Приказ от 17.06.2005 № 95 Об утверждении отраслевых коммунальных норм Украины Расчет количества тепловой энергии, затраченной стояками в квартирах и стояками и нагревательными приборами помещений общего польз...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

              Н А К А З

             17.06.2005 N 95

    { Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
               будівництва, архітектури та
            житлово-комунального господарства
     N 209 >> ) від 22.06.2006 }

    Про затвердження галузевих комунальних норм України
       "Розрахунок кількості теплової енергії,
    яка витрачається стояками в квартирах та стояками
     і нагрівальними приладами приміщень загального
     користування багатоквартирного житлового будинку
    при відключенні окремих квартир (за власним бажанням
    мешканців) від системи централізованого опалення"


   З метою визначення порядку розрахунку теплових витрат від
стояків у квартирах та стояків і нагрівальних приладів приміщень
загального користування багатоквартирного житлового будинку та
частки цих витрат, яка припадає на окрему квартиру при відключенні
її (за власним бажанням мешканців) від системи централізованого
опалення, Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити розроблені Відкритим акціонерним товариством
"УкрНДІінжпроект" галузеві комунальні норми "Розрахунок кількості
теплової енергії, яка витрачається стояками в квартирах  та
стояками  і  нагрівальними  приладами  приміщень  загального
користування житлового будинку при відключенні окремих квартир (за
власним  бажанням  мешканців)  від  системи  централізованого
опалення".

   2. Управлінню комунальної теплоенергетики  (В.М.Бербенець)
довести цей наказ до відома Міністерства будівельної політики,
архітектури  і  житлово-комунального  господарства  Автономної
Республіки  Крим,  управлінь житлово-комунального господарства
обласних, управлінь комунального  господарства  Київської  та
Севастопольської міських державних адміністрацій.

   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.М.Соколова.

 Голова Комітету                   О.Ю.Кучеренко


                   РОЗРОБЛЕНО
                   ВАТ Проектний
                   та науково-дослідний
                   інститут по газопостачанню,
                   теплопостачанню
                   та комплексному благоустрою
                   міст і селищ України
                   (УкрНДІінжпроект)

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   житлово-комунального
                   господарства
                   17.06.05 N 95


        ГАЛУЗЕВІ КОМУНАЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


              РОЗРАХУНОК
      кількості теплової енергії, яка витрачається
     стояками в квартирах та стояками і нагрівальними
      приладами приміщень загального користування
    багатоквартирного житлового будинку при відключенні
     окремих квартир (за власним бажанням мешканців)
       від системи централізованого опалення

                        ГКН 04.07.000-2005


            1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

   У Розрахунку викладений порядок визначення теплових витрат
стояками в квартирах та стояками і нагрівальними  приладами
приміщень  загального користування багатоквартирного житлового
будинку, а також частки цих витрат, які підлягають оплаті при
відключенні окремих квартир (за власним бажанням мешканців) від
системи централізованого опалення.
   Розрахунок є обов'язковим та призначений для застосування
теплопостачальними підприємствами і організаціями, що виконують
(надають) послуги з централізованого опалення під час визначення
платежів споживача, що відключився від внутрішньобудинкової мережі
системи централізованого опалення, відповідно до умов укладеного
договору.

           2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

   Для потреб   цих   Методичних   рекомендацій  терміни
використовуються у такому значенні:
   площа житлового  будинку  - сума площ поверхів будинку,
виміряних у межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін (площа
сходових кліток, ліфтових та інших шахт входить до площі поверху).
Площа горищ та підвалів у площу будинків не включається.
   площа квартири - сума площ житлових та підсобних приміщень
без урахування лоджій, балконів, веранд, терас, холодних комор,
тамбурів;
   приміщення загального користування  житлового  будинку  -
сходові клітки, ліфтові шахти, вестибюлі, коридори, підвали тощо;
   централізоване опалення - послуга, яка передбачає подачу
теплової енергії до кожної квартири для забезпечення опалення
приміщень.

            3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   3.1 Цей розрахунок  обов'язково  застосовується  у  разі
технічної  неможливості забезпечити повне відключення окремих
квартир від внутрішньобудинкової мережі системи централізованого
опалення.

   3.2 Розрахунок  обов'язковий  для використання у частині
визначення витрат теплової енергії  для  опалення  приміщень
загального користування.

   3.3 У  Розрахунку  викладений  порядок визначення витрат
теплової енергії стояками в квартирах, відключених від системи
централізованого опалення, та стояками і нагрівальними приладами
приміщень загального користування житлового будинку.

