Положение про безопасную и надежную эксплуатацию внешних сетей и сооружений водоснабжения и канализации

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
            П О Л О Ж Е Н Н Я
 
 N 69 від 03.04.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   24 листопада 1998 р.
                   за N 749/3189
                     Затверджено
              Наказ Державного комітету будівництва,
              архітектури  та  житлової  політики
              України 03.04.98 N 69 >> )
 
              Положення
   про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і
        споруд водопостачання й каналізації
 

           1. Загальні положення
   1.1. Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх
мереж і споруд водопостачання й каналізації (далі - Положення) має
на  меті  забезпечити  збереження  зовнішніх мереж і споруд
водопостачання й каналізації (далі - мереж і споруд ВК) шляхом
належного догляду за ними, своєчасного і якісного проведення їх
ремонту, а також запобігання виникненню аварійних ситуацій.
   1.2. Положення   є   обов'язковим   при   проведенні
планово-запобіжних ремонтів (ПЗР) мереж і споруд ВК.
   1.3. Система планово-запобіжних ремонтів мереж і споруд ВК є
сукупністю організаційно-технічних заходів  із  спостереження,
нагляду, усіх видів ремонтів, що здійснюються у встановленому
плановому порядку.
   1.4. Це Положення застосовується разом з Правилами обстежень,
оцінки технічного стану та паспортизації зовнішніх мереж і споруд
водопостачання  й  каналізації, затверджених наказом Держбуду
України від 3 квітня 1998 р. за N 69  а також
Правилами обстежень технічного стану та паспортизації виробничих
будівель і споруд та Положенням про  безпечну  та  надійну
експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженими наказом
Держбуду та Держнаглядохоронпраці України від 27 листопада 1997 р.
за N  32/288  (   0424-98 ) і  зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України 6 липня 1998 р. за N 423/2863 та
N 424/2864.
    2. Спостереження за збереженням мереж і споруд ВК в
            період експлуатації
   2.1. Мережі й споруди ВК у процесі експлуатації, а також у
період тимчасового припинення процесу їхньої експлуатації повинні
перебувати під систематичним наглядом власника мережі або споруди
ВК (власником мережі або споруди ВК, як правило, є підприємство
водопровідно-каналізаційного господарства). З метою своєчасного
виявлення можливих пошкоджень і інших недоліків на мережах або
спорудах ВК їхнім власником повинні виконуватися технічні огляди.
   2.2. За обсягом робіт технічні огляди підрозділяються на
загальні або комплексні, та часткові або вибіркові.
   2.3. За періодичністю робіт технічні огляди поділяються на
чергові та позачергові.
   2.4. При загальному огляді підлягає обстеженню вся мережа або
споруда ВК в цілому, включно з усіма конструктивними елементами, а
також елементи їхнього інженерного обладнання.
   2.5. При  частковому огляді обстеженню підлягають окремі
конструктивні елементи мережі або споруди ВК, елементи інженерного
обладнання  (наприклад,  колодязі  на  каналізаційній  або
водопровідній мережі).
   2.6. Чергові загальні технічні огляди мереж і споруд ВК
здійснюються двічі на рік - весною та восени комісією, призначеною
власником  мережі  або  споруди ВК. Очолює комісію керівник
підприємства-власника мережі або споруди ВК або його заступник.
   2.7. Весняний огляд має на меті обстеження стану мережі або
споруди ВК після танення снігу чи зимових дощів.
   Під час весняного огляду уточнюються обсяги робіт з поточного
ремонту мереж і споруд ВК, що проводиться в літній період, і робіт
з капітального ремонту для включення їх в план наступного року.
   Під час весняного огляду потрібно:
   ретельно перевірити стан конструктивних елементів мережі або
споруди ВК і виявити можливі пошкодження, що виникли в результаті
атмосферних і інших впливів;
