Письмо от 07.04.1998 № 8/7-90 О порядке отнесения на себестоимость строительно-монтажных работ затрат по выплате вознаграждения за выслугу лет в строительных предприятиях и организациях

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 8/7-90 від 07.04.98
   м.Київ
 
         
 
       Про порядок віднесення на собівартість
       будівельно-монтажних  робіт  витрат з
       виплати винагороди за вислугу років в
       будівельних підприємствах і організаціях
 
   В зв'язку  з  численними  запитами  щодо  віднесення на
собівартість  будівельно-монтажних  робіт  витрат  з  виплати
винагороди  за  вислугу років Державний комітет будівництва,
архітектури та житлової політики України відповідно до пункту 2
постанови  Кабінету   Міністрів  України від 09.02.96 N 186
 "Про затвердження Типового положення з планування,
обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт"
роз'яснює.
   Відповідно до підпункту 5.6 розділу II "Типового положення з
планування,   обліку   і   калькулювання   собівартості
будівельно-монтажних робіт", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 9 лютого 1996 року N 186, до собівартості
будівельно-монтажних робіт включається винагорода працівникам за
вислугу років, передбачена законодавством.
   Згідно з постановою Верховної Ради України від 12 вересня
1991 року "Про порядок тимчасової дії на території України окремих
актів законодавства Союзу РСР"  законодавчі акти
колишнього Союзу РСР застосовуються на території республіки до
прийняття відповідних актів законодавства України, в частині, що
не суперечить чинному законодавству України.
   Згідно  з  "Положенням  про порядок виплати одноразової
винагороди  за вислугу років у будівельно-монтажних трестах,
будівельно-монтажних  управліннях  і організаціях, що до них
прирівнюються і здійснюють будівництво підрядним способом, а також
управліннях виробничо-технологічної комплектації, які входять до
їх складу", затвердженим постановою Держкомпраці колишнього СРСР
від 06.07.79 N 304/15-70, виплата винагороди за вислугу років
здійснювалась  по  основному  будівельно-виробничому персоналу
будівельно-монтажних організацій в межах коштів, передбачених на
ці цілі кошторисом на будівництво. При цьому максимальний розмір
такої винагороди обмежувався діючим на той час законодавством.
   Відповідно до статті 15 Закону України "Про оплату праці"
 підприємство самостійно встановлює форми і системи
оплати праці, умови та розміри надбавок, доплат, премій та інших
заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, передбачених
законодавством.
   В зв'язку з викладеним, розміри винагороди за вислугу років
будівельні організації встановлюють самостійно, в межах коштів,
передбачених кошторисом на будівництво, зберігаючи при цьому
співвідношення між розмірами винагороди працівникам залежно від
стажу  роботи,  а  також  коло  працівників  основний
будівельно-виробничий  персонал),  якому  зазначена винагорода
нараховується.  Порядок  виплати  винагороди встановлюється у
відповідності з Положенням, що затверджується у встановленому
порядку  на  підприємстві. Витрати з визначеної таким чином
винагороди  за  вислугу  років  у  відповідності з "Типовим
положенням..." включаються до собівартості будівельно-монтажних
робіт.
   Підприємство має право також розширити коло працівників, яким
ця винагорода виплачується. В такому разі виплата винагороди за
вислугу  років  працівникам, що не відносяться до основного
будівельно-виробничого  персоналу,  здійснюється  за  рахунок
прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства.
 
 Перший заступник
 Голови Комітету                   А.В.Беркута

БУДСТАНДАРТ Online