Письмо от 11.12.1996 № 6/457 О распределении по направлениям средств, которые учтены массой плановых накоплений

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ
          МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ
               Л И С Т

 N 6/457 від 11.12.96
   м.Київ

         

       Про розподіл по напрямках коштів, що
       враховані масою планових нагромаджень

   В зв'язку з надходженням численних запитів Головне управління
кошторисних норм, ціноутворення та експертизи у  будівництві
направляє  розподіл по напрямках коштів, що враховані масою
планових нагромаджень, обчислених згідно з "Порядком визначення
вартості будівництва,  що  здійснюється на території України"
ДБН IV-16-96, ч. II).

  У процентах від маси планових нагромаджень
1. Платежі у бюджет 29,8
2. Вирахування на матеріальну допомогу та заохочення 3,8
3. Кошти на соціальний розвиток 28,3
у тому числі на покриття збитків ЖКГ 18,8
4. Кошти на розвиток виробництва, науки і техніки 38,1
у тому числі на розвиток виробництва 18,3

 Надруковано: Державний комітет України у справах містобудування і
       архітектури. "Інструктивні документи і листи, що
       роз'яснюють положення порядку визначення вартості
       будівництва, взаєморозрахунків за обсяги виконаних
       робіт,  вартості  проектновишукувальних  робіт,
       експертизи вартісних показників, утримання апарату
       замовника та інших економічних питань, що входять до
       сфери діяльності Держкоммістобудування". Випуск N 9
       (21), 18 грудня 1996 р., К.: НВФ "ІНПРОЕКТ".

БУДСТАНДАРТ Online