Письмо от 17.07.1997 № 9/8-160 О порядке отнесения на себестоимость строительно-монтажных работ стоимости продукции подсобных и обслуживающих хозяйств

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ
          МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ
               Л И С Т
 
 N 9/8-160 від 17.07.97
   м.Київ
 
          
 
       Про порядок віднесення на собівартість
     будівельно-монтажних робіт вартості продукції
       підсобних і обслуговуючих господарств
 
   У зв'язку з численними запитами щодо порядку віднесення на
собівартість  будівельно-монтажних  робіт  вартості  продукції
підсобних і обслуговуючих господарств Управління економічного
аналізу,  зміни форм власності та ринкової інфраструктури у
будівництві Державного комітету України у справах містобудування і
архітектури відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 09.02.96 N 186 "Про затвердження Типового
положення  з планування, обліку і калькулювання собівартості
будівельно-монтажних робіт" роз'яснює.
   Згідно із статтею 7 Закону України "Про підприємства в
Україні" підприємству тресту, фірмі, управлінню)
надано право створювати відокремлені підрозділи з правом відкриття
поточних і розрахункових рахунків.
   У відповідності з пунктом 2.1.3 Закону України від 22.05.97
N 283/97-ВР "Про  внесення  змін  до  Закону  України  "Про
оподаткування прибутку підприємств" платниками податку з прибутку
є суб'єкти підприємницької діяльності, а  також  їх  філії,
відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу
юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник
податку, територіальної громади.
   Якщо підсобні  і  обслуговуючі  господарства  будівельної
організації мають окремий баланс, поточні і розрахункові рахунки,
то ціни на їх продукцію (послуги) формуються з урахуванням
рентабельності, як платників податку з прибутку.
   Вартість продукції зазначених підсобних  і  обслуговуючих
господарств, при реалізації її підрозділам основної діяльності
будівельної  організації,  має  включатись  до  собівартості
будівельно-монтажних робіт за розрахунковими цінами, затвердженими
у  встановленому  порядку  підприємством,  з  урахуванням
рентабельності.
   Реалізація цієї  продукції  стороннім  підприємствам  і
організаціям здійснюється за діючими цінами і тарифами.
   Стосовно підпункту 2 пункту 10 розділу II Типового положення
з   планування,   обліку  і  калькулювання  собівартості
будівельно-монтажних робіт, затвердженого постановою  Кабінету
Міністрів України від 9 лютого 1996 року N 186, то в ньому
викладені положення для випадку, коли  підсобні  виробництва
будівельної організації не виділені на окремий баланс і не є
платниками податку з прибутку.  Продукція  таких  виробництв
включається  до  собівартості  будівельно-монтажних  робіт за
собівартістю її виготовлення.
 
 Надруковано: Державний комітет України у справах містобудування і
       архітектури. "Інструктивні документи і листи, що
       роз'яснюють положення порядку визначення вартості
       будівництва, взаєморозрахунків за обсяги виконаних
       робіт,  вартості  проектно-вишукувальних  робіт,
       експертизи вартісних показників, утримання апарату
       замовника та інших економічних питань, що входять до
       сфери діяльності Держкоммістобудування". Випуск N
       27, 2 серпня 1997 р., К.: НФП "ІНПРОЕКТ".

БУДСТАНДАРТ Online