Приказ от 24.12.2001 № 226 Об утверждении Инструкции по инвентаризации зеленых насаждений в населенных пунктах Украины

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 грудня 2001 року N 226

Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України

(назва у редакції наказу Міністерства будівництва, архітектури та
 житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 р. N 8)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 лютого 2002 р. за N 182/6470

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
 від 16 січня 2007 року N 8,
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 12 травня 2014 року N 134

Відповідно до вимог Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.98 N 391, та з метою охорони і збереження зелених насаджень у містах та інших населених пунктах, їх утримання у здоровому і упорядкованому стані, створення бази даних для розроблення програм будівництва, відновлення та експлуатації об'єктів зеленого господарства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України.

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства будівництва, архітектури та
 житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 р. N 8)

2. Вважати таким, що втратив чинність, п. 6.8 наказу Держжитлокомунгоспу України від 29.07.94 N 70 "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.94 за N 301/511.

3. Відділу нормативно-правового забезпечення благоустрою та комунального обслуговування (Голуб'ятніков Є. І.) забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про затвердження Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Г. М. Семчука.

 

Голова Комітету

В. І. Череп


 

Аркуш погодження

Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та інших населених пунктах України

Заступник Міністра екології та
природних ресурсів України

 
С. О. Лизун

Заступник Голови
Державного комітету
будівництва, архітектури та
житлової політики України

 
 
 
Г. М. Семчук

Заступник Міністра фінансів
України

 

Заступник Голови Державного
комітету статистики України

 
Ю. М. Остапчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
від 24 грудня 2001 р. N 226

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 лютого 2002 р. за N 182/6470


Інструкція з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України

(назва у редакції наказу Міністерства будівництва, архітектури та
 житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 р. N 8)

1. Загальні положення

1.1. Інструкцію розроблено відповідно до вимог Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.98 N 391, та вимог Законів України "Про благоустрій населених пунктів", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про рослинний світ", "Про Червону книгу України".

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства будівництва,
 архітектури та житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 р. N 8)

1.2. Інвентаризація об'єктів зеленого господарства здійснюється з метою:

одержання достовірних даних щодо кількісних і якісних характеристик зелених насаджень на території населеного пункту;

посилення відповідальності за збереження зелених насаджень балансоутримувачів, власників чи користувачів земельних ділянок, підприємств, організацій, установ, на території яких розташовані зелені насадження;

сприяння створенню та формуванню високодекоративних і екологічно ефективних та стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень;

використання даних інвентаризації під час розроблення у населених пунктах програм розвитку зеленого господарства;

відновлення, реконструкції та експлуатації об'єктів зеленого господарства та проведення в необхідних випадках профілактичних, лікувальних заходів;

організації невиснажливого використання озеленених територій;

установлення відповідності кількості зелених насаджень чинним будівельним та санітарним нормам.

(пункт 1.2 у редакції наказу Міністерства будівництва, архітектури та
 житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 р. N 8)

1.3. Ця Інструкція є обов'язковою під час виконання робіт з інвентаризації всіх насаджень у межах населеного пункту. Відповідальними за проведення інвентаризації зелених насаджень, в межах повноважень, визначених законодавством, є органи місцевого самоврядування, балансоутримувачі, власники чи користувачі земельних ділянок, підприємства, організації, установи, на території яких розташовані зелені насадження.

(пункт 1.3 у редакції наказу Міністерства будівництва, архітектури та
 житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 р. N 8)

1.4. Інвентаризація зелених насаджень проводиться суб'єктами господарювання, які проводять технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, підприємствами, організаціями, які мають на це право, а також балансоутримувачами об'єктів благоустрою державної чи комунальної форми власності, які мають технічні можливості, відповідних фахівців (далі - виконавці робіт з інвентаризації зелених насаджень), за погодженням з виконавчими органами міських, селищних, сільських рад раз на п'ять років з квітня до жовтня і передбачає:

(абзац перший пункту 1.4 у редакції наказу Міністерства
 будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
 від 16.01.2007 р. N 8,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 12.05.2014 р. N 134)

визначення загальної площі, зайнятої об'єктами зеленого господарства, у тому числі деревами, чагарниками, квітниками, газонами, стежками тощо; 

визначення кількості дерев і чагарників за видами насаджень, породами, віком, діаметром на висоті 1,3 м стовбурів дерев та стану їхнього утримання;

визначення вартості об'єкта загалом і його окремих ділянок;

вчасне внесення змін, які відбулися в зелених насадженнях, у креслення, паспорти об'єктів зеленого господарства та зведені дані про зелені насадження населеного пункту.

