Приказ от 21.09.2006 № 316 О внесении изменений в приказ Минстроя от 23.01.2006 № 18 Об организации личного приема граждан в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З

             21.09.2006 N 316


        Про внесення змін до наказу Мінбуду
          від 23 січня 2006 року N 18
      "Про організацію особистого прийому громадян
       у Міністерстві будівництва, архітектури
      та житлово-комунального господарства України

   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
      будівництва, архітектури та житлово-комунального
                        господарства
    N 353 >> ) від 25.10.2006 }   З метою  забезпечення  реалізації  конституційного  права
громадян на звернення, відповідно до Закону України "Про звернення
громадян" , указів Президента України від 13 серпня
2002 року N 700  "Про додаткові заходи  щодо
забезпечення  реалізації громадянами конституційного права на
звернення", від 14 квітня 2004 року N 434  "Про
невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян
органами державної влади, органами місцевого самоврядування та
посадовими і службовими особами цих органів" та у зв'язку зі
зміною керівництва Міністерства будівництва,  архітектури  та
житлово-комунального господарства Н А К А З У Ю:

   1. Внести зміни до наказу Мінбуду від 23 січня 2006 року N 18
 "Про організацію особистого прийому громадян у
Міністерстві  будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України":

   1.1. Затвердити  графік  особистого  прийому  громадян
керівництвом   Міністерства  будівництва,  архітектури  та
житлово-комунального господарства України, що додається.

   1.2. П.5 Порядку організації та проведення особистого прийому
громадян  у  Міністерстві  будівництва,  архітектури  та
житлово-комунального  господарства,  затвердженого  зазначеним
наказом, викласти у такій редакції:
   "Попередній запис  на  особистий  прийом  до керівництва
Міністерства проводиться в установлений графіком день прийому
громадян з 10-00 до 13-00:
   - до Першого заступника Міністра Беркути А.В. - у помічника
Першого заступника Міністра (тел. 278-77-96), а також у приймальні
Першого заступника Міністра (тел. 278-49-79);
   - до  заступників  Міністра - у приймальнях заступників
Міністра:
   - Семчук Г.М. (287-74-27);
   - Махов Г.Г. (287-13-72);
   - Бут В.П. (278-40-32);
   - Іщенко О.М. (287-75-05).

   1.3. П.2. в кінці першого абзацу доповнити словами "або в
кабінетах Першого заступника та заступників Міністра".

   1.4. У п.п. 8, 11 та 12 вилучити слово  "Міністр"  у
відповідних відмінках.

   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бута В.П.

 Перший заступник міністра                 А.Орлов


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінбуду України
                   21.09.2006 N 316


               ГРАФІК
       особистого прийому громадян керівництвом
       Міністерства будівництва, архітектури
      та житлово-комунального господарства України


Перший заступник Міністра ОРЛОВ Анатолій Олексійович перший понеділок місяця
Перший заступник Міністра БЕРКУТА Анатолій Всеволодович перший понеділок місяця
Заступник Міністра СЕМЧУК Григорій Михайлович другий понеділок місяця
Заступник Міністра МАХОВ Григорій Григорович третій понеділок місяця
Заступник Міністра БУТ Віталій Петрович четвертий понеділок місяця
Заступник Міністра ІЩЕНКО Олексій Максимович четвертий понеділок місяця

{ Графік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
будівництва,  архітектури та житлово-комунального господарства
N 353 від 25.10.2006 }

 Заступник директора департаменту
 організаційно-кадрової роботи             О.Волосевич


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінбуду України
                   21.09.2006 N 316


               ПОРЯДОК
      організації та проведення особистого прийому
        громадян у Міністерстві будівництва,
        архітектури та житлово-комунального
            господарства України


   1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та
проведення особистого прийому громадян у Міністерстві будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України (далі -
Міністерство).

   2. Особистий  прийом  громадян  керівництвом Міністерства
проводиться в установлені графіком дні з 14.00 до 17.00 в
спеціально виділеній кімнаті або в кабінетах Першого заступника та
заступників Міністра.
   Прийом Героїв  Радянського Союзу, Героїв України, Героїв
Соціалістичної Праці,  інвалідів  Великої  Вітчизняної  війни
проводиться першочергово.

