Решение от 31.10.2006 № 220 О состоянии и мероприятиях по усовершенствованию работы Минстроя по вопросам относительно инженерного оборудования зданий и сооружений жилого и общественного назначения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
      КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            31.10.2006 N 220
 
 
      Про стан та заходи з удосконалення роботи
      Мінбуду з питань щодо інженерного обладнання
      будинків і споруд житлового і громадського
              призначення
 
  { Рішення введено в дію Наказом Міністерства будівництва,
       архітектури та житлово-комунального господарства
   N 373 >> ) від 15.11.2006 }
 
 
 
   Заслухавши інформацію     начальника     Управління
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного призначення Авдієнка О.П. про стан та заходи з
удосконалення роботи Мінбуду з питань щодо інженерного обладнання
будинків і споруд житлового і громадського призначення, а також з
метою реалізації заходів, спрямованих на виконання розпоряджень
Кабінету Міністрів України від 28.12.2005 N 577-р
"Про заходи щодо енергозбереження споживачів", від 28.09.2006
N 502-р "Про переведення населених пунктів на
опалення  електроенергією"   та   інших  доручень, колегія
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Схвалити    роботу,    проведену    Управлінням
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
та базовими організаціями ВАТ "УкрНДІінжпроект", ВАТ "КиївЗНДІЕП",
"НДІпроектреконструкція", ВАТ "Київпромелектропроект", спрямовану
на  виконання  завдань  Мінбуду щодо розроблення нормативних
документів, реалізації заходів щодо енергозбереження, впровадження
сучасних  технологій,  прогресивних  та  інженерних систем і
обладнання  у  будівництві  об'єктів  житлово-громадського
призначення.
 
   2. Зазначити, що рішення про проектування та будівництво
автономних систем опалення в багатоквартирних житлових будинках
повинно прийматись на підставі погоджених на місцевому рівні
енерго- та екологоефективних схем теплозабезпечення конкретного
району населеного пункту з метою оптимального взаємоузгодження
систем     централізованого,     помірно-централізованого,
децентралізованого  опалення, а також за умови обов'язкового
обслуговування  опалювального  обладнання   спеціалізованими
сервісними службами та організаціями.
 
   3. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем будинків і споруд (Авдієнко О.П.), Управлінню експлуатації
житлового  фонду  (Кірюшин  В.М.), Управлінню теплоенергетики
(Бербенець В.М.):
 
   3.1. Разом із заінтересованими організаціями в  тижневий
термін підготувати пропозиції Кабінету Міністрів України щодо
створення Міжвідомчої робочої групи з питань поквартирних систем
опалення та гарячого водопостачання житлових будинків у новому
будівництві та існуючому житловому фонді.
 
   3.2. Організувати   роботу   з   МОЗ,   Мінприроди,
Держгірпромнагляд, ВАТ "УкрНДІінжпроект", Київським національним
університетом будівництва і архітектури, Інститутом гігієни та
медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України із залученням
провідних  підприємств-виробників  інженерного  обладнання  та
монтажних організацій з проблеми впровадження високоефективних
систем автономного опалення, зокрема в багатоквартирних будинках і
спорудах,  а  також  проведення  досліджень  та узагальнення
результатів роботи таких систем в умовах експлуатації з метою
вдосконалення нормативних документів з проектування зазначених
систем опалення та іншого енергозберігаючого обладнання.
 
   4. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем будинків і споруд:
 
   4.1. Підготувати  у I півріччі 2007 р. пропозиції щодо
поширення досвіду застосування електроопалення на заміну газу
згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.09.2006
N 502-р "Про переведення населених пунктів на
опалення електроенергією";
 
   4.2. Спільно з ВАТ "УкрНДІінжпроект" (Власюк А.В.):
   4.2.1. Завершити до кінця поточного року розроблення та
підготовку до затвердження нової редакції державних будівельних
норм "Газопостачання";
   4.2.2. Розробити та запровадити у 2007 р. ДСТУ "Інженерне
обладнання споруд. Поквартирне теплопостачання житлових будинків з
теплогенераторами  на  газовому  паливі. Загальні вимоги" на
виконання  рішення науково-технічної ради Мінбуду від 18.05.2006
N 47;
 
