Приказ от 23.06.2006 № 223 Об утверждении нормативных документов по нормированию труда

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            23.06.2006 N 223
 
 
       Про затвердження нормативних документів
            з нормування праці
 
 
   З метою поліпшення нормування праці як важливої складової
підвищення ефективності виробництва, зростання  продуктивності
праці; посилення соціальної захищеності працівників; забезпечення
оптимального співвідношення між мірою праці та її оплатою; більш
ефективного використання робочого часу за рахунок скорочення його
непродуктивних витрат;  розвитку  та  поширення  національної
нормативної бази з праці; посилення організаційно-методичної та
практичної  допомоги  підприємствам  нафтогазової  галузі,
організаціям  з питань нормування праці; визначення основних
положень з установлення єдиного методологічного  підходу  до
розроблення норм часу виробітку) на підприємствах нафтогазового
комплексу, що належать до сфери управління Мінпаливенерго України,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити нормативні документи (додаються):
 
   1.1. Порядок  розроблення  норм  праці  в  нафтогазовому
комплексі;
 
   1.2. Методику  розроблення  типової  структури  керування
виробництвом і нормативів чисельності керівників, професіоналів,
фахівців і технічних службовців для підприємств нафтогазового
комплексу;
 
   1.3. Методику розроблення нормативів чисельності робітників
та норм обслуговування обладнання для підприємств нафтогазового
комплексу;
 
   1.4. Методику  розроблення  норм  часу  (виробітку)  для
підприємств нафтогазового комплексу.
 
   2. Підприємствам нафтогазового комплексу, що належать до
сфери управління Мінпаливенерго України, у практичній роботі
керуватись визначеними нормативними документами.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра палива та енергетики України Ясюка В.М.
 
 Міністр                         І.Плачков

БУДСТАНДАРТ Online