ДСТУ Б В.2.7-11-94 Строительные материалы. Добавки для производства искусственных пористых заполнителей. Классификация

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
ДОБАВКИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА
ШТУЧНИХ ПОРИСТИХ
ЗАПОВНЮВАЧІВ
Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-11-94

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ)

2 ВНЕСЕНО: Управлінням будівельної індустрії, механізації та промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказом Держкоммістобудування України від 01.08.94 р. № 8

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Цей стандарт не може бути повністю чи частково
відтворений, тиражований та розповсюджений без
дозволу Держкоммістобудування України

ЗМІСТ

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3. КЛАСИФІКАЦІЯ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
ДОБАВКИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА
ШТУЧНИХ ПОРИСТИХ
ЗАПОВНЮВАЧІВ
Класифікація

Строительные материалы
ДОБАВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ИСКУССТВЕННЫХ ПОРИСТЫХ
ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
Классификация

Building materials
ADDITIVES FOR THE
MANUFACTURING OF ARTIFICIAL
POROUS FILLERS
Classification

Чинний від 1994-08-01

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на всі види добавок, які застосовуються при виробництві штучних пористих заповнювачів (далі - пористих заповнювачів) і установлює їх класифікацію за основними ознаками.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. До добавок належать різноманітні речовини та матеріали органічного, мінерального та змішаного походження, які знаходяться в різних агрегатних станах та вводяться у вихідну сировину або застосовуються для обробки - опудрювання сирцевих гранул (зерен).

2.2. Добавки являють собою відходи підприємств нафтопереробної, хімічної та машинобудівної промисловості, вуглезбагачення, вторинні продукти та природні матеріали, які містять у своєму складі, в основному, органічні речовини, оксиди заліза та луги.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online