Письмо от 23.01.1998 № 664/11/15-0416 О предоставлении налоговых льгот инвесторам строительства и приобретения жилья для военнослужащих

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 664/11/15-0416 від 23.01.98
   м.Київ
 
             
                   Міністерству фінансів України
 
       Про надання податкових пільг інвесторам
       будівництва та придбання  житла для
            військовослужбовців
 
   За дорученням Кабінету Міністрів України  від  20.12.97
N 24857/1 Державна податкова адміністрація України розглянула
зміни до статті 22 підпункту 22.3 щодо порядку бюджетного контролю
за використанням коштів, спрямованих на будівництво житла для
військовослужбовців та членів їх сімей і пропонує врахувати в
цьому порядку наступні пропозиції:
   Законом України від 22.05.97 N 283/97-ВР "Про внесення змін
до Закону України про оподаткування прибутку підприємств" в статті
22, підпункту 22.3 передбачено, що на період з 1 липня 1997 року
до 1 січня 2002 року податок на прибуток в розмірі 1,5 відсотка
від  суми нарахованого податку на прибуток зараховується на
спеціальний  рахунок  бюджетів  територіальних  громад  для
фінансування  житлового  будівництва  для військовослужбовців,
учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у
зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули
під час виконання ними службових обов'язків.
   Тобто, платник податку повинен самостійно внести кошти на два
рахунки. Проте такий порядок значно ускладнює розрахунки платника
з бюджетом. Та частина платежів, яка надходить до місцевих
бюджетів, контролюється державними податковими  органами.  За
невчасне внесення таких коштів та не в повному обсязі до платника
податку застосовуються фінансові санкції, нараховується пеня,
посадові особи притягуються до адміністративної відповідальності.
   Проте, якщо платник податку самостійно буде сплачувати 1,5
відсотка від суми податку на прибуток на окремий рахунок, виникає
загроза затримки проплати таких коштів, втрачається оперативність
контролю за їх надходженням, що може негативно вплинути на повноту
формування фонду для фінансування житлового будівництва  для
військовослужбовців, тощо.
   З метою забезпечення концентрації коштів на  спеціальних
рахунках, необхідно встановити сплату 100 відсотків нарахованого
податку на прибуток платником податку до місцевого бюджету єдиним
платіжним документом. При цьому функції формування коштів на
спеціальному рахунку покласти не на платника податку, а на банки
або фінансові органи, які повинні здійснювати розщеплення коштів
від загальної суми податку на прибуток.
   Таким чином зберігається контроль за своєчасністю та повнотою
надходження коштів до бюджету, а також забезпечується формування
фонду для будівництва житла для військовослужбовців.
   Розщепленню підлягають суми сплаченого податку на прибуток,
починаючи з нарахувань податку на прибуток за III квартал 1997
року. Платежі з податку на прибуток, які надходять в рахунок
сплати нарахованих сум податку на прибуток за період до 1 липня
1997 року, розщепленню не підлягають. Не підлягає розподілу також
сума штрафних і фінансових санкцій, донарахована по податку на
прибуток, незалежно від термінів надходження таких платежів.
   Відповідно до Закону України від 18 листопада 1997 року
N 639/97-ВР "Про  внесення  змін  до  Закону  України  "Про
оподаткування прибутку підприємств" статтю 22,  підпункт 22.3
доповнено  абзацами  щодо  зменшення податкового зобов'язання
платника  на суму коштів, спрямованих платниками податків -
інвесторам на будівництво житла для військовослужбовців та членів
їх сімей.
   1. Порядок зменшення податкового зобов'язання поширюється