(абзац п'ятий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
 господарства України від 16.01.2007 р. N 8)

У разі переходу прав на користування земельних ділянок, значної втрати зелених насаджень в результаті аварійних та надзвичайних ситуацій, нанесення зеленим насадженням значних збитків протиправними діями фізичних або юридичних осіб виконуються поточні інвентаризаційні роботи.

(абзац шостий пункту 1.4 у редакції наказу Міністерства будівництва,
 архітектури та житлово-комунального господарства України
 від 16.01.2007 р. N 8)

1.5. Будівлі, підземні та наземні споруди, розміщені на об'єктах зеленого господарства, підлягають обліку згідно з Інструкцією про порядок проведення інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженою наказом Держбуду України 24.05.2001 N 127 та зареєстрованою в Мін'юсті 10.07.2001 за N 582/5773.

1.6. У результаті проведення інвентаризації на кожний об'єкт зеленого господарства складається паспорт об'єкта благоустрою зеленого господарства (додаток 1), який затверджується власником, користувачем, балансоутримувачем, керівником підприємства, організації, установи, на території яких розташовані зелені насадження, та підписується виконавцем робіт з інвентаризації. До паспорта додаються такі документи:

інвентаризаційний план залежно від площі об'єкта (крім насаджень уздовж вулиць, план яких складається тільки в масштабі 1:500) у таких масштабах:

до 5,0 га - 1:500;

від 5,0 до 25,0 га - 1:1000 чи 1:2000;

понад 25,0 га - 1:2000 чи 1:5000;

робочий щоденник обліку зелених насаджень (додаток 2).

(пункт 1.6 у редакції наказу Міністерства будівництва, архітектури та
 житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 р. N 8)

1.7. На плани об'єктів зеленого господарства наносяться усі будівлі, споруди, водоймища, опори електричних, телефонних та радіомереж, оглядові колодязі інженерних мереж, стаціонарні водополивальні мережі, лавки, канави, дерева, чагарники, живоплоти, квітники. Останні позначаються на плані залежно від масштабу контурами всього масиву або кожен окремо.

Особливо цінні породи дерев та чагарників, занесені до Червоної книги України, пам'ятки природи наносяться на план за допомогою спеціальної умовної позначки та нумеруються червоною тушшю.

(пункт 1.7 доповнено абзацом другим згідно з наказом Міністерства будівництва,
 архітектури та житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 р. N 8)

1.8. Інвентаризація об'єктів зеленого господарства проводиться в натурі з використанням наявних планів, геодезичних матеріалів, креслень, проектів, графічних матеріалів обліку споруд дорожньо-мостового господарства тощо.

У разі відсутності планів зйомку об'єктів здійснює виконавець робіт з проведення інвентаризації.

(абзац другий пункту 1.8 у редакції наказу Міністерства будівництва,
 архітектури та житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 р. N 8)

1.9. Виконавець робіт з інвентаризації передає балансоутримувачу, власнику чи користувачу земельних ділянок, підприємству, організації, установі матеріали інвентаризації згідно з п. 1.6 і необхідну кількість копій для подальшого використання їх для бухгалтерського обліку та складання зведеного реєстру зелених насаджень.

(пункт 1.9 у редакції наказу Міністерства будівництва, архітектури та
 житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 р. N 8)

1.10. Пункт 1.10 виключено

(згідно з наказом Міністерства будівництва, архітектури та
 житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 р. N 8)

2. Порядок проведення робіт

2.1. Власник об'єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи (план-графік) і передбачає кошти на виконання робіт з інвентаризації зелених насаджень.

