Приказ от 13.10.2000 № 227 Об утверждении Типовых правил размещения малых архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
         ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА,
       АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 227 від 13.10.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   27 жовтня 2000 р.
                   за N 755/4976
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
       будівництва, архітектури та житлово-комунального 
                         господарства
    N 303 >> ) від 14.09.2006 }
 
     Про затвердження Типових правил розміщення малих
    архітектурних форм для здійснення підприємницької
              діяльності
 
  { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
              України з будівництва та архітектури
   N 59 від 16.10.2002 }
 
 
 
   На виконання  доручення  Прем'єр-міністра  України  від
21.07.2000 N 12640/1 до Указу Президента України від 15.07.2000
N 906/2000 "Про заходи щодо забезпечення підтримки та
дальшого розвитку підприємницької діяльності" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Типові правила розміщення малих архітектурних
форм для здійснення підприємницької діяльності, що додаються.
 
   2. Начальнику   управління   містобудівної   політики
Економову А.О. забезпечити подання на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України наказу "Про затвердження Типових
правил розміщення малих архітектурних  форм  для  здійснення
підприємницької діяльності".
 
   3. Начальнику   управління   містобудівної   політики
Економову А.О. у 20-денний термін після державної реєстрації
даного наказу в Міністерстві юстиції підготувати Типові правила
для публікації з метою використання місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування під час вирішення питань
щодо  розміщення  малих  архітектурних  форм  для здійснення
підприємницької діяльності.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Присяжнюка В.Ф.
 
 Голова Комітету                   В.М. Гусаков
 
                            Затверджено
                          Наказ Держбуду
                        13.10.2000 р. N 227
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 жовтня 2000 р.
                   за N 755/4976
 
             Типові правила
    розміщення малих архітектурних форм для здійснення
          підприємницької діяльності
 
            Загальні положення
 
   1. Типові Правила розміщення малих архітектурних форм для
здійснення підприємницької діяльності (далі - Правила) визначають
порядок розміщення малих архітектурних форм незалежно від форми
власності для здійснення підприємницької діяльності на території
України і не розповсюджуються на визначення процедур розміщення
інших малих архітектурних форм.
   Місцеві ради, обласні, районні, Київська та Севастопольська
міські  державні  адміністрації,  Рада  міністрів  Автономної
Республіки  Крим використовують Правила для розміщення малих
архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.
   Суб'єкти  підприємницької  діяльності набувають права на
земельну ділянку на підставі і в порядку, передбаченими чинним
земельним законодавством України, а в разі подання декількох
заявок на одне й те саме місце розташування - шляхом проведення
конкурсу або аукціону згідно із Законом України "Про оренду землі"
. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державного комітету України з будівництва та архітектури N 59
 від 16.10.2002 )
 
   2. У Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
   мала  архітектурна  форма для здійснення підприємницької
діяльності (далі - мала архітектурна форма) - невелика споруда,
яка  виконується  із полегшених конструкцій і встановлюється
тимчасово без улаштування фундаментів;
   дозвіл на розміщення малої архітектурної форми (далі -
дозвіл), складений за формою згідно з додатком 2, - документ, що
дає право суб'єкту підприємницької діяльності на розміщення малої
архітектурної форми, який видається органом містобудування та
архітектури за умови виникнення права на земельну ділянку (форма
дозволу додається); ( Абзац третій пункту 2 в редакції Наказу
Державного комітету України з будівництва та архітектури N 59
 від 16.10.2002 )
   паспорт прив'язки малої архітектурної форми (далі - паспорт)
включає  план  прив'язки  малої  архітектурної  форми  на
топографо-геодезичній основі, текстові та графічні матеріали щодо
естетичного, кольорового вирішення та інженерного забезпечення
об'єкта;
   пересувна мала архітектурна форма - споруда, яка не має
закритого  приміщення  для  тимчасового  перебування людей -
торговельне  обладнання,  низькотемпературний прилавок, лоток,
ємність,  торговельний  автомат,  інші пристрої для сезонної
роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;
   стаціонарна мала архітектурна форма - одноповерхова споруда
площею до 30 кв. м, яка має закрите приміщення для тимчасового
перебування людей, - кіоск, одноповерховий павільйон тощо; ( Абзац
шостий пункту 2 в редакції Наказу Державного комітету України з
будівництва та архітектури N 59 від 16.10.2002 )
   місце розміщення малої архітектурної форми (далі - місце
розміщення)  -  земельна  ділянка  несільськогосподарського
призначення, право на яку набувається суб'єктами підприємницької
діяльності відповідно до земельного законодавства. ( Абзац сьомий
пункту  2  в редакції Наказу Державного комітету України з
будівництва та архітектури N 59 від 16.10.2002 )
 
