Письмо от 23.03.1998 № 7/123 Относительно особенностей определения стоимости строительства и ремонта при выполнении работ хозяйственным способом

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 7/123 від 23.03.98
   м.Київ
 
         
 
    Щодо особливостей визначення вартості будівництва та
    ремонту при виконанні робіт господарським способом
 
   Чинний "Порядок  визначення вартості будівництва, ремонту
житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та
благоустрою,  а  також  реставрації  пам'яток  архітектури і
містобудування" ДБН IV-16-98, частина II) установлює правила
визначення  вартості  будівництва та ремонту при підрядному,
господарському і змішаному способі їх здійснення.
   Визначення вартості будівництва та ремонту господарським
способом проводиться з урахуванням наступного:
   1. Норма накладних витрат при виконанні будівельно-монтажних
робіт застосовується в розмірі, затвердженому для господарського
способу організації вищого рівня, до сфери управління  якої
організація  -  виконавець  робіт  належить.  За відсутності
затвердженої норми накладних витрат застосовується норма як для
інших міністерств і відомств.
   2. Норма накладних витрат на ремонтно-будівельні роботи, що
виконуються на об'єктах житла, соціальної сфери, комунального
призначення та благоустрою, приймається в розмірі 6,3 відсотків (в
цінах 1984 року) та 7,4 відсотків (в цінах 1997 року).
   3. Планові нагромадження приймаються згідно з пунктами 2.2.,
2.3. і 3.5. ДБН IV-16-98, частина II. У випадку, коли прибуток від
будівельної (ремонтної) діяльності господарським способом  не
планується,  планові нагромадження в локальних кошторисах не
враховуються.
   4. Базисна    кошторисна    вартість    будівельних,
ремонтно-будівельних і монтажних робіт, що визначена в цінах 1984
року без врахування планових нагромаджень, перераховується в
базисні ціни 1997 року шляхом застосування галузевих індексів, які
наведені в додатках 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д до ДБН IV-16-98, частина
II, та знижуючих коефіцієнтів при:
   - будівництві  - 0,8;
   - ремонті    - 0,92.
   5. Кошти  на  будівництво  тимчасових будівель і споруд
визначаються кошторисним розрахунком на підставі відповідних даних
проекту організації будівництва про необхідність в таких спорудах.
   6. Порядок обчислення маси накладних, лімітованих та інших
витрат  уточнюється  залежно від конкретних умов та строків
виконання робіт.
   7. Договірні ціни і відомість вартості будівництва (ремонту)
можуть складатися спрощено (без заповнення деяких рядків).
 
 Перший заступник Голови                А.В.Беркута

БУДСТАНДАРТ Online