Приказ от 10.07.2006 № 235 О выполнении решения коллегии Минстроя Украины от 29.06.2006 № 132 О состоянии незавершенных строительством жилых домов, строительство которых было начато до 01.07.95 года, до введе...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
              МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
           ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
                        10.07.2006  N 235
 
 
                  Про виконання рішення колегії
               Мінбуду України від 29.06.2006 N 132
          "Про стан не завершених будівництвом житлових
            будинків, будівництво яких було розпочато
            до 01.07.95 року, до введення в дію нових
              нормативів з енергозбереження, ступінь
         будівельної готовності яких складає більше 50%"
 
 
     З метою     скорочення     споживання     енергоресурсів    у
житлово-комунальному секторі,  реалізації заходів,  спрямованих на
виконання  розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2005
N   577-р   "Про   заходи   щодо   енергозбереження   споживачів",
забезпечення  стійкості  та  надійної  експлуатації конструкцій не
завершених  будівництвом   житлових   будинків   при   відновленні
будівництва  та  введенні  їх  в  експлуатацію,  а  також  з метою
виконання рішення колегії Мінбуду України від 29 червня 2006  року
N  132    >> ) "Про  стан  не  завершених будівництвом
житлових будинків,   будівництво   яких    було    розпочато    до
01.07.95 року,    до   введення   в   дію   нових   нормативів   з
енергозбереження,  ступінь  будівельної  готовності  яких  складає
більше 50%" Н А К А З У Ю:
 
     1. Заступникам Міністра та керівникам структурних підрозділів
Мінбуду відповідно до розподілу обов'язків взяти до керівництва  в
роботі   рішення   колегії   Мінбуду   "Про   стан  не  завершених
будівництвом житлових будинків, будівництво яких було розпочато до
01.07.95   року,   до   введення   в   дію   нових   нормативів  з
енергозбереження,  ступінь  будівельної  готовності  яких  складає
більше 50%".
 
     2. Структурним  підрозділам  Мінбуду  при  розгляді  звернень
місцевих   органів   виконавчої   влади   та   забудовників   щодо
незавершених будівництвом житлових будинків не узгоджувати рішення
щодо  відхилень  від  чинних  нормативних  документів  у   частині
енергозбереження,  крім  обґрунтованих відступів від нових вимог з
архітектурно-планувальних рішень,  виходячи зі  стану  конструкцій
незавершених  будівель,  згідно  з  наказом  Держбуду  України від
28.09.2005 N  175  "Про   надання   чинності
ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення".
 
     3. Вважати  такими,  що  втратили  чинність,  накази Держбуду
України від  10.06.2003  N  78  "Про  затвердження
Тимчасового   положення   з   розгляду  звернень  щодо  завершення
будівництва  і  введення   в   експлуатацію   житлових   будинків,
розпочатих будівництвом  до  1  липня 1995 року" та від 31.12.2004
N 246  "Про  розгляд  звернень   щодо   завершення
будівництва   та   введення   в  експлуатацію  житлових  будинків,
розпочатих будівництвом до 1 липня 1995 року".
 
     4. Замовникам  (інвесторам)   забезпечити   при   коригуванні
проектної   документації,  відновленні  будівництва  недобудованих
житлових  будинків  та  введенні  їх  в  експлуатацію   дотримання
законодавства  та  вимог державних будівельних норм,  зокрема щодо
енергозбереження (утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій,
встановлення    теплоефективних   вікон   та   балконних   дверей,
лічильників обліку  газо-,  тепло-,  водоспоживання,  використання
ефективних систем опалення та інженерного обладнання тощо).
 
     5. Управлінням  містобудування  та архітектури Ради міністрів
Автономної    Республіки    Крим,    обласних,    Київської     та
Севастопольської    міських   державних   адміністрацій,   службам
Укрінвестекспертизи,     інспекціям      архітектурно-будівельного
контролю:
 
     5.1 Розгляд   звернень   щодо   відновлення   та   завершення
будівництва недобудованих житлових будинків  здійснювати  лише  за
наявності відповідного акта про технічний стан конструкцій об'єкта
та висновку щодо можливості продовження його будівництва.
 
     5.2 У разі отримання висновку щодо  неможливості  продовження
будівництва   об'єкта,   виходячи  з  його  аварійного  стану,  на
місцевому  рівні  вносити   пропозиції   щодо   визначення   рівня
аварійності  об'єкта,  а також розроблення необхідних заходів щодо
його   модернізації   (ліквідації)   з   включенням   об'єкта   до
регіональної        програми       модернізації       (ліквідації)
аварійно-небезпечних будинків і споруд.
 
     5.3 Надавати  організаційно-методичну   допомогу   замовникам
(інвесторам)  у  перегляді  та  коригуванні проектної документації
згідно  з  вимогами  до  проектування  і  сприяти   у   завершенні
недобудованих житлових будинків.
 
     6. Контроль   за   виконанням   цього   рішення  покласти  на
заступника Міністра Ю.Й.Казмірука.
 
 Міністр                                                   П.Качур