Приказ от 22.11.2006 № 386 Об утверждении Методических рекомендаций относительно учета зеленых насаждений в населенных пунктах Украины

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            22.11.2006 N 386
 
 
       Про затвердження Методичних рекомендацій
      щодо обліку зелених насаджень у населених
             пунктах України
 
 
   На виконання  статті 28 Закону України "Про благоустрій
населених пунктів" >> ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Методичні рекомендації щодо обліку зелених
насаджень у населених пунктах України, що додаються.
 
   2. Управлінню  благоустрою та комунального обслуговування
(Стеценко Я. А.) довести цей наказ до відома місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Г. М. Семчука.
 
 Перший заступник Міністра                А.О.Орлов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   будівництва, архітектури та
                   житлово-комунального
                   господарства України
                   22.11.2006 N 386
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
         щодо обліку зелених насаджень
          у населених пунктах України
 
 
          Розділ 1. Загальні положення
 
   1. Ці методичні рекомендації розроблено на виконання Закону
України "Про  благоустрій населених пунктів" та
постанови Кабінету Міністрів України  від  30.03.98  N  391
 "Про затвердження Положення про державну систему
моніторингу довкілля" для допомоги місцевим органам самоврядування
в проведенні обліку, складанні реєстру та здійсненні моніторингу
стану зелених насаджень.
 
   2. У Методичних  рекомендаціях  наведені  нижче  терміни
вживаються в такому значенні:
   - балансоутримувач - спеціально уповноважені на конкурсних
засадах державними чи місцевими органами влади підприємства,
організації, які відповідають за утримання та збереження зелених
насаджень на відповідній території;
   - зелені насадження - деревна, чагарникова, квіткова та
трав'яна  рослинність  природного  чи штучного походження на
визначеній території населеного пункту;
   - газон - певна ділянка однорідної території з дерновим
покровом,  який  створюється  посівом   і   вирощуванням
дерноутворювальних  трав  (переважно багаторічних злаків) або
дернуванням;
   - квітник - ділянка геометричної або довільної форми з
посадженими одно, дво- або багаторічними квітковими рослинами;
   - власники земельних ділянок - юридичні та фізичні особи, які
мають документ на право власності на земельну ділянку;
   - користувачі земельних ділянок - фізичні чи юридичні особи,
які взяли  земельні  ділянки  в  довгострокову  оренду  або
користування.
 
         Розділ 2. Облік зелених насаджень
 
   1. У містах та інших населених пунктах ведеться облік зелених
насаджень та складається їхній реєстр за видовим складом та віком.
 
   2. Облік повинен забезпечити:
   - одержання достовірних даних щодо кількісних і якісних
характеристик зелених насаджень на територіях населених пунктів;
   - визначення відповідності діяльності власників озеленених
територій установленому функціональному призначенню території;
   - створення інформаційної бази для організації раціонального
використання озеленених територій;
   - посилення  відповідальності  за  збереження  насаджень
підприємствами, організаціями і установами.
 
   3. Обліку повинні підлягати усі види зелених насаджень:
дерева, кущі, газони, квітники.
 
   4. Облік зелених насаджень повинен здійснюватися органами
місцевого  самоврядування,  балансоутримувачами,  установами,
організаціями, підприємствами, а також громадянами, що мають у
власності та користуванні земельні ділянки, на яких розташовані
зелені насадження.
 
   5. Облік  зелених насаджень проводиться на основі даних
інвентаризації зелених насаджень, матеріалів лісовпорядкування в
приміських лісах і лісопарках.
 
   6. Інвентаризація зелених насаджень проводиться відповідно до
Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах
та селищах міського типу України, затвердженої наказом Держбуду
України 24.12.2001 N 226, зареєстрованої 25.02.2002
за N 182/6470 у Міністерстві юстиції.
 
