ДБН Г.1-8-2000 Нормы расчета расходов топлива, тепловой и электрической энергии при производстве извести, кирпича и камней силикатных

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Організаційно-методичні, економічні та технічні нормативи

НОРМИ РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ ПАЛИВА, ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ВАПНА, ЦЕГЛИ І КАМЕНІВ СИЛІКАТНИХ

ДБН Г.1-8-2000

Відповідає офіційному тексту

Держбуд України

Київ 2000


РОЗРОБЛЕНІ:

Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва (к.т.н. Полонська С.О., Завойський А.К.;

інж. Цесіс Р.А., Клименко В.Г.)

за участю Українського науково-дослідного і проектно-конструктор­ського інституту будівельних матеріалів і виробів (к.т.н. Сай В.Н.)

Київського державного технічного університету будівництва і архі­тектури (к.т.н. Кокшарьов В.М.).

ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Відділом будіндустрії, промисловості будівельних матеріалів та механізації

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Наказом Держбуду України від 12.01.2000 р. № 9 і введені в дію 01.07.2000р.

ВВЕДЕНІ ВПЕРШЕ

ВСТУП

Відповідно до Закону України "Про енергозбереження" та Постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 р. № 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" в даний час розробляється економічна, правова, нормативно-методична база раціонального використання теплової та електричної енергії. Розроблення цієї бази передбачає створення системи розрахунку питомих витрат теплової та електричної енергії, а також механізму матеріального заохочення економії енергоресурсів та фінансової відповідальності за їх нераціональне використання.

Виходячи з відсутності адміністративного втручання в господарську діяльність підприємств, питомі енерговитрати для конкретних технологічних процесів розраховуються безпосередньо під­приємством.

Розраховані підприємством питомі витрати підлягають контролю з боку Державної інспекції з енергозбереження і систематичному перегляду з урахуванням конкретних умов енергоспоживання.

В цьому документі не регламентуються норми енергетичних витрат, а надаються методики розрахунку питомих енерговитрат при виробництві вапна, цегли та каменів силікатних.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online