   3.4 Розрахунок ґрунтується на таких нормативних документах:
   - СНиП 2.08.01.-89 "Жилые здания";
   - СНиП   2.04.05-91   "Отопление,   вентиляция   и
кондиционирование";
   - СНиП 2.01.01.-82 "Строительная климатология и геофизика";
   - КТМ 204 Україна 244-94 "Норми та вказівки по нормуванню
витрат палива та теплової енергії на опалення житлових  та
громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в
Україні";
   - Довідники та посібники з теплопостачання.

   3.5. У розробці враховувався досвід проведення розрахунків
теплопостачальних організацій зі споживачами теплової енергії.

     4 ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОВИХ ВИТРАТ

   * Температура внутрішнього  повітря  квартири,  приміщень
загального користування, t  , град.С
             вн.
   * Температура стінки труби, яка приймається рівною середній
температурі теплоносія за розрахунковий період, t , град.С
                         Т
   * Умовний діаметр трубопроводу, d , мм
                   у
   * Зовнішній діаметр трубопроводу, d , мм
                    з
   * Кількість стояків, прокладених у квартирі, приміщеннях
загального користування, Z  , шт.
             ст.
   * Довжина стояка, L, м.
   * Коефіцієнт, що визначає місцезнаходження трубопроводу в
опалюваному приміщенні будинку, К
                 м.тр.
   * Кількість днів опалення, n , діб.
                 о
   * Площа квартири, відключеної від системи централізованого
опалення, S   , кв.м
      в.кв.
   * Загальна площа квартир житлового будинку (під'їзду),  S ,
                                кв
кв.м
   * Приєднане теплове навантаження на  опалення  житлового
будинку (під'їзду), Q  , ккал/год.
           ж.б.
   * Витрата теплової енергії на опалення квартир, підключених
до системи централізованого опалення житлового будинку (під'їзду),
Q  , ккал/год.
 кв.
   * Тариф на теплову енергію, Т, грн./Гкал.

      5 ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
     СТОЯКАМИ В КВАРТИРАХ, ВІДКЛЮЧЕНИХ ВІД СИСТЕМИ
       ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ ТА СТОЯКАМИ
        І НАГРІВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ ПРИМІЩЕНЬ
      ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

   5.1. Сумарна  витрата теплової енергії, яка припадає на
відключену від системи  централізованого  опалення  квартиру,
дорівнює:

     Q   = q    + q    + q   , ккал (5.1),
     в.кв  тр.кв.  тр.пз.  пр.пз.

   де q     -  витрата  теплової  енергії  від відкрито
     тр.кв.
прокладених (неізольованих) трубопроводів у квартирі, ккал;

   q    - витрата теплової енергії від відкрито прокладених
   тр.пз.
трубопроводів у приміщеннях загального користування будинку, яка
припадає на відключену від системи централізованого опалення
квартиру, ккал;

   q    - тепловіддача від опалювальних приладів приміщень
   пр.пз.
загального користування будинку, ккал.

   5.2. Теплова енергія, яка додатково поступає від відкрито
прокладених трубопроводів (транзитних стояків) у квартирі, яка
відключена  від  системи  централізованого опалення житлового
будинку:

    q    = q * К   * L * Z  * n * 24, ккал (5.2)
    тр.кв.    м.тр.    ст.  о

   де q  -  тепловіддача  1  п.м.  неізольованого відкрито
прокладеного в квартирі трубопроводу системи опалення, ккал/год
(додаток 1);

   К   - коефіцієнт  місцезнаходження   трубопроводу  в
   м.тр.
опалювальному приміщенні будинку (додаток 2);

   L - довжина стояка, м;

   Z  - кількість стояків, шт.;
   ст.

   n - кількість днів опалення, діб;
   о

   24 - кількість годин роботи системи опалення за добу, год.

   5.3. Теплова енергія, яка витрачається на опалення приміщень
загального користування житлового будинку:
   а) від трубопроводів

            Q
             тр.пз.
       q    = -------- * S   , ккал (5.3)
       тр.пз.   S     в.кв.
             кв.

    Q    = q * L  * K   * n * 24, ккал (5.4),
     тр.пз.    ср.  м.тр.  о

   де q    -  витрата  теплової  енергії  від  відкрито
     тр.пз.
прокладених трубопроводів у приміщеннях загального користування
будинку, яка припадає на відключену від системи централізованого
опалення квартиру, ккал;

   Q    - витрата теплової енергії від відкрито прокладених
   тр.пз.
трубопроводів у приміщеннях загального користування будинку, ккал;

   q - тепловіддача 1 п.м. неізольованого відкрито прокладеного
трубопроводу в приміщеннях загального користування,  ккал/год
(додаток 1);

   L  - середня  приведена довжина трубопроводів стояків,
   ср.
прокладених у приміщеннях загального користування, м;

   K   -  коефіцієнт  місцезнаходження  трубопроводу  в
   м.тр.
опалюваному приміщенні будинку (додаток 2);

   n - кількість днів опалення, діб;
   о

   24 - кількість годин роботи системи опалення за добу, год.