           Порядок надання дозволу
    на розміщення пересувних малих архітектурних форм
 
   3. Для отримання дозволу на розміщення пересувної малої
архітектурної форми суб'єкту підприємницької діяльності необхідно
подати до районної у містах Києві та Севастополі державної
адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської
ради (районної в місті ради) такі документи:
   письмова заява за формою згідно з додатком 1, у  якій
зазначаються бажане місце та термін розміщення, функціональне
призначення і характеристика об'єкта;
   нотаріально засвідчена  копія  свідоцтва  про  державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності в Україні;
   копія свідоцтва реєстрації платника ПДВ (при потребі);
   документ, що посвідчує право на земельну ділянку; ( Абзац
п'ятий пункту 3 в редакції Наказу Державного комітету України з
будівництва та архітектури N 59 від 16.10.2002 )
   для іноземного  суб'єкта  підприємницької  діяльності  -
документи, що свідчать про реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності в країні її місцезнаходження.
 
   ( Пункт 4 виключено на підставі Наказу Державного комітету
України з будівництва та архітектури N 59 від
16.10.2002 )
 
   5. Відповідний орган містобудування та архітектури готує
схему прив'язки установки об'єкта на топографо-геодезичній основі
в М 1:500 і видає суб'єкту підприємницької діяльності дозвіл на
розміщення малої архітектурної форми за формою згідно з додатком 2
у тижневий термін після подання до органу містобудування та
архітектури документів, зазначених у пункті 3 Типових правил.
( Пункт 5 в редакції Наказу Державного комітету України з
будівництва та архітектури N 59 від 16.10.2002 )
   6. Суб'єкт підприємницької діяльності отримує дозвіл на
підставі документа, що посвідчує право на земельну ділянку, а
також інших документів, зазначених у пункті 3 Типових правил.
( Пункт 6 в редакції Наказу Державного комітету України з
будівництва та архітектури N 59 від 16.10.2002 )
   7. Відсутність одного з документів для отримання дозволу на
розміщення малої архітектурної форми, зазначених у пункті 3
Типових правил, є підставою для відмови в наданні такого дозволу.
У  разі  відмови в наданні дозволу орган містобудування та
архітектури  надсилає  суб'єкту  підприємницької  діяльності
мотивоване повідомлення за підписом керівника органу виконавчої
влади з посиланням на конкретні підстави.
( Пункт 7 в редакції Наказу Державного комітету України з
будівництва та архітектури N 59 від 16.10.2002 )
 
           Порядок надання дозволу
    на розміщення стаціонарних малих архітектурних форм
 
   8. Для отримання дозволу на розміщення стаціонарної малої
архітектурної форми суб'єкту підприємницької діяльності необхідно
подати  до  Київської,  Севастопольської  міських  державних
адміністрацій, виконавчого органу сільської, селищної, міської
ради документи, визначені в пункті 3 Правил.
 
   ( Пункт 9 виключено на підставі Наказу Державного комітету
України з будівництва та архітектури N 59 від
16.10.2002 )
 
   ( Пункт 10 виключено на підставі Наказу Державного комітету
України з будівництва та архітектури N 59 від
16.10.2002 )
 
   ( Пункт 11 виключено на підставі Наказу Державного комітету
України з будівництва та архітектури N 59 від
16.10.2002 )
 
   12.  На  замовлення  суб'єкта підприємницької діяльності
здійснюється розроблення паспорта відповідними підприємствами,
установами, організаціями.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з будівництва та архітектури N 59
від 16.10.2002 )
   13. У складі паспорта виготовляється план прив'язки малої
архітектурної   форми   та   благоустрою  майданчика  на
топографо-геодезичній основі у М 1:500, креслення фасадів об'єкта
з кольоровим вирішенням у М 1:200, креслення вузлів підключення до
інженерних мереж у М 1:100 (при потребі). У разі розміщення групи
малих архітектурних форм виконується схема їх розміщення на
топографо-геодезичній  основі  з  прив'язкою кожного окремого
об'єкта, відображенням благоустрою та інженерного забезпечення
майданчика в М 1:500.
   14.  Орган  містобудування  та  архітектури  перевіряє
відповідність  паспорта  прив'язки  малої архітектурної форми
державним будівельним нормам і видає суб'єкту підприємницької
діяльності дозвіл на розміщення малої архітектурної форми в
тижневий  термін  після подання до органу містобудування та
архітектури документів, визначених у пункті 3.
( Пункт 14 в редакції Наказу Державного комітету України з
будівництва та архітектури N 59 від 16.10.2002 )
 
