ДСТУ Б В.2.7-36-95 Кирпич и камни стеновые бесцементные. Технические условия

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ


                      ДСТУ Б В.2.7-36-95

          ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
  _________________________________________________________

            Будівельні матеріали


             Цегла та камені
            стінові безцементні


             Технічні умови          Держкоммістобудування України
               Київ 1996


                      ДСТУ Б В.2.7-36-95   Передмова


  1 РОЗРОБЛЕНО

   Дніпропетровським дочірнім орендним
   підприємством Науково-дослідного інституту
   будівельного виробництва ДДОП НДІБВ)
   Держкоммістобудування України

  2 ВНЕСЕНО

   Відділом Державних нормативів та стандартів
   Держкоммістобудування України

  3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

   наказом Держкоммістобудування України від
   31.10.95 р. N 211

  4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

                      В.2.7-36-95          ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
  _________________________________________________________
            Будівельні матеріали


             Цегла та камені
            стінові безцементні

             Технічні умови
           Строительные материалы


             Кирпич и камни
            стеновые бесцементные

            Технические условия
            Вuilding materials


            Вriсk аnd nоn-сеment
              wall stones

             Sрeсіfications

_______________________________________________________________
                     Чинний від 1996-01-01
                          ____________

   1 Галузь використання

   Цей стандарт розповсюджується на безцементні бетонні цеглу та
камені стінові (далі - камені) повнотілі та порожнисті, рядові та
лицьові, виготовлені способом пресування, вібропресування або
віброущільнення композиційної зволоженої суміші з доменного грану-
льованого шлаку, відходів ТЕЦ, вапняних та гіпсових матеріалів,
обробленої в перемішувачі-активаторі роторного типу, які тверднуть
в природних умовах або при тепловологісній обробці.
   Безцементні бетонні цеглу та камені слід використовувати
відповідно до будівельних норм для кладки зовнішніх та внутрішніх
стін та інших елементів будинків та споруд, а також для виготовле-
ння стінових панелей та блоків.

__________________________________________________________________
Відповідає офіційному тексту

                     ДСТУ Б В.2.7-36-95

   2 Нормативні посилання

   У цьому стандарті використані посилання на такі документи:
СНиП 11-3-79** Строительная теплотехника
РСН 356-91 Положення про радіаційний контроль на об'єктах будівництва та підприємствах будіндустрії і будматеріалів України
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требова- ния к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрация.Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах
ГОСТ 12.4.051-90 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 2228-81Е Бумага ленточная. Технические условия
ГОСТ 3476-74

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online