   S  - загальна площа квартир житлового будинку (під'їзду),
   кв.
кв.м;

   S   -  площа  квартири,  відключеної  від  системи
   в.кв.
централізованого опалення, кв.м.

   б) від опалювальних приладів
   Тепловіддача від опалювальних  приладів,  встановлених  у
приміщеннях загального користування житлового будинку (під'їзду),
приймається залежно від їх типу та технічної характеристики.
   У разі відсутності таких даних

      (Q   * n * 24) - [(Q  * n * 24) + (q    + Q   )]
       ж.б.  о      кв.  о      тр.кв.  тр.пз.
 q   = ------------------------------------------------------------- * S   , ккал (5.5),
 пр.пз.                S                  в.кв.
                    кв.

   де Q   - приєднане теплове навантаження житлового будинку
     ж.б.
(під'їзду), ккал/год.;

   Q  -  витрата  теплової  енергії на опалення квартир,
   кв.
підключених до системи централізованого опалення житлового будинку
(під'їзду), ккал/год.;

   q    - витрата теплової енергії від відкрито прокладених
   тр.кв.
трубопроводів у квартирі, відключеній від системи централізованого
опалення, ккал;

   Q    - витрата теплової енергії від відкрито прокладених
   тр.пз.
трубопроводів у приміщеннях загального користування будинку, ккал;

   S  - загальна площа квартир житлового будинку (під'їзду),
   кв.
кв.м;

   S   - площа  квартири,   відключеної  від  системи
   в.кв.
централізованого опалення, кв.м.


                   Додаток 1


            КОРИСНА ТЕПЛОВІДДАЧА
        відкрито прокладених трубопроводів
         систем централізованого опалення


