Письмо от 21.07.1997 № 6/375 О расчетах между заказчиками и проектными организациями за выполненные проектно-изыскательские работы

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ
          МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ
               Л И С Т
 
 N 6/375 від 21.07.97
   м.Київ
 
         
 
      Про розрахунки між замовниками і проектними
   організаціями за виконані проектно-вишукувальні роботи
 
   Головне управління  кошторисних  норм,  ціноутворення  та
експертизи у будівництві роз'яснює.
   При визначенні вартості проектно-вишукувальних робіт далі -
ПВР), що знову розпочинаються, застосовуються діючі на момент
укладання  договору  обов'язкові  нормативні  індекси,  які
встановлюються відповідними рішеннями Держкоммістобудування.
   У випадку  змінення  в  установленому  порядку  розміру
нормативних  індексів  вартість  ПВР,  розпочатих виконанням,
перераховується виходячи із зазначених нормативних індексів та
залишків обсягів робіт за станом на час введення індексів, якщо це
обумовлено договором.
   При несвоєчасній  оплаті виконаних і прийнятих робіт до
замовника застосовуються економічні санкції, які  передбачені
умовами договору.
   Визначення вартості проектних робіт для будівництва об'єктів
житла і соціальної сфери здійснюється виключно із застосуванням
нормативів вартості проектних робіт до розрахункової базисної
вартості  будівництва (розділ 4 "Порядку визначення вартості
проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на
території України" ДБН IV-16-96, частина III.
   Розділ 39 Збірника цін на проектні роботи для будівництва має
довідково-інформаційний характер, а таблиця 39-Б - нормативний, і
може застосовуватися при розробленні варіантів проектних рішень
окремих елементів будівель для типових проектів, що передбачаються
завданням на проектування.
   Приклад розрахунку кошторисної вартості проектних робіт із
застосуванням нормативів вартості проектних робіт до розрахункової
базисної вартості будівництва (без устаткування) для об'єктів
житла і соціальної сфери з вбудованими і вбудовано-прибудованими
об'єктами наведено в листі Головного управління кошторисних норм,
ціноутворення та експертизи у будівництві від 24.04.97 N 6/222.
 
 Надруковано: Державний комітет України у справах містобудування і
       архітектури. "Інструктивні документи і листи, що
       роз'яснюють положення порядку визначення вартості
       будівництва, взаєморозрахунків за обсяги виконаних
       робіт,  вартості  проектно-вишукувальних  робіт,
       експертизи вартісних показників, утримання апарату
       замовника та інших економічних питань, що входять до
       сфери діяльності Держкоммістобудування". Випуск N
       27, 2 серпня 1997 р., К.: НФП "ІНПРОЕКТ".