Рекомендации по определению отдельных стоимостных показателей в связи с введением национальной денежной единицы для отображения их в статистической отчетности по капитальному строительству

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
           Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї
 
 N 07/1-06-/2 від 17.01.97
   м.Київ
 
           
 
    Рекомендації по визначенню окремих  вартісних
    показників у зв'язку з введенням національної
    грошової  одиниці  для  відображення  їх  у
    статистичній звітності з капітального будівництва
 
   Рекомендації щодо визначення у гривнях даних по введенню в
дію основних фондів,  обсягів  незавершеного  будівництва  та
фактичної вартості  введених  в  експлуатацію  об'єктів  для
відображення у статистичній звітності забудовників у 1996 р. та
наступних роках викликані тим, що у названих показниках містяться
дані про освоєні капітальні вкладення у карбованцях відповідних
років. Співвідношення  між  гривнею і карбованцями тих років
залежить від рівня інфляції у будівництві та періодів освоєння
коштів.
   Для приведення даних до виміру у гривнях необхідно обсяги
капітальних вкладень, що освоєні з початку будівництва по 1995 рік
включно і входять до складу названих показників, довести до рівня
цін 1996 року у карбованцях, а потім розділити на 100 тисяч. Для
цього вартість  зазначених  обсягів  капітальних  вкладень
індексується за  Методикою  оцінки  вартості  майна  під час
приватизації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 15.08.96 р. N 961  додаток N 11) в частині
індексації вартості незавершених капітальних вкладень.
   Згідно із  зазначеною  Методикою  обсяг  незавершеного
будівництва розкладається за технологічною структурою на дві
групи:
   1) будівельно-монтажні роботи із включенням інших витрат;
   2) витрати на придбання машин, обладнання, устаткування.
   Ці дані залежно від терміну освоєння капітальних вкладень
перемножуються на відповідні індекси, наведені у таблиці.
   Вартість машин,  обладнання, устаткування, що входять до
складу незавершеного будівництва або введених у дію основних
фондів, збільшується залежно від дати їх придбання за індексами,
наведеними в графі 2 таблиці, а вартість будівельно-монтажних
робіт, пов'язаних з вводом в експлуатацію цього обладнання, - за
індексами для будівель, споруд та передавальних пристроїв (гр.1)
залежно від терміну їх проведення.
   Наведені у  таблиці  індекси  для  машин,  обладнання,
устаткування розраховані  на  основі  зміни цін на продукцію
вітчизняного виробника, тому вони не можуть застосовуватись для
індексації до  рівня  цін  1996 року у карбованцях вартості
зазначених машин, обладнання та устаткування, закуплених у минулі
роки за валюту. Якщо ж до складу незавершеного будівництва входять
такі засоби, то вартість їх визначається шляхом  перерахунку
іноземної валюти у карбованці по курсу Національного банку за
станом на 2 вересня 1996 року.
   Усі капітальні вкладення, освоєні з початку 1996 року, згідно
з нормативними документами про порядок проведення грошової реформи
мають бути обраховані у гривнях.
   Загальна сума введення в дію основних фондів,  обсягів
незавершеного будівництва та фактичної  вартості  введених  в
експлуатацію об'єктів у гривнях визначається як сума здійснених по
1995 рік включно витрат, проіндексованих у карбованцях і поділених
на 100 тисяч, та витрат у гривнях, здійснених з початку 1996 року.
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Періоди здійснення витрат   |     Індекси цін на:
на будівництво та придбання  |——————————————————————————————————
машин, обладнання, устаткування|будівельно-мон- |машини, обладнан-
                |тажні роботи та |ня, устаткування
                |інші витрати  |
———————————————————————————————|————————————————|—————————————————
       А        |    1    |    2
———————————————————————————————|————————————————|—————————————————
До 1991 року          |   237877   |   149209
З 1 січня 1991 р.       |        |
до 1 січня 1992 р.       |   110898   |   60165
З 1 січня 1992 р.       |        |
за кварталами:         |        |
   1 квартал         |    9554   |    6124
   2 квартал         |    5987   |    4769
   3 квартал         |    3550   |    3572
   4 квартал         |    2136   |    1873
З 1 січня 1993 р.       |        |
за кварталами:         |        |
   1 квартал         |    1011   |    692
   2 квартал         |    418   |    226
   3 квартал         |    136   |     71
   4 квартал         |     41   |     25
З 1 січня 1994 р.       |        |
за кварталами:         |        |
   1 квартал         |     18   |     15,6
   2 квартал         |     12,2  |     13,1
   3 квартал         |     10,6  |     10,6
   4 квартал         |     6,4  |     3,8
З 1 січня 1995 р.       |        |
за кварталами:         |        |
   1 квартал         |     2,24 |     2
   2 квартал         |     1,57 |     1,6
   3 квартал         |     1,26 |     1,2
   4 квартал         |     1   |     1
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 "Бухгалтерський облік і аудит", 2/97

БУДСТАНДАРТ Online