t - Т t вн. град.С d , мм у. Тепловіддача 1 м. труби , ккал/год при t - t через 1 град.С Т вн.
d , мм з. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30 10 12,9 23,7 14,6 14,7 15,4 15,5 17,2 18,0 18,1 18,9
17 18,9 19,7 19,8 20,6 21,5 22,5 24,0 24,1 24,9 25,8
15 17,2 18,0 18,1 18,9 19,7 20,6 20,7 21,5 22,3 24,0
21,3 22,3 24,0 24,9 25,8 26,6 27,5 29,2 30,1 30,9 31,8
20 19,7 20,6 21,5 22,3 24,0 24,9 26,6 27,5 29,2 30,1
26,8 21,5 22,3 24,0 30,9 32,6 33,5 35,2 36,1 36,9 37,8
25 26,6 27,5 29,2 30,1 30,9 31,8 32,6 32,5 36,1 36,9
33,5 33,5 35,2 36,9 37,8 38,7 40,4 42,1 43,8 44,7 45,5
32 33,5 35,2 36,9 37,8 38,7 40,4 43,0 43,8 44,7 46,4
42,5 40,4 43,0 44,7 46,4 48,1 49,8 51,6 54,1 55,0 57,6
40 43,8 45,5 48,1 49,8 51,6 54,1 55,9 57,6 59,3 61,9
48 45,5 48,1 49,8 51,6 54,1 55,9 57,6 59,3 61,9 63,6
50 48,1 49,8 51,6 54,1 55,9 57,6 59,3 61,9 63,6 66,2
60 55,9 57,6 59,3 62,7 66,2 67,0 69,6 72,2 74,8 77,4
40 10 18,9 19,7 20,6 20,7 21,5 21,5 23,2 24,0 24,0 24,9
17 26,6 27,5 27,6 29,2 30,1 30,9 31,8 32,6 33,5 35,2
15 24,0 25,8 25,8 26,6 27,5 29,2 29,3 30,1 30,9 31,8
21,3 32,6 33,5 35,2 36,1 36,9 37,8 37,9 39,5 40,4 42,1
20 30,9 31,8 32,6 33,5 35,2 36,1 36,9 37,8 38,7 39,5
26,8 39,5 40,4 43,0 44,7 45,5 47,3 49,0 49,8 50,7 51,6
25 37,8 39,5 40,4 42,1 43,8 44,7 45,5 47,3 48,1 49,8
33,5 49,0 50,7 54,1 55,9 56,7 58,4 61,0 61,9 63,6 64,5
32 48,1 49,8 51,6 52,4 55,0 55,9 57,6 58,4 61,0 62,7
42,5 63,6 66,2 67,9 69,6 72,2 73,9 76,5 79,1 80,8 82,5
40 55,0 56,7 58,4 60,2 61,9 63,6 66,2 67,0 68,8 70,5
48 66,2 67,9 68,8 72,2 73,9 75,6 76,5 79,1 80,8 83,4
50 67,9 70,5 73,1 74,8 75,6 79,9 81,7 83,4 86,0 88,5
60 79,9 81,7 85,1 86,8 90,3 92,0 94,6 97,1 98,9 101,4
50 10 25,7 26,4 27,0 27,7 28,4 29,1 29,8 30,4 31,2 31,9
17 35,2 36,2 37,1 38,0 38,9 39,9 40,8 41,6 42,6 43,5
15 32,6 33,4 34,3 35,1 35,4 36,8 37,6 38,5 39,3 40,2
21,3 43,1 44,2 45,3 46,4 47,5 48,6 49,8 51,0 52,1 53,2
20 40,8 41,8 42,8 43,9 44,9 46,0 47,0 48,1 49,2 50,3
26,8 52,3 53,6 55,0 56,5 57,7 59,0 60,5 61,9 63,3 64,8
25 51,0 52,3 53,6 54,8 56,2 57,5 58,8 60,1 61,5 62,8
33,5 62,7 64,4 65,9 67,5 69,2 70,8 72,5 74,0 75,9 77,5
32 64,2 65,8 67,4 69,1 70,7 72,4 74,1 75,7 77,4 79,1
42,5 77,5 79,4 81,3 83,3 85,2 87,2 89,2 91,2 93,3 95,5
40 72,9 74,7 76,5 78,4 80,3 82,4 84,0 85,9 87,9 89,7
48 86,3 88,3 90,5 92,8 95,0 97,64 99,5 102,0 104,2 106,7
50 91,0 93,4 95,7 98,0 100,6 102,8 105,4 107,6 110,4 112,9
60 105,0 107,5 110,8 113,5 116,0 119,0 121,0 123,5 126,5 130,0
60 10 32,6 33,3 34,0 34,8 35,5 36,2 37,0 37,7 38,4 39,3
17 44,5 45,3 46,4 47,3 48,3 49,2 50,2 51,2 52,1 53,1
15 41,0 42,4 42,8 43,7 44,6 45,5 46,5 47,4 48,3 49,2
21,3 54,4 55,6 56,8 58,0 59,3 60,3 61,4 62,6 63,9 65,2
20 51,4 52,5 53,6 54,7 55,8 56,9 58,1 59,2 60,1 61,5
26,8 66,2 67,5 69,0 70,2 71,6 73,0 74,4 75,8 77,3 78,5
25 64,2 65,6 67,0 68,3 69,8 71,2 72,6 74,0 75,5 76,9
33,5 79,2 80,8 82,5 84,3 86,0 87,6 89,4 91,1 93,0 94,9
32 80,9 82,6 84,4 86,1 87,9 89,6 91,4 93,3 95,1 96,9
42,5 97,5 99,4 101,6 103,5 105,8 107,8 109,9 112,1 114,3 116,3
40 91,8 93,7 95,7 97,7 99,7 101,7 103,8 105,9 107,9 110,0
48 109,0 111,3 113,6 115,9 118,2 120,6 123,0 125,4 127,8 130,2
50 115,4 117,7 120,6 123,0 125,6 128,3 130,8 133,6 136,1 138,9
60 132,5 135,0 138,0 141,0 143,5 146,5 149,5 152,0 157,0 159,0
70 10 40,0 40,7 41,6 42,3 43,1 43,9 44,7 45,4 46,8 47,1
