Приказ от 26.04.2007 № 135/536/284 Об утверждении перечня жилищных объектов, которые предусматривается финансировать в 2007 году за счет средств бюджетной программы

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
    МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВIД НАСЛIДКIВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

              Н А К А З

          26.04.2007 N 135/536/284


        Про затвердження переліку житлових
       об'єктів, які передбачається фінансувати
     у 2007 році за рахунок коштів бюджетної програми


   Відповідно до Закону України від 19 грудня 2006 року N 489-V
 "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та постанови
Кабінету Міністрів  України  від 21 лютого 2007 року N 269
 "Про затвердження Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом
окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають
право на його отримання" Н А К А З У Є М О:

   Затвердити перелік  житлових об'єктів, які передбачається
фінансувати у 2007 році за рахунок коштів бюджетної програми
КПКВ 2701250 , визначених додатком до вищезазначеної
постанови Кабінету Міністрів України   для
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в сумі
69000,0 тис.грн.  для  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та 15000,0 тис.грн. для осіб рядового і
начальницького складу, що додається.

 Перший заступник Міністра
 будівництва, архітектури
 та житлово-комунального
 господарства України                  А.О.Орлов

 Перший заступник
 Міністра фінансів України               В.А.Копилов

 Міністр України з питань
 надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту
 населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи               Н.I.Шуфрич


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   будівництва, архітектури
                   та житлово-комунального
                   господарства України,
                   Міністерства фінансів
                   України,
                   Міністерства України
                   з питань надзвичайних
                   ситуацій та у справах
                   захисту населення
                   від наслідків
                   Чорнобильської катастрофи
                   26.04.2007 N 135/536/284


               ПЕРЕЛIК
       житлових об'єктів, які передбачається
        фінансувати у 2007 році за рахунок
         бюджетної програми КПКВ 2701250
             ,
      визначених додатком до постанови Кабінету
     Міністрів України від 21 лютого 2007 р. N 269
             
     для Міністерства України з питань надзвичайних
       ситуацій та у справах захисту населення
       від наслідків Чорнобильської катастрофи


Найме­нування та місце знаход­ження об'єкта Рік початку та закін­чення будів­ництва Проектна потуж­ність об'єкта кв.м заг. площі) Загальна кошто­рисна вар­тість об'єкта згідно з ДБН Д.1.1-1-2000 ( v0174241-00 ) (тис.грн.) Обсяг незавер­шеного будів­ництва станом на 01.01.2007 р. (тис.грн.) Станом на 01.01.2007 р. Перед­бачено коштів на 2007 рік (тис.грн.) Термін введення потуж­ності об'єкта та обсяг введення черги (кв.м заг. площі)/ (тис.грн.) Розрахун­ковий обсяг незавер­шеного будів­ництва на 01.01.2008 (тис.грн.) Доку­мент про затвер­дження проектно- кошто­рисної докумен­тації Дозвіл ДАБК на початок будів­ництва, N і дата Опосеред­кована вартість споруд­ження житла (грн. з ураху­ванням ПДВ)
Освоєно коштів з графи 4 (тис. грн.) Фак­тично введено: фондів потуж­ностей (тис.грн./ кв.м заг.пл.) Буді­вельна готов­ність об'єкта
Для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
V. Витрати на будівництво житла на умовах пайової участі (кошти одним рядком)               59700,0         3361
VI. Витрати на придбання житла на вторинному ринку (кошти одним рядком)               9300,0         3361
Разом:               69000,0          
Для осіб рядового і начальницького складу
V. Витрати на будівництво житла на умовах пайової участі (кошти одним рядком)               15000,0         3361
Разом:               15000,0          

 Директор Департаменту
 капітального будівництва
 та забезпечення житлом                 В.П.Богда

БУДСТАНДАРТ Online