Письмо от 01.07.1997 № 6/347 О порядке первичной бухгалтерской и статистической отчетности строительного управления при ремонте хозяйственным способом основных фондов, которые находятся на его балансе

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ
          МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ
               Л И С Т
 
 N 6/347 від 01.07.97
   м.Київ
 
         
 
   Про порядок первинної, бухгалтерської та статистичної
   звітності  будівельного  управління  при  ремонті
   господарським  способом  основних  фондів,  що
          знаходяться на його балансі
 
   Головне управління  кошторисних  норм,  ціноутворення  та
експертизи у будівництві повідомляє.
   У відповідності з п. 19.26 Інструкції про порядок складання
статистичної звітності з капітального будівництва, затвердженої
наказом Міністерства статистики України від  28.03.96  N  93
  a231-96 ), у статистичній звітності відображаються
лише підрядні роботи по капітальному (поточному) ремонту, які
виконуються по контрактах: прямих або субпідряду.
   Витрати будівельного управління по ремонту  господарським
способом основних фондів, що знаходяться на його балансі, не
відображаються в статистичній звітності з капітального будівництва
(форми  1-кб-місячна,  1-кб-квартальна,  1-кб-річна "Звіт про
введення в дію об'єктів соціально-культурного призначення та
виконання підрядних робіт"). Для відображення в статистичній
звітності витрат на ремонт основних фондів господарським способом
існує "Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію
(знос)" за формою 11-оф.
   Розрахунок за  виконані  роботи при капітальному ремонті
проводиться на підставі актів приймання виконаних підрядних робіт
(форма КБ-2в).
   Балансова вартість основних фондів з урахуванням витрат на їх
капітальний  ремонт  визначається у відповідності з Порядком
відображення у бухгалтерському обліку і звітності збільшення
балансової вартості основних фондів на суму затрат, пов'язаних із
закінченим капітальним ремонтом, затвердженим наказом Міністерства
фінансів України від 14.06.96 N 120.
 
 Надруковано: Державний комітет України у справах містобудування і
       архітектури. "Інструктивні документи і листи, що
       роз'яснюють положення порядку визначення вартості
       будівництва, взаєморозрахунків за обсяги виконаних
       робіт,  вартості  проектно-вишукувальних  робіт,
       експертизи вартісних показників, утримання апарату
       замовника та інших економічних питань, що входять до
       сфери діяльності Держкоммістобудування". Випуск N
       27, 2 серпня 1997 р., К.: НФП "ІНПРОЕКТ".

БУДСТАНДАРТ Online