17 54,1 55,1 56,1 57,2 58,1 59,2 60,0 61,4 62,5 63,2
15 51,1 52,0 53,0 53,9 54,9 55,9 56,8 67,9 58,9 59,9
21,3 66,3 67,5 68,7 70,0 71,2 72,4 73,7 75,0 76,3 77,6
20 63,8 65,0 66,2 67,4 68,7 69,9 71,1 72,4 73,6 74,9
26,8 80,1 81,5 82,9 84,4 85,8 87,3 88,8 90,2 91,7 93,2
25 79,8 81,3 82,8 84,3 85,8 87,4 88,9 90,5 92,0 93,6
33,5 96,6 98,4 100,2 102,0 103,9 105,7 107,6 109,5 110,3 113,3
32 100,5 102,4 104,3 105,8 108,1 110,2 112,2 114,0 115,9 117,9
42,5 118,6 120,8 123,0 125,1 127,4 129,7 131,9 134,2 136,5 138,8
40 114,1 116,2 118,4 120,5 122,6 124,9 127,4 129,4 131,6 133,8
48 132,6 135,0 137,5 140,0 142,5 145,0 147,5 150,1 152,7 155,2
50 141,5 144,3 147,0 149,8 152,5 155,2 158,1 160,7 163,8 166,5
60 161,3 164,0 167,0 169,5 173,5 176,0 178,5 182,5 185,0 188,0
80 10 47,9 48,7 49,5 50,4 51,2 52,1 52,9 53,7 54,6 55,5
17 64,5 65,3 66,5 67,5 68,5 69,6 70,4 71,7 73,0 73,9
15 60,9 61,9 63,0 64,0 65,0 66,0 67,1 68,2 69,7 70,3
21,3 78,9 80,1 81,4 82,7 84,1 85,4 86,7 87,1 88,1 90,8
20 76,2 77,1 78,7 80,0 81,3 82,6 83,9 85,3 86,6 87,9
26,8 94,2 96,2 97,8 99,4 101,0 102,7 104,2 105,9 107,5 109,2
25 95,2 96,9 98,4 100,0 101,7 103,2 104,8 106,5 108,0 109,9
33,5 115,2 117,0 118,9 120,8 122,6 124,5 126,4 128,3 130,2 132,2
32 119,9 121,9 124,0 126,0 128,015 129,9 132,1 134,2 136,3 138,5
42,5 141,1 143,4 145,6 147,9 0,3 152,6 154,9 157,3 159,6 162,0
40 136,1 138,4 141,7 143,0 145,2 148,6 150,0 152,3 154,7 157,2
48 157,8 160,3 162,8 165,3 167,9 170,2 173,0 176,1 178,7 181,3
50 169,4 172,3 175,4 178,4 181,2 184,3 186,9 190,2 193,2 196,2
60 191,5 195,0 198,0 201,5 205,0 208,0 211,5 215,0 218,0 221,0
90 10 56,3 57,1 58,0 58,9 59,7 60,7 61,6 62,5 63,4 64,2
17 75,0 76,1 77,5 78,4 79,4 80,3 81,6 82,6 84,2 85,3
15 71,4 72,4 73,6 74,7 75,8 76,8 77,9 79,1 80,3 81,4
21,3 92,2 93,4 94,8 96,2 97,7 99,1 100,9 101,8 103,3 104,7
20 89,3 90,6 92,0 93,4 94,7 96,1 97,5 98,8 100,3 101,8
26,8 110,3 112,5 114,0 115,9 117,5 119,3 121,0 122,7 124,0 125,6
25 111,6 113,3 115,0 116,7 118,4 120,2 121,9 123,7 125,4 127,2
33,5 134,1 136,0 138,0 140,0 141,2 143,9 145,9 147,9 150,9 152,0
32 140,6 142,7 144,9 147,0 149,017 151,3 153,6 155,8 158,0 160,3
42,5 164,4 166,8 169,2 171,6 3,1 175,5 178,9 181,5 183,9 186,4
40 159,6 162,2 164,4 166,8 169,3 171,8 174,3 176,8 179,3 181,9
48 183,9 186,5 189,2 191,8 184,5 197,2 199,9 202,6 205,2 207,9
50 199,1 202,0 205,4 208,5 211,5 214,8 217,9 221,1 224,4 227,4
60 224,0 227,5 231,5 234,0 237,0 241,0 244,0 248,0 251,5 255,0
100 10 65,3 66,0 67,0 67,9 68,8 69,9 70,8 71,8 72,7 73,7
17 86,5 87,8 88,8 89,9 91,0 92,2 93,1 94,5 95,8 97,0
15 82,2 83,6 84,5 85,5 86,4 87,4 88,4 89,3 90,2 91,2
21,3 105,2 106,5 108,2 110,0 111,3 113,0 114,5 116,0 117,2 118,6
20 103,3 104,5 106,0 107,4 109,0 110,6 111,9 113,6 115,0 116,6
26,8 128,3 130,6 132,6 134,3 136,0 137,7 139,0 141,1 142,5 145,0
25 128,4 129,2 131,1 133,0 134,9 136,8 138,7 140,6 142,5 144,4
33,5 155,0 157,3 160,0 162,3 164,3 166,5 168,0 170,7 172,2 175,0
32 162,0 164,4 166,3 169,1 171,020 173,9 175,7 178,6 180,4 182,4
42,5 190,8 193,0 195,8 198,5 1,5 204,0 206,0 209,0 212,0 214,5
40 184,4 186,8 189,3 191,9 194,6 197,5 200,0 202,9 205,5 208,1
48 211,5 215,0 218,0 221,0 224,0 227,5 230,0 233,0 235,5 238,5
50 230,9 234,0 237,1 240,4 243,7 247,4 250,5 254,2 257,2 260,7
60 258,0 262,0 266,0 270,0 273,5 277,0 280,5 284,0 288,0 292,0

