Приказ от 07.05.2002 № 88 Об утверждении показателей определения стоимости проведения комплексной государственной экспертизы проектов строительства

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Про затвердження показників визначення вартості проведення

комплексної державної експертизи проектів будівництва

 

Наказ від 7 травня 2002 р. № 88

 


      Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 483 “Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи” наказую:

      1. Затвердити та ввести в дію з 1 червня 2002 р. показники визначення вартості проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва, підготовлені Управлінням реформування ціноутворення, методології експертизи та контролю вартості будівництва (П.Губень), погоджені з центральними органами виконавчої влади, відповідальними за проведення складових частин комплексної державної експертизи, та схвалені рішенням науково-технічної ради Держбуду України від 07.05.2002 № 35.

      2. Управлінню реформування ціноутворення, методології експертизи та контролю вартості будівництва  (П.Губень) забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених показників до заінтересованих організацій.

      3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Комітету А.Беркуту.

 

Голова Комітету

В.Череп


 

______________

  Додаток              

до наказу Держбуду України

від 7.05.2002 № 88           

 


ПОРЯДОК

визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва

 

     


1. Показники визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва (далі Показники) встановлені відповідно до пункту 11 Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 483 (далі Порядок) і застосовуються для визначення кошторисної вартості проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва.

2. Визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва здійснюється на підставі Показників, зазначених в графі 2 таблиці, що додається, та розрахункової кошторисної вартості за підсумком глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (на стадії “проект”), складеного згідно з “Правилами визначення вартості будівництва” ДБН Д.1.1-1-2000 і визначеної як сума:

      - кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт, яка обчислюється згідно з графами 4 і 5 за підсумком глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку;

      - вартості устаткування за підсумком глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку (графа 6) з коефіцієнтом 0,1.

      3. Для визначення вартості комплексної державної експертизи передпроектної та проектної документації залежно від стадії проектування застосовуються до зазначених в таблиці Показників такі коефіцієнти:

      для техніко-економічних обгрунтувань та розрахунків інвестицій, ескізних проектів     - 06;

      для робочих проектів                                  - 1,1.

      У разі внесення змін до проектних рішень на стадії “робоча документація” порівняно зі стадією “проект” вартість проведення комплексної державної експертизи робочої документації обчислюється з урахуванням Показників, наведених у таблиці, коефіцієнта 1,1 та питомої ваги кошторисної вартості частини проектно-кошторисної документації, що не відповідає раніше затвердженим проектним рішенням.

      4. За наведеними в таблиці Показниками розраховується вартість комплексної державної експертизи проектів будівництва при виконанні всіх складових частин комплексної державної експертизи, зазначених у пункті 8 Порядку. Якщо проекти будівництва відповідно до законодавства підлягають комплексній державній експертизі без виконання однієї чи більше складових, вартість коригується з урахуванням рекомендацій щодо її розподілу по виконавцях складових частин комплексної державної експертизи, встановлених Держбудом. При цьому різниця розрахованих у зведеному кошторисному розрахунку коштів на проведення комплексної державної експертизи та розрахованих на фактичне її виконання залишається у розпорядженні замовника.

      5. У разі проведення повторної експертизи передпроектної і проектної документації (після коригування згідно з отриманими зауваженнями відповідного висновку комплексної державної експертизи) вартість її визначається із застосуванням коефіцієнта 0,1-0,7, який встановлюється за погодженням із замовником, виходячи з питомої ваги кошторисної вартості змінених проектних рішень за результатами першої комплексної державної експертизи.

      6. У випадку, якщо розмір розрахункової кошторисної вартості за підсумком глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку складає суму, що знаходиться між граничними значеннями, наведеними у графі 1 таблиці, вартість комплексної державної експертизи проектів будівництва визначається шляхом інтерполяції.

      7. Показниками не враховано вартість тиражування відповідних розділів проектно-кошторисної документації, необхідної для проведення експертизи виконавцями складових частин комплексної державної експертизи одночасно. Вартість тиражування, у разі необхідності, визначається за окремим розрахунком за погодженням із замовником.

      8. Податки, збори та обов’язкові платежі не враховані показниками і підлягають врахуванню додатково відповідно до законодавства.


 

ПОКАЗНИКИ

визначення вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної

документації проектів будівництва

 

Розрахункова кошторисна вартість,

тис.гривень*/

Показники визначення вартості комплексної державної експертизи документації на стадії “проект” (у відсотках до розрахункової кошторисної вартості – графи 1)

1

2

До 100

0,7

100-250

0,7-0,6

250-500

0,6-0,51

500-1000

0,51-0,4

1000-2000

0,4-0,27

2000-5000

0,27-0,18

5000-15000

0,18-0,15

15000-25000

0,15-0,13

25000-50000

0,13-0,09

50000-100000

0,09-0,07

100000-200000

0,07-0,05

понад 200000

0,05

але не більше 180 тис.грн.

 

Примітка: */ - Розрахункова кошторисна вартість визначається як сума вартості будівельно-монтажних робіт та 10% вартості устаткування за підсумком глав 109 зведеного кошторисного розрахунку, складеного в поточних цінах

 

 

 

 

 

БУДСТАНДАРТ Online