Приказ от 24.03.2006 № 87 О выполнении решения коллегии Минстроя Украины от 09.03.2006 № 50 О результатах деятельности субъектов государственного внутреннего финансового контроля Минстроя Украины за 2005 год

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             24.03.2006 N 87
 
 
         Про виконання рішення колегії
        Мінбуду України від 09.03.2006 N 50
        "Про результати діяльності суб'єктів
        державного внутрішнього фінансового
       контролю Мінбуду України за 2005 рік"
 
 
   На виконання  рішення  колегії  Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства від 09.03.2006
N 50 "Про результати діяльності суб'єктів державного внутрішнього
фінансового контролю Мінбуду України за 2005 рік" та з метою
попередження, усунення причин і умов, що сприяють виникненню
фінансових порушень при здійсненні  господарської  діяльності
підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери
управління Мінбуду України, Н А К А З У Ю:
 
   1. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Мінбуду України, підприємств, установ, організацій, віднесених до
сфери управління Мінбуду України, взяти до відома та неухильного
виконання рішення колегії Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства від 09.03.2006 N  50  "Про
результати  діяльності  суб'єктів  державного  внутрішнього
фінансового контролю Мінбуду України за 2005 рік".
 
   2. Керівникам підприємств, установ і організацій, що належать
до сфери управління Мінбуду України:
 
   2.1. Розглянути питання здійснення фінансово-господарської
діяльності, організації та  ведення  бухгалтерського  обліку,
складання звітності, здійснення внутрішньогосподарського контролю
на оперативних нарадах або на  зборах  трудового  колективу
підприємства, установи, організації.
 
   2.2. Переглянути, а в разі необхідності розробити відповідно
до вимог законодавства України новий наказ підприємства, установи,
організації "Про облікову політику підприємства".
 
   2.3. Розробити  систему  і форми внутрішньогосподарського
управлінського) обліку, звітності і  контролю  господарських
операцій, визначити права працівників підприємства, установи,
організації на підписання бухгалтерських документів.
 
   2.4. Затвердити правила документообороту і технологію обробки
облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів
аналітичного обліку.
 
   2.5. Створити необхідні умови  для  правильного  ведення
бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма
підрозділами,  службами  та  працівниками,  причетними  до
бухгалтерського  обліку,  правомірних  вимог  бухгалтера щодо
дотримання порядку оформлення та подання для обліку первинних
фінансових документів.
 
   2.6. Узяти  під особистий контроль фінансово-господарські
операції з підвищеним ризиком виникнення порушень, перелік яких
затверджений наказом  Держбуду  України  від 29.03.2005 N 57
 "Про затвердження Переліку фінансово-господарських
операцій з підвищеним ризиком виникнення порушень у використанні
бюджетних коштів та державного майна".
 
   2.7. Вжити дієвих заходів  щодо  недопущення  фінансових
порушень,  посилити  контроль  за  збереженням та ефективним
використанням державного майна, цільовим використанням коштів,
забезпечити належне ведення бухгалтерського обліку як одного із
механізмів контролю.
 
   2.8. Забезпечити    неухильне    виконання    вимог
нормативно-правових актів, в тому числі розпорядчих документів
Мінбуду України, з питань здійснення  фінансово-господарської
діяльності,  організації  та  ведення бухгалтерського обліку,
складання фінансової звітності.
 
   2.9. Надати до Контрольно-ревізійного відділу Мінбуду України
інформацію про виконання зазначених заходів до 15.05.2006.
 
   3. Заступнику Міністра О.Б.Лотоцькому, начальнику Юридичного
управління  В.Л.Коваленку,  начальнику  Відділу  координації
діяльності підвідомчих  організацій В.Ф.Бервецькому, начальнику
фінансово-економічного  управління  Т.М.Щавінській,  начальнику
Контрольно-ревізійного відділу І.В.Холоднюку до 01.06.2006:
 
   3.1. Переглянути,  а в разі необхідності розробити нові
розпорядчі акти Мінбуду України щодо удосконалення механізмів
здійснення  фінансово-господарської  діяльності  підприємств,
установ, організацій, віднесених до сфери управління Мінбуду
України, організації та ведення бухгалтерського обліку, складання
звітності тощо.
 