   4.3. Спільно  з  Київським  національним  університетом
будівництва і архітектури (Тугай А.М.) до кінця 2006 р. завершити
розроблення нової редакції державних будівельних норм "Опалення,
вентиляція та кондиціонування" з урахуванням змін та сучасних
тенденцій щодо теплозабезпечення будівель і споруд, а також
підготувати звіт про функціонування поквартирних систем опалення з
газовим обладнанням в існуючих житлових будинках та пропозиції
щодо змін до нормативних документів з проектування таких систем;
 
   4.4. Внести у місячний термін пропозиції щодо вдосконалення
структури та кадрового забезпечення Управління щодо супроводження
питань інженерного обладнання будинків і споруд.
 
   5. ВАТ "КиївЗНДІЕП" (Шахнова В.М.) забезпечити у 2006 р.
розроблення  ДСТУ  "Інженерне  обладнання будинків і споруд.
Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні
умови".
 
   6. "НДІпроектреконструкція" (Онищук Г.І.) завершити у 2006 р.
розроблення проекту державних будівельних норм "Реконструкція та
капітальний ремонт житлових і громадських будинків і споруд".
 
   7. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем будинків і споруд (Авдієнко О.П.), Управлінню експлуатації
житлового  фонду  (Кірюшин  В.М.), Управлінню теплоенергетики
(Бербенець В.М.), ВАТ "УкрНДІінжпроект" (Власюк  А.В.),  ВАТ
"КиївЗНДІЕП"  (Шахнова В.М.), "НДІпроектреконструкція" (Онищук
Г.І.) та іншим базовим організаціям Мінбуду:
 
   7.1. Надавати науково-методичну допомогу місцевим органам
виконавчої влади у проведенні експериментальних досліджень та
моніторингу за роботою нових інженерних систем та обладнання, а
також за результатами наукових досліджень в опалювальному сезоні
2006-2007 рр., внести пропозиції щодо вдосконалення відповідних
нормативних документів;
 
   7.2. Сприяти проектним, будівельно-монтажним організаціям та
підприємствам - виробникам у запровадженні нових технічних та
інженерних  рішень  на  основі  енергоефективного інженерного
обладнання  з  теплозабезпечення   будівель   і   споруд
житлово-цивільного призначення;
 
   7.3. Продовжити  практику  проведення  науково-технічних
семінарів, конференцій  із  залученням  наукових,  проектних,
будівельних організацій, асоціацій та інших галузевих об'єднань та
спілок.
 
   8. Рекомендувати Раді міністрів АР Крим, обласним державним
адміністраціям, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям:
 
   8.1. Забезпечити жорсткий контроль за дотриманням нормативних
вимог з енергозбереження при проектуванні, будівництві та введенні
в експлуатацію об'єктів різного призначення;
 
   8.2. Зажадати від місцевих підвідомчих органів, замовників,
інвесторів, проектних та будівельних організацій застосовувати у
своїй діяльності прогресивні технології, раціональні та ефективні
технічні  рішення,  енергозберігаючі  інженерні  системи  та
обладнання, а також  забезпечувати  обов'язкове  встановлення
приладів регулювання та обліку тепло-, водо-, газоспоживання
згідно з нормативними вимогами;
 
   8.3. Керуватися Порядком  відключення  окремих  приміщень
житлових  будинків  від  мереж  централізованого опалення та
постачання  гарячої  води  при  відмові  споживачів  від
централізованого теплопостачання, затвердженого наказом Мінбуду
України від 22.11.2005 N 4, при розгляді звернень громадян з
відповідних питань.
 
   9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Першого
заступника Міністра А.В. Беркуту.
 
 Голова колегії                      В.Рибак

БУДСТАНДАРТ Online