальнодержавну  програму
реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на
2004-2010 роки" >> ), "Про Загальнодержавну програму "Питна
вода України" на 2006 - 2020 роки"  та розпорядження
Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної
програми "Питна вода Криму" на 2006-2020 роки".
 
   Розроблення Державної програми  "Питна  вода  Криму"  на
2006-2020 роки"  доручено Науково-дослідному та
конструкторсько-технологічному інституту міського  господарства
(місто Київ). Нині інститутом зібрані вихідні дані, здійснено
аналіз сучасного стану підприємств водопровідно-каналізаційного
господарства Автономної Республіки Крим, виявлено основні недоліки
та накреслено напрями реалізації заходів з реформування підгалузі.
 
   Головною метою Державної програми "Питна вода Криму" на
2006-2020 роки є задоволення потреб споживачів у
якісній  питній  воді  за  економічно  обґрунтованою  ціною,
забезпечення доступу до неї в межах встановлених нормативів
питного  водопостачання,  сталий  збалансований   розвиток
централізованого питного водопостачання, відведення та очищення
стічних вод, вирішення питань, пов'язаних з охороною підземних
вод, та недопущення скиду забруднюючих речовин у Азовське та Чорне
моря.
 
   Розглянувши та обговоривши хід розроблення проекту Державної
програми "Питна вода Криму" на 2006-2020 роки,
колегії В И Р І Ш И Л И:
 
   1. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим:
 
   1.1 До 20 лютого  2006  року  забезпечити  фінансування
розроблення проекту Державної програми "Питна вода Криму" на
2006-2020 роки"  відповідно  до  договору  з
Науково-дослідним  та  конструкторсько-технологічним інститутом
міського господарства.
 
   1.2 До 28 квітня  2006  року  за  участю  Міністерства
будівництва,  архітектури та житлово-комунального господарства
України забезпечити проведення публічного обговорення проекту
Державної програми  "Питна  вода  Криму"  на  2006-2020 роки
.
 
   1.3 До 1 червня 2006 року забезпечити подання у встановленому
порядку до Кабінету Міністрів України проекту Державної програми
"Питна вода Криму" на 2006-2020 роки".
 
   1.4 До 1 липня 2006 року спільно з Міністерством охорони
навколишнього природного середовища та Міністерством будівництва,
архітектури та житлово-комунального  господарства  підготувати
пропозиції для внесення змін до Закону України "Про затвердження
Загальнодержавної програми охорони  та  відтворення  довкілля
Азовського і Чорного морів"  у частині включення до
Переліку невідкладних капіталомістких природоохоронних заходів з
охорони та відтворення довкілля Азовського й Чорного морів на
2001-2010   роки робіт з будівництва (реконструкції) систем
водопостачання та водовідведення в містах Автономної Республіки
Крим відповідно до Плану підготовки першочергових законопроектів
та проектів інших нормативно-правових актів з питань підвищення
ефективності  державного  регулювання  земельних  відносин,
використання та охорони земель, затвердженого Указом Президента
України від 21.11.2005 N 1643/2005 "Про рішення Ради
національної безпеки й оборони України від 29.06.2005 "Про стан
додержання вимог законодавства  та  заходи  щодо  підвищення
ефективності державної політики в сфері регулювання земельних
відносин, використання та охорони земель".
 
   2. Науково-дослідному  та  конструкторсько-технологічному
інституту міського  господарства  (Г.П.Щербині)  до  1 квітня
2006 року забезпечити розроблення Державної програми "Питна вода
Криму" на 2006-2020 роки.
 
   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Міністра
будівельної  політики,  архітектури  та  житлово-комунального
господарства Автономної Республіки Крим Г.О.Бабенка та заступника
Міністра  будівництва,  архітектури  та  житлово-комунального
господарства України Г.М.Семчука.
 
 Міністр будівництва,
 архітектури
 та житлово-комунального
 господарства України                  П.С.Качур
 
 В. о. Міністра будівельної
 політики, архітектури та
 житлово-комунального
 господарства АРК                    Е.І.Салієв

БУДСТАНДАРТ Online