   встановити дефектні  місця,  що  потребують  тривалого
спостереження.
   2.8. Під  час  осіннього  огляду  проводиться  перевірка
підготовки мереж і споруд ВК до зими. До цього часу мають бути
закінчені усі літні роботи з поточного ремонту.
   Під час  осіннього  огляду  потрібно ретельно перевірити
конструктивні елементи мереж і споруд ВК та вжити заходів щодо
усунення різного роду пошкоджень.
   2.9. Крім чергових оглядів, можуть бути позачергові огляди
мереж і споруд ВК після стихійного лиха (пожеж, ураганних вітрів,
великих злив чи снігопадів, коливань поверхні землі в районах з
підвищеною сейсмічністю та ін.) або аварій.
   2.10. Результати усіх видів оглядів мереж і споруд ВК мають
бути оформлені актами.
   2.11. При спостереженні за збереженням мереж і споруд ВК,
розташованих на територіях, підроблюваних підземними гірничими
виробками, на просадних грунтах та зсувних територіях, а також на
основах,  що піддаються постійній вібрації, потрібно щорічно
проводити за  допомогою  геодезичних  інструментів  перевірку
розміщення конструктивних елементів мережі або споруди ВК.
   2.12. Огляд основних конструктивних елементів мереж і споруд
ВК, які експлуатуються в дуже агресивному середовищі, проводиться
один раз на десять днів. Мережі й споруди ВК, що експлуатуються в
агресивному середовищі, підлягають обстеженню спеціалізованими
організаціями (далі - СО) не рідше одного разу на рік  з
грунтовними записами в Паспорті технічного стану мереж і споруд ВК
(далі - Паспорт) заходів щодо проведення потрібних робіт з
утримання їх у початковій експлуатаційній якості.
   2.13. Стан протипожежних заходів у всіх мережах і спорудах ВК
має бути перевіреним співробітниками підприємства власника мережі
або споруди ВК, відповідальними за пожежну охорону, в терміни, що
залежать від специфічних умов експлуатації мереж і споруд ВК, але
не менше ніж один раз на місяць.
   2.14. Крім наведених завдань, метою технічних оглядів є
розробка пропозицій щодо поліпшення технічної експлуатації мереж і
споруд ВК, а також якості проведення усіх видів ремонтів.
   2.15. Для кожної мережі або споруди ВК потрібно скласти
інструкцію з їх експлуатації, підкресливши її особливості.
   2.16. Уся технічна документація на здані в експлуатацію
мережі і споруди ВК, включаючи Паспорт, проект, робочі креслення,
дані про геологічні умови ділянки забудови, акт прийняття в
експлуатацію  з  документами  про характеристики застосованих
матеріалів, умови і якість проведення робіт, акти на приховані
роботи, а також відомості про відхилення від проекту й недоробки
на момент введення мережі або споруди ВК в експлуатацію, повинна
зберігатися комплексно в архіві підприємства власника мережі або
споруди ВК.
   2.17. У залежності від розмірів підприємства власника мережі
або споруди ВК обов'язки зі спостереження за експлуатацією мережі
або споруди ВК повинні покладатися або на спеціальну службу -
службу спостереження підприємства за безпечною експлуатацією мереж
і  споруд  ВК (далі - служба експлуатації), або на відділ
капітального будівництва, будівельну групу, а також на відповідні
експлуатаційні служби підприємства власника мережі або споруди ВК:
відділ головного енергетика, транспортний відділ та ін., які в
своїй роботі повинні керуватися передбаченими правилами технічної
експлуатації та цим Положенням.
   2.18. Структуру  й  чисельний  склад служби експлуатації
розробляє власник мережі або споруди ВК. Рекомендований чисельний
склад служби експлуатації наведено в додатку 1 до цього Положення.
   2.19. Усі мережі й споруди ВК за наказом їхнього власника
закріплюються за підрозділами підприємства власника мережі або
споруди ВК. Керівники цих підрозділів є особами, відповідальними
за  правильну  експлуатацію, збереження та своєчасний ремонт
закріплених за ними мереж або споруд ВК.
         

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online