Приказ от 10.11.1998 № 89 Об утверждении и введении в действие Порядка выдачи, оформление, регистрации Энергетического паспорта предприятия и оплаты услуг при его внедрении

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
              Н А К А З
 
 N 89 від 10.11.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   18 грудня 1998 р.
                   за N 804/3244
 
    Про затвердження та введення в дію Порядку видачі,
    оформлення, реєстрації  "Енергетичного паспорта
    підприємства" та оплати послуг при його впровадженні
 
       Із змінами, внесеними згідно з Наказом
               Держкоменергозбереження 
        N 76 від 27.08.2000 )
 
   З метою  забезпечення  практичної  реалізації  наказу
Держкоменергозбереження від 14.11.97 N 101  "Щодо
проведення   паспортизації   енергоспоживаючих   об'єктів",
зареєстрованого  в  Міністерстві юстиції України 27.11.97 за
N 563/2367, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити та ввести в дію з 29 грудня 1998 р. Порядок
видачі,  оформлення,  реєстрації  "Енергетичного  паспорта
підприємства"  та  оплати  послуг при його впровадженні, що
додається.
   2. Начальнику  управління  правового та адміністративного
забезпечення енергозбереження  Жовтянському  В.А.  забезпечити
подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України
наказу "Про затвердження та введення в дію Порядку видачі,
оформлення, реєстрації "Енергетичного паспорта підприємства" та
оплати послуг при його впровадженні" (далі - наказ).
   3. Державній інспекції з енергозбереження (Тимошик А.М.) у
тижневий  термін  після  державної  реєстрації  наказу  "Про
затвердження  та введення в дію Порядку видачі, оформлення,
реєстрації "Енергетичного паспорта підприємства" та оплати послуг
при його впровадженні" забезпечити тиражування його та надсилання
регіональним та обласним підрозділам інспекції.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Лихошву Ю.В.
 
