Письмо от 15.09.2006 № 5/3-2226 Относительно создания резервного и ремонтного фондов объединения совладельцев многоквартирного дома

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
     ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           15.09.2006 N 5/3-2226
 
 
   Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства  спільно  з  Харківською  обласною  державною
адміністрацією розглянуло листа щодо створення спеціальних фондів
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та вартості
оприбуткування об'єкта основних засобів і повідомляє.
 
   Згідно із Законом України "Про об'єднання  співвласників
багатоквартирного будинку"  рішення щодо створення
ремонтного та резервного фондів, а також щодо напрямків їх
використання  приймається  загальними  зборами  об'єднання
співвласників багатоквартирного  будинку.  Кошти  цих  фондів
формуються  переважно  за рахунок внесків власників квартир,
накопичуються на спеціальних банківських рахунках об'єднання і
спрямовуються виключно за цільовим призначенням за напрямками,
передбаченими статутом об'єднання.
 
   Відповідно до Інструкції про застосування плану рахунків
бухгалтерського  обліку,  активів,  капіталу,  зобов'язань та
господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291
  0893-99 ), резервний фонд об'єднання включає в себе
витрати майбутніх періодів, кошти для оплати відпусток і витрати
за форс-мажорними обставинами. У практичній діяльності об'єднання,
зазвичай,  цей  фонд не створюють, тому що це пов'язано з
необхідністю збору додаткових коштів з власників квартир.
 
   В бухгалтерському  обліку  резервний  капітал  (фонд)
відображається на рахунку 43 "Резервний капітал". Цей
рахунок призначено для узагальнення інформації про стан та рух
резервного капіталу організацій, створеного відповідно до чинного
законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого
прибутку.
 
   За кредитом рахунку 42 відображається створення
резервів, за дебетом - їх використання. Сальдо цього рахунку
відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.
Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та
напрямками використання.
 
   Ремонтний фонд, кошти якого використовуються для проведення
планових капітальних ремонтних робіт, починають формувати  з
моменту  прийняття  житлового  будинку  на баланс об'єднання
співвласників. Створення цього фонду відображається на 39 рахунку
бухгалтерського балансу "Витрати майбутніх періодів".
До витрат, облік яких ведеться на цьому рахунку, відносяться
витрати, пов'язані з роботами в сезонних галузях промисловості
(для ОСББ, наприклад, ремонт покрівлі), впровадженням  нових
агрегатів (встановлення будинкових засобів обліку) тощо.
 
   За дебетом рахунку 39 відображається накопичення
витрат майбутніх періодів, за кредитом - їх списання (розподіл) та
включення до складу витрат звітного періоду. Аналітичний облік
витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами.
 
   Порядок передачі житлового комплексу з балансу на баланс
відбувається в  порядку,  визначеному  постановою  КМУ  від
11.10.2002 р. N 1521 "Про об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку".
 
   Оприбуткування житлового комплексу (будинку), який був в
експлуатації, слід проводити за його балансовою (залишковою)
вартістю відповідно до акту приймання-передачі, тобто балансова
вартість є різницею між первісною вартістю та амортизацією.
 
   Оприбуткування нового житлового комплексу здійснюється за
кошторисною вартістю будівництва згідно з актом приймання в
експлуатацію.
 
 Заступник Міністра                    Г.Махов