ДСТУ-П CEN/TS 14775:2012 Биотопливо твердое. Метод определения содержания золы (CEN/TS 14775:2004, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Біопаливо тверде

МЕТОД ВИЗНАЧАННЯ ВМІСТУ ЗОЛИ

(CEN/TS 14775:2004, IDT)

ДСТУ-П CEN/TS 14775:2012

Відповідає офіційному тексту

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ 2013


ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Виговський; С. Драгнєв; В. Дубровін, д-р техн. наук; М. Коцар (науковий керівник); М. Мельничук, д-р біол. наук; В. Мироненко, д-р техн. наук; А. Харченко; Ю. Шехтман, канд. техн. наук

2   НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1358 з 2013-03-01 до 2016-03-01

3  Національний стандарт відповідає європейському документу CEN/TS 14775:2004 Solid biofuels - Method for the determination of ash content (Біопаливо тверде. Метод визначання вмісту золи)

Ступінь відповідності - ідентичний (ЮТ)

Переклад з англійської (еп)

4   УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад CEN/TS 14775:2004 Solid biofueis - Method for the determination of ash content (Біопаливо тверде. Метод визначання вмісту золи).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

-   структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національ­ний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимо­гами національної стандартизації України;

-   вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до CEN/TS 14775:2004;

-   словосполуку «цей технічний звіт» замінено на «цей стандарт»;

-   до розділу 2 долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою.

На цей час нормативні документи prCEN/TS 14779 і prCEN/TS 14780, на які є посилання в цьому стандарті, чинні як CEN/TS 14779:2005 і CEN/TS 14780:2005.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Го­ловному фонді нормативних документів.

ДСТУ-П CEN/TS 14775:2012 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІОПАЛИВО ТВЕРДЕ

МЕТОД ВИЗНАЧАННЯ ВМІСТУ ЗОЛИ

БИОТОПЛИВО ТВЕРДОЕ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЗОЛЫ

BIOFUELS SOLID

METHOD FOR THE DETERMINATION OF ASH CONTENT

Чинний від 2013-03-01 до 2016-03-01

1   СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання вмісту золи в усіх видах твердих біопалив (CEN/TS 14588).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online