Приказ от 09.10.2006 № 330 Об утверждении Методики определения стоимости работ по содержанию объектов внешнего освещения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З

            09.10.2006 N 330


        Про затвердження Методики визначення
        вартості робіт з утримання об'єктів
           зовнішнього освітлення


   Відповідно до  статті 7 Закону України "Про благоустрій
населених пунктів"  >> ) з метою визначення механізму
формування економічно обгрунтованої вартості робіт з утримання
об'єктів зовнішнього освітлення та встановлення єдиної методології
визначення вартості таких робіт Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Методику визначення вартості робіт з утримання
об'єктів зовнішнього освітлення, що додається.

   2. Скасувати "Методические рекомендации  по  планированию
себестоимости наружного освещения городов и других населенных
пунктов   Украины",   затверджені   заступником   Голови
Держжитлокомунгоспу України у 1992 році.

   3. Управлінню  благоустрою та комунального обслуговування
(Я.А.Стеценко) довести цей наказ до відома місцевих  органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Г.М.Семчука.

 Перший заступник Міністра                А.О.Орлов


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   будівництва, архітектури та
                   житлово-комунального
                   господарства України
                   09.10.2006 N 330


               МЕТОДИКА
       визначення вартості робіт з утримання
         об'єктів зовнішнього освітлення


           1. Загальні положення

   1.1. Ця Методика визначає структуру формування економічно
обгрунтованої вартості робіт з утримання об'єктів зовнішнього
освітлення та встановлює єдину методологію визначення вартості
таких робіт.

   1.2. Методику застосовують замовники та виконавці робіт з
утримання об'єктів зовнішнього освітлення незалежно від форм
власності та відомчої підпорядкованості, які здійснюють свою
діяльність в цій сфері.

   1.3. Методику розроблено відповідно до:
   - Закону  України  "Про  благоустрій  населених пунктів"
;
   - наказу  Держжитлокомунгоспу України "Порядок проведення
ремонту та  утримання  об'єктів  міського  благоустрою"  від
23 вересня 2003 р. N 154, зареєстрованого Мін'юстом
України 12 лютого 2004 р. N 189/8788;
   - наказу  Держбуду  України "Виробничі показники часу з
поточного  ремонту  та  обслуговування  об'єктів  зовнішнього
освітлення" від 07.05.2002 N 82.
   - наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення (стандарту)    бухгалтерського    обліку"   від
31 грудня 1999 року N 318, зареєстрованого Мін'юстом
України 19 січня 2000 р. за N 27/4248;

   1.4. У цій Методиці наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:
   - зовнішнє освітлення - освітлення вулично-дорожньої мережі,
житлових кварталів та масивів, парків, або територій будь-яких
інших об'єктів через або за допомогою перетворення електричної
енергії у світлову;
   - об'єкти зовнішнього освітлення - електричне та допоміжне
обладнання і електромережі (у тому числі лінії електропередач
напругою до 1000 В, апаратура диспетчерського зв'язку, автоматика
та телемеханіка), що забезпечують належне функціонування, згідно
державних  стандартів,  технічних  умов  та норм, вуличного,
об'єктного та архітектурно-декоративного освітлення;
   - утримання  об'єктів  зовнішнього  освітлення  - роботи
пов'язані  з  обслуговуванням  та  забезпеченням  належного
функціонування  таких  об'єктів, згідно державних стандартів,
технічних умов та норм;
   - світлоточка - місце перетворення електричної енергії у
світлову на мережах зовнішнього освітлення; являє собою одиницю
калькулювання вартості робіт з утримання об'єктів зовнішнього
освітлення;
   - замовник робіт з утримання об'єктів зовнішнього освітлення
- власник або балансоутримувач об'єктів зовнішнього освітлення, що
здійснює відбір виконавця на роботи з їх утримання або виконує
функції виконавця самостійно;
   - виконавець  робіт  з  утримання  об'єктів  зовнішнього
освітлення - організація, підприємство або установа незалежно від
форми  власності,  що  виконує  роботи з утримання об'єктів
зовнішнього освітлення, має відповідне устаткування та обладнання,
і здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України.

