Приказ от 01.10.1998 № 690 Об утверждении Положения о порядке государственного пожарного надзора за строительством объектов иностранными фирмами

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
        МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 690 від 01 10.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   23 грудня 1998 р.
                   за N 815/3255


    Про затвердження Положення про порядок державного
    пожежного  нагляду  за будівництвом  об'єктів
            іноземними фірмами


   Відповідно до Закону  України  "Про  пожежну  безпеку"
 3745-12 ) та з метою вдосконалення порядку державного пожежного
нагляду за будівництвом об'єктів іноземними фірмами Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Положення про порядок державного пожежного
нагляду за будівництвом об'єктів іноземними фірмами (додається) 
   2. Начальнику ГУДПО МВС України, начальникам ГУМВС України в
Криму, м.Києві та Київській області, УМВС України в областях та
м.Севастополі  організувати вивчення цього Положення керівним
складом управлінь (відділів) Державної  пожежної  охорони  і
працівниками органів державного пожежного нагляду та забезпечити
його виконання.

 В.о.міністра
 генерал-лейтенант міліції               Л.В.Бородич

                       Затверджено
                   Наказ Міністерства внутрішніх
                   справ України 01 10.98 N 690

              Положення
   про порядок державного пожежного нагляду за будівництвом
          об'єктів іноземними фірмами

           1 Загальні положення

   1.1. Положення про порядок державного пожежного нагляду за
будівництвом об'єктів іноземними фірмами (далі   Положення
встановлює  порядок  державного  пожежного  нагляду за новим
будівництвом, реконструкцією реставрацією, капітальним ремонтом,
переоснащенням  та розширенням (далі - будівництво об'єктів
іноземними фірмами незалежно від джерел фінансування та форм
власності  і  регламентує  діяльність  представників  органів
державного пожежного нагляду на стадіях підготовки контрактів,
договорів  чи угод (далі - контракти), експертизи проектної
документації, будівництва об'єктів, участі в приймальних комісіях.
   1.2. Державний  пожежний нагляд за будівництвом об'єктів
іноземними фірмами здійснюється на підставі статті 7 Закону
України "Про пожежну безпеку"  3745-12  і у відповідності до
"Положення про Державну пожежну охорону" ( 508 94-п   та інших
нормативних актів, що стосуються забезпечення пожежної безпеки, з
урахуванням умов, передбачених у контрактах на будівництво  якщо
вони не суперечать чинному законодавству.
   1.3. У процесі нагляду за будівництвом об'єктів іноземними
фірмами органи державного пожежного нагляду:
   беруть участь, за запрошенням замовника або іншої сторони, у
розгляді питань пожежної безпеки під час підготовки контрактів на
будівництво;
   беруть участь у роботі комісій з вибору земельних ділянок
(трас для будівництва;
   проводять експертизи (перевірки) проектної документації на
відповідність вимогам чинних в Україні нормативних актів, що
стосуються забезпечення пожежної безпеки, здійснюють контроль за
виконанням протипожежних вимог стандартів, норм і правил;
   перевіряють виконання  Правил  пожежної безпеки в Україні
( z0219-95 ) при проведенні будівельно-монтажних  робіт  (з
урахуванням положень контракту);
   вимагають дані щодо пожежної небезпеки конструкцій, речовин
та матеріалів, які застосовуються в будівництві;
   використовують у разі виявлення порушень вимог пожежної
безпеки, встановлених законодавчими та іншими нормативними актами,
права, що надані органам державного пожежного нагляду;
   беруть участь у роботі робочих та державних приймальних чи
технічних комісій.
   1.4. Проектні рішення щодо забезпечення пожежної безпеки
обєктів, на які не встановлено вітчизняних норм і правил, та
обгрунтовані відхилення від обов'язкових вимог нормативних актів
повинні узгоджуватися з Головним управлінням Державної пожежної
охорони (ГУДПО МВС України в порядку  встановленому Положенням
про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду
проектних рішень, на які не встановлено норми і правила, та
обгрунтованих відхилень  від  обовязкових  вимог нормативних
документів  затвердженим наказом МВС України від 24.03.98 N 182
( z0392 98 ) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
23.06.98 за N 392/2832.
   1.5. На випадок коли об'єкт після закінчення будівництва має
передаватися  для  подальшої  експлуатації іноземній державі,
необхідність прийняття проектних рішень, які не відповідають
вимогам нормативних актів, чинних на території України, повинна
бути підтверджена офіційним документом представника держави  під
юрисдикцію якої буде переданий об'єкт.

