Решение от 08.09.2006 № 196 О первоочередных мерах относительно усиления государственного архитектурно-строительного контроля

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
     КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
     ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            08.09.2006 N 196
 
 
    Про першочергові заходи щодо посилення державного
        архітектурно-будівельного контролю
 
 
   Заслухавши доповідь      начальника      Державної
архітектурно-будівельної інспекції Бондаренка О.М. про роботу,
проведену на виконання Указу Президента України від 3 березня
2006 року N 185  >> ) "Про заходи щодо вдосконалення
державного регулювання у сфері будівництва житла та стабілізації
ситуації на первинному ринку житла" щодо суттєвого удосконалення
системи  архітектурно-будівельного  контролю  та  активізації
діяльності інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю
з  метою  забезпечення  належного  контролю  за  додержанням
законодавства у сфері будівництва, колегія Мінбуду відзначає, що
відповідно до розробленої і схваленої науково-технічною радою
Мінбуду   Концепції  створення  єдиної  системи  органів
держархбудконтролю розроблено законопроект про внесення змін до
8 Законів України, якими передбачено реформування діючої системи
держархбудконтролю шляхом побудови єдиної вертикалі.
   Урядом прийнято  постанову  від  05.04.06  р.  N  428
 "Про утворення Державної архітектурно-будівельної
інспекції" як урядового органу державного управління у складі
Міністерства. Це дозволить суттєво підвищити статус і повноваження
центрального контролюючого органу у галузі будівництва і його
вплив на вирішення питань містобудівного розвитку та забезпечення
безпеки і надійності будівель і споруд.
   Розроблено проекти    положення    про    Державну
архітектурно-будівельну  інспекцію України, а також зміни до
чинного Положення про державний архітектурно-будівельний контроль,
затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
25.03.1993 р. N 225, якими передбачено, зокрема,
утворення  у  складі  обласних  держадміністрацій  інспекцій
держархбудконтролю  як  самостійних  структурних  підрозділів.
Розпочато розроблення ряду нормативно-методичних документів з
питань здійснення держархбудконтролю.
   Разом з тим, колегія Мінбуду констатує, що робота щодо
посилення державного архітектурно-будівельного контролю потребує
певного прискорення. Особливо це стосується завершення роботи з
формування  Державної  архітектурно-будівельної  інспекції  та
створення умов для її повноцінної роботи як координуючого органу з
проведення реформування системи держархбудконтролю.
   Враховуючи наведене, колегія Мінбуду в и р і ш и л а:
 
   1. Визнати  роботу  з  реформування  системи  державного
архітектурно-будівельного контролю, спрямовану на забезпечення
зобов'язань  держави  перед  суспільством  щодо  формування
повноцінного життєвого середовища, безпеки і надійності будівель і
споруд, пріоритетним напрямком у діяльності Мінбуду.
 
   2. Схвалити  план  першочергових  організаційно-технічних
заходів щодо  посилення  державного  архітектурно-будівельного
контролю.
 
   3. Першому  заступнику  Міністра  А.В.Беркуті, начальнику
Держархбудінспекції  О.М.  Бондаренку  забезпечити  проведення
необхідних узгоджень і супроводу в Секретаріаті Кабінету Міністрів
України проектів Положення про Держархбудінспекцію та змін до
Положення про держархбудконтроль.
 
   4. Першому  заступнику  Міністра А. В. Беркуті, начальнику
Держархбудінспекції  О. М. Бондаренку,  начальнику  Управління
ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві
Губеню  П. І.  опрацювати   питання   взаємодії   органів
архітектурно-будівельного  контролю  з  місцевими  службами
Укрінвестекспертизи.
 
   5. Першому заступнику  Міністра А. В. Беркуті, начальнику
Держархбудінспекції О. М. Бондаренку, начальнику відділу атестації
та ліцензування Лісничуку В. А. внести пропозиції щодо порядку
призупинення та анулювання ліцензій на будівельну діяльність за
правопорушення у  сфері  містобудування  органами  державного
архітектурно-будівельного контролю спільно з органами ліцензування
будівельної діяльності.
 
   6. Заступнику   Міністра   Буту   В. П.,   начальнику
Держархбудінспекції Бондаренку  О.  М.  прискорити  роботу  з
узгодження та розгляду в Уряді проекту постанови про збільшення
чисельності Мінбуду з врахуванням чисельності Держархбудінспекції.
 
   7. Першому заступникові Міністра А. О. Орлову, начальнику
Фінансово-економічного  управління Т. М.Щавінській  забезпечити
врахування у бюджетному запиті Мінбуду на 2007 рік обсягів коштів,
необхідних для утримання апарату Держархбудінспекції.
 
   8. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
 
 Голова колегії                      В.Рибак

БУДСТАНДАРТ Online