       2. Формування вартості робіт з утримання
         об'єктів зовнішнього освітлення

   2.1. Вартість робіт  з  утримання  об'єктів  зовнішнього
освітлення визначається із розрахунку на рік шляхом множення
середньорічної вартості утримання однієї світлоточки  на  їх
кількість, враховуючи витрати з утримання допоміжного обладнання і
електромережі, розташованих на визначеній замовником для утримання
ділянці.

   2.2. Середньорічна  вартість утримання однієї світлоточки
розраховується на основі економічно обгрунтованих  планованих
витрат, визначених на підставі державних і галузевих нормативів
(норм) використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів,
техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і
зборів (обов'язкових платежів), норм і нормативів з оплати праці,
враховуючи вимоги Генеральної та Галузевої Угод між роботодавцями
та відповідними профспілками, нормативів витрат з управління та
обслуговування виробництва, та з урахуванням планового прибутку та
податку на додану вартість.
   Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з
урахуванням економічно  обгрунтованих  планованих  витрат  за
попередній рік, прогнозу індексів цін та на підставі планованих
кошторисів.
   Розрахунки погоджуються із замовником.

   2.3. Склад витрат на роботи з утримання об'єктів зовнішнього
освітлення визначається підприємством на підставі переліку робіт,
визначених Порядком проведення ремонту та утримання об'єктів
міського благоустрою.
   При відсутності  окремих  видів робіт у переліку робіт,
визначених Порядком проведення ремонту та утримання об'єктів
міського благоустрою  але які необхідно виконувати
при утриманні та забезпеченні належного функціонування об'єктів
зовнішнього освітлення, такі роботи визначаються виконавцем та
узгоджуються із замовником.

   2.4. Замовник може  встановлювати  додаткові  вимоги  до
виконавця щодо утримання об'єктів зовнішнього освітлення, які не
суперечать чинному законодавству та правилам утримання таких
об'єктів, при умові врахування додаткових витрат у вартості робіт.

   2.5. Оплата вартості використаної електроенергії на об'єктах
зовнішнього освітлення не включається до вартості  робіт  з
утримання об'єктів зовнішнього освітлення та окремо сплачується
замовником  безпосередньо  постачальнику  електроенергії  або
виконавцю робіт, якщо це передбачено відповідним договором, згідно
з встановленими тарифами на електроенергію та даними лічильників.

      3. Розрахунок повної планової собівартості
    робіт з утримання об'єктів зовнішнього освітлення

   3.1. Планування витрат для включення їх до повної планованої
собівартості робіт з утримання об'єктів зовнішнього освітлення
здійснюється з урахуванням витрат з операційної діяльності.
   До планованих витрат з операційної діяльності включаються:
планована собівартість робіт, адміністративні витрати та інші
операційні витрати.

      4. Планова собівартість робіт з утримання
         об'єктів зовнішнього освітлення

   4.1. До  планованої собівартості робіт включаються прямі
матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі
витрати та загальновиробничі витрати.

   4.2. Прямі матеріальні витрати включають планову вартість
матеріалів на роботи з утримання об'єктів зовнішнього освітлення,
визначену  з  урахуванням  норм витрат матеріалів. Відомість
середньорічного розрахунку  прямих  матеріальних  витрат  при
утриманні однієї світлоточки наведено у додатку 1.
   Розмір витрат на утримання однієї світлоточки визначається на
підставі державних стандартів та технічних умов.
   При відсутності норм в державних стандартах та технічних
умовах, такі норми визначаються виконавцем та узгоджуються із
замовником.
   Розрахунок потреби  в  заміні ламп при утриманні однієї
здійснюється згідно з додатком 2 з урахуванням  понижуючого
коефіцієнта терміну їх служби (враховуючи специфіку роботи ламп на
об'єктах зовнішнього освітлення,  а  саме:  різкі  коливання
температури, якість електроенергії, атмосферні опади, вібрація
тощо).
   Розмір понижуючих  коефіцієнтів  терміну  служби  ламп
визначається на підставі державних стандартів, технічних умов та
норм.
   При відсутності  понижуючих  коефіцієнтів  в  державних
стандартах та технічних умовах, такі коефіцієнти визначаються
виконавцем та узгоджуються із замовником.