    2. Включення питань пожежної безпеки до контрактів
             на будівництво

   2.1. Органи державного пожежного нагляду можуть брати участь
у розгляді питань пожежної безпеки під час підготовки контрактів
лише на прохання замовника або іншої сторони. За результатами
розгляду цих питань надаються  усні  консультації,  письмові
пропозиції стосовно забезпечення пожежної безпеки для включення їх
до контрактів 
   2.2. Участь у розгляді питань пожежної безпеки під час
підготовки контрактів беруть:
   ГУДПО МВС України (центральний орган державного пожежного
нагляду);
   управління Державної  пожежної  охорони  (УДПО  головних
управлінь МВС України в Криму, м.Києві та Київській області,
управління (відділи) Державної пожежної охорони УДПО - ВДПО
управлінь МВС України в областях та м.Севастополі (територіальні
органи державного пожежного нагляду;
   відділи Державної пожежної охорони на закритих об'єктах.
   2.3. Центральний орган державного пожежного нагляду бере
участь у розгляді питань пожежної  безпеки  при  підготовці
контрактів на будівництво унікальних, особливо важливих об'єктів,
впровадження нових вибухопожежонебезпечних технологічних процесів,
проектна документація на які підлягає затвердженню в Кабінеті
Міністрів України, а також на будівництво об'єктів, на які не
встановлено норми і правила.
   2.4. Територіальні органи державного пожежного нагляду беруть
участь  у  розгляді  питань пожежної безпеки при підготовці
контрактів на будівництво об'єктів,  які  не  віднесені  до
компетенції центрального органу державного пожежного нагляду і
мають споруджуватися на території,  що  обслуговується  цими
органами.
   2.5. Повноваження відділів Державної пожежної охорони на
закритих обєктах щодо участі в розгляді питань пожежної безпеки
при підготовці контрактів на будівництво встановлюються ГУДПО МВС
України.
   2.6. Представники органів державного пожежного нагляду  які
при підготовці контрактів мають брати участь у переговорах з
питань, що належать до повноважень відповідних органів державного
пожежного нагляду, призначаються керівниками цих органів.
   2.7. До пропозицій,  що  надаються  органами  державного
пожежного нагляду на прохання замовника, можуть включатися такі
питання:
   необхідність врахування при проектуванні та будівництві вимог
пожежної безпеки, передбачених чинними в Україні  державними
стандартами, нормами, правилами та іншими нормативними актами, що
стосуються забезпечення пожежної безпеки, а також можливість
застосування норм іноземних держав при вирішенні окремих питань
протипожежного захисту об'єктів;
   обов'язковість подання проектної документації на експертизу
щодо пожежної безпеки;
   необхідність врахування обов'язків сторін щодо забезпечення
пожежної безпеки при виконанні будівельно-монтажних робіт, а також
в адміністративних, побутових приміщеннях;
   забезпечення будівництва засобами зв'язку, пожежною технікою
та пожежно-технічним обладнанням, у тому числі первинними засобами
пожежогасіння;
   підготовка персоналу з питань пожежної безпеки.
   Крім того, додатково може бути запропоновано:
   організація пожежної охорони, будівництво пожежних депо чи
відрахування коштів на утримання та розвиток пожежної охорони
тощо.

   3. Участь у роботі комісій з вибору майданчиків (трас)
             під будівництво

   3.1. Представники органів державного пожежного нагляду беруть
участь у роботі комісій з вибору  майданчиків  (трас)  під
будівництво  в порядку, що встановлюється чинними в Україні
нормативними документами в галузі будівництва та нормативними
актами МВС України.
   3.2. Перелік посадових осіб органів державного пожежного
нагляду, які мають брати участь у роботі комісій з вибору
майданчиків трас під будівництво, встановлюється керівником
відповідного територіального органу.
   3.3. До початку роботи комісій з вибору майданчиків (трас
під  будівництво органи державного пожежного нагляду повинні
ознайомитися через замовника з документацією  щодо  пожежної
небезпеки  об'єкта  та  намічених  проектною  організацією
протипожежних заходів.

