Приказ от 06.11.2006 № 366 Об утверждении Положения о научно-методическом совете по вопросам реставрации и регенерации исторической застройки Минстроя Украины и состава отмеченного совета

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            06.11.2006 N 366
 
          Про затвердження Положення
     про науково-методичну раду з питань реставрації
        та регенерації історичної забудови
      Мінбуду України та складу зазначеної ради
 
 
   Відповідно до  Положення  про  Міністерство  будівництва,
архітектури та  житлово-комунального  господарства   України
Указ Президента України від 19.12.2005 р. N 1801)
та у зв'язку із кадровими змінами у керівному складі Мінбуду, а
також з  метою забезпечення  належного  розгляду  наукових
рекомендацій, проектних пропозицій та методичної документації щодо
реставрації пам'яток архітектури і містобудування та збереження
традиційного характеру середовища Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити положення (додаток 1) та склад (додаток 2)
науково-методичної ради з питань реставрації та  регенерації
історичної  забудови Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України.
 
   2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Мінбуду України
від 27 грудня 2005 р. N 25.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра А.Беркуту.
 
 Міністр                          В.Рибак
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Мінбуду
                   06.11.2006 N 366
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          про Науково-методичну раду
        з питань реставрації та регенерації
     історичної забудови Міністерства будівництва,
        архітектури та житлово-комунального
            господарства України
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Науково-методична  рада  з  питань  реставрації  та
регенерації історичної забудови (далі - Науково-методична рада) є
постійно  діючим  колегіальним  дорадчим  органом,  створеним
Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України (далі - Мінбуд) згідно з п. 12 розділу
5 Положення  про  Міністерство  будівництва,  архітектури  та
житлово-комунального  господарства України для
розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо збереження
пам'яток архітектури і містобудування, монументального мистецтва,
садово-паркового мистецтва та культурних ландшафтів, а також
історично успадкованого характеру середовища в межах зон охорони
пам'яток та історичних ареалів населених місць.
 
   1.2. У своїй діяльності науково-методична рада керується
чинним законодавством України та цим Положенням.
 
   1.3. До складу науково-методичної ради входять провідні вчені
та  авторитетні  й  висококваліфіковані  фахівці-практики:
реставратори,  працівники  науково-дослідних,  проектних  та
виробничо-реставраційних  організацій,  представники  органів
управління і громадських організацій.
 
   1.4. Чисельність,  структура  та  персональний  склад
Науково-методичної ради затверджуються наказом Мінбуду за поданням
Управління реставрації та регенерації історичної забудови цього
Міністерства.
 

   2. Завдання науково-методичної ради
 
   2.1. Основним  завданням  науково-методичної  ради  є
забезпечення  професійного  вирішення  питань  дослідження,
консервації, реставрації та адаптації пам'яток містобудування,
архітектури,  монументального  мистецтва  та  садово-паркового
мистецтва,  регенерації  історичної  забудови  та  культурних
ландшафтів,  збереження  традиційного, історично успадкованого
характеру середовища та історичних ареалів населених місць шляхом
опрацювання висновків, рішень, рекомендацій і пропозицій для
органів державної влади і місцевого самоврядування, керівництва
Мінбуду, його структурних підрозділів, підпорядкованих, підзвітних
та підконтрольних  йому  органів,  підприємств,  установ  та
організацій.
 
   2.2. Завданням Науково-методичної ради є:
 