Балансоутримувач, власник чи користувач земельних ділянок, підприємство, організація, установа (далі - Замовник), на території яких розташовані зелені насадження, на конкурсній основі визначає виконавця робіт з інвентаризації та укладає з ним договір.

(пункт 2.1 у редакції наказу Міністерства будівництва, архітектури та
 житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 р. N 8)

2.2. Увесь комплекс робіт з інвентаризації починається із зняття з наявних геодезичних, картографічних матеріалів копій планів об'єктів зеленого господарства, на яких проводиться інвентаризація. Для обліку зелених насаджень уздовж вулиць, провулків, на площах, набережних використовуються графічні матеріали обліку споруд дорожньо-мостового господарства.

2.3. Копії планів звіряються з натурою, уточнюються на місці нанесені на плані межі із сусідніми землекористувачами і ситуація, у разі необхідності проводиться додаткова зйомка. Зміни в ситуації відображаються на абрисі, який є основою для внесення змін у план об'єктів зеленого господарства. При змінах понад 50 відсотків площі проводиться нова горизонтальна зйомка.

2.4. Для зручності проведення обліку об'єкт, що інвентаризується, умовно ділять на ділянки, які в натурі обмежуються доріжками, алеями чи іншими постійними елементами внутрішньої ситуації. Цим умовним ділянкам присвоюються порядкові номери, які проставляються в кружках.

Ділянки інвентаризації нумеруються числами, обведеними кружками, а в межах кожної ділянки при нумерації груп дерев, кущів, квітників тощо до номера ділянки додати літеру (1-А, 1-Б).

У разі проведення інвентаризації зелених насаджень на вулицях, проїздах, провулках тощо нумерацію інвентаризаційних ділянок краще виконувати за кварталами парними числами з парного боку і непарними з непарного боку.

2.5. Під час виконання робіт у натурі ведеться абрис об'єкта, на який наносяться:

межі об'єкта із зазначенням сусідніх землекористувачів;

дорожньо-алейна мережа;

поодинокі дерева, групи дерев і кущів, живоплоти, рядові посадки дерев, газони (чисті), квітники тощо;

усі будівлі, споруди, водоймища, опори електричних, телефонних та радіомереж, оглядові колодязі інженерних мереж, стаціонарні водопровідні мережі, стаціонарні лавки, канави тощо;

межі та номери умовних ділянок і куртин.

2.6. У процесі інвентаризації зелених насаджень ведеться робочий щоденник, до якого вносяться відомості щодо:

дерев, розташованих на проїздах, - вид насаджень (рядова, групова посадка), номери дерев, порода, вік, діаметр на висоті 1,3 м, стан;

дерев, розташованих на територіях скверів, садів і бульварів (заповнюються ті самі дані, що й на проїздах);

дерев, розташованих на територіях облікових ділянок парків, лісопарків, - вид насаджень, переважний склад порід, повнота насаджень (кількість дерев на 1 га площі), середній вік, стан;

чагарників - вид насаджень (алейна, групова посадка), порода, вік, кількість чагарників (кущів), протяжність для рядової (алейної) посадки, стан.

2.7. Газони і квітники враховуються за площею. У багаторічних квітниках ураховується також і кількість кущів на обліковій ділянці.

2.8. Якісний стан насаджень визначається за такими ознаками:

2.8.1. Стан дерев:

добрий - дерева здорові, нормально розвинуті, листя густе, рівномірно розміщене на гілках, листя чи хвоя нормального розміру і забарвлення, немає ознак хвороб і шкідників, ран, пошкоджень стовбура і скелетних гілок, а також дупел;

задовільний - дерева здорові, але з ознаками вповільненого росту, з нерівномірно розвиненою кроною, на гілках мало листя, є незначні механічні пошкодження і невеликі дупла;

незадовільний - дерева дуже ослаблені, стовбури викривлені, крони слабо розвинені, є сухі та гілки, що засихають, приріст однорічних пагонів незначний, механічно пошкоджені стовбури, дупла.