 Голова Комітету                   В.Т.Меркушов
                       Затверджено
                   Наказ Держкоменергозбереження
                   10.11.98 N 89
               Порядок
   видачі, оформлення, реєстрації "Енергетичного паспорта
    підприємства" та оплати послуг при його впровадженні
           1. Загальні положення
   1.1. "Енергетичний паспорт підприємства" (надалі - Паспорт)
розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
15.11.95 N 911  "Про першочергові заходи  щодо
реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України на
1995-1996 роки" та введено в дію наказом Держкоменергозбереження
України від 14.11.97 N 101 , який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 27.11.97 за N 563/2367, та на
виконання  Постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня
1997 року N 786 "Про порядок нормування питомих
витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві".
   1.2. Паспорт призначений для відображення фактичного складу
енергогенерувального, енергоспоживального та енергопостачального
обладнання, енергоспоживальних технологічних процесів,  цехів,
дільниць, споруд тощо, їх характеристик та стану використання
паливно-енергетичних ресурсів (надалі - ПЕР) у  виробництві,
залучення  до  енергетичного  балансу  вторинних енергетичних
ресурсів, поновлюваних і альтернативних джерел енергії та інших
відомостей,  які  забезпечують  можливість  аналізу  стану
енергоспоживання підприємства і ефективності використання ПЕР та
розробки  заходів  щодо  поступового  впровадження в процеси
правотворчої, інвестиційної, управлінської та іншої діяльності
вимог законодавства з енергозбереження, розвитку та технологічного
переозброєння.
   1.3. Паспорт  упроваджується  на підприємствах усіх форм
власності, які складають звіт за формою Мінстату України N 11 МТП
та мають річне споживання ПЕР понад 1000 т.у.п., (тон умовного
палива) або 3000 Гкал і більше теплоенергії, або встановлену
дозволену потужність електроенергії 100 кВт і більше.
   1.4. Розповсюдження Паспортів здійснюється територіальними
управліннями Державної інспекції з енергозбереження. ( Пункт 1.4
із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкоменергозбереження
N 76 від 27.08.2000 )
          2. Порядок видачі Паспортів
   2.1. Паспорт видається в одному примірнику територіальним
управлінням Державної інспекції з енергозбереження уповноваженому
представнику підприємства за дорученням після попередньої оплати
за бланк паспорта з урахуванням роботи з його виготовлення та
витрат доставки на місця розповсюдження. ( Пункт 2.1 із змінами,
внесеними  згідно  з  Наказом  Держкоменергозбереження  N 76
 від 27.08.2000 )
   2.2. Кошти за Паспорт перераховуються до Державного бюджету
України. ( Пункт 2.2 в редакції Наказу Держкоменергозбереження
N 76 від 27.08.2000 )
   2.3. При  видачі  Паспорта в книзі реєстрації паспортів
(додаток 1) здійснюються відповідні записи (назва підприємства,
серійний номер паспорта, шифр органів господарчого управління
(додатки 2, 3), дата видачі, прізвище та ініціали одержувача, його
підпис).  При  цьому  також  заповнюється  титульна сторінка
реєстраційної картки, яка зберігається в регіональній (обласній)
інспекції (додаток 4).
   2.4. При видачі Паспорта  з  уповноваженими  проводяться
консультації,  в  ході  яких їх ознайомлюють з документами,
зазначеними в п.1.2 цього  Порядку,  загальними  положеннями
паспортизації та іншими документами.
         3. Порядок заповнення Паспорта
   Заповнення Паспорта здійснюється:
   уповноваженою посадовою особою підприємства без консультацій
з  боку  інспекції  з  енергозбереження  або іншого органу,
уповноваженого територіальним управлінням Державної інспекції з
енергозбереження; ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держкоменергозбереження N 76 від
27.08.2000 )
   уповноваженою посадовою особою підприємства із залученням для
консультацій представників інспекції з енергозбереження або іншого
органу,  уповноваженого  територіальним  управлінням Державної
інспекції з енергозбереження; ( Абзац третій пункту 3 із змінами,
внесеними  згідно  з  Наказом  Держкоменергозбереження  N 76
 від 27.08.2000 )
   працівниками інспекції з енергозбереження або іншим органом,
уповноваженим територіальним управлінням Державної інспекції з
енергозбереження,  за  наданими  підприємством  первинними
матеріалами. ( Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держкоменергозбереження N 76 від
27.08.2000 )
         4. Порядок реєстрації Паспорта
   4.1. Паспорт подається на реєстрацію заповненим, підписаним
керівником підприємства та скріпленим печаткою.
   4.2. Реєстрація Паспорта відбувається після проведення його
експертизи.
   4.3.  Експертиза проводиться територіальними управліннями
Державної інспекції з енергозбереження (при потребі - з виїздом на
місце). ( Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкоменергозбереження N 76 від 27.08.2000 )
   4.4. Реєстрація здійснюється шляхом відповідного запису на
титульній  сторінці  Паспорта  та  підпису  особи інспекції,
засвідченого печаткою інспекції. Про реєстрацію робиться відмітка
в  книзі видачі Паспортів (додаток 1) та вносяться дані в
реєстраційну картку (додаток 4).
   4.5.  Територіальні  управління  Державної  інспекції  з
енергозбереження щомісяця до 5 числа інформують Державну інспекцію
з енергозбереження про результати паспортизації за попередній
місяць. ( Пункт 4.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкоменергозбереження N 76 від 27.08.2000 )
        5. Порядок оформлення платних послуг
   5.1. Надання послуг за розділом 3 Порядку здійснюється на
підставі двостороннього договору з розрахунками за послуги за
договірною ціною.
   5.2. При узгодженні договірної ціни за основу можуть бути
використані діючі галузеві прейскуранти цін на відповідні види
послуг.
                     Додаток 1
             до пункту 2.3 Порядку видачі, оформлення,
             реєстрації   "Енергетичного  паспорта
             підприємства" та оплати послуг при його
             впровадженні
               Книга
     реєстрації "Енергетичного паспорта підприємства"
   в ______________ державній інспекції з енергозбереження
 