   - розгляд програм,  концепцій,  проектів,  передпроектних
пропозицій  тощо,  які  стосуються  питань державного обліку
архітектурно-містобудівної  спадщини,  реставрації  пам'яток
архітектури,  монументального  мистецтва  і  садово-паркового
мистецтва,  регенерації  історико-архітектурних  заповідників,
історичної забудови та культурних ландшафтів, збереження історично
успадкованого характеру середовища в межах охоронних зон та
історичних ареалів населених місць;
   - розгляд законопроектів, проектів нормативних і методичних
документів,    що    стосуються    державного   обліку
архітектурно-містобудівної спадщини, дослідження,  консервації,
реставрації  та  адаптації  пам'яток архітектури, регенерації
історичної забудови  та  культурних  ландшафтів,  розроблення
історико-архітектурних опорних планів та проектів зон охорони
пам'яток, визначення меж і режимів збереження історичних ареалів
населених  місць,  генеральних  планів  історико-архітектурних
заповідників, а також питань науково-методичного  керівництва
державними історико-культурними заповідниками;
   - вирішення спірних питань науково-методичного характеру, що
стосуються питань збереження архітектурно-містобудівної спадщини
та історично успадкованого характеру середовища.
 
   3. Функції науково-методичної ради
 
   3.1. Науково-методична рада відповідно до мети і завдань
своєї діяльності виконує експертно-консультативні функції щодо:
 
   - програм      пошукових,      науково-дослідних,
науково-технологічних,  проектних,  реставраційних  робіт щодо
пам'яток архітектури, монументального мистецтва, садово-паркового
мистецтва та містобудування, регенерації історичної забудови та
культурних  ландшафтів,  збереження  історично  успадкованого
характеру середовища, історичних ареалів населених місць, а також
пропозицій щодо занесення об'єктів архітектурної спадщини до
Державного  реєстру нерухомих пам'яток та Списку всесвітньої
спадщини , а також щодо занесення історичних населених
міст і сіл до Списку історичних населених місць;
   - концепцій, програм, проектів консервації, реставрації та
адаптації  пам'яток  архітектури,  монументального  мистецтва,
садово-паркового мистецтва національного значення;
   - концепцій, програм, проектів консервації, реставрації та
адаптації окремих пам'яток архітектури, монументального мистецтва,
садово-паркового мистецтва місцевого значення, важливих з точки
методології проектування, технології  робіт,  змін  характеру
використання тощо;
   - генеральних планів історико-архітектурних  заповідників,
концепцій  і  проектів  регенерації  історико-архітектурних
заповідників, проектів  регенерації  історичної  забудови  та
культурних ландшафтів у межах охоронних зон та історичних ареалів
населених місць, занесених до Списку історичних населених місць
України , а також архітектурно-містобудівних
перетворень у їх безпосередньому оточенні;
   - науково-технічних  звітів  науково-дослідних,  проектних
інститутів, інших організацій, незалежно від підпорядкованості і
форм власності, з питань впровадження досягнень науки і техніки
стосовно  збереження  пам'яток архітектури та містобудування,
культурних ландшафтів;
   - підготовлених до друку наукових праць з питань дослідження
і  реставрації  пам'яток  архітектури,  збереження  історично
успадкованого характеру середовища історичних населених місць
України;
   - проектів  нормативно-правових  актів,  нормативних  та
науково-методичних  документів  щодо  збереження архітектурної
спадщини, історично успадкованого характеру середовища, історичних
ареалів населених місць.
 
   3.2. Науково-методична рада обговорює роботи з дослідження,
консервації, реставрації та адаптації  пам'яток  архітектури,
монументального  мистецтва,  садово-паркового  мистецтва  та
містобудування, регенерації історичної забудови та культурних
ландшафтів,  збереження  історично  успадкованого  характеру
середовища, що пропонуються до висунення на здобуття державних
премій.
 
   3.3. Науково-методична рада відповідно до своїх завдань може
брати участь в організації і проведенні:
 
   - наукових сесій, семінарів, конференцій, нарад, круглих
столів з питань збереження архітектурно-містобудівної спадщини та
культурних ландшафтів;
   - конкурсів  проектів  реставрації  та адаптації окремих
пам'яток архітектури та їх комплексів;
   - архітектурних   конкурсів  на  проекти  регенерації
історико-архітектурних заповідників  та  історичної  забудови,
збереження історично успадкованого характеру середовища в зонах
охорони пам'яток архітектури та містобудування та  в  межах
історичних ареалів населених місць.
 