тільки на платників податку на прибуток. Якщо, з будь-яких
обставин підприємство звільнено від сплати податку на прибуток, то
на таке підприємство не поширюється порядок зменшення податкового
зобов'язання на суму коштів, майна спрямованих платником податку
на прибуток - інвестором на інвестування будівництва і придбання
житла  для  військовослужбовців  та членів їх сімей - далі
інвестиція.
   2. Підприємства-інвестори  мають  право  на  зменшення
податкового  зобов'язання,  якщо  вони  здійснили  інвестицію
відповідно до підпункту 22.3 статті 22 Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" 639/97-ВР ) в редакції від 18 листопада 1997 р. та
перерахували кошти на розрахунковий  рахунок  Замовника,  або
здійснили інвестування будівництва такого житла шляхом передачі
матеріальних активів.
   Якщо інвестиція внесена іншим шляхом, ніж те, що наводиться в
цьому Порядку, то в такому  випадку  зменшення  податкового
зобов'язання не здійснюється.
   3. Зменшення податкового зобов'язання на  суму  внесеної
платником податку інвестиції здійснюється в тому випадку, якщо за
рахунок перерахованих коштів чи переданих матеріальних активів
інвестора, Замовником до та після 1 липня 1997 року проведені
фактичні витрати, пов'язані з будівництвом  об'єктів  житла,
розпочатих до 1 липня 1997 року, що підтверджується бухгалтерським
та податковим обліком Замовника та інвестора. Довідка про фактично
проведені витрати Замовником надається до державної податкової
адміністрації за формами, що наводиться в Додатку N 1, 2 до цього
Порядку.
   Таким чином, якщо угоди про інвестування будівництва житла
для військовослужбовців та членів їх сімей укладені до 1 липня
1997 року і проведені витрати по розпочатому будівництву житла, то
інвестиції,  які  були внесені до 1 липня 1997 року і не
компенсовані та які будуть фактично вноситись до завершення
будівництва об'єктів житла, але не пізніше 2002 року, враховуються
у зменшення податкового зобов'язання такого платника податку.
   4. Зменшення податкового зобов'язання на суму інвестицій за
рахунок заліку недоїмки, в тому числі з податку на прибуток не
проводиться.
   5. Зменшення податкового зобов'язання на  суму  фактично
проведених до та після 1 липня 1997 року витрат по інвестиціях для
будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей
здійснюється  протягом завершення будівництва об'єктів житла,
розпочатих до 1 липня 1997 року. Після 1 січня 2002 року
відшкодування  зазначених  інвестицій  не здійснюється. Датою
завершення будівництва об'єктів житла для військовослужбовців
вважається дата підписання акту прийомки цього об'єкту Державною
комісією.
   6. У разі внесення платником податку інвестиції у вигляді
матеріальних активів податкове зобов'язання платника - інвестора
зменшується на суму вартості зазначених матеріальних активів.
Вартість таких матеріальних активів визначається за цінами і
процедурою,  що  визначається  за  методологією, встановленою
Кабінетом Міністрів України. Розрахунок суми вартості такого
матеріального активу подається до державного податкового органу за
місцем розташування платника податку - інвестора за формою, що
додається в додатку 3.
   Сума коштів, спрямованих платником податку на будівництво
житла, для військовослужбовців та членів їх сімей, яка зменшує
податкове зобов'язання платника, показується платником податку по
рядку 42.8 Додатку "П" до Декларації про прибуток підприємства
.
   Зменшення податкового  зобов'язання  здійснюється,  якщо
Замовник фактично використав отримані інвестиції виключно за
цільовим призначенням.  Контроль  за  цільовим  використанням
інвестиції покладається на фінансові органи.
 
