Приказ от 02.08.2006 № 271 О создании рабочей группы по обработке проекта Концепции развития систем нормативно-правового обеспечения строительства в Украине

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            02.08.2006 N 271
 
 
      Про створення робочої групи з опрацювання
        проекту Концепції розвитку систем
        нормативно-правового забезпечення
           будівництва в Україні
 
 
   З метою визначення пріоритетів Концепції розвитку системи
нормативно-правового забезпечення   будівництва   в  Україні
Н А К А З У Ю:
 
   1. Створити робочу групу з опрацювання проекту Концепції
розвитку системи нормативно-правового забезпечення будівництва в
Україні у складі згідно з додатком.
 
   2. Голові робочої групи Беркуті А.В.:
 
   2.1 У термін до 21.08.2006 року підготувати до оприлюднення
проект Концепції на інформаційному порталі Мінбуду України для
забезпечення громадського обговорення;
 
   2.2 У 3-місячний термін підготувати проект Концепції до
розгляду на колегії Мінбуду України.
 
   3. Управлінню  технічного  регулювання  в  будівництві
Барзилович Д.В.) здійснювати забезпечення організації роботи
робочої групи.
 
   4. Департаменту організаційно-кадрової роботи (Шевчук В.В.)
забезпечити оприлюднення проекту Концепції  в  Інформаційному
бюлетені Мінбуду України та на інформаційному порталі Мінбуду
України.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра А.Беркуту.
 
 Міністр                          П.Качур
 
 
                   Додаток
                   до наказу Мінбуду
                   02.08.2006 N 271
 
 
               СКЛАД
     робочої групи з опрацювання проекту Концепції
       розвитку системи нормативно-правового
        забезпечення будівництва в Україні
 
 
           Голова робочої групи:
 
 Беркута Анатолій   - Перший заступник Міністра
 Всеволодович      будівництва, архітектури та
             житлово-комунального господарства
             України
 
         Заступники Голови робочої групи:
 
 Барзилович Дмитро   - начальник Управління
 Владиславович      технічного регулювання
             в будівництві Мінбуду України
 
 Тарасюк Василь    - заступник директора з наукової роботи
 Григорович       Науково-дослідного інституту будівельних
             конструкцій
 
            Члени Робочої групи:
 
 Антонюк Павло     - голова ради Асоціації будівництва
 Дмитрович        України (за згодою)
 
 Бойко Ігор      - професор Київського національного
 Петрович        університету будівництва
             і архітектури (за згодою)
 
 Вітвицька Тетяна   - начальник відділу Департаменту
 Григорівна       капітальних вкладень та внутрішніх
             інвестицій НАК "Нафтогаз України"
             (за згодою)
 
 Висоцький Володимир  - начальник Центру технології
 Петрович        і нормування у будівництві,
             ремонті та експлуатаційному
             утриманні автомобільних
             доріг УДВТП "Укрдортехнологія"
             (за згодою)
 
 Галінський Олександр - заступник директора
 Михайлович       Науково-дослідного інституту
             будівельного виробництва
 
 Григор Анатолій    - директор Департаменту проектних
 Федорович        робіт та інформатики ДАК
             "Будівельна компанія "Укрбуд"
 
 Коровка Олександр   - начальник Управління інвестицій
 Іванович        і капітального будівництва Міністерства
             вугільної промисловості України
             (за згодою)
 
 Костюк Валентина   - заступник начальника Управління
 Данилівна        реструктуризації, начальник відділу
             нормативів та проектних робіт
             Міністерства вугільної промисловості
             України (за згодою)
 
 Кулик Висиль     - начальник відділу будівництва та
 Іванович        проектних робіт Департаменту будівництва,
             концесійної та зовнішньоекономічної
             діяльності Укравтодору (за згодою)
 
 Луганов Олександр   - заступник Голови правління
 Григорович       "Української асоціації проектних
             організацій" (за згодою)
 
 Слободян Ярослав   - заступник директора Департаменту
 Дмитрович        врегулювання відносин власності
             та соціального розвитку села
             Мінагрополітики України (за згодою)
 
 Смирнов Олег     - заступник генерального директора
 Павлович        з наукової роботи об'єднання
             "УкрНДІагропроект" (за згодою)
 
 Присяжнюк Василь   - начальник Головного Управління
 Федорович        містобудування, архітектури та дизайну
             архітектурного середовища Київської
             міськдержадміністрації (за згодою)
 
 Проценко Казимир   - перший віце-президент Академії
 Іванович        будівництва України (за згодою)
 
 Тертичний Сергій   - начальник Відділу інвестицій та
 Григорович       протипаводкового захисту Держводгоспу
             (за згодою)
 
 Шпара Ігор Петрович  - президент Національної спілки
             архітекторів України (за згодою)
 
 Штолько Валентин   - президент Української академії
 Григорович       архітектури (за згодою)
 
 Щепетков Сергій    - провідний інженер виробничо-технічного
 Петрович        Управління Української державної
             корпорації з транспортного будівництва
             "Укртрансбуд" (за згодою)
 
           Секретарі Робочої групи:
 
 Клєпікова Ніна    - провідний інженер Науково-дослідного
 Сергіївна        інституту будівельних конструкцій
 
 Лагунова Ірина    - головний спеціаліст відділу
 Анатоліївна       нормування і стандартизації Управління
             технічного регулювання в будівництві
             Мінбуду України
 
 Заступник начальника управління
 технічного регулювання
 в будівництві                     М.Зазарчук

БУДСТАНДАРТ Online