   3. Вхід громадян у дні прийому до будівлі Міністерства
вільний і не потребує оформлення перепустки та пред'явлення
документів, що посвідчують особу.
   У разі непередбачених обставин громадяни  зв'язуються  з
відповідальним за забезпечення прийому працівником Міністерства за
відповідними телефонами.

   4. Інформація про порядок і графік  особистого  прийому
громадян керівництвом Міністерства публікується в Інформаційних
бюлетенях Мінбуду, розміщується на веб-сайті Міністерства та біля
входу до будівлі Міністерства в доступному для вільного огляду
місці.

   5. Попередній запис на особистий прийом до  керівництва
Міністерства проводиться в установлений графіком день прийому
громадян з 10.00 до 13.00:
   - до Першого заступника Міністра Орлова А.О. - у приймальні
першого заступника Міністра (тел.278-69-89);
   - до Першого заступника Міністра Беркути А.В. - у помічника
Першого заступника Міністра (тел.  278-77-96),  а  також  у
приймальній Першого заступника Міністра (тел. 278-49-79);
   -  до заступників Міністра - в приймальних заступників
Міністра:
   - Семчук Г.М. (тел. 287-74-27);
   - Махов Г.Г. (тел. 287-13-72);
   - Бут В.П. (тел. 278-40-32);
   - Іщенко О.М. (тел. 287-75-05)

   6. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом
до керівництва Міністерства з'ясовується прізвище, ім'я,  по
батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання,
до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і
яке було прийнято рішення, визначається структурний підрозділ
Міністерства, до компетенції якого належить питання, вивчаються
документи,  інші  матеріали,  що  подаються  громадянами для
обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг  або  пропозицій
(зауважень).
   Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина,
що не стосуються його звернення.

   7. Повторний  прийом  громадянина  з  питання,  яке вже
розглядалося керівництвом Міністерства, проводиться у разі, коли
питання, порушене в першому обґрунтованому зверненні, не було
вирішено по суті.
   У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні
матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його
викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.

   8. Список  громадян  на особистий прийом до керівництва
Міністерства із зазначенням прізвища, імені, по батькові, змісту
порушуваних  питань  подається  відповідно Першому заступнику
Міністра та заступникам Міністра.

   9. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути
присутні  їх  представники,  повноваження  яких  оформлені в
установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних
відносинах з цими громадянами.
   Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого
прийому громадян не допускається.

   10. У разі коли порушене громадянином питання вирішити на
особистому прийомі неможливо через складність і необхідність
додаткового  вивчення,  громадянинові може бути запропоновано
викласти його у формі письмової заяви.
   Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява
розглядається у  порядку,  встановленому  законодавством  для
письмових звернень.
   Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється
письмово або усно (за його бажанням).

   11. З урахуванням рішення, прийнятого під час особистого
прийому, відповідними структурними підрозділами готуються проекти
доручень і подаються на розгляд відповідно Першому заступнику та
заступникам Міністра.

   12. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються
відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в
органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях
громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно
від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року
N 348.

   13. Контроль за виконанням доручень за зверненнями громадян
покладається  на  помічника  Першого  заступника Міністра та
працівників приймальних заступників Міністра.
   Інформацію про  розгляд звернень, прийнятих на особистих
прийомах керівництвом Міністерства, зазначені посадові  особи
надають щомісяця Відділу організаційно-аналітичного забезпечення
та звернень громадян  Департаменту  організаційно-аналітичного
забезпечення та кадрової роботи для аналізу та узагальнення.
   Відділ організаційно-аналітичного забезпечення та звернень
громадян Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та
кадрової роботи здійснює систематичний аналіз та узагальнення
звернень громадян на особистому прийомі, щомісяця інформує про це
керівництво Міністерства.

{ Порядок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
будівництва,  архітектури та житлово-комунального господарства
N 353 від 25.10.2006 }

 Заступник директора департаменту
 організаційно-кадрової роботи             О.Волосевич

БУДСТАНДАРТ Online