   Примітки.

              t  + t
               вх.  вих.
            t = ------------,
            Т    2

   де t   і t   - температура теплоносія, що входить у
     вх.   вих.
нагрівальний елемент та виходить з нього згідно з температурним
графіком теплових мереж, град.С

   У чисельнику  приведена  тепловіддача  вертикальних,  у
знаменнику - горизонтальних трубопроводів.


                   Додаток 2


              КОЕФІЦІЄНТ,
      що визначає місцезнаходження трубопроводу
        в опалюваному приміщені (К   )
                     м.тр.


Стояк 0,5
Підводки до приладу 1,0
Зворотні труби, прокладені по підлозі 0,75
Гаряча магістраль під стелею 0,25


                   Додаток 3
                   (рекомендований)


          ЕКВІВАЛЕНТНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ
        опалювальних приладів до відповідних
         діаметрів трубопроводів стояків


Опалювальні прилади Трубопроводи стояка, м
d 15 мм у d 20 мм у d 25 мм у
Одна секція чавунного радіатора 3,8 3,0 2,4
Одна пластина конвектора 0,55 0,44 0,35
Одна чавунна ребриста труба довжиною 1 п.м. 16,9 13,3 10,7


               ПРИКЛАДИ


   Приклад 1

   5-поверховий 45-квартирний  житловий  будинок  у  м.  N
Полтавської  області  забезпечується  централізовано  тепловою
енергією. Загальна площа квартир житлового будинку (S  ) складає
                           кв.
2620 кв.м. Система опалення водяна, з параметрами теплоносія
95-70 град.С. Приєднане теплове навантаження на опалення будинку
(Q  ) складає 173100 ккал/год (0,173 Гкал/год).
 ж.б.
   Витрата теплової енергії на опалення квартир, підключених до
системи централізованого опалення житлового  будинку  (Q  ),
                               кв.
складає 166000 ккал/год (0,166 Гкал/год).
   Необхідно визначити  плату  за  теплову  енергію,  яка
витрачається стояками відключеної від системи централізованого
опалення 2-о кімнатної квартири та стояками і нагрівальними
приладами  приміщень  загального  користування  будинку  за
розрахунковий період (n )  30 днів. Площа відключеної квартири
            о
(S   ) 36 кв.м.
 в.кв.
   Висота приміщень  квартири  складає  2,5  м, температура
внутрішнього повітря в квартирі t  = 18 град.С, сходовій клітці
                 вн.
t  = 16 град.С.
 вн.
   У квартирі проходять два стояки d 20 мм і один стояк d 15 мм.
                   у          у
Підводки до кожного опалювального приладу діаметром d 15 мм,
                              у
протяжністю 1м.
   Опалення приміщень  загального  користування  здійснюється
опалювальними приладами, які розміщені на кожному поверсі будинку
і підключені підводками d 15 мм загальною протяжністю 2,0 м до
              у
стояка d 20 мм.
    у

   1. Сумарна витрата теплової енергії,  яка  припадає  на
відключену  від  системи  централізованого опалення квартиру,
розраховується за формулою 5.1

      Q   = q    + q    + q   , ккал
       в.кв  тр.кв.  тр.пз.  пр.пз.

                     95+70
   2. За додатком 1, при (t - t  ) = ------- - 18 =
               Т  вн.    2

= 64,5 град.С,

   за формулою  5.2  визначається  корисна  тепловіддача
відкритопрокладених трубопроводів у квартирі:

   q    = q * К   * L * Z  * n * 24 = [(56,35 * 0,5 *
   тр.кв.    м.тр.    ст.  о

* 2,5 * 2) + (45,05 * 0,5 * 2,5 * 1) + (59,8 * 1 * 1 * 3)] * 30 *

* 24 = (140,87 + 56,31 + 179,4) * 720 = 376,5 * 720 =

= 271137 ккал = 0,271 Гкал.

   3. Витрата теплової  енергії  від  відкрито  прокладених
трубопроводів  у  приміщенні загального користування (сходова
клітка) будинку, яка припадає  на  відключену  від  системи
централізованого опалення квартиру:

               95+70
      при (t - t  ) = ------- - 16 = 66,5 град.С
         Т  вн.    2

               Q
               тр.пз.
         q    = --------- * S   ,
          тр.пз.   S     в.кв.
                кв.

   де Q    = q * L  * K   * n * 24 = [(58,65 * 2,5 *
     тр.пз.    ср.  м.тр.  о

* 5 * 0,5) + (62,0 * 2,0 * 5 * 1)] * 30 * 24 = (366,56 + 620) *

* 720 = 710323,2 ккал = 0,7103 Гкал.

        710323,2
   q    = ---------- * 36 = 271,1 * 36 = 9759,6 ккал =
   тр.пз.   2620

= 0,0097 Гкал.

   4. Тепловіддача  від  опалювальних  приладів  приміщень
загального користуваня будинку визначається за формулою 5.5:

        Q   - [Q  + (q    + Q   )]
         ж.б.   кв.   тр.кв.  тр.пз.
   q    = ------------------------------------- * S   =
   пр.пз.          S            в.кв.
                 кв.