   4. Права й обов'язки науково-методичної ради
 
   4.1. Науково-методична рада має право:
 
   - розглядати   і   схвалювати   історико-містобудівну,
науково-дослідну та проектно-реставраційну документацію, проекти
нормативно-правових,  нормативних  та  методичних  документів,
документацію  з  інвентаризації  та  паспортизації  пам'яток
архітектури та містобудування;
   - надавати рекомендації  та  висновки  місцевим  органам
виконавчої  влади у сфері збереження архітектурної спадщини,
замовникам і розробникам історико-містобудівної, науково-дослідної
та  проектно-кошторисної документації на реставрацію щодо її
доопрацювання, подальшого погодження та затвердження;
   - надавати  органам  місцевого  самоврядування,  органам
виконавчої влади та замовникам рекомендації щодо здійснення у
необхідних випадках передпроектних робіт та інших заходів з питань
збереження і реставрації пам'яток архітектури та  історичної
забудови;
   - отримувати  необхідну інформацію і документи від усіх
структурних підрозділів Мінбуду, підзвітних і підконтрольних йому,
підвідомчих установ і організацій;
   - отримувати від Мінбуду безоплатно засоби, устаткування та
послуги в обсязі, необхідному для виконання своїх завдань і
функцій;
   - запрошувати до участі в засіданнях керівних працівників
міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування;
   - залучати  до  підготовки і розгляду конкретних питань
експертів, рецензентів, інших фахівців;
   - створювати експертні групи й тимчасові комісії;
   - вносити на обговорення колегії Мінбуду важливі питання
збереження та реставрації архітектурно-містобудівної спадщини;
   - готувати й передавати до засобів  масової  інформації
матеріали з питань, розглянутих на засіданнях науково-методичної
ради.
 
   4.2. Члени науково-методичної ради зобов'язані:
 
   - дотримуватися  принципів   колегіальності,   наукової
сумлінності та фахової принциповості й об'єктивності при розгляді
всіх питань;
   - узгоджувати з головою науково-методичної ради або головами
секцій усі дії, які вони здійснюють за дорученням чи від імені
науково-методичної ради;
   - вимагати  здійснення  ухвал науково-методичної ради, в
т. ч. через організації та установи, в яких вони працюють.
 
   5. Організація роботи науково-методичної ради
 
   5.1. Науково-методична рада складається з голови, заступників
голови, відповідального секретаря, членів президії та членів
секцій ради, створених за основними напрямами робіт.  Члени
президії одночасно є членами відповідних секцій ради. Начальник
Управління реставрації  та  регенерації  історичної  забудови
Міністерства, а також голови секцій ради є заступниками голови
ради.
 
   5.2. Головою науково-методичної ради є провідний вчений у
сфері збереження архітектурної спадщини.
 
   5.3. Голова науково-методичної ради за поданням Управління
реставрації  та  регенерації історичної забудови розглядає і
затверджує план роботи ради на півріччя. В плані визначаються
питання,  що  мають розглядатися, доповідачі, рецензенти або
експерти, терміни подання матеріалів на рецензування (експертизу)
та термін розгляду.
 
   5.4. Відповідальний  секретар  науково-методичної  ради
призначається  з  числа відповідальних працівників Управління
реставрації та регенерації історичної забудови Мінбуду України.
 
   5.5. Відповідальний секретар науково-методичної ради:
 
   - здійснює організаційне забезпечення засідань;
   - веде  протокольну,  наукову  та  ділову  документацію
науково-методичної ради;
   - готує  матеріали  на  розгляд  пленарних  засідань
науково-методичної  ради,  оперативних  засідань її президії,
засідань секцій, пленарних засідань експертних груп і тимчасових
комісій;
   - призначає за погодженням з головою науково-методичної ради
(головами секцій ради) рецензування матеріалів, що пропонуються до
розгляду;
   - контролює  своєчасність  надання  та  комплектність
документації, що подається на розгляд;
   - оформляє документи на оплату рецензування проектних і
науково-дослідних робіт;
   - складає звіти про діяльність науково-методичної ради;
   - бере участь у підготовці планів роботи науково-методичної
ради.
 