   ( Пункт 15 виключено на підставі Наказу Державного комітету
України з будівництва та архітектури N 59 від
16.10.2002 )
 
   16. Загальний термін надання дозволу на розміщення малої
архітектурної форми не повинен перевищувати двох місяців із дня
звернення  суб'єкта  підприємницької  діяльності (за винятком
терміну, необхідного для виготовлення паспорта прив'язки, який
визначається угодою між суб'єктом підприємницької діяльності та
виконавцем).
   17. У разі відмови в наданні дозволу орган містобудування та
архітектури  надсилає  суб'єкту  підприємницької  діяльності
мотивоване повідомлення за підписом керівника органу виконавчої
влади з посиланням на конкретні підстави.
 
     Вимоги до розміщення малих архітектурних форм
 
   18. Малі  архітектурні  форми  повинні  розміщуватися  з
дотриманням вимог актів законодавства, державних стандартів і
норм, регіональних та місцевих правил забудови. Під час їх
розміщення  на територіях, прилеглих до об'єктів зовнішнього
транспорту, у межах червоних ліній вулиць і доріг у  разі
невідповідності їх параметрів та розташування наявної забудови
вимогам державних стандартів, норм і правил визначаються умови
щодо блокування малих архітектурних форм із павільйонами зупинок
громадського транспорту, існуючими спорудами, прив'язки до лінії
існуючої забудови в курдонерах між будинками та інші умови.
   19. Органи  містобудування  та  архітектури  визначають
відповідні умови під час розміщення малих архітектурних форм у
випадках, згаданих у пункті 18, на підставі схеми розміщення малих
архітектурних  форм,  розробленої  з  урахуванням  безпеки
транспортного і пішохідного руху, розташування існуючої забудови.
   20. Відповідний  орган  містобудування  та  архітектури
організовує розроблення схеми розміщення малих архітектурних форм
за рахунок коштів суб'єктів підприємницької діяльності і подає її
на затвердження органу виконавчої влади  за  погодженням  з
відповідними органами державного нагляду.
   21. Місця розміщення малих архітектурних форм на території
ринку визначаються на основі затвердженої проектної документації
ринку.
   22. Розміщення об'єктів на платформах інженерних споруд,
усередині  приміщень  здійснюється  на  частині їх площі за
погодженням відповідних органів державного нагляду в залежності
від функціонального призначення, на підставі договору оренди з
власником приміщення або уповноваженою ним особою.
 
    Прийняття до експлуатації малої архітектурної форми
 
   23. Стаціонарна  мала  архітектурна форма приймається до
експлуатації  комісією  за  участю  суб'єкта  підприємницької
діяльності, уповноваженого представника органу містобудування та
архітектури,  а  також,  у  залежності  від  функціонального
призначення, представників відповідних служб з розглядом на місці
відповідності об'єкта паспорту прив'язки. За результатами розгляду
складається акт технічної комісії про прийняття стаціонарної малої
архітектурної форми в експлуатацію, складений за формою згідно з
додатком 3 (рекомендований). 
( Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з будівництва та архітектури N 59
від 16.10.2002 )
   24. Після прийняття об'єкта до експлуатації здійснюється його
реєстрація органом містобудування  та  архітектури  районної,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
виконавчого органу міської ради.
 
     Переоформлення паспорта під час перереєстрації
           дозволу та внесення змін
 
