Письмо от 15.01.1997 № 6/22 О структуре элементов прямых затрат отраслевых индексов, которые приведенные в приложениях 6, 6а, 6б к Порядку

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ І
              АРХІТЕКТУРИ
               Л И С Т

 N 6/22 від 15.01.97
   м.Київ

        

     Про структуру елементів прямих витрат галузевих
     індексів, що наведені в додатках 6, 6а, 6б до
               Порядку

   У зв'язку  з  численними  запитами  Головне  управління
кошторисних  норм, ціноутворення та експертизи у будівництві
повідомляє середню структуру елементів прямих витрат галузевих
індексів, що наведені в додатках 6, 6а, 6б Порядку визначення
вартості будівництва, що здійснюється на території України ДБН
IV-16-96, ч. II), затвердженого наказом Держкоммістобудування
України від 18 жовтня 1996 року N 183. Зазначена структура витрат
може  бути  уточнена  на підставі розрахунків, виконаних по
конкретному об'єкту прямим рахунком в базисних кошторисних цінах
1997 року.
        Структура елементів прямих витрат

Найменування статей прямих витрат Найменування елементів витрат Рівень збільшення по відношенню до цін 1984 року (разів) Питома вага елементів у статтях витрат (відсотки)
Матеріали матеріали 0,8 98,0
заробітна плата 1,91 2,0
Основна заробітна плата основна заробітна плата 1,91 100,0
Експлуатація будівельних машин і механізмів матеріали 0,8 40,0
заробітна плата 1,91 57,0
амортизаційні відрахування 0,2 3,0

 Надруковано: Державний комітет України у справах містобудування і
       архітектури. "Інструктивні документи і листи, що
       роз'яснюють положення порядку визначення вартості
       будівництва, взаєморозрахунків за обсяги виконаних
       робіт,  вартості  проектно-вишукувальних  робіт,
       експертизи вартісних показників, утримання апарату
       замовника та інших економічних питань, що входять до
       сфери  діяльності  Держкоммістобудування". Випуск
       N 22, 24 січня 1997 р., К.: НВФ "ІНПРОЕКТ".

БУДСТАНДАРТ Online