   5.6. Президія науково-методичної ради складається з голови,
заступників, відповідального секретаря та членів президії.
 
   5.7. Секції науково-методичної ради створюються за основними
напрямами  роботи.  Секції  очолюють  голови  секцій, які є
заступниками голови науково-методичної ради. Засідання секцій
проводять голови секцій.
 
   5.8. Члени науково-методичної ради беруть участь у її роботі
на  громадських  засадах.  У  разі  підготовки  членами
науково-методичної ради рецензій на роботи, які розглядаються на
засіданні ради, ця діяльність може оплачуватися в  порядку,
визначеному чинним законодавством.
 
   5.9. Науково-методична рада проводить свою діяльність шляхом:
 
   - пленарних засідань науково-методичної ради;
   - засідань секцій;
   - засідань президії ради;
   - пленарних засідань експертних груп і тимчасових комісій.
 
   5.10. Пленарні засідання науково-методичної ради, засідання
окремих секцій ради (при потребі спільні засідання секцій або
розширені засідання секцій та президії ради) проводяться по мірі
надходження заявок, але не рідше як раз на місяць.
 
   5.11. Матеріали для розгляду науково-методичною радою готують
і надають Управлінню реставрації та  регенерації  історичної
забудови   відповідно   до  затвердженого  плану  роботи
науково-методичної ради науково-дослідні, проектні, реставраційні
організації, заінтересовані міністерства і відомства, установи й
організації .
 
   5.12. Науково-дослідні, проектні та інші матеріали на розгляд
ради подаються секретарю ради замовником або (за його дорученням)
виконавцем роботи  у  термін,  необхідний  для  попереднього
ознайомлення рецензентами та членами ради. Термін розгляду і дату
засідання ради (секції ради) визначає голова ради або його
заступник.
 
   5.13. Склад  матеріалів,  що  подаються  на  розгляд
науково-методичної ради, повинен відповідати нормативним вимогам
щодо науково-проектної документації та проектної документації
відповідної стадії проектування і надається у обсязі,  який
підлягає  погодженню органами охорони культурної спадщини та
органами містобудування та архітектури.
 
   5.14. До    розгляду    науково-методичною    радою
проектно-кошторисна документація на реставраційно-ремонтні роботи
на  пам'ятках архітектури підлягає обов'язковій експертизі з
подальшим погодженням і затвердженням у встановленому порядку.
 
   5.15. Пленарні засідання науково-методичної ради, засідання
президії ради, а також секцій ради вважаються правочинними, якщо в
них беруть участь не менше двох третин облікового складу ради,
президії або відповідної секції.
 
   5.16. Засідання науково-методичної ради або президії веде
голова ради або один із його заступників. Засідання секцій ради
ведуть голови відповідних секцій, розширене засідання секцій -
голова ради. Головуючий визначає регламент засідання.
 
   5.17. На засіданні науково-методичної ради доповідачем є
автор  розробки (проекту). Участь рецензента (рецензентів) у
засіданні ради не знімає вимоги щодо обов'язкової наявності
письмової рецензії (рецензій).
 
   5.18. Рішення приймаються відкритим голосуванням  простою
більшістю голосів присутніх членів. У разі рівного розподілу
голосів "за" і "проти" ухвальним є голос голови науково-методичної
ради (голови відповідної секції).
   У разі необхідності, на вимогу членів ради або її голови може
бути проведене таємне голосування.
   Голова, заступники голови та члени секцій науково-методичної
ради,  якщо  вони  є  авторами або співавторами роботи, що
розглядається на раді, не мають права голосу.
   На вимогу  членів  науково-методичної  ради  в протоколі
зазначається їхня особиста точка зору, що не збігається  з
прийнятим рішенням.
 