Класи якості стану лісопаркових насаджень:

1-й клас - змішані багатоярусні насадження із зімкнутістю крон дерев 1-го ярусу в масивах, групах не нижче 0,7 (не враховуючи галявин) або чисті, невеликі (3 - 5 га) березняки, дубняки із зімкнутістю крон 0,4 і вище. Насадження здорові, життєздатні. Непошкоджена лісова підстилка охоплює не менше 80 % площі. Окремі дерева, групи дерев розміщені нерівномірно. Галявини різних розмірів, мальовничої конфігурації з рівномірним трав'яним покровом, зручні для відпочинку. Меліоративних робіт не потребують. Є впорядковані дороги;

2-й клас - насадження чисті, одноярусні, площею понад 3 - 5 га або змішані із зімкнутістю крон 0,5 - 0,6, рівномірно розміщені на території. Мають ознаки вповільненого росту і розвитку, до 20 % сухих гілок у кроні. Непошкоджена лісова підстилка становить 50 - 80 % площі, територія забур'янена. Галявин мало, вони однотипні за формою і розмірами, недостатньо мальовничі, потребують незначної роботи для оздоровлення насаджень і меліорації. Доріг недостатньо;

3-й клас - насадження чисті та змішані, перебувають на стадії розпаду, зімкнутість крон дерев 1-го ярусу 0,2 - 0,4 або складаються з малоцінних порід (осика, тополя) з більшою зімкнутістю. Дерева і групи дерев розміщені на території рівномірно. Кількість сухих гілок у кроні перевищує 20 %. Непошкоджена лісова підстилка становить менше ніж 50 %. Велика забур'яненість. Галявин немає або вони не пристосовані для відпочинку. Потребують значної роботи для оздоровлення насаджень, проведення санітарних заходів або значних за обсягом меліоративних робіт. Упорядковані дороги відсутні.

2.8.2. Стан санітарно-захисних зон:

добрий - більшість рослин здорові, з добре розвиненою кроною, без механічних пошкоджень і ознак хвороб;

задовільний - більшість рослин здорові, але з уповільненим ростом, нерівномірно розвиненою кроною, з незначними ознаками механічних пошкоджень, опіків, листяних пластинок, окремих сухих паростків;

незадовільний - основна частина рослин ослаблена, з неправильно розвиненою кроною, є сухі та гілки, що засихають, значні механічні пошкодження і опіки.

2.8.3. Стан кущів:

добрий - кущі нормально розвинені, здорові, листя густе по всій висоті, сухих і гілок, що відмирають, немає, без механічних пошкоджень і пошкоджень через хвороби, забарвлення і розміри нормальні;

задовільний - кущі здорові, з ознаками уповільненого росту, листя мало, є сухі гілки, крона одностороння, стебла частково оголені знизу, є незначні механічні пошкодження і пошкодження, заподіяні шкідниками;

незадовільний - кущі ослаблені, перерослі, значно оголені знизу, листя дрібне, багато сухих гілок, механічних пошкоджень та пошкоджень, заподіяних шкідниками.

2.8.4. Стан газонів:

добрий - поверхня добре спланована, трава густа, однорідна, рівномірна, регулярно підстригається, колір - інтенсивно зелений, бур'янів і моху немає;

задовільний - поверхня газону зі значними нерівностями, травостій нерівний, багато бур'янів, підстригається нерегулярно, колір - зелений, витоптаних місць немає;

незадовільний - травостій рідкий, неоднорідний, різнобарвний, переважно жовтого відтінку, багато широколистих бур'янів, моху та витоптаних місць.

2.8.5. Стан квітників:

добрий - поверхня старанно вирівняна, ґрунт удобрений, рослини добре розвинені, однакові за якістю, бур'янів немає, догляд регулярний;

задовільний - поверхня погано вирівняна, мало внесено добрив у ґрунт, рослини нормально розвинені, є бур'яни, догляд за квітниками і ремонт нерегулярні;

незадовільний - поверхня має значні нерівності, добрива не внесені, рослини слабо розвинені, багато бур'янів, сухого листя.

2.9. Якщо в процесі обстеження насаджень у натурі в межах ділянки, що обстежується, будуть виявлені групи окремих дерев чи кущів, які за таксаційними показниками (повнота насаджень, склад, стан) різко відрізняються, то такі ділянки дерев і кущів ураховуються у своїх межах окремо і на плані нумеруються порядковими номерами.

