ДСТУ 4372:2005 Преобразователи ржавчины на основе древесинного вещества. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ІРЖІ
НА ОСНОВІ ДЕРЕВИННОЇ РЕЧОВИНИ

Технічні умови

ДСТУ 4372:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ПП «Руслан і Людмила», асоціація «Лісові ресурси»

РОЗРОБНИКИ: Л. Висоцька, В. Вишняк, Т. Дерев’янко, Н. Діанова (керівник розробки)

ВНЕСЕНО: Технічний комітет України зі стандартизації лісових ресурсів (ТК 18 «Лісові ресурси»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 лютого 2005 р. № 54a

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Класифікація та основні параметри

4 Технічні вимоги

5 Вимоги безпеки та охорони довкілля

6 Пакування і маркування

7 Методи контролювання

8 Правила приймання

9 Транспортування та зберігання

10 Правила застосовування

11 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

ВСТУП

Перетворювачі іржі на основі деревинної речовини і харчових кислот — універсальний екологічно чистий і безпечний антикорозійний засіб.

Такі перетворювачі здобули широке застосування в багатьох галузях промисловості, у військово-промисловому комплексі, в будівництві, в комунальному господарстві, на транспорті тощо, тобто практично повсюди, де застосовують сталеві конструкції, обладнання, вироби тощо.

Перетворювачі іржі на основі деревинної речовини і харчових кислот, порівняно з іншими перетворювачами, мають суттєві переваги:

— попереджують виникнення корозії металу і виявляють осередки іржі на сталевих виробах;

— суттєво збільшують строк служби сталевих конструкцій;

— зменшують об’єми робіт під час готування поверхні і покращують її якість перед нанесенням лакофарбових покриттів;

— перетворюють іржу у важкорозчинний захисний шар солей заліза, який може служити основою для лакофарбових покриттів замість ґрунтовки;

— екологічно чисті;

— безпечні під час виготовлення і використовування.

Перетворювач такого типу виготовляють з 1998 року за ТУ У 14333082.001–98* Перетворювач іржі «Контраст». Він пройшов успішні випробовування на підприємствах Мінпромполітики, об’єктах Міноборони, а також має виключно позитивні відгуки науково-дослідних організацій. У 2003 році на нього був виданий деклараційний патент від 17.11.03 № 61544А.

Цей перетворювач має офіційні висновки Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (від 12.07.99. № 9-3/15-207) про те, що він є екологічно чистою речовиною і не потребує спеціальної утилізації, а також Українського наукового гігієнічного центру МОЗУ (від 08.07.99. № 28.2/1383) про те, що він безпечний для життя і здоров’я людини під час його виготовлення та застосування.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ІРЖІ
НА ОСНОВІ ДЕРЕВИННОЇ РЕЧОВИНИ
Технічні умови

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РЖАВЧИНЫ
НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСИННОГО ВЕЩЕСТВА
Технические условия

CONVERTERS OF THE RUST ON THE BASIS
OF WOODY MATTER
Specifications

Чинний від 2006–04–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на перетворювачі іржі на основі деревинної речовини.

Цей стандарт застосовують під час виготовлення, приймання, транспортування, зберігання і використовування перетворювачів для боротьби з корозією і антикорозійного захисту будь-яких сталевих поверхонь, для забезпечення тривалої експлуатації за допомогою попередження корозії корпусів суден, залізничних вагонів, корпусів електро- та автотранспорту, внутрішньої і зовнішньої поверхні трубопроводів, резервуарів, зокрема з питною водою, металевих будівельних конструкцій та мостів, шахт, ліфтів, фунікулерів, метрополітену, устатковання харчової промисловості та інших виробів з будь-яких видів сталей перед нанесенням захисних покриттів (ґрунтів, лакофарбових покриттів, герметиків, ізоляції, холодного та катодного оцинковування тощо), а також:

— для захисту від корозії арматури, вузлів спряження, залізобетонних конструкцій та інших сталевих виробів, що їх застосовують у будівництві;

— для відновлення пошкоджених корозією конструкцій, обладнання та інших сталевих виробів;

— для виявлення осередків корозії в балонах високого тиску і конструкціях зі спеціальних сталей, зокрема неіржавких;

— для виявлення мікротріщин і поверхневих раковин під час виготовляння сталевих матеріалів спеціальної призначеності;

— для створення безпечних умов під час виготовляння і використовування перетворювачів.