   4.3. До прямих витрат на оплату праці належать:
   - витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу,
діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом
виконання робіт з утримання об'єктів зовнішнього освітлення, що
визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом,
установлених на підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних
розцінок для робітників та посадових окладів для керівників,
фахівців, технічних службовців;
   - витрати  з  додаткової  заробітної  плати  виробничого
персоналу, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат,
надбавок, гарантійних  і  компенсаційних  виплат  згідно  із
законодавством, премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань
і функцій, оплатою відпусток та іншого невідпрацьованого часу;
   - інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому
персоналу.
   Норми часу  на  роботи з утримання об'єктів зовнішнього
освітлення визначаються на підставі Виробничих показників часу з
поточного  ремонту  та  обслуговування  об'єктів  зовнішнього
освітлення.
   Вартість однієї  людино-години  для  визначення  вартості
трудових ресурсів розраховується згідно з умовами колективного
договору  організації про середню тарифну ставку робітників,
зайнятих на роботах з  обслуговування  об'єктів  зовнішнього
освітлення.

   4.4. До інших прямих витрат відносяться всі інші виробничі
витрати, які безпосередньо належать до конкретного об'єкта витрат,
а саме:
   - відрахування на загальнообов'язкове  державне  пенсійне
страхування (до пенсійного фонду України);
   - збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття;
   - відрахування на загальнообов'язкове державне  соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності;
   - відрахування  на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням;
   - амортизація основних засобів і нематеріальних активів;
   - витрати  на  зв'язок  для  технологічних  потреб (для
забезпечення включення/виключення об'єктів зовнішнього освітлення,
контролю за проходженням робіт з їх утримання).
   Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку вартості робіт
з  утримання  об'єктів зовнішнього освітлення визначається з
урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних
і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому
періоді.
   Для розрахунку  амортизації  основних  засобів,  інших
необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого
призначення застосовуються норми, встановлені Законом України "Про
оподаткування прибутку підприємств".

   4.5. До загальновиробничих витрат належать:
   - витрати на управління виконання робіт (оплата праці апарату
управління цехів, дільниць, відрахування на соціальні заходи й
медичне  страхування  апарату  управління цехами, дільницями,
передбачені законодавством, та витрати на  оплату  службових
відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);
   - амортизація основних засобів і нематеріальних  активів
загальновиробничого призначення;
   - витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування,
операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів
загальновиробничого призначення;
   - витрати  на  вдосконалення  технологій  та організацію
виконання робіт (оплата праці та відрахування на соціальні заходи
працівників, зайнятих удосконаленням технології і організації та
поліпшенням якості виконання робіт, підвищенням їх надійності,
довговічності,  інших  експлуатаційних  характеристик; витрати
матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів,
оплата послуг сторонніх організацій тощо);
   - витрати на утримання виробничих приміщень (страхування
майна, ремонт, комунальні послуги, охорону та витрати на оренду;
   - витрати на обслуговування процесів виконання робіт (оплата
праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні
заходи, медичне страхування робітників та апарату управління
виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за
виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);
   - витрати  на обов'язкове медичне обстеження працівників
підприємства та оплату лікарняних листів;
   - роботи  з  проведення  технічного  нагляду,  технічної
інвентаризації та паспортизації об'єктів зовнішнього освітлення;
   - витрати  на  охорону  праці, техніку безпеки, охорону
навколишнього природного середовища;
   - плата  за  землю,  зайняту виробничими приміщеннями і
допоміжними цехами, дільницями;
   - загальнодержавні  податки, збори (обов'язкові платежі):
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин
і  механізмів  у частині технологічного транспорту, збір за
забруднення навколишнього середовища тощо;
   - місцеві  податки  і  збори (обов'язкові платежі), які
передбачені чинним законодавством;
   - інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів,
деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів; оплата
простоїв тощо).

