ДСТУ Б А.1.1-20-94 Система стандартизации и нормирования в строительстве. Мел природный, мука известняковая и доломитовая. Термины и определения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації і
нормування в будівництві
КРЕЙДА ПРИРОДНА, МУКА
ВАПНЯКОВА І ДОЛОМІТОВА
Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-20-94

Відповідає офіційному тексту

МІНБУДАРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ
КИЇВ

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО: Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ)

2 ВНЕСЕНО: Управлінням державних нормативів і стандартів Мінбудархітектури України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Міністерства України у справах будівництва та архітектури від 12.04.94 р. № 83.

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Мінбудархітектури України

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Основні положення

4 Загальні ноняття

4.1 Види та властивості природної крейди

4.2 Способи переробки крейди

4.3 Види вапнякової муки

44 Характеристика та властивості вапнякової муки

Абетковий покажчик українських термінів

Абетковий покажчик німецьких термінів

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в
будівництві
КРЕЙДА ПРИРОДНА,
МУКА ВАПНЯКОВА І ДОЛОМІТОВА
Терміни та визначення

Система стандартизации и нормирования в
строительстве
МЕЛ ПРИРОДНЫЙ,
МУКА ИЗВЕСТНЯКОВАЯ И ДОЛОМИТОВАЯ
Термины и определения

Stапdаrdіzаtiоп аnd поrmаlіzаtіоп sуstems in
construсtion
NATUREL CHALK,
LIMESTONE AND DOLOMITE POWDERS
Тегms and definitions

Чинний від 1994-10-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять крейди, природної муки вапнякової і доломітової, призначених для використання в різних галузях народного господарства.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online