Цей стандарт встановлює показники якості перетворювачів, які характеризують їх здатність до нанесення на сухі й вологі іржаві поверхні сталевих конструкцій, та визначає захисні властивості антикорозійного покриття і його стійкість до дії води, олії, нафти-сирцю, бензину та інших середовищ, а також їх екологічну чистоту і безпечність під час виготовлення і використовування.

Вимоги безпеки продукції викладені у розділах 5, 7 і 11.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296–93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 3894–99 (ГОСТ30662–99) Перетворювачі іржі. Методи випробувань захисних властивостей лакофарбових покриттів

ГОСТ 9.083–78 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы ускоренных испытаний на долговечность в жидких агрессивных средах (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Методи прискорених випробувань на довговічність у рідких агресивних середовищах)

ГОСТ 9.402–80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням)

ГОСТ 9.403–80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Методи випробувань на стійкість до статичного впливу рідин)

ГОСТ 9.407–84 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Метод оцінки зовнішнього вигляду)

ГОСТ 9.408–86 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод ускоренных испытаний на стойкость в условиях хранения (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Метод прискорених випробувань на стійкість в умовах зберігання)

ГОСТ 9.409–88 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию нефтепродуктов (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Методи прискорених випробувань на стійкість до впливу нафтопродуктів)

ГОСТ 9.509–89 ЕСЗКС. Средства временной противокоррозионной защиты. Методы определения защитной способности (ЄСЗКС. Засоби тимчасового антикорозійного захисту. Методи визначення захисної здатності)

ГОСТ 9.602–89 ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии (ЄСЗКС. Споруди підземні. Загальні вимоги до захисту від корозії)

ГОСТ 9.905–82 ЕСЗКС. Методы коррозийных испытаний. Общие требования (ЄСЗКС. Методи корозійних випробувань. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.4.010–75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013–85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021–75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.028–76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия (ССБП. Респіратори ШБ-1 «Лєпєсток». Технічні умови)

ГОСТ 908–79 Кислота лимонная пищевая. Технические условия (Кислота лимонна харчова. Технічні умови)

ГОСТ 3639–79 Растворы водно-спиртовые. Методы определения концентрации этилового спирта (Розчини водно-спиртові. Методи визначення концентрації етилового спирту)

ГОСТ 3652–69 Кислота лимонная моногидрат и безводная. Технические условия (Кислота лимонна моногідрат і безводна. Технічні умови).

ГОСТ 4765–73 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе (Матеріали лакофарбові. Метод визначення міцності під час удару)

ГОСТ 6247–79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия (Бочки сталеві зварені з обручами катання на корпусі. Технічні умови)

ГОСТ 6741–75 Кислота янтарная. Технические условия (Кислота бурштинова. Технічні умови)

ГОСТ 6806–73 Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе (Матеріали лакофарбові. Метод визначення еластичності плівки під час згину)

ГОСТ 6992–68 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод испытаний на стойкость в атмосферных условиях (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Метод випробувань на стійкість в атмосферних умовах)

ГОСТ 8420–74 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости (Матеріали лакофарбові. Методи визначення умовної в’язкості)

ГОСТ 9980.2–86 (ИСО 842–84, ИСО 1512–74, ИСO 1513–80) Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний (Матеріали лакофарбові. Відбір проб для випробувань)

ГОСТ 10354–82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 13078–81 Стекло натриевое жидкое. Технические условия (Скло натрієве рідке. Технічні умови)

ГОСТ 13841–95 Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для хімічної продукції. Технічні умови)

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15140–78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии (Матеріали лакофарбові. Методи визначення адгезії)

ГОСТ 18300–87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 18573–86 Ящики деревянные для продукции химической промышленности. Технические условия (Ящики дерев’яні для продукції хімічної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 18995.1–73 Продукты химические жидкие. Методы определения плотности (Продукти хімічні рідкі. Методи визначення густини)

ГОСТ 19007–73 Материалы лакокрасочные. Методы определения времени и степени высыхания (Матеріали лакофарбові. Методи визначення часу і ступеня висихання)

ГОСТ 22180–76 Кислота щавелевая. Технические условия (Кислота щавлева. Технічні умови).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online