   5.19. Рішення науково-методичної ради, її президії та секцій
оформляються протокольно за підписами голови ради (заступника
голови) та відповідального секретаря. Обов'язковим додатком до
рішення є протокол засідання науково-методичної ради, підписаний
головою (заступником голови) та секретарем науково-методичної
ради.
   За необхідності   рішення   науково-методичної   ради
впроваджуються наказами Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального  господарства  України, спільним рішенням
Мінбуду з іншими відомствами та заінтересованими організаціями.
 
   5.20. Витрати, пов'язані з діяльністю  науково-методичної
ради,  передбачаються  в  загальному  кошторисі  Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального  господарства
України і здійснюються відповідно до встановлених лімітів та
чинних  норм  за  документами,  які  підписуються  головою
науково-методичної ради.
 
   5.21. Засідання архітектурно-містобудівної ради повинні бути
відкритими  для  представників  засобів  масової  інформації,
громадських організацій та інших зацікавлених осіб, крім випадків,
коли мова йде про об'єкти, які несуть у собі державну таємницю.
 
 Начальник управління реставрації
 та регенерації історичної забудови         Т.П.Майстерчук
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Мінбуду
                   06.11.2006 N 366
 
 
               СКЛАД
      науково-методичної ради з питань реставрації
        та регенерації історичної забудови
       Міністерства будівництва, архітектури
      та житлово-комунального господарства України
 
   Президія науково-методичної ради
 
   1. ПРИБЄГА Леонід Володимирович - голова науково-методичної
ради,  проректор  з  наукової  роботи  Національної академії
образотворчого мистецтва і архітектури, заслужений архітектор
України, віце-президент Української академії архітектури, голова
Київської  міської  організації  УТОПІК,  почесний  президент
Українського комітету ІКОМОС, лауреат Державної премії України в
галузі архітектури, кандидат архітектури, професор;
 
   2. МАЙСТЕРЧУК   Тетяна  Петрівна -  заступник  голови
науково-методичної  ради, голова секції організації обліку і
збереження  архітектурно-містобудівної  спадщини,  начальник
Управління реставрації та регенерації історичної забудови Мінбуду,
дійсний член УК ІКОМОС;
 
   3. ОТЧЕНАШКО   Віталій  Федорович - заступник  голови
науково-методичної  ради,  голова секції реставрації пам'яток
архітектури,  помічник  генерального  директора  Національного
заповідника  "Софія Київська", заслужений архітектор України,
дійсний член УК ІКОМОС;
 
   4. ТИМКОВИЧ  Василь  Юрійович  -  заступник  голови
науково-методичної ради, голова секції технології реставрації
пам'яток архітектури та монументального  мистецтва,  головний
інженер інституту "УкрНДІпроектреставрація", кандидат технічних
наук;
 
   5. ПЛАМЕНИЦЬКА   Ольга   Анатоліївна   -   секретар
науково-методичної  ради,  головний  спеціаліст  Управління
реставрації та регенерації історичної забудови Мінбуду, лауреат
міжнародної премії Польського національного комітету ІКОМОС та
генерального реставратора    Польщі,    лауреат    премії
ім. І.Моргилевського, дійсний член УК ІКОМОС;
 
   6. АНТОНЮК Анатолій Євдокимович - член секції реставрації
пам'яток     архітектури,     директор     інституту
"УкрНДІпроектреставрація", кандидат технічних наук, дійсний член
УК ІКОМОС;
 
   7. ВЕЧЕРСЬКИЙ Віктор Васильович - член секції обліку і
збереження архітектурно-містобудівної спадщини, начальник відділу
проблем забудови міста та його історичної частини Головного
управління  містобудування,  архітектури  та дизайну міського
середовища КМДА, заслужений  працівник  культури,  заслужений
архітектор України, лауреат Державної премії України в галузі
архітектури, член-кореспондент Української академії архітектури,
кандидат архітектури, дійсний член УК ІКОМОС;
 
   8. ДОРОФІЄНКО Інна Пантелеймонівна - член секції технології
реставрації пам'яток архітектури і монументального мистецтва,
головний  художник-реставратор  корпорації  "Укрреставрація",
худождник-реставратор вищої кваліфікації, дійсний член УК ІКОМОС;
 