 Заступник Голови                    О.І.Шитря
                           Додаток 1
 
Замовник ___________________
____________________________
  (повна назва, адреса)
               Підприємству-інвестору _____________
               ____________________________________
                   (повна назва, адреса,
               ____________________________________
                   ідентифікаційний код)
             Довідка N ____
    про надання інвестицій на будівництво (придбання)
   житлового(их) будинку(ів) на _________________ квартир,
     вбудованих приміщень та інженерних комунікацій
         (необхідне викреслити) до них в
__________________________________________________________________
    (повна адреса об'єкта будівництва (придбання) житла)
   на підставі угоди N ___ від "___"____________ 19_ року.
   Всього внесено інвестицій в розмірі _________________________
________________________________________________________ тис.грн.,
      (цифрами і прописом наростаючим підсумком)
 
в тому числі:
 
по місяцях: _________________  у розмірі ______________ тис.грн.
      _________________       ______________
      _________________       ______________
 
 
Довідково: дата початку будівництва об'єкта ______________ 19_ р.,
      дата закінчення будівництва об'єкта ___________ 19_ р.,
      дата придбання житла __________________________ 19_ р.
 
   Примітка. Довідка видається для визначення суми податкової
пільги інвестору будівництва житла для військовослужбовців та
членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до
чинного законодавства, згідно статті 22, пункту 22.3 Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств".
 
_____________________________  М.П.  ___________________________
   (посада та звання             (підпис)
  відповідальної особи)
                             Додаток 2
 
 
Замовник ___________________
____________________________
  (повна назва, адреса)
               Підприємству-інвестору _____________
               ____________________________________
                   (повна назва, адреса,
               ____________________________________
                   ідентифікаційний код)
             Довідка N ____
         за _________________ 199_ року
             (місяць)
      про цільове використання коштів, отриманих
   на будівництво (придбання) житлового(их) будинку(ів),
     вбудованих приміщень та інженерних комунікацій
           (необхідне викреслити)
   Фактично отримано інвестицій на будівництво (придбання)
  житла для військовослужбовців та членів їх сімей у термін
 
з ______________ 19__ року  по ____________________ 19__ року
 
в розмірі _______________________________________________ тис.грн.
      (цифрами і прописом наростаючим підсумком)
   Фактично використано інвестицій на будівництво (придбання)
житла ____________________________________________________________
          (повна адреса та адреса об'єкта)
 
у термін з ______________ 19___року  по _______________ 19__ року
 
в розмірі ________________________________________________________
________________________________________________________ тис.грн.,
    (цифрами і прописом наростаючим підсумком)
 
в тому числі за _____________ місяць ____________________ тис.грн.
   З них фактично відшкодовано станом на 01.07.97 р. ___________
_________________________________________________________ тис.грн.
 
_____________________________  М.П.  __________________________
   (посада та звання              (підпис)
  відповідальної особи)
                             Додаток 3
 
Замовник ___________________
____________________________
  (повна назва, адреса)
               Підприємству-інвестору ______________
               _____________________________________
                  (повна назва, адреса,
               _____________________________________
                  ідентифікаційний код)
     Розрахунок суми вартості внесеного як інвестиція
 матеріального активу на будівництво (придбання) житлового(их)
    будинку(ів) на _____ квартир, вбудованих приміщень
  та інженерних комунікацій (необхідне викреслити) до них в
  __________________________________________________________
     (повна адреса об'єкта будівництва (придбання)
 ______________________________________________________________
  житла на підставі угоди N ___ від "___"____________ 199_ р.)
                             тис.грн.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 N |      Назва майна     |Балансова|Вартість|Вартість, |Вартість, |Фактично
з/п|                |вартість |оприбут-|визначена |врахована |вкладено
  |                |     |кування |за методо-|як інвес- |на суму
  |                |     |    |логією КМУ|тиція   |
———|———————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|————————
 1 |       2        |  3  |  4  |   5  |  6   |  7
———|———————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|————————
1. |Будівельні матеріали      |     |    |     |     |
  | в тому числі:        |     |    |     |     |
———|———————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|————————
2. |Незавершене будівництво    |     |    |     |     |
  | в тому числі:        |     |    |     |     |
———|———————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|————————
3. |Квартири (загальна площа, кв.м)|     |    |     |     |
———|———————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|————————
4. |Інші матеріальні активи    |     |    |     |     |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
_________________________   М.П.   ___________________________
  (посада та звання              (підпис)
 відповідальної особи)

БУДСТАНДАРТ Online