ДСТУ-П CEN/TS 14780:2012 Биотопливо твердое. Методы приготовления проб (CEN/TS 14780:2005, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Біопаливо тверде
МЕТОДИ ГОТУВАННЯ ПРОБ
(CEN/TS 14780:2005, IDT)

ДСТУ-П CEN/TS 14780:2012

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Виговський; С. Драгнєв; В. Дубровін, д-р техн. наук; М. Коцар (науковий керівник); М. Мельничук, д-р біол. наук; В. Мироненко, д-р техн. наук; А. Харченко; Ю. Шехтман, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1358 з 2013-03-01 до 2016-03-01

3 Національний стандарт відповідає CEN/TS 14780:2005 Solid biofuels — Methods for sample preparation (Тверде біопаливо. Методи готування проб)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Символи та скорочення

5 Суть методу зменшення проби

6 Прилади

7 Зменшення проби — основне правило

8 Методи зменшення об’єднаних проб

9 Метод зменшення лабораторних проб до субпроб і проб для загального аналізу

10 Зберігання та маркування субпроб

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з європейськими нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад CEN/TS 14780:2005 Solid biofuels — Methods for sample preparation (Тверде біопаливо. Методи готування проб).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до CEN/TS 14780:2005;

— словосполуку «цей технічний звіт» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою.

Нормативні документи CEN/TS 15149 (частини 1, 2, 3), на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як ідентичні пробні ДСТУ-П CEN/TS 15149-1; ДСТУ-П CEN/TS 15149-2; ДСТУ-П CEN/TS 15149-3. їх перелік наведено в додатку НА.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІОПАЛИВО ТВЕРДЕ
МЕТОДИ ГОТУВАННЯ ПРОБ

БИОТОПЛИВО ТВЕРДОЕ
МЕТОДЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОБ

BIOFUELS SOLID
METHODS FOR SAMPLE PREPARATION

Чинний від 2013-03-01
до 2016-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цим стандартом установлено методи зменшення об’єднаних проб до розмірів лабораторних проб, лабораторних проб до субпроб і проб для загального аналізу; методи, застосовні для будь-яких із наведених нижче видів твердих біопалив:

— зернистого матеріалу з дрібними частками правильної форми, розмір яких не більше ніж 10 мм і які можна відібрати для проби, використовуючи совок або трубку, наприклад деревинна тирса, кісточки оливи та паливні гранули з дерева;

— зернистого матеріалу з великими частками неправильної форми, розмір яких не більше ніж 200 мм і які можна відібрати для проби, використовуючи вила чи лопату, наприклад деревинна стружка, шкарлупа горіхів, відходи деревини та незв’язана солома;

— матеріалу з великими шматками номінальним розміром надрешітного продукту більше ніж 200 мм.

Наведені в цьому стандарті методи можна використовувати для готування проб, наприклад для визначання насипної щільності, міцності, гранулометричного складу, умісту вологи, умісту золи, режиму озолювання, теплотворної здатності, хімічного*складу та сторонніх домішок. Цей метод не поширюється на випробовування дуже великих зразків, які застосовують для оцінення будівельних властивостей.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

CEN/TS 14588 Solid biofuels — Terminology, definitions and descriptions

CEN/TS 14774-1 Solid biofuels — Methods for determination of moisture content — Oven dry method — Part 1: Total moisture — Reference method

CEN/TS 14774-2 Solid biofuels — Methods for determination of moisture content — Oven dry method — Part 2: Total moisture — Simplified procedure

CEN/TS 15149 (all parts) Solid biofuels — Methods for the determination of particle size distribution.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

CEN/TS 14588 Тверде біопаливо. Термінологія, визначення й опис

CEN/TS 14774-1 Тверде біопаливо. Методи визначання вмісту вологи. Метод висушування в сушильній шафі. Частина 1. Загальна волога. Стандартний метод

CEN/TS 14774-2 Тверде біопаливо. Методи визначання вмісту вологи. Метод висушування в сушильній шафі. Частина 2. Загальна волога. Спрощений метод

CEN/TS 15149 (усі частини) Тверде біопаливо. Методи визначання гранулометричного складу.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online