   3.2. Здійснити заходи щодо приведення у відповідність до
вимог  чинного  законодавства  України  установчих документів
підприємств, установ і організацій, віднесених до сфери управління
Мінбуду України.
 
   4. Заступнику   Міністра   О.Б.Лотоцькому,   начальнику
Фінансово-економічного  управління  Т.М.Щавінській,  начальнику
Контрольно-ревізійного відділу І.В.Холоднюку, начальнику Відділу
координації діяльності підвідомчих організацій В.Ф.Бервецькому на
виконання листа  Міністерства фінансів України від 27.01.2006
N 31-34000-16-5/1441  "Про Рекомендації  щодо
програми  підвищення  кваліфікації  бухгалтерів підприємств і
організацій"  з  метою  підвищення  кваліфікації  працівників
фінансово-економічних служб підприємств, установ, організацій,
віднесених до сфери управління Мінбуду України,  забезпечити
проведення не менш ніж 2 рази на рік навчань-семінарів з питань
здійснення фінансово-господарської діяльності, організації  та
ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності.
 
   5. Заступнику Міністра О.Б.Лотоцькому, начальнику Юридичного
управління  В.Л.Коваленку,  начальнику  Контрольно-ревізійного
відділу І.В.Холоднюку, начальнику Відділу кадрового забезпечення
Департаменту організаційно-кадрової роботи Н.В.Осяєвій:
   - розглянути питання правомірності та доцільності здійснення
Контрольно-ревізійним відділом Мінбуду України  заходів  щодо
усунення причин та умов, які можуть сприяти вчиненню корупційних
діянь та інших правопорушень у центральному апараті Міністерства
та на підприємствах, в установах і організаціях, віднесених до
сфери управління Мінбуду України;
   - про результати розгляду зазначеного питання надати Міністру
будівництва, архітектури та житлово-комунального  господарства
України доповідну записку до 15.05.2006.
 
   6. Начальнику Контрольно-ревізійного відділу  І.В.Холоднюку
забезпечити:
 
   6.1. Проведення контрольних заходів фінансово-господарської
діяльності підприємств, установ і організацій, віднесених до сфери
управління Мінбуду України, відповідно до Плану  контрольних
заходів Міністерства на I півріччя 2006 року, затвердженого
Міністром  будівництва,  архітектури  та  житлово-комунального
господарства   України   та   погодженого   з   Головним
контрольно-ревізійним управлінням України.
 
   6.2. Здійснення попереднього та поточного контролю за:
   - використанням бюджетних коштів, що виділяються з Державного
бюджету України Мінбуду України  як  головному  розпоряднику
бюджетних  коштів  на виконання відповідних загальнодержавних
бюджетних програм;
   - організацією  та  веденням  бухгалтерського  обліку  і
складанням  фінансової  звітності  в  Центральному  апараті
Міністерства та на підприємствах, в установах і організаціях,
віднесених до сфери управління Мінбуду України;
   - здійсненням   господарської   діяльності   суб'єктів
господарювання сфери управління Мінбуду України, використанням
ними фінансових і матеріальних ресурсів, в тому числі їх обігових
коштів та Державного майна.
 
   6.3. Подання до Головного контрольно-ревізійного управління
України  щоквартальних Звітів про контрольно-ревізійну роботу
підрозділів внутрішнього фінансового контролю (форма N 11-ревізія)
за наслідками проведених контрольних заходів.
 
   6.4. Проведення у II кварталі 2006 року наради-семінару щодо
попередження  основних  фінансових  порушень  при  здійсненні
господарської  діяльності  за  участю  керівників і головних
бухгалтерів підприємств, установ, організацій, віднесених до сфери
управління Мінбуду України, та фахівців контролюючих органів
(ГоловКРУ України, ДПА України та Рахункової палати України).
 
   6.5. Здійснення моніторингу виконання зазначеного наказу та
рішення колегії Мінбуду України та оперативне внесення Міністру
будівництва, архітектури та житлово-комунального  господарства
України необхідних пропозицій для забезпечення їх безумовного
виконання та щодо притягнення до відповідальності службових і
посадових  осіб,  які  допускають  порушення  вимог  чинного
законодавства України.
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                         П.С.Качур

БУДСТАНДАРТ Online