Соглашение между Министерством Украины по делам строительства и архитектуры и Государственным комитетом Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства о порядке взаимного признания государственн...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
               Угода
 між Міністерством України у справах будівництва і архітектури і
 Державним комітетом Російської Федерації з питань архітектури і
 будівництва про порядок взаємного визнання державних ліцензій
    на здійснення будівельної діяльності, які видаються
       ліцензійними центрами України і Росії
 
 
   Дата підписання:    27.04.1994
   Дата набуття чинності: 27.04.1994
 
   Міністерство України у справах будівництва і архітектури і
Державний комітет Російської Федерації з питань архітектури і
будівництва, що далі іменуються Сторони, керуючись Угодою між
Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємне визнання
державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, які
видаються ліцензійними центрами України і Росії,
   домовились про нижченаведене:
 
               Стаття 1
 
   Сторони, в частині відповідності порядків видачі державних
ліцензій на здійснення будівельної діяльності, взаємно визнають
державні  ліцензії, які видаються уповноваженими Сторонами -
ліцензійними центрами України і Росії.
 
               Стаття 2
 
   Взаємне визнання державних ліцензій на здійснення будівельної
діяльності Сторони проводять шляхом видачі державної ліцензії
уповноваженими відповідно  Міністерством  України  у  справах
будівництва  і  архітектури і Державним комітетом Російської
Федерації з питань архітектури  і  будівництва  ліцензійними
центрами.
 
               Стаття 3
 
   Видача державної ліцензії здійснюється на підставі заяви
суб'єкта ліцензування, копії державної ліцензії на здійснення
будівельної діяльності, яка видана в країні місцезнаходження
суб'єкта ліцензування з нотаріально засвідченим перекладом, і
надходження плати за видачу ліцензії.
 
               Стаття 4
 
   Порядок призупинення дії чи анулювання державних ліцензій на
здійснення будівельної діяльності на основі взаємного визнання
ліцензій  застосовується діючий в країні, на території якої
здійснюється будівельна діяльність.
   Призупинення дії чи анулювання державних ліцензій провадиться
центрами з ліцензування, що  видали  ліцензії,  або  іншими
уповноваженими органами.
 
               Стаття 5
 
   Строк дії ліцензії встановлюється центрами самостійно і не
повинен перевищувати 5 років.
   Перереєстрація державних ліцензій, що видаються на основі
взаємного визнання державних ліцензій, здійснюється на підставі
заяви суб'єкта ліцензування, копії ліцензії, яка видана раніше, і
надходження плати за видачу ліцензії.
 
               Стаття 6
 
   Сторони спільно  здійснюють  роботу  з   гармонізації
законодавчих, правових, нормативних і методологічних документів в
галузі державного ліцензування будівельної діяльності  і  за
результатами її, за необхідності, вносять зміни і доповнення до
цієї Угоди.
 
               Стаття 7
 
   Встановлення конкретного механізму видачі державних ліцензій
на здійснення будівельної діяльності на основі взаємного визнання
ліцензій, а також вирішення питань, які не виходять за рамки цієї
Угоди,  провадиться  на  основі  взаємних  домовленостей між
відповідними структурними підрозділами ліцензування Сторін  і
оформляються Протоколами, які затверджуються Сторонами.
 
               Стаття 8
 
   Для координації  робіт  по виконанню цієї Угоди Сторони
створюють спільну Робочу групу.
   Склад і Положення про діяльність Робочої групи затверджується
Сторонами не пізніше місячного терміну після підписання цієї
Угоди.
 
               Стаття 9
 
   Контроль за виконанням цієї Угоди здійснюється співголовами
Робочої групи, які призначаються з обох Сторін.
 
              Стаття 10
 
   Ця Угода набирає чинності з моменту підписання і діє у
відповідності зі строком, який встановлений Угодою між Урядом
України і Урядом Російської Федерації про взаємне  визнання
державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, які
видаються ліцензійними центрами України і Росії.
 
   Вчинено в місті Києві 27 квітня 1994 р. в двох примірниках
українською і російською мовами, причому обидва тексти мають
однакову силу.
 
 Міністр України у справах      Голова Державного комітету
 будівництва і архітектури      Російської Федерації з питань
                   архітектури і будівництва
 
 Ю.С. Сербін             Ю.В. Басін

БУДСТАНДАРТ Online