   25. Переоформлення паспорта прив'язки при закінченні терміну
дії дозволу здійснюється під час його перереєстрації у разі змін у
державних  будівельних  нормах,  місцевих  правилах забудови,
розташуванні існуючих споруд та інженерних мереж або з ініціативи
суб'єкта підприємницької діяльності. Після завершення дії дозволу
він може бути перереєстрований з подовженням терміну дії без
переоформлення  паспорта прив'язки на підставі документа, що
посвідчує  право на земельну ділянку відповідно до порядку,
визначеного в пунктах 8-17 цих Правил. Перереєстрація дозволів
здійснюється на безоплатній основі при закінченні дії дозволу на
землях державної і комунальної власності.
( Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з будівництва та архітектури N 59
від 16.10.2002 )
   26. При зміні естетичного вирішення малої архітектурної форми
з  ініціативи  суб'єкта  підприємницької  діяльності  суб'єкт
звертається до відповідного органу містобудування та архітектури з
письмовою заявою та пропозиціями. Відповідний орган містобудування
та архітектури розглядає пропозиції і вносить зміни до паспорта
прив'язки.
   27.  При  зміні  функціонального  використання  малої
архітектурної  форми  з  ініціативи  суб'єкта підприємницької
діяльності суб'єкт звертається до відповідного органу виконавчої
влади з письмовою заявою та пропозиціями. ( Абзац перший пункту 27
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України
з будівництва та архітектури N 59 від 16.10.2002 )
   Орган містобудування та архітектури готує у термін не менше
30 днів зміни до дозволу на підставі висновку місцевого державного
органу  земельних  ресурсів  щодо  відповідності використання
земельної ділянки цільовому призначенню, при потребі висновків
інших служб, а також відповідного рішення органу виконавчої влади.
( Абзац другий пункту 27 в редакції Наказу Державного комітету
України з будівництва та архітектури N 59 від
16.10.2002 )
   28.  Якщо  відповідно  до  земельного  законодавства на
використання земельної ділянки встановлено обмеження (обтяження)
та в разі виникнення нагальної потреби в реконструкції або ремонту
існуючих інженерних мереж, вулиць і доріг, будинків і споруд та в
пов'язаному з цим тимчасовому перенесенні малої архітектурної
форми без припинення дозволу відповідний орган містобудування та
архітектури за розпорядженням місцевої виконавчої влади надсилає
власнику повідомлення з визначенням нового місця для тимчасового
розміщення об'єкта на період здійснення зазначеного ремонту. Це
повідомлення  є  підставою  для тимчасового розміщення малої
архітектурної  форми  на  період  здійснення  ремонту  або
реконструкції.
( Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з будівництва та архітектури N 59
від 16.10.2002 )
 
 
  Плата за послуги щодо підготовки матеріалів для отримання
               дозволу
 
   29. Плата за видачу дозволу на розміщення малої архітектурної
форми не справляється.
   30. При підготовці матеріалів, необхідних для  отримання
дозволу, плата справляється за виготовлення топографо-геодезичних
матеріалів знімання місцевості місця  розміщення,  ксерокопій
топографо-геодезичних  матеріалів, розроблення плану прив'язки
об'єкта та благоустрою майданчика, креслень фасадів із кольоровим
вирішенням, вузлів підключення до інженерних мереж (при потребі),
схем розміщення малих архітектурних форм із прив'язкою місця
розміщення окремих об'єктів у випадках, передбачених пунктами 5,
13,  18  Правил,  надання  (при потребі) вихідних даних на
проектування та розроблення проектно-кошторисної документації для
розміщення об'єкта з індивідуальним архітектурним вирішенням або в
складних містобудівних умовах.
( Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з будівництва та архітектури N 59
від 16.10.2002 )
   31. Вартість надання зазначених  послуг  визначається  з
урахуванням   положень   Порядку   визначення   вартості
проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюються на
території  України  (ДБН 1V-16-96, частина III) на підставі
відповідних пунктів таблиці 40-15 Збірника цін на проектні роботи
для будівництва, розділ 40 "Районне планування. Планування та
забудова населених пунктів" та Збірника цін на вишукувальні роботи
для капітального будівництва.
 
 Начальник Управління
 містобудівної політики                А.О.Економов
 
                             Додаток 1
               до пункту 3 Типових правил розміщення
                     малої архітектурної форми
 
                    Керівнику місцевого органу
            виконавчої влади (виконавчого органу ради)
____ ___________ ____ р. N ____
 
               Заявка
  на надання дозволу на розміщення малої архітектурної форми
 
Суб'єкт підприємницької діяльності _______________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові)
 
Адреса суб'єкта підприємницької діяльності _______________________
 
Ідентифікаційний код (номер) _____________________________________
 
Індивідуальний податковий номер суб'єкта підприємницької
діяльності _______________________________________________________
Телефон (телефакс) _______________________________________________
Прошу надати дозвіл на розміщення малої архітектурної форми за
адресою __________________________________________________________
       (адреса або приблизне місце розміщення
          малої архітектурної форми)
 
Функціональне призначення малої архітектурної форми (торгівля,
швидке харчування тощо) __________________________________________
Характеристика (павільйон,  кіоск,  тимчасовий  пристрій  для
сезонної торгівлі, інше згідно з пунктом 2 Правил, розміри, площа
місця розміщення) ________________________________________________
Термін ___________________________________________________________
      (при розміщенні малої архітектурної форми на землях
           державної та комунальної власності)
 
М. П.            _____________________________________
              (підпис, прізвище, ім'я та по батькові
               заявника або уповноваженої ним особи)
 
   Перелік документів, що додаються:
   нотаріально засвідчена  копія  свідоцтва  про  державну
реєстрацію заявника як суб'єкта підприємницької діяльності в
Україні;
   копія свідоцтва  реєстрації  платника  податку на додану
вартість (при потребі);
   документ, що посвідчує право на земельну ділянку.
 