-------------------------------------------------------------------------------
 N |Назва |Адреса |Дата |Реєстра- |Прізвище |Підпис |Відмітка про|Прізвище та
з/п|підпри-|підпри-|отри-|ційний  |особи, яка|особи, |реєстрацію |посада осо-
  |ємства |ємства |мання|номер  |отримала |що   |паспорта  |би, що про-
  |    |    |пас- |паспорта |паспорт  |одержа-|(реєстрацій-|вела реєст-
  |    |    |порта|000000/00|     |ла пас-|ний N, дата)|рацію
  |    |    |   |     |     |порт  |      |
---+-------+-------+-----+---------+----------+-------+------------+-----------
 1 |  2  |  3  | 4 |   5  |   6  |  7  |   8   |   9
-------------------------------------------------------------------------------
                     Додаток 2
             до пункту 2.3 Порядку видачі, оформлення,
             реєстрації  "Енергетичного   паспорта
             підприємства" та оплати послуг при його
             впровадженні
               Система
           нумерації при реєстрації
       "Енергетичного паспорта підприємства"
       в Державній інспекції з енергозбереження
   000000/00
    |  |
    |  |
    |  |
    |  |
    |  |
    |  -----------------------
    |               Шифри органу господарського
    |               управління підприємством
    |               згідно з додатком 3
    |
     ---------------------------  Серійний номер примірника
                    паспорта, надрукованого
                    видавництвом
                     Додаток 3
             до пункту 2.3 Порядку видачі, оформлення,
             реєстрації   "Енергетичного  паспорта
             підприємства" та оплати послуг при його
             впровадженні
               Шифри
     органів державного та господарського управління
 