   9. ДЬОМІН Микола Мефодійович - член  секції  обліку  і
збереження  архітектурно-містобудівної  спадщини,  завідуючий
кафедрою КНУБА, віце-президент Української академії архітектури,
президент  Спілки  урбаністів  України, заслужений архітектор
України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури,
доктор архітектури, професор, дійсний член УК ІКОМОС;
 
   10. КУЧЕРУК  Микола  Максимович - член секції обліку і
збереження архітектурно-містобудівної спадщини, голова Державної
служби  охорони  культурної  спадщини, заслужений будівельник
України, дійсний член УК ІКОМОС;
 
   11. МАНІФАСОВА Тетяна Григорівна - член секції обліку і
збереження   архітектурно-містобудівної  спадщини,  директор
Всеукраїнського науково-методичного та  дослідно-інформаційного
центру архітектурної спадщини, дійсний член УК ІКОМОС;
 
   12. ОРЛЕНКО  Микола  Іванович - член секції реставрації
пам'яток архітектури, президент  корпорації  "Укрреставрація",
кандидат технічних наук, заслужений будівельник України, дійсний
член УК ІКОМОС;
 
   13. СКОРИК Лариса Павлівна - член секції обліку і збереження
архітектурно-містобудівної  спадщини,  професор  Національної
академії  образотворчого  мистецтва  і  архітектури,  доктор
архітектури, дійсний член УК ІКОМОС;
 
   14. СТРІЛЕНКО  Юлія Миколаївна - член секції технології
реставрації пам'яток архітектури і монументального мистецтва,
заслужений будівельник України, дійсний член УК ІКОМОС.
 
   Члени науково-методичної ради
 

          Секція обліку і збереження
        архітектурно-містобудівної спадщини
 
   1. БЕВЗ Микола Валентинович - завідувач кафедри Національного
університету  "Львівська  політехніка",  кандидат архітектури,
професор, віце-президент УК ІКОМОС;
 
   2. ВОДЗИНСЬКИЙ Євген Євгенович - завідувач відділу НДІТІАМ,
лауреат премії ім. І.Моргилевського, дійсний член УК ІКОМОС;
 
   3. ІВАКІН Гліб Юрійович - заступник директора Інституту
археології НАН України, доктор історичних наук;
 
   4. КОЛОСОК Богдан Віталійович - заступник директора НДІТІАМ,
кандидат архітектури, дійсний член УК ІКОМОС;
 
   5. КОСТІНА Наталя Василівна - начальник Управління охорони
пам'яток і об'єктів культурної спадщини Державної служби з питань
національної культурної спадщини;
 
   6. КУКОВАЛЬСЬКА  Неля  Михайлівна - генеральний директор
Національного заповідника "Софія Київська",  член-кореспондент
Української академії архітектури, дійсний член УК ІКОМОС;
 
   7. КУХАРЕНКО Руслан Іванович - начальник Головного управління
охорони культурної спадщини та ремонтно-відновлюваних робіт КМДА;
 
   8. МАРДЕР Абрам Павлович - дійсний член Української академії
архітектури, доктор архітектури, професор;
 
   9. ПАНЧЕНКО  Тамара  Федотівна  -  заступник  директора
ДП "НДПІмістобудування", заслужений архітектор України, доктор
архітектури, професор;
 
   10. ПАРХОМЕНКО Микола Трохимович - перший заступник голови
Українського товариства охорони пам'яток історії та культури;
 
   11. СЕРДЮК Олена Михайлівна - директор НДІ пам'яткоохоронних
досліджень, дійсний член УК ІКОМОС;
 
   12. СІЛЕНКО  Михайло  Васильович  - начальник Управління
містобудування та архітектури Мінбуду
 
   13. ТРЕГУБОВА Тетяна Олександрівна - провідний спеціаліст
НДІТІАМ, кандидат    архітектури,    лауреат    премії
ім. І.Моргилевського;
 
   14. ФЕНЦУР Василь Володимирович -  генеральний  директор
Національного  історико-архітектурного заповідника "Кам'янець",
дійсний член УК ІКОМОС;
 
   15. ШЕПІТЬКО Ніна Петрівна - начальник відділу інституту
"УкрНДІпроектреставрація", лауреат Державної премії України в
галузі  архітектури,  член-кореспондент  Академії  будівництва
України.
 