 0,173 * 24 * 30 - [0,166 * 24 * 30 + (0,271 + 0,7103 )]
= ------------------------------------------------------- * 36 =
              2620

 124,56 - (119,52 + 0,981)    124,56 - 120,50
= ------------------------- * 36 = --------------- * 36 =
      2620             2620

= 0,00155 * 36 = 0,0558 Гкал.

   5. Сумарна  витрата  теплової  енергії, яка припадає на
відключену від системи  централізованого  опалення  квартиру,
складатиме:

   Q   = q    + q    + q    = 0,271 + 0,0097 +
    в.кв.  тр.кв.  тр.пз.  пр.пз.

+ 0,0558 = 0,336 Гкал

   6. Плата за теплову  енергію  відключеної  від  системи
централізованого опалення квартири складатиме:

      В = Q   * Т = 0,336 * 45,24 = 15,2 грн.
         в.кв.

   Приклад 2

   Визначити плату за теплову енергію, яка витрачається стояками
відключеної від системи централізованого опалення 2-кімнатної
квартири площею (S   ) 35 кв.м та стояками і нагрівальними
         в.кв.
приладами  приміщень  загального користування в 9-поверховому
житловому будинку м. N Вінницької області. Загальна площа квартир
будинку (S  ) складає 2055 кв.м. Розрахунковий період n  =
     кв.                         о
30 днів.
   Теплопостачання будинку   забезпечується   від  системи
централізованого опалення з параметрами теплоносія 105-70 град.С.
   Приєднане теплове навантаження на опалення будинку (Q  )
                               ж.б.
складає 169830 ккал/год (0,169 Гкал/год).
   Витрата теплової енергії на опалення квартир дорівнює
   Q  = 158700 ккал/год (0,158 Гкал/год).
   кв.
   У квартирі проходять два стояки d 15 мм і один стояк d 10 мм.
                   у          у
Підводки до кожного опалювального приладу діаметром d 10 мм
                              у
протяжністю 1,1 м. Висота приміщень квартири складає 2,5 м.
   Місця загального користування опалюються  приладами,  які
розміщені на першому поверсі сходової клітки будинку та підключені
підводками d 15 мм протяжністю 3,0 м до стояка d 20 мм, загальною
      у                  у
протяжністю 2,0 м.
   Температура внутрішнього повітря приміщень сходової клітки
t  = 16 град.С.
 вн.

   1. Сумарна  витрата  теплової  енергії, яка припадає на
відключену від системи  централізованого  опалення  квартиру,
розраховується за формулою 5.1

      Q   = q    + q    + q   , ккал
       в.кв.  тр.кв.  тр.пз.  пр.пз.

                     105 + 70
   2. За додатком 1, при (t - t  ) = -------- - 18 =
               Т  вн.    2

= 69,5 град.С,

   за формулою 5.2 визначається  тепловіддача  неізольованих
відкритопрокладених трубопроводів у квартирі:

   q    = q * К   * L * Z  * n * 24 = [(50,15 * 0,5 *
   тр.кв.    м.тр.    ст.  о

* 2,5 * 2) + (39,65 * 0,5 * 2,5 * 1) + (53,6 * 1 * 1,1 * 3)] *

* 30 * 24 = (125,37 + 49,56 + 176,8) * 720 = 351,73 * 720 =

= 253245,6 ккал = 0,253 Гкал.

   3. Витрата теплової  енергії  від  відкрито  прокладених
трубопроводів  у  приміщенні загального користування (сходова
клітка) будинку, яка припадає  на  відключену  від  системи
централізованого опалення квартиру:

              105 + 70
     при (t - t  ) = -------- - 16 = 71,5 град.С,
        Т  вн.    2

               Q
               тр.пз.
         q    = --------- * S   ,
          тр.пз.   S     в.кв.
                кв.

   де Q    = q * L  * K   * n * 24 = [(65,6 * 2,0 *
     тр.пз.    ср.  м.тр.  о

* 0,5) + (68,1 * 3,0 * 1)] * 30 * 24 = ( 65,6 + 204,3 ) * 720 =

= 269,9 * 720 = 194328 ккал = 0,194 Гкал.

        194328
   q    = -------- * 35 = 94,56 * 35 = 3309,6 ккал =
   тр.пз.   2055

= 0,00331 Гкал.

   4. Тепловіддача  від  опалювальних  приладів  приміщень
загального користуваня будинку визначається за формулою 5.5:

        Q   - [Q  + (q    + Q   )]
         ж.б.   кв.   тр.кв.  тр.пз.
   q    = ------------------------------------- * S   =
   пр.пз.         S             в.кв.
               кв.

