О распространении на рабочих, которые направляются на подготовку, переподготовку, обучение другим профессиям и повышения квалификации с отрывом от производства, условий материального обеспечения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 22 серпня 1990 р. N 376-р
                Київ
   Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ
   N 695 від 28.06.97 )
 
   1. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від
2 серпня 1990 р. N 764 "Про матеріальне забезпечення робітників,
які направляються на підготовку, перепідготовку, навчання інших
професій і підвищення кваліфікації з відривом від виробництва"
прийняла пропозицію Держкомпраці СРСР, Держосвіти СРСР, Держплану
РСР, Мінфіну СРСР і ВЦРПС про поширення на робітників, які
направляються  на  підготовку, перепідготовку, навчання інших
професій і підвищення кваліфікації з відривом від виробництва,
умов матеріального забезпечення, передбачених пунктом 16 постанови
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 6 лютого 1988 р. N 166 "Про
перебудову  системи підвищення кваліфікацій та перепідготовки
керівних працівників і спеціалістів народного господарства" (в
редакції постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 30 березня
1990 р. N 322 - ЗП СРСР, 1988 р., N 10, ст. 27; 1990 р., N 10, ст.
49).
   2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 4 розділу I
постанови Ради Міністрів УРСР від 13 вересня 1979 р. N 448
 "Про передачу додатково на вирішення міністерств і
відомств УРСР, виконкомів обласних, Київської і Севастопольської
міських  Рад народних депутатів деяких питань господарського
будівництва" (ЗП УРСР, 1979 р., N 9. ст. 66).
 
   Голова Ради Міністрів УРСР              В.МАСОЛ
   Інд. 18

БУДСТАНДАРТ Online