           5. Адміністративні витрати

   5.1. До   адміністративних   витрат   належать   такі
загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та
управління підприємством:
   - витрати на утримання  апарату  управління  та  іншого
загальногосподарського персоналу (заробітна плата, відрахування);
   - витрати на службові відрядження та представницькі витрати;
   - витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних
необоротних активів загальногосподарського використання (оренда,
страхування майна, ремонт, комунальні послуги, охорона);
   - винагороди за професійні послуги (юридичні, з оцінки землі,
майна тощо);
   - витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс,
факс тощо);
   - амортизація основних засобів,  інших  матеріальних  та
нематеріальних активів загальногосподарського використання;
   - податки і збори (обов'язкові платежі), крім податків,
зборів (обов'язкових платежів), що включаються до виробничої
собівартості продукції, робіт, послуг;
   - плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги
банків;
   - інші  витрати  загальногосподарського  призначення  (на
підготовку і  перепідготовку  кадрів  передплату  періодичних
професійних видань, витрати на врегулювання спорів у судах тощо).

          6. Інші операційні витрати

   6.1. До інших операційних витрат можуть належати витрати на
дослідження та розробки, пов'язані з удосконаленням утримання
об'єктів зовнішнього освітлення та енергозбереження.

         7. Витрати, пов'язані із сплатою
         податку на прибуток підприємства

   7.1. Планування витрат, пов'язаних із сплатою податку на
прибуток підприємства, здійснюється відповідно до законодавства.

           8. Планування прибутку

   8.1. До вартості робіт з утримання об'єктів зовнішнього
освітлення  включається  прибуток,  граничний  розмір  якого
погоджується замовником.
   Рекомендований розмір прибутку становить 12 відсотків від
повної  планової  собівартості  робіт  з  утримання об'єктів
зовнішнього освітлення.

 Заступник начальника
 Управління благоустрою
 та комунального обслуговування           О.П.Ігнатенко


                   Додаток 1
                   до Методики визначення
                   вартості робіт з утримання
                   об'єктів зовнішнього
                   освітлення


              ВІДОМІСТЬ
     середньорічного розрахунку прямих матеріальних
       витрат при утриманні однієї світлоточки


N п/п Вид прямих матеріальних витрат Тип (марка) Од. виміру Кіль- кість Ціна за од. виміру, грн. Прямі матеріаль- ні витрати утримання однієї світлоточ- ки, грн.
1 2 3 4 5 6 7
1 кабель силовий          
2 голий провід          
3 ізольований провід          
4 патрон          
5 рубильник          
6 ПРА          
7 УІЗУ          
8 світильник          
9 труби металеві (різні)          
10 блок управління механічний          
11 трансформатор струму          
12 ізолятор          
13 ізоляційна стрічка          
14 прилад обліку електроенергії          
15 фарба          
16 розчинники          
17 інші матеріали          
  Всього          

 Директор підприємства ____________________ (підпис)


                   Додаток 2
                   до Методики визначення
                   вартості робіт з утримання
                   об'єктів зовнішнього
                   освітлення


              РОЗРАХУНОК
          річної потреби в заміні ламп
         при утриманні однієї світлоточки


N п/п Складові розрахунку Од. виміру Розрахунок річної потреби в заміні ламп при утриманні однієї світлоточки
1 2 3 4
1 Часи горіння світлоточки згідно з затвердженим замовником графіком год./рік  
2 Середня тривалість горіння однієї лампи на світлоточці згідно з технічними показниками підприємств-виробників год.  
3 Річна потреба в лампах для заміни на світлоточці (ряд. 1 - ряд. 2) од.  
4 Розмір понижуючого коефіцієнта терміну служби ламп    
5 Вартість однієї лампи грн./од.  
6 Річна сукупна вартість ламп для заміни (ряд. 3 х ряд. 4 х ряд. 5) грн./рік  

 Директор підприємства ____________________ (підпис)

БУДСТАНДАРТ Online