------------------------------------------------------------------
 N |          Назва        | Шифр | Примітка
з/п|                     |    |
------------------------------------------------------------------
 1 Міненерго                  01
 2 Мінпромполітики               02
 3 Мінтранс                   03
 4 Мінагропром                 04
 5 МВС                     05
 6 Мінвуглепром                 06
 7 Держбуд                   07
 8 Держнафтопром                08
 9 Держкомрибгосп                09
10 Держкоммедбіопром              10
11 Держкомгеологія               11
12 Держводгосп                 12
13 Корпорація "Укрбудматеріали"         13
14 Укрбуд                    14
15 Укрцемент                  15
16 Укрторф                   16
17 Укрзалізниця                 17
18 Укргеодезкартографія             18
19 Укргазпромбуд                19
20 Укрмонтажспецбуд               20
21 Укоопспілка                 21
22 Акціонерні товариства            22
23 Холдингові компанії             23
24 Колективні підприємства           24
25 Інші                     25
------------------------------------------------------------------
                     Додаток 4
             до пункту 2.3 Порядку видачі, оформлення,
             реєстрації   "Енергетичного  паспорта
             підприємства" та оплати послуг при його
             впровадженні
        Реєстраційна картка до паспорта N
   Кому надається ______________________________________________
                (назва, адреса одержувача)
   Підпорядкованість ___________________________________________
             (міністерство, відомство, концерн,
__________________________________________________________________
        асоціація, без підпорядкованості)
   Вища організація ____________________________________________
   Форма власності _____________________________________________
   Галузь (сфера діяльності) ___________________________________
   Ідентифікаційний код підприємства ___________________________
   Адреса підприємства _________________________________________
   Банківські реквізити ________________________________________
   Транспортні реквізити _______________________________________
   телефакс ___________, телекс __________, телетайп ___________
   Керівник _____________________________, телефон _____________
       (прізвище, ім'я, по батькові)
   Головний інженер ____________________________, телефон ______
           (прізвище, ім'я, по батькові)
   Головний енергетик ____________________________, телефон ____
            (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Зворотня сторона реєстраційної картки
 стор.2 додатка 4
       Узагальнені показники енергоспоживання
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
      Найменування       |  Одиниця  | Код |       Роки
       показників        |  виміру  |рядка |-----------------------------
                   |       |   |1996|1997|1998|1999|2000|2001
--------------------------------------+-------------+------+----+----+----+----+----+----
         1          |    2   |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
--------------------------------------+-------------+------+----+----+----+----+----+----
1. Загальне споживання котельно-   | тис. грн.  |  01 |  |  |  |  |  |
пічного палива            |       |   |  |  |  |  |  |
--------------------------------------+-------------+------+----+----+----+----+----+----
  газ природний, зріджений     | тис. куб.м |  02 |  |  |  |  |  |
                   |-------------+------+----+----+----+----+----+----
                   | тис. грн.  |  03 |  |  |  |  |  |
--------------------------------------+-------------+------+----+----+----+----+----+----
  мазут               |   т    |  04 |  |  |  |  |  |
                   |-------------+------+----+----+----+----+----+----
                   | тис. грн. |  05 |  |  |  |  |  |
--------------------------------------+-------------+------+----+----+----+----+----+----
  вугілля              |   т    |  06 |  |  |  |  |  |
                   |-------------+------+----+----+----+----+----+----
                   | тис. грн. |  07 |  |  |  |  |  |
--------------------------------------+-------------+------+----+----+----+----+----+----
  дизельне паливо          |   т    |  08 |  |  |  |  |  |
                   |-------------+------+----+----+----+----+----+----
                   | тис. грн. |  09 |  |  |  |  |  |
--------------------------------------+-------------+------+----+----+----+----+----+----
  світлі нафтопродукти (бензин, газ)|   т    |  10 |  |  |  |  |  |
                   |-------------+------+----+----+----+----+----+----
                   | тис. грн. |  11 |  |  |  |  |  |
--------------------------------------+-------------+------+----+----+----+----+----+----
  інші види палива         |   т    |  12 |  |  |  |  |  |
                   |-------------+------+----+----+----+----+----+----
                   | тис. грн. |  13 |  |  |  |  |  |
--------------------------------------+-------------+------+----+----+----+----+----+----
2. Загальне споживання теплоенергії  |  Гкал   |  14 |  |  |  |  |  |
--------------------------------------+-------------+------+----+----+----+----+----+----
  у тому числі           |тис.кВт.год |  15 |  |  |  |  |  |
                   |-------------+------+----+----+----+----+----+----
                   | тис. грн. |  16 |  |  |  |  |  |
--------------------------------------+-------------+------+----+----+----+----+----+----
3. Загальне споживання електроенергії |тис.кВт.год |  17 |  |  |  |  |  |
--------------------------------------+-------------+------+----+----+----+----+----+----
  у тому числі зі сторони      |тис.кВт.год |  18 |  |  |  |  |  |
                   |-------------+------+----+----+----+----+----+----
                   | тис. грн. |  19 |  |  |  |  |  |
--------------------------------------+-------------+------+----+----+----+----+----+----
4. Загальна вартість ПЕР       | тис. грн. |  20 |  |  |  |  |  |
(ряд.01+16+19)            |       |   |  |  |  |  |  |
--------------------------------------+-------------+------+----+----+----+----+----+----
5. Енергоємність продукції      |   кг   |  21 |  |  |  |  |  |
                   | у.п./грн. |   |  |  |  |  |  |
--------------------------------------+-------------+------+----+----+----+----+----+----
6. Теплоємність продукції       |Гкал/тис.грн.|  22 |  |  |  |  |  |
--------------------------------------+-------------+------+----+----+----+----+----+----
7. Електроємність продукції      |кВт.год/грн. |  23 |  |  |  |  |  |
--------------------------------------+-------------+------+----+----+----+----+----+----
8. Енергооснащеність праці      |   кг   |  24 |  |  |  |  |  |
                   |у.п./чол.ПВП |   |  |  |  |  |  |
--------------------------------------+-------------+------+----+----+----+----+----+----
9. Електрооснащеність праці      |кВт.год/чол. |  25 |  |  |  |  |  |
                   |  ПВП   |   |  |  |  |  |  |
--------------------------------------+-------------+------+----+----+----+----+----+----
10. Енергоємність основних виробничих |   кг   |  26 |  |  |  |  |  |
фондів                | у.п./грн. |   |  |  |  |  |  |
--------------------------------------+-------------+------+----+----+----+----+----+----
11. Електроємність основних виробничих| кВт.год/тис.|  27 |  |  |  |  |  |
фондів                |  грн.   |   |  |  |  |  |  |
--------------------------------------+-------------+------+----+----+----+----+----+----
12. Енергетична потужність, що    | тис. кВт  |  28 |  |  |  |  |  |
обслуговує виробничий процес     |       |   |  |  |  |  |  |
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 Картку склав ____________________________________________________
          (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата)

БУДСТАНДАРТ Online