   7. За матеріалами інвентаризації складається паспорт об'єкта
благоустрою, земельної ділянки, на якій  розташовані  зелені
насадження  затвердженої  форми,  що  належить підприємствам,
установам, організаціям чи громадянам.
 
   8. Паспорт  об'єкта  затверджується  балансоутримувачем,
власником чи користувачем земельних ділянок, на яких розташовані
зелені  насадження,  та  підписується  виконавцем  робіт  з
інвентаризації.
 
   9. Дані паспорта заносять у облікові бухгалтерські документи
балансоутримувачів, власників чи користувачів земельних ділянок,
на яких розташовані зелені насадження. Облікова бухгалтерська
книга ведеться пооб'єктно (парк, сквер, вулиця  тощо,  куди
заносяться такі дані: загальна площа об'єкта (довжина) і його
вартість, в тому числі площа під зеленими насадженнями, дорогами,
будівлями, спорудами, водоймами, і їх вартість, довжина мереж
освітлення, водопостачання, водовідведення та їхня  вартість,
елементів благоустрою та їхня вартість тощо.
   Копія паспорта передається у виконавчі  органи  міських,
районних, селищних і сільських рад для складання реєстру зелених
насаджень.
 
   10. Паспорт об'єкта підлягає плановому поновленню один раз за
5 років.
 
   11. Позаплановий облік зелених насаджень проводиться у разі
переходу прав власності на земельні ділянки, на яких розташовані
зелені  насадження,  до  іншого  власника,  користувача  або
балансоутримувача, значної втрати чи пошкодження зелених насаджень
у  результаті аварійних, надзвичайних ситуацій або нанесення
зеленим насадженням шкоди внаслідок протиправних дій юридичних чи
фізичних осіб.
 
   12. Позаплановий облік проводиться в тому ж самому порядку.
 
   13. Балансоутримувачі, власники або користувачі земельних
ділянок, на яких розташовані зелені насадження, щорічно вносять в
облікові документи дані про зміни, які відбулися на об'єктах чи
земельних ділянках, де розташовані зелені насадження, за цей
період.
 
        Розділ 3. Реєстр зелених насаджень
 
   Реєстр та зведений реєстр зелених насаджень - це узагальнення
даних про типи, видовий склад, якість та кількість зелених
насаджень на території населеного пункту. Реєстр ведеться на
паперовому та електронному носіях.
 
   1. Реєстр зелених насаджень повинен забезпечити:
   - одержання достовірних комплексних даних про кількість і
стан зелених насаджень на території міст, районів, селищ, сіл;
   - ведення моніторингу стану і кількості зелених насаджень;
   - визначення основних напрямів селищної, районної та міської
політики у сфері утримання, розвитку і захисту зелених насаджень;
   - розроблення програм, заходів з розвитку  зелених  зон
населених пунктів України.
   Реєстр зелених насаджень  ведеться  виконавчими  органами
міських, районних, селищних та сільських рад.
 
   2. Реєстр об'єктів благоустрою зеленого господарства повинен
проводитися на основі даних паспортів, в розрізі  територій
населених пунктів, (сільських, селищних, районних та міських) за
формою (додаток 1).
 
   3. Зведений реєстр зелених насаджень  населених  пунктів
ведеться на основі даних реєстру об'єктів благоустрою зеленого
господарства (додаток 2).
 
   4. Поновлення даних реєстрів проводиться:
   - на об'єктах благоустрою державної чи комунальної власності
- один раз за 2 роки;
   - на інших територіях - один раз за 5 років.
 
   5. За  даними  реєстру та зведеного реєстру проводиться
моніторинг стану зелених насаджень.
 
   6. Моніторинг проводиться на території міста, району, селища
та села.
 
   7. За  наслідками  моніторингу повинні вживатися заходи,
передбачені законодавством.
 
 Начальник Управління
 благоустрою та комунального
 обслуговування Мінбуду                Я.А.Стеценко
 
 {Додатки 1 та 2 не наводяться}