    4. Експертиза проектної документації на будівництво

   4.1. На підставі статті 10 Закону України "Про пожежну
безпеку" ( 3745-12 ) та згідно з Порядком проведення експертизи
проектної  та  іншої  документації  щодо  пожежної  безпеки,
затвердженим наказом МВС України від 22.11.94 N 641 ( z0326-94 
та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.12.94 за
N 326 536  проектна документація на будівництво, яке здійснюється
іноземними  фірмами  підлягає  попередній  експертизі  на
відповідність  нормативним  актам, що стосуються забезпечення
пожежної безпеки.
   4.2. Експертиза проектної документації на будівництво  яке
здійснюється  іноземними  фірмами, проводиться центральним чи
територіальними органами державного пожежного нагляду відповідно
до їхніх повноважень, визначених у пунктах 2.3 - 2.5 цього
Положення.
   4.3. Проектна документація має подаватися на експертизу в
органи державного пожежного нагляду замовником українською або
російською мовою.
   4.4. У разі відсутності в проектній документації необхідних
даних щодо пожежної небезпеки будівельних матеріалів, конструкцій
та виробів, інших відомостей з питань забезпечення пожежної
безпеки органи державного пожежного нагляду мають право вимагати
від замовника відповідні протоколи випробувань, розрахункові дані,
висновки, сертифікати тощо.
   4.5. Замовник може розпочинати будівництво лише у  разі
наявності  позитивного  висновку  за  результатами експертизи
проектної документації щодо пожежної безпеки.

  5. Контроль за реалізацією проектних рішень і забезпеченням
          пожежної безпеки будівництва

   5.1. Органи державного пожежного нагляду здійснюють контроль
за реалізацією в ході будівництва передбачених у  проектній
документації протипожежних рішень, дотриманням протипожежних вимог
нормативних документів та забезпеченням пожежної безпеки під час
проведення будівельно-монтажних робіт на загальних підставах (крім
випадків, викладених у розділі 6 цього Положення та з урахуванням
положень контракту.
   5.2. Контроль за  відповідністю  виконаних  протипожежних
заходів рішенням, що передбачені в проектній документації, та
вимогам нормативних документів здійснюється органами державного
пожежного нагляду через замовника (чи дирекцію з будівництва в
разі її наявності) та за участю його представника.
   5.3. Приписи та інші документи органів державного пожежного
нагляду за результатами перевірки виконання протипожежних заходів,
що передбачені в проектній документації, та дотримання вимог
нормативних документів вручаються замовнику, який доводить зміст
зазначених документів до зацікавлених сторін (генпроектувальника,
іноземної фірми тощо).
   5.4. Органи державного пожежного нагляду мають право надавати
в процесі будівництва замовнику приписи з пропозиціями щодо
внесення в проектну документацію, у тому числі за наявності
позитивного висновку експертизи, змін і доповнень  пов'язаних зі
зміною протипожежних вимог нормативних документів (з урахуванням
фактичного стану будівництва  а також у разі виявлення відхилень
від вимог чинних нормативних документів  які не були узгоджені у
встановленому порядку з відповідним органом державного пожежного
нагляду.
   5.5. Державний пожежний нагляд за  протипожежним  станом
приміщень  які займають підприємства  установи та організації,
пов'язані з будівництвом обєктів іноземною фірмою, здійснюється
згідно з чинним законодавством.
   5.6. У разі прийняття об'єкта в експлуатацію представники
органів державного пожежного нагляду в процесі роботи в складі
робочих, державних приймальних чи технічних комісій керуються
положеннями ДБН А.3.1-3-94 та відповідними нормативними актами МВС
України.

      6 Нагляд за будівництвом об'єктів, на які
         поширюється режим недоторканості

   Державний пожежний нагляд за будівництвом іноземними фірмами
обєктів  дипломатичних  представництв  консульських  установ
іноземних держав, представництв міжнародних організацій та інших
обєктів, на які поширюється режим недоторканості, здійснюється
тільки на прохання та на підставі письмового дозволу офіційних
представників цих установ та організацій.
   За результатами перевірок протипожежного стану таких об'єктів
органами державного пожежного нагляду готуються і вручаються
офіційним представникам цих установ та організацій рекомендації з
питань забезпечення пожежної безпеки.

         7. Пожежна охорона будівництва

   7.1. Пожежна  охорона  будівель   що   споруджуються,
адміністративних, побутових та інших приміщень  розміщених на
території будівництва, які займає іноземна фірма  забезпечується
цією фірмою, якщо інше не передбачено контрактом.
   7.2. Пожежна охорона або пожежно-технічне  обслуговування
будівництва може здійснюватися підрозділами Державної пожежної
охорони при укладанні відповідного договору між іноземною фірмою і
територіальним управлінням (відділом) Державної пожежної охорони.
   7.3. На період проведення будівельно-монтажних робіт органи
державного пожежного нагляду можуть рекомендувати застрахувати
новобудову на випадок виникнення пожеж.

БУДСТАНДАРТ Online