ДСТУ Б А.1.1-25-94 Грунты. Термины и определения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДСТУ Б А.1.1-25-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГРУНТИ

Терміни та визначення

Відповідає офіційному тексту

Держбуд України

Київ 2001


ДСТУ Б А.1.1-25-94

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Мінбудархітектури України (к.т.н. Шаврин B.I., к.т.н. Могильний B.C., к.т.н. Лучко А.Д., н.с. Стародубцева Л.В.,

н.с. Н.С. Конопко Н.П.).

ВНЕСЕНИЙ

Управлінням нормативів і стандартів Мінбудархітектури України

2 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

Наказом Міністерства України у справах будівництва та архітектури від 12.04.94 № 83

3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ


ДСТУ Б А.1.1-25-94

ЗМІСТ

1 Галузь використання ...................................................................... l

2 Основні положення ........................................................................ l

3 Грунти ............................................................................................. 2

4 Методи лабораторного визначення характеристик грунтів ...... 9

5 Методи польового визначення характеристик грунтів ............ 24

Абетковий покажчик українських термінів ................................. 30

Абетковий покажчик німецьких термінів .................................... 34

Абетковий покажчик англійських термінів .................................. 38

Абетковий покажчик французьких термінів ................................ 42

Абетковий покажчик російських термінів .................................... 46


ДСТУ Б А.1.1-25-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Грунти

Терміни та визначення

Грунты

Термины и определения

Boden

Terms and definitions

Чинний від 1994-10-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі грунтів.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для вико­ристання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт із стандартизації або при використанні результатів цих робіт, вклю­чаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, уста­нов, організацій, що діють на території України, технічних комітетів із стан­дартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств, відомств.

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Для кожного поняття встановлений один стандартизований термін.

2.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом вве­дення до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів, що вико­ристовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визна­чених у стандарті.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online