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з будівництва та архітектури N 59
від 16.10.2002 )
 
 
                             Додаток 2
               до пункту 5 Типових правил розміщення
                     малої архітектурної форми
 
               Форма
 
             ДОЗВІЛ N _______
        на розміщення малої архітектурної форми
 
 
   Виданий "__"__________ 200__ р. на підставі документа, що
засвідчує право на земельну ділянку, _____________________________
__________________________________________________________________
 
кому _____________________________________________________________
   (повне найменування суб'єкта підприємницької діяльності)
_________________________________________________________________.
    (адреса, телефон (телефакс), банківські реквізити,
 ідентифікаційний код (номер), індивідуальний податковий номер
        суб'єкта підприємницької діяльності)
 
   Адреса місця розміщення малої архітектурної форми ___________
_________________________________________________________________.
 
   Функціональне призначення  малої  архітектурної   форми
(торгівля, швидке харчування тощо) _______________________________
_________________________________________________________________.
 
   Характеристика (павільйон, кіоск, тимчасовий пристрій для
сезонної торгівлі тощо згідно з пунктом 2 Правил, розміри) _______
_________________________________________________________________.
 
   Підпис уповноваженої особи: ____________ (прізвище, ініціали)
                  (підпис)
 
   Дата
 
   М.П.
( Додаток 2 в редакції Наказу Державного комітету України з
будівництва та архітектури N 59 від 16.10.2002 )
 
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 23 Типових правил
                   (рекомендований)
 
 
               Форма
 
                АКТ
 
      ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ СТАЦІОНАРНОЇ
       МАЛОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ФОРМИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
 
 
   "___"__________ 200__ р.
 
   _____________________________________________________________
      (місцезнаходження малої архітектурної форми)
 
   Технічна комісія, призначена ________________________________
_________________________________________________________________,
     (назва органу, який призначає технічну комісію)
 
рішенням від "___"____________ 200__ р. N ________
 
на підставі  пункту  23  Типових  правил  розміщення  малих
архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності
 
   у складі:
 
   голови -
__________________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
   членів комісії - представників:
   забудовника (замовника)
_________________________________________________________________;
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
проектувальника (автора проекту) (за необхідності) _______________
_________________________________________________________________;
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
організації, яка  виконувала  спорудження  (установлення)  (за
необхідності) ___________________________________________________;
          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
органів Державного пожежного нагляду _____________________________
_________________________________________________________________;
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
Державної інспекції з енергозбереження (за необхідності) _________
_________________________________________________________________.
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
              ВСТАНОВИЛА:
 
   1. Технічній  комісії  пред'явлена  стаціонарна  мала
архітектурна форма _______________________________________________
_________________________________________________________________,
         (назва та належність об'єкта)
 
встановлена згідно з паспортом прив'язки, виданим ________________
__________________________________________________________________
      (назва органу, який видав паспорт прив'язки)
 
від "___"_______________ 200__ р. N ______
 
   2. Унаслідок огляду об'єкта встановлено, що стаціонарна мала
архітектурна форма встановлена згідно з паспортом прив'язки та
виданими технічними умовами на проектування.
 
   3. Об'єкт має такі показники:
__________________________________________________________________
       (потужність, продуктивність, площа тощо)
 
          Рішення технічної комісії
 
   1.
__________________________________________________________________
             (назва об'єкта)
 
           прийняти в експлуатацію.
 
   2. Цей акт є підставою для оформлення права власності на
об'єкт та включення його до державної статистичної звітності.
 
 
  Голова технічної комісії ____________ (прізвище, ініціали)
                (підпис)
 
  Члени технічної комісії _____________ (прізвище, ініціали)
               (підпис)
 
 
 
( Правила доповнено додатком 3 згідно з Наказом Державного
комітету України з будівництва та архітектури N 59
від 16.10.2002 )

БУДСТАНДАРТ Online