Письмо от 03.03.1998 № 7/97 Относительно пересчета в 1998 году сведенных сметных расчетов по объектам, начатых строительством

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 7/97 від 03.03.98
   м.Київ
 
        
 
    Щодо перерахування в 1998 році зведених кошторисних
     розрахунків по об'єктах, розпочатих будівництвом
 
   Держбуд України роз'яснює особливості перерахування в 1998
році зведених кошторисних розрахунків по об'єктах, розпочатих
будівництвом.
   1. Вартісні показники додатка 11 до ДБН IV-16-98 частина II)
визначаються в такому порядку.
   1.1. Базисна кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт в
співставлених з зведеним кошторисним розрахунком цінах (графи 14,
15)  -  діленням  базисної  вартості  виконаних  обсягів
будівельно-монтажних робіт, обчисленої в змішаних цінах поточних
років (гр. 9, 10), на галузеві індекси будівельно-монтажних робіт
відповідних років. При цьому вартість будівельно-монтажних робіт,
виконаних в 1991 році, ділиться на індекс переведення вартості БМР
з цін 1984 року в ціни 1991 року, вартість будівельно-монтажних
робіт, виконаних в 1992 році, ділиться на індекс переведення
вартості БМР з цін 1984 року в ціни 1992 року і т. д.
   1.2. В  такому  ж порядку визначається базисна вартість
устаткування, меблів та інвентаря.
   1.3. Вартість виконаних інших робіт і витрат глави 1, що
відображена в ринкових цінах через  неможливість  визначення
базисного  рівня  (графа  12) (відведення земельної ділянки,
рекультивація,  освоєння  земель  тощо),  перераховується  в
співставлений  рівень (графа 17) виходячи з долі фактичного
виконання, визначеної експертним шляхом.
 
Наприклад: Ринкова вартість витрат на відведення земельної ділянки
      на час проведення оплати становить 26654 тис. крб., або
      0,267 тис. грн. Оплачено 9329 тис. крб., або 0,093 тис.
      грн., що становить 35 відсотків від загальної ринкової
      вартості.
   Базисна вартість витрат на відведення земельної ділянки по
зведеному кошторису (графа 7) - 10530 тис. крб., або 0,105 тис.
грн.
   Залишок базисної кошторисної вартості складає
   10530 х (1 - 0,35) = 6844 тис. крб., або 0,684 тис. грн.
   1.4. Базисна вартість виконаних інших робіт глав 2 - 7 (графа
17)  визначається  аналогічно пункту 1.1. цього листа шляхом
застосування відповідних індексів БМР.
   1.5. Витрати глави 9 (графа 17) (матеріали, заробітна плата,
експлуатація машин і механізмів, накладні  витрати,  планові
нагромадження), що передбачають надбавки до базисної кошторисної
вартості, враховуються в межах нормативів, передбачених "Порядком
визначення вартості будівництва...", що діяв у відповідному році.
   1.6. Базисна вартість інших робіт глав 9 - 10 (графа 17)
(витрати  на  перебазування  будівельно-монтажних організацій,
додаткові витрати, пов'язані з організацією робіт вахтовим методом
тощо) визначається аналогічно пункту 1.3.
   1.7. Вартість проектно-вишукувальних робіт (глава 12 графа
17) визначається з застосуванням відповідних індексів приведення
вартості проектно-вишукувальних робіт у співставлені ціни (приклад
перерахування наведений в листі Держкоммістобудування від 08.09.97
N 6/440).
   2. У випадку коли будова складається з одного об'єкта і немає
потреби перераховувати обсяги виконаних робіт по рядках зведеного
кошторисного розрахунку, перерахованого в ціни 1997 року, таке
перерахування можливо проводити одним рядком за його підсумком із
зазначенням обсягів виконаних робіт в співставленому рівні на
підставі бухгалтерських даних та уточненням коштів резервного
компенсаційного фонду на залишок робіт.
   3. При наявності у замовника відповідного технічного та
програмного забезпечення  перерахування  зведених  кошторисних
розрахунків може виконуватись силами замовника.
 
 Перший заступник Голови                А.В.Беркута

БУДСТАНДАРТ Online