3. Камеральні роботи

3.1. На основі скоригованого графічного матеріалу з повною ситуацією і записів, зроблених на абрисі, у робочому щоденнику, даних геометричної, інструментальної зйомки та інших матеріалів, отриманих у підготовчий до інвентаризації період, складається інвентаризаційний план об'єкта, на який наносяться:

зовнішні межі об'єкта з їх лінійними розмірами:

сусідні землекористувачі;

межі та номери ділянок, куртин, груп дерев;

дерева особливо цінних порід (унікальні, історичні), які нумеруються червоною тушшю самостійними номерами в межах усього об'єкта.

3.1.1. На інвентаризаційних планах зелених насаджень вулиць, проїздів, провулків, площ, набережних проставляються номери інвентарних ділянок і кожного дерева на цих ділянках. Дерева і кущі на план наносяться умовними знаками тушшю.

3.1.2. На інвентаризаційні плани парків, лісопарків наносяться просіки, галявини, водойми та інша ситуація. Деревно-чагарникові насадження наносяться умовними знаками.

3.1.3. На інвентаризаційні плани садів, скверів, бульварів, внутрішньодворових і прибудинкових насаджень на кожну інвентарну ділянку наносяться умовними знаками всі дерева, кущі (алейні посадки), живоплоти, квітники і газони, групові посадки дерев та кущів.

Під час інвентаризації зелених насаджень у парках (площею до 20 га), скверах, бульварах проводиться суцільний облік дерев. У парках, площа яких більше 20 га і які створені на базі природних насаджень, на планах окреслюються ділянки, на кожній з яких переважає певний вид із зазначенням середнього віку, висоти та діаметра стовбура.

3.2. Після виготовлення інвентаризаційного плану об'єкта зеленого господарства проводиться обчислення його площі та ситуації.

Обчислена загальна площа земельної ділянки об'єкта зеленого господарства не повинна відрізнятися від суми площ окремих ділянок (ситуацій) більш ніж на 0,1 %. Допустима похибка розподіляється пропорційно площі кожної складової частини.

3.3. На основі проведеного обліку складається паспорт об'єкта зеленого господарства.

(абзац перший пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
 господарства України від 16.01.2007 р. N 8)

Показники паспорта заповнюються після виконання всіх графічних і обчислювальних робіт.

(абзац другий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
 господарства України від 16.01.2007 р. N 8)

3.4. Проведення робіт з інвентаризації об'єктів зеленого господарства перевіряється в натурі, а також під час виконання камеральних робіт представниками замовника і виконавця робіт з інвентаризації зелених насаджень. У разі виявлення в процесі перевірки значних дефектів або недоробок складається акт, який зберігається у справі.

(пункт 3.4 у редакції наказу Міністерства будівництва, архітектури та
 житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 р. N 8)

 

Начальник Відділу
нормативно-правового
забезпечення благоустрою та
комунального обслуговування

 
 
 
Є. І. Голуб'ятніков


 

Додаток 1
до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України


ЗАТВЕРДЖЕНО _________________________
                                                       балансоутримувач,
________________________________________
      власник чи користувач земельної ділянки,
________________________________________
       на якій розташовані зелені насадження


ПАСПОРТ

______________________________________________________________________________________
                                                   назва об'єкта зеленого господарства

______________________________________________________________________________________
                                                            місцезнаходження об'єкта

Балансоутримувач, власник чи
користувач земельної ділянки,
на якій розташовані зелені насадження

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________


 

Паспорт складено

Керівник ____________________________________
____________________________________________
        найменування організації, підприємства,
____________________________________________
                що проводила інвентаризацію

"___" ____________ 200_ р.

Підпис

 
 
 
 
 
      М. П.


Таблиця 1

Розділ I
Загальні відомості

N
з/п

Перелік основних показників

Основні дані

Примітка

площа (кв. м)

погонні метри

одиниць

балансова вартість (тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

7

1

Довжина вулиці (проїзду), у тому числі озеленена

 

 

 

----- 

 

2

Загальна площа об'єкта

 

 

 

 

 

3

Площа під зеленими насадженнями, з неї:

 

 

 

 

 

3.1

під деревами

 

 

 

 

 

3.2

під кущами

 

 

 

 

 

 

у т. ч.

