Приказ от 22.05.2006 № 175 О внесении изменений в приказ Минстроя Украины от 28.09.2005 № 175 О введении в действие ДБН В.2.2-15-2005 Жилые дома. Основные положения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            22.05.2006 N 175
 
 
      Про внесення змін до наказу Мінбуду України
      від 28.09.2005 N 175 "Про надання чинності
        ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки.
            Основні положення""
 
 
   Відповідно до  Положення  про  Міністерство  будівництва,
архітектури  та  житлово-комунального  господарства  України,
затвердженого Указом Президента України від 19.12.2005 N 1801
 >> ), для забезпечення виконання наказу Мінбуду України
від 28.09.2005 N 175 "Про надання чинності ДБН
В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" Н А К А З У Ю:
 
   1. Пункт 4 зазначеного наказу ( v0175667-05 ) доповнити
абзацом такого змісту:
   "Проектна документація будинків і споруд, розроблення якої
завершено в установленому порядку до 01.01.06 і яка відповідає
вимогам ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва",
не підлягає коригуванню на відповідність новим протипожежним
вимогам, а також вимогам щодо улаштування ліфтів у 5-поверхових
житлових будинках та збільшення позаквартирних коридорів до 1,6 м,
наведених у ДБН В.2.2-15-2005 , за умови, що
будівництво буде розпочате у 2006 році".
 
   2. Доповнити наказ ( v0175667-05 ) новим пунктом 5 такого
змісту:  "При  забудові населених пунктів, зокрема сільської
місцевості, в яких поверховість забудови не перевищує п'яти
поверхів та відсутні служби з експлуатації ліфтів, місцевим
органам виконавчої влади, виходячи  з  реальних  можливостей
обслуговування ліфтів, обмежити забудову житловими будинками до
4-х поверхів або створювати відповідні служби". У зв'язку з цим
пункти 5, 6, 7 наказу вважати відповідно пунктами 6, 7, 8.
 
   3. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем будинків і споруд (О.Авдієнко) забезпечити доведення наказу
до заінтересованих організацій.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Ю.Казмірука.
 
 Міністр                          П.Качур

БУДСТАНДАРТ Online