Постановление от 28.06.1997 № 637 О порядке передачи в частную собственность граждан незавершенных строительством домов усадебного типа

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

            П О С Т А Н О В А
          від 28 червня 1997 р. N 637
                Київ
      Про порядок передачі у приватну власність
        громадян незавершених будівництвом
           будинків садибного типу
      Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 214 від 07.03.2001 )
   На виконання пункту 4 статті 32 Закону України "Про статус і
соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи" Кабінет Міністрів України 
п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення про  порядок  передачі  у  приватну
власність громадян незавершених будівництвом будинків садибного
типу (додається).
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України           В. ДУРДИНЕЦЬ
   Інд.33
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 червня 1997 р. N 637
              ПОЛОЖЕННЯ
      про порядок передачі у приватну власність
        громадян незавершених будівництвом
           будинків садибного типу
   1. Це Положення визначає порядок передачі обласними або
районними державними адміністраціями незавершених будівництвом
будинків садибного типу, що перебувають у державній власності, у
приватну власність громадян, які самостійно переселяються із
радіоактивно забруднених територій, перебувають на черзі для
отримання житла за направленнями на переселення, виданими у
встановленому порядку, а також особам, віднесеним до 1 або 2
категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які
перебувають на квартирному обліку для поліпшення житлових умов
(незалежно від місця перебування на черзі для отримання житла за
направленням  на  переселення або на квартирному обліку для
поліпшення житлових умов). ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 214
 від 07.03.2001 )
   2. Предметом передачі згідно з цим Положенням є незавершені
будівництвом  будинки  садибного  типу,  що  споруджувалися
(споруджуються) за рахунок коштів Фонду для здійснення заходів
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення для переселення громадян із зони безумовного
(обов'язкового) відселення та громадян, які переселяються із зони
гарантованого  добровільного  відселення  і  зони  посиленого
радіоекологічного контролю за направленнями, виданими згідно з
Порядком  відселення  та самостійного переселення громадян з
територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 16 грудня 1992 р. N 706. ( Пункт 2 в
редакції Постанови КМ N 214 від 07.03.2001 )
   3.  Незавершені  будівництвом  будинки  садибного  типу
передаються безоплатно у приватну власність громадян на підставі
рішення обласної або районної державної адміністрації за місцем
переселення, про що укладається відповідна угода. ( Пункт 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 214 від
07.03.2001 )
   4. Незавершені будівництвом будинки передаються у приватну
власність разом із необхідною проектно-кошторисною документацією,
будівельними матеріалами, конструкціями і земельними ділянками.
   При цьому в угоді, передбаченій пунктом 3 цього Положення,
зазначаються за оцінкою бюро технічної інвентаризації вартість
фактично  виконаних  проектних  і  будівельних робіт, обсяги
незавершеного будівництва на об'єкті в цінах на час оформлення
передачі  цього  об'єкта  громадянину,  вартість  будівельних
матеріалів і конструкцій, що передаються громадянину для подальшої
забудови, потреба в коштах для завершення будівництва. ( Абзац
другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 214
 від 07.03.2001 )
   5. Роботи, пов'язані із закінченням  будівництва  таких
будинків, провадяться за рахунок коштів цих громадян. Після
закінчення будівництва громадянам відшкодовуються витрачені ними
на це кошти згідно з пунктом 3 статті 32 Закону України 
"Про  статус  і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи".
   6. За наявності бажаючих з вищезгаданих категорій громадян
можлива передача їм у власність незавершених будівництвом будинків
будь-якого ступеня готовності.
   7. Громадяни, які отримали у приватну власність незавершені
будівництвом будинки садибного типу, можуть змінювати проект
будинку за погодженням з районним архітектором.
   8. Після закінчення будівництва громадяни для відшкодування
їм коштів подають обласній або районній державній адміністрації
акт введення в експлуатацію будинку садибного типу і платіжні
документи з оплати вартості робіт, матеріалів, послуг. Сума
коштів, що підлягає відшкодуванню, не може бути вищою, ніж
зазначена в угоді про безоплатну передачу у приватну власність
громадян незавершених будівництвом будинків садибного типу (крім
випадків підвищення цін на будівництво, установленого Держбудом).
( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 214 від 07.03.2001 )
   Не підлягає оплаті понесена громадянами частина витрат на
завершення будівництва понад норми, встановлені законодавством про
житло та його приватизацію.
   9. Переселення громадян у незавершені будівництвом будинки,
отримані ними у приватну власність, відбувається після завершення
їх спорудження з дотриманням вимог  Порядку  відселення  та
самостійного переселення громадян з  територій,  що  зазнали
радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня
1992 р. N 706.
   10. Спірні  питання,  що виникають під час передачі та
завершення будівництва, вирішуються у встановленому законодавством
порядку.
   11. Дія цього Положення не поширюється на порядок передачі у
приватну власність громадян незавершених будівництвом будинків
садибного типу, які включені органами приватизації до переліку
об'єктів, що підлягають приватизації. ( Пункт 11 в редакції
Постанови КМ N 214 від 07.03.2001 )

БУДСТАНДАРТ Online