 

 

 

 

 

3.3

Під живоплотами

 

 

 

 

 

3.4

Під квітниками

 

 

 

 

 

 

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

однорічними
дворічними
багаторічними

 

 

 

 

 

3.5

під газонами 

 

 

 

 

 

 

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

партерними
звичайними
луговими

 

 

 

 

 

4

Під дорогами, алеями, майданчиками
з них:

 

 

 

 

 

4.1

з асфальтовим покриттям

 

 

 

 

 

4.2

щебеневим, гравійним покриттям

 

 

 

 

 

4.3

з плитковим покриттям

 

 

 

 

 

4.4

з ґрунтовим поліпшеним

 

 

 

 

 

4,5

з ґрунтовим

 

 

 

 

 

5

Під будівлями

 

 

 

 

 

6

Під спорудами

 

 

 

 

 

7

Під водоймами

 

 

 

 

 

8

Під іншими угіддями

 

 

 

 

 


Таблиця 2

На об'єкті розташовані:

N
з/п

Номер на плані

Назва будівель, споруд, опор, малих форм архітектури тощо

Одиниця виміру

Кількість

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 


Таблиця 3

Розділ II
Розподіл насаджень за породами в розрізі груп діаметрів, груп віку та якісного стану

1. Дерева

Назви порід дерев та їх основних форм

Групи діаметрів, см

Групи віку

Якісний стан

Усього дерев (одиниць)

Балансова вартість (тис. грн.) 

Примітка

до 15 років

від 16 до 50 років

51 і більше років

добрий

задовільний

незадовільний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

до 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,1 - 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,1 - 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,1 - 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,1 - 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,1 - 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,1 - 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понад 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Кущі

Назви породи кущів, їх основних видів і форм

Групи віку

Якісний стан кущів (одиниць)

Усього кущів (одиниць)

Балансова вартість (грн.)

Примітка

до 5 років

5 - 10 років

10 - 20 років

понад 20 років

добрий

задовільний

незадовільний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Кущі, що красиво цвітуть

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Декоративно-листяні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього кущів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Живоплоти, бордюри

Види живоплотів (однорядні, дворядні, формовані, неформовані)

Види живоплотів (однорядні, дворядні, формовані, неформовані)

Протяжність живоплоту (пог. м)

Групи віку 

Якісний стан 

Балансова вартість (грн.) 

Примітка

3 - 10 років

10 - 20 років

понад 20 років

добрий

задовільний

незадові-
льний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Квітники

Види квітників та назви квітів

Площа (кв. м)

Кількість квітів (кущів), шт.

Групи віку 

Якісний стан 

Балансова вартість (грн.)

Примітка

3 - 5 років

6 - 10 років

11 - 20 років

добрий

задовільний

незадо-
вільний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Квітники з однорічних квітів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітники з дворічних квітів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітники з багаторічників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі з:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

троянд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жоржин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

півоній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Газони

Типи газонів

Площа (кв. м)

Вік (роки)

Якісний стан

Балансова вартість (грн.)

Примітка

добрий

задовільний

незадовільний

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 


Розділ III
Перелік документів, що додаються до паспорта

N
з/п  

Назва документів

Строк складання

Масштаб

Кількість сторінок

Примітка

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 


Виконавець:

Перевірив:

_______________________
               (посада)
_______________________
(підпис)  (ініціали, прізвище)

_______________________
                 (посада)
_______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

"___" ____________ 20__ р.


(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
 від 16.01.2007 р. N 8)

 

Додаток 2
до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України


Титульний аркуш робочого щоденника
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(найменування організації, що проводить інвентаризацію об'єкта)

Робочий щоденник

обліку зелених насаджень ___________________________
__________________________________________________
(найменування та місцезнаходження об'єкта,
__________________________________________________
його відомча підпорядкованість)

 

Початок робіт ____________ 20__ р.
Закінчення робіт ____________ 20__ р.