 87,25 - [0,12 * 24 * 30 + (0,294 + 0,0983)]
= ------------------------------------------- * 53,1 =
           2503

 87,25 - (86,4 + 0,294 + 0,0983)     87,25 - 86,79
= ------------------------------- * 53,1 = ------------- * 53,1 =
        2503               2503

= 0,0001837 * 53,1 = 0,0097 Гкал.

   5. Сумарна  витрата  теплової  енергії, яка припадає на
відключену від системи  централізованого  опалення  квартиру,
складатиме:

   Q   = q    + q    + q    = 0,294 + 0,0021 +
   в.кв.  тр.кв.  тр.пз.  пр.пз.

+ 0,0097 = 0,305 Гкал

   6. Плата за теплову  енергію  відключеної  від  системи
централізованого опалення квартири визначається:

      В = Q   * Т = 0,305 * 46,63 = 14,2 грн.
         в.кв.

   * Визначається через норму річної витрати теплоти на опалення
згідно з "Нормами та вказівками по нормуванню витрат палива та
теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а
також на господарсько-побутові потреби в Україні" КТМ 204 України
244-94.

   Приклад 4

   9-поверховий 36-квартирний житловий будинок у м. N Сумської
області забезпечується централізовано тепловою енергією. Загальна
площа квартир житлового будинку (S  ) складає 3283 кв.м. Система
                 кв.
опалення водяна, з параметрами теплоносія 95-70 град.С.
   Необхідно визначити  плату  за  теплову  енергію,  яка
витрачається стояками відключеної від системи централізованого
опалення  2-кімнатної  квартири  та стояками і нагрівальними
приладами  приміщень  загального  користування  будинку  за
розрахунковий період (n ) 30 днів. Площа  відключеної квартири
            о
(S   ) 36 кв.м.
 в.кв.
   Висота  приміщень  квартири  складає 2,5 м, температура
внутрішнього повітря в квартирі t  = 18 град.С., сходовій клітці
                 вн.
t  = 16 град.С.
 вн.
   У квартирі проходять три стояки d 20 мм. Підводки до кожного
                   у
опалювального приладу діаметром d 15 мм протяжністю 1м.
                 у
   Опалення приміщень загального користування здійснюється двома
конвекторами по 10 пластин кожний, які розміщені на першому
поверсі будинку і підключені підводками d 15  мм  загальною
                       у
протяжністю 1,5 м до стояка d 25 мм протяжністю 2,0 м.
               у

   1. Сумарна  витрата  теплової  енергії, яка припадає на
відключену від системи  централізованого  опалення  квартиру,
розраховується за формулою 5.1:

      Q   = q    + q    + q   , ккал
       в.кв.  тр.кв.  тр.пз.  пр.пз.

   2. За додатком 1 при (t - t  ) = 95 + 70 - 18 = 64,5 град.С
              Т  вн.
та діаметрах трубопроводів, за формулою 5.2 визначається корисна
тепловіддача 1 п/м відкритопрокладених трубопроводів у квартирі:

   q    = q * К   * L * Z  * n * 24 = [(56,35 * 0,5 *
   тр.кв.    м.тр.    ст.  о

* 2,5 * 3) + (59,8 * 1 * 1 * 3)] * 30 * 24 = (211,87 + 179,4) *

* 720 = 390,71 * 720 = 281311,2 ккал = 0,28 Гкал.

   3. Витрата  теплової  енергії  від  відкритопрокладених
трубопроводів  стояків  і нагрівальних приладів у приміщенні
загального користування (сходовій клітці) будинку, яка припадає на
відключену від системи централізованого опалення квартиру:

               95 + 70
      при (t - t  ) = ------- - 16 = 66,5 град.С
         Т  вн.    2

              Q
              пз.
          q  = ----- * S   ,
          пз.   S   в.кв.
               кв.

   де Q  = Q    + Q
     пз.  тр.пз.  пр.пз.

   Q  = q * L  * K   * n * 24 = [(73,3 * 2,0 * 0,5) +
   пз.    ср.  м.тр.  о

+ (75,1 * 1,5 * 1) + (90,25 * 2 * 10 * 0,35)] * 30 * 24 =

= (73,3 + 112,65 + 631,75) * 720 = 817,7 * 720 = 588744 ккал =

= 0,588 Гкал.

         588744
     qпз. = ------- * 36 = 179,3 * 36 = 6454,8 ккал =
         3283

= 0,0064 Гкал.

   4. Сумарна витрата теплової енергії,  яка  припадає  на
відключену  від  системи  централізованого опалення квартиру,
складатиме:

   Q   = q    + q  = 0,28 + 0,0064 = 0,286 Гкал.
    в.кв.  тр.кв.  пз.

   5. Плата  за  теплову  енергію  відключеної від системи
централізованого опалення квартири визначається:

      В = Q   * Т = 0,286 * 50,41 = 14,4 грн.
         в.кв.

БУДСТАНДАРТ Online