       Секція реставрації пам'яток архітектури
 
   1. АВДІЄНКО  Олександр  Петрович  - начальник Управління
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
цивільного призначення Мінбуду;
 
   2. ГАЙДА Микола Павлович - заступник директора Львівської
галереї мистецтв, дійсний член УК ІКОМОС;
 
   3. ГРАУЖИС Олег Олександрович - головний архітектор інституту
"УкрНДІпроектреставрація", дійсний член УК ІКОМОС;
 
   4. ГРУЗДО  Сергій  Миколайович  -  заступник  начальника
Управління реставрації та регенерації історичної забудови Мінбуду
України;
 
   5. ДЕМЧИШИН Михайло Гордійович - завідувач відділу інституту
інженерної геології НАН України, доктор геолого-мінералогічних
наук, професор;
 
   6. КІЛЕССО  Сергій Костянтинович - заслужений архітектор
України, почесний доктор НДІТІАМ, лауреат Державної премії України
в галузі архітектури, кандидат архітектури;
 
   7. КОС'ЯНЕНКО  Володимир  Іванович  - головнй архітектор
проектів інституту  "УкрНДІпроектреставрація",  дійсний  член
УК ІКОМОС;
 
   8. КРИТЕНКО Альфред Григорович - заступник начальника служби
Укрінвестекспертизи;
 
   9. КРІТОВ Віталій Олексійович - завідувач відділу НДІБК,
кандидат технічних наук;
 
   10. КУЧЕРЯВИЙ Анатолій Антонович - головний інженер Інституту
"Укрпроектреставрація";
 
   11. МАТВЕЄВ Ігор Вікторович - завідувач відділу  НДІБК,
кандидат технічних наук;
 
   12. ОСАДЧИЙ Євген Іванович - головний архітектор проектів
інституту "УкрНДІпроектреставрація";
 
   13. ШВЕЦЬ Володимир  Ярославович  -  директор  інституту
"Укрзахідпроектреставрація", лауреат Державної премії України в
галузі архітектури;
 
   14. ШТЕРБУЛЬ Наталія Анатоліївна - начальник  Управління
охорони    об'єктів   культурної   спадщини   Одеської
облдержадміністрації, дійсний член УК ІКОМОС.
 
       Секція технології реставрації пам'яток
       архітектури і монументального мистецтва
 
   1. ГУЦУЛЯК  Роман  Борисович  -  заступник  директора
ДНТЦ "Конрест", член-кореспондент Академії будівництва України,
кандидат хімічних наук;
 
   2. КОРЕНЮК Юрій Олександрович - головний художник-реставратор
ДНТЦ "Конрест", кандидат мистецтвознавства;
 
   3. ОСТАПЧУК   Анатолій   Миколайович   -   головний
художник-реставратор Національного заповідника "Софія Київська";
 
   4. СКЛЯР  Світлана  Володимирівна  - головний спеціаліст
ДНТЦ "Конрест", дійсний член УК ІКОМОС;
 
   5. СЛІПЧЕНКО Наталія Іванівна - провідний мистецтвознавець
інституту "Укрзахідпроектреставрація", лауреат Державної премії
України в галузі архітектури, дійсний член УК ІКОМОС;
 
   6. ТОЦЬКА Ірма Фантинівна - заслужений працівник культури,
дійсний член УК ІКОМОС;
 
   7. ЩАВІНСЬКИЙ Роман Васильович - директор ДНТЦ "Конрест".
 
 Начальник управління
 реставрації та регенерації
 історичної забудови                 Т.Майстерчук

БУДСТАНДАРТ Online