Щоденник вів
______________
         (посада)

_______
  (підпис)

________________
   (ініціали, прізвище)


"___" ____________ 20__ р.


 

Таблиця 1

Відомість обліку дерев

__________________________________________
(найменування об'єкта зеленого господарства
__________________________________________
та його місцезнаходження)

Номер за абрисом

Вид насаджень (рядова, групова посадки тощо)

Порядковий номер запису дерев

Назва породи дерев та її основних видів і форм

Вік (років)

Діаметр на висоті 1, 3 м стовбура дерева (см)

Висота дерева (м)

Кількість дерев (шт.)

Повнота насаджень (кількість дерев на 1 га)

Якісний стан дерев

Примітка

облікової ділянки

куртин, груп дерев в обліковій ділянці

добрий

задовіль-
ний

незадо-
вільний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Облік виконав

Перевірив:

_________________________
(підпис)   (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р. 

_________________________
                 (посада)
_________________________
(підпис)   (ініціали, прізвище)

 

"___" ____________ 20__ р.


 

Таблиця 2

Відомість обліку кущів у групових посадках і тих, що ростуть окремо

___________________________________________________
(найменування об'єкта зеленого господарства
___________________________________________________
та його місцезнаходження)

Номер за абрисом

Вид насаджень (алейна, рядова, групова посадки) 

Порядковий номер запису кущів

Назва породи кущів, її основних видів і форм

Вік (років) 

Кількість кущів (одиниць)

Якісний стан кущів

Примітка

облікової ділянки

груп кущів на обліковій ділянці

добрий

задовіль-
ний

незадо-
вільний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Облік виконав

Перевірив:

_________________________
(підпис)   (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р. 

_________________________
                 (посада)
_________________________
 (підпис)   (ініціали, прізвище)

 

"___" ____________ 20__ р.


 

Таблиця 3

Відомість
обліку живоплотів і бордюрів

_________________________________________
(найменування об'єкта зеленого господарства
_________________________________________
та його місцезнаходження)

Номер за абрисом

Порядковий номер запису живоплотів

Назва порід дерев, кущів і їх видів

Протяжність живоплоту (погонних метрів)

Вік (років)

Якісний стан живоплоту

Примітка

облікової ділянки

окремого живоплоту

однорядна посадка

дворядна посадка

добрий

задовіль-
ний

незадо-
вільний

1

2

2

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облік виконав

Перевірив:

_________________________
(підпис)         (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р. 

_________________________
                  (посада)
_________________________
  (підпис)       (ініціали, прізвище)

 

"___" ____________ 20__ р.


Таблиця 4

Відомість обліку квітників

_______________________________________
(найменування об'єкта зеленого господарства
_______________________________________
та його місцезнаходження)

Номер за абрисом

Види квітників та назва квітів (вид, сорт тощо)

Площа квітників (кв. м)

Вік (років)

Якісний стан квітника

Примітка

облікової ділянки

квітника, клумби, робатки

добрий

задовіль-
ний

незадо-
вільний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

1. Квітники з однорічних квітів
2. Квітники з дворічників
3. Квітники з багаторічників
4. Троянди
5. Жоржини
6. Півонії
7. Інші

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 


Облік виконав

Перевірив:

_________________________
(підпис)   (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р. 

_________________________
                  (посада)
_________________________
  (підпис) (ініціали, прізвище)

 

"___" ____________ 20__ р.


Таблиця 5

Відомість
обліку газонів

на ___________________________     
(назва об'єкта зеленого господарства
__________________________________________
та його місцезнаходження)

Номер за абрисом

Типи газонів

Площа (кв. м)

Вік (роки)

Якісний стан газонів

Примітка

облікової ділянки

газонів

добрий

задовіль-
ний

незадо-
вільний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Партерні

 

 

 

 

 

 

 

 

Звичайні

 

 

 

 

 

 

 

 

Лугові

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 


Облік виконав

Перевірив:

_________________________
 (підпис)  (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р. 

_________________________
                 (посада)
_________________________
  (підпис)  (ініціали, прізвище)

 

"___" ____________ 20__ р.


(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
 від 16.01.2007